Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Kölcsönzés

Könyvtárunkban is a kölcsönzés feltétele a beiratkozás.

A könyvtárhasználónak közölnie és igazolnia kell személyes adatait valamint elérhetőségét - a megfelelő nyomtatványok kitöltésével. A pontos olvasói nyilvántartás érdekében a könyvtárhasználónak jeleznie kell a személyes adatokban bekövetkezett változásokat.

A felsőoktatásban résztvevő hallgatók – kivéve az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói – kezességvállalói nyilatkozattal iratkozhatnak be. Kezes csak munkahellyel rendelkező, a beiratkozóért személyes felelősséget vállaló személy lehet.

Külföldiek érvényes tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel iratkozhatnak be (a beiratkozás lehetősége mérlegelhető).

A beiratkozás ingyenes.

________________________________________________________________________________________

A munkaviszonnyal rendelkező személy; a felsőoktatásban résztvevő hallgató személyesen, érvényes olvasójeggyel kölcsönözhet a könyvtár állományából.

A raktári állományból ugyancsak (ld. helyben használatnál) kérőlap kitöltésével lehet könyvet kölcsönözni.

Nem kölcsönözhetőek - a száz évnél régebbi M; R; PD-jelzetű könyvek, muzeális értékű dokumentumok;

                                   - a rossz állapotban (kötés előtt álló) könyvek;

                                   - folyóiratok egyes számai és a bekötött évfolyamok, példányok;

                                   - a kézikönyvtár anyaga;

                                   - elektronikus dokumentumok.

A kötet/ek állapota vagy egyedi volta miatt (1 példányban van meg a könyvtár állományában) mérlegeljük a 100 évnél későbbi kiadású könyvek kölcsönzésének lehetőségét.

A kölcsönözhető művek száma: 4.

A kölcsönzési idő: 1 hónap.

A kölcsönzési határidő hosszabbítása kérhető 2 alkalommal – személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon, a határidő lejárta előtt.

Az előjegyzésben lévő művek kölcsönzési idejét nem hosszabbítjuk meg.

A kölcsönzési határidő lejárta után hosszabbítás nem lehetséges. A késedelem rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.

Késedelmi díjat az EOK nem számít fel.

A kölcsönzésben elveszett dokumentumokat a kölcsönző vagy vásárlás útján pótolja, vagy más könyvtár állományából másoltatja, vagy anyagilag megtéríti.