Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Helyben használat

A könyvtár állományát (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentum) minden olvasó érvényes látogatójeggyel használhatja.

A kézikönyvtárból használatra levett köteteket, folyóiratszámokat, elektronikus (digitális) dokumentumokat a könyvtáros oszthatja vissza a megfelelő helyre.

A raktári állományból kérőlap kitöltésével lehet könyvet vagy folyóiratot kérni. Minden műnél – külön kérőlapon – a raktári jelzetet, folyóiratnál a címet és az évszámot kell feltüntetni.

A könyvtárosnak öt kérőlap adható le egyszerre.

A Régi és Ritka Könyvek Gyűjteményét, a Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár anyagát, valamint a muzeális dokumentumokat és kéziratokat csak külön (kutatói) engedéllyel lehet használni. A muzeális értékű dokumentumokat és kéziratokat csak a kérést követő napon tudjuk kedves olvasóink, kutatóink rendelkezésére bocsátani.  

Fájlok