Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Magyar Evangélikus Bibliográfia 2015

meb_2015.pdf — PDF document, 1182Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

MAGYAR EVANGÉLIKUS BIBLIOGRÁFIA 

2015 

 

http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/meb 

 

 

 

 

Készítették:  

H. Hubert Gabriella (szerkesztő), Herzog Csaba, Jillyné Mássik Mária és 

Selmeczi Pálma 

 

Kiadja: az Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest, 2016. április 30. 

 

Támogatja: a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága 

 

  

Kérdéseikkel, javítási észrevételeikkel szíveskedjenek a MEB-szerkesztőhöz fordulni: 
gabriella.hubert@lutheran.hu. A hibákat és a kiegészítéseket az adatbázisba bevezetjük.

 

 
 

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATOTT GYÜLEKEZETI ÉS ISKOLAI ÚJSÁGOKAT, 

KIADVÁNYOKAT JUTTASSÁK EL AZ  

EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS KÖNYVTÁRBA! 

1085 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 24.

background image

2  

 

1/ 

500  éve  reformáció  /  [kiad.  a]  Protestáns  Újságírók 

Szövetsége  ;  [összeáll.  és  szerk.  Faggyas  Sándor  ;  írta 
Faggyas  Sándor,  Korányi  András]. –  Budapest  : 
Protestáns Újságírók Szövetsége, 2015. – 75 p. : ill. ; 18 
cm. 

ISBN 978 963 8230 15 7 fűzött 

2/ 

500 Jahre Reformation / [hrsg.] Protestáns Újságírók 

Szövetsége  ;  [Zusammengestellt  und  hrsg.  Faggyas 
Sándor  ;  Autor  Faggyas  Sándor,  Korányi  András]. – 
Budapest 

Protestantische 

Journalistensverband, 

2015. – 75 p. : ill. ; 18 cm. 

ISBN 978 963 12 4100 6 fűzött 

3/ 

2013. október – 2014. szeptember 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Krónika, p. 111–178. 

4/ 

2014. október – 2015. szeptember 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Krónika, p. 99–166. 

5/ 
ÁCS Anna 

Pásztorok dicsérete – két hangra / Ács Anna, Hatvani 

Ágnes.  

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
258–271. 

6/ 
ADAM, Gottfried 

"...gyermekek  és  egyszerű  emberek  számára..."  : 

Luther Márton 1529-es Képes Bibliája / Gottfried Adam 
; ford. Szűcs Kinga. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Tanulmányok, p. 168–175. 

7/ 
ADÁMI László 

Európa  tanítómestere  Philipp  Melanchthon  /  Adámi 

László.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 20–22. 

8/ 
ADORJÁNI Dezső Zoltán (1964–) 

Nézz  a  fény  felé!  :  Vízkereszt  ünnepe  után  utolsó 

vasárnap / Adorjáni Dezső. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 61–65. 

9/ 
ADORJÁNI Dezső Zoltán (1964–) 

Tükörkép  /  Adorjáni  Dezső  Zoltán  püspök  2006–

2014 közti publicisztikái ; T. Pintér Károly főszerkesztő 
előszavával. –  Kolozsvár  :  Romániai  Evangélikus–
Lutheránus  Egyház,  2015. –  240  p.  ;  24  cm. – 
(Bibliotheca Augustana Transsylvanica ; 2.) 

ISBN 821 511 141-4 

10/ 
AGOD Anett 

Május  :  "Vagy  nem  tudjátok,  hogy  testetek  a 

bennetek  levő  Szentlélek  temploma,  akit  Istentől 
kaptatok,  és  ezért  nem  a  magatokéi  vagytok?"  /  Agod 
Anett. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 34–35. 

11/ 
ALBERT András (1972–) 

A  dunántúli  protestantizmus  politikai  védelme 

Bethlen  Miklós  röpiratainak  és  leveleinek  tükrében 
1671–1681 / Albert András. 

In: Levéltári Szemle. – 65. (2015) 3., p. 55–63. 

12/ 
AMBRUS, Szent (339?–397) 

Hajnali himnusz / Szent Ambrus ; ford. Sík Sándor. 
In: Keresztyén Igazság. – 106. (2015) 2., p. 2. 

13/ 
ANDAHÁZY Ludovika 

Husz  János  :  hatszáz  éve  halt  mártírhalált  az 

előreformátor / A. L. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Élő  víz,  p.  50–

51. 

14/ 
ANDAHÁZY Ludovika 

Luther-rózsa / A. L. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 11. 

15/ 
ANDRÁSI Andorné (1933–2008) 

Márti és a kettős identitás / Andrásiné Földes Márta 

írásaiból összeáll. és az életrajzot írta Andrási Andor. – 
Budapest, 2011. 

Ismertetés: Teljes élet / Sárközi Mátyás. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 82–

84. 

16/ 
ANDREJEK Mitja 

Kedves Isten! / Andrejek Mitja. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
[15]–16. 

background image

3  

17/ 

Az  anglikán  kereszténység évszázadai  : a  történelmi 

és  a  teológiai  arculat  változásai  a  16.  századtól  a  21. 
századig  /  [szerk.  Fabiny  Tibor,  Faludy  Alexander]  ; 
[közread.  a]  Hermeneutikai  Kutatóközpont  Alapítvány 
... – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Az anglikánokról – magyar skótoknak és 

magyar angoloknak / Bogárdi Szabó István. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Szemle, p. 75–

77. 

18/ 
ANTAL Mária 

A  Bonyhádi  Petőfi  Sándor  Evangélikus  Gimnázium 

és Kollégium régikönyves-tára / Antal Mária.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 266. 

19/ 
APÁTI Anna Zita 

Herman Ottó, a reneszánsz ember / Apáti Anna Zita.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 248–
249. 

20/ 
APÁTI Anna Zita 

A karácsonyfa / Apáti Anna Zita.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 209. 

21/ 
APÁTI Anna Zita 

Kincsek  a  padlásról  :  régi  és  új  lehetőségek  a 

levéltár-pedagógiában / Apáti Anna Zita. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 31., p. 13. 

22/ 
APÁTI Anna Zita 

Payr Sándor, a szabadelvű evangélikus / Apáti Anna 

Zita.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 250–
251. 

23/ 
APÁTI Anna Zita 

Veres  Pálné,  az  intézményes  magyar  nőnevelés 

megalapítója / Apáti Anna Zita.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 274–
275. 

24/ 
ARADI András 

"A  kezdetben  már  ott  a  cél,  aki  tiéd,  az  néked  él, 

Atya, Fiú, Szentlélek." / Aradi András.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 48–49. 

25/ 
ARADI György 

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap : 1Móz 12,1-

4a : igehirdetési előkészítő / Aradi György.   

 In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 238–240. 

26/ 
ASZTALOS Richárd 

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap : Jer 1,4-10 : 

igehirdetési előkészítő / Asztalos Richárd. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 274–277. 

27/ 

"Atomenergia  és  életstílus"  :  Konferencia,  2015. 

október  9.  ...  /  [kiad.  a]  Magyarországi  Egyházak 
Ökumenikus  Tanácsa  Szociáletikai  Bizottsága  ;  [szerk. 
Béres Tamás]. –  [Budapest]  : Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus  Tanácsa  Szociáletikai  Bizottsága,  2015. – 
46 p. : ill. ; 30 cm. 

ISBN 978 963 12 4281 2 fűzött 

28/ 
BABICS Csaba 

Láthatóan evangélikus? Nyilvánvalóan evangélikus! : 

Az  evangélikus  tartalom  megjelenítési  lehetőségei  a 
matematika és informatika oktatásában / Babics Csaba.  

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  2.,  Oktatás,  p. 

108–119. 

29/ 

Bach  közelében  :  vallomások  a  330  éve  született 

zeneszerzőről  /  szerk.  Galambos  Ádám. –  Budapest  : 
Magyarországi Evangélikus Egyház hírportálja, 2015. – 
30  p. –  Bach24  /  Fassang  László. –  Szubjektív 
gondolatok  Bachról  /  Finta  Gergely. –  "Rövid  az  élet, 
hogy mást hallgassunk..." / Gáncs Péter. – Menekülő út 
/ Nagy Tamás. 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-3024

 

30/ 
BÁCSKAI Károly (1965–) 

Erkölcsi tanítás és együttélési szabályok a keresztény 

közösségben  :  az  újszövetségi  házi  táblák  /  Bácskai 
Károly.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015. , p. [43]–
52. 

background image

4  

31/ 
BÁCSKAI Károly (1965–) 

Irányváltás : Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap 

/ Bácskai Károly. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 200–203. 

32/ 
BÁCSKAI Károly (1965–) 

Szentháromság  ünnepe  után  16.  vasárnap  :  Ef  3,14-

21 : igehirdetési előkészítő / Bácskai Károly. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 349–351. 

33/ 
BÁCSKAI Károly (1965–) 

Tanítók  és  tanítványok  az  Újszövetségben  /  Bácskai 

Károly. 

In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 5–15. 

34/ 
BÁCSKAI Károly (1965–) 

"Taníttatva  és tanítva Jézus  nyomán" : Mt  28,16–20 

missziói tanulságokkal / Bácskai Károly. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 425–426. 

35/ 
BÁCSKAI Károly (1965–) 

Szeptember : "Bizony, mondom nektek, ha meg nem 

tértek,  és  olyanok  nem  lesztek,  mint  a  kisgyermekek, 
nem  mentek  be  a  mennyek  országába."  /  Bácskai 
Károly. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 43–45. 

36/ 
BÁCSKAI Károly (1965–) 

Új nap – új kegyelem / Bácskai Károly. 
In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 19., p. 16. 

37/ 
BAJÁKI Rita (1974–) 

Rimay  János(?)  imádságai  /  Bajáki  Rita. – 

Függelékben:  A  Rimay-kódex  imádságai  betűhív 
átírással,  lelőhely:  MTA  Kézirattára  K  71  jelzeten  (p. 
18–48.).  

In:  Régi  magyar  népénekek  és  imádságok  /  szerk. 

Bogár Judit. – Budapest : MTA–PPKE Barokk Irod. és 
Lelkiség Kutatócsoport, 2015., p. 9–48. 

38/ 
BAKAY Péter (1884–1984) 

Háborús karácsony / Bakay Péter ; közreadja  Bakay 

Péter. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  4.,  Fókuszban  a 

születés, p. 14. 

39/ 
BAKAY Péter (1958–) 

175  éve  született  Sántha  Károly  :  a  lelkészköltőre 

emlékeztek Sárszentlőrincen / Bakay Péter. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 43., Panoráma, p. 

8. 

40/ 
BAKU Eszter 

A 20. század első felének centrális templomai : Pecz 

Samu  templomépítészeti  elveinek  hatása  a  két 
világháború  közötti  protestáns  templomépítészetben  / 
Baku Eszter. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Hajlék, p. 27–

37. 

41/ 
BALASSI Bálint (1554–1594) 

Egy könyörgés. Új. / Balassi Bálint. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  2.,  Beköszöntő, 

[p. 1.] 

42/ 
BALICZA Iván (1948–) 

"Íme, az ember!" / Balicza Iván.  
In: Erős Vár. – 85 (2015) 1–2., p. 1–2. 

43/ 
BALICZA Iván (1948–) 

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap : Lk 15,1-10 

: igehirdetési előkészítő / Balicza Iván. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 232–234. 

44/ 
BALICZA Iván (1948–) 

Leveled  érkezett  :  igehirdetés  sorozat  a  Jelenések 

könyvének  leveleiről  :  budavári  evangelizáció  2006. 
Nagyböjt  első  hetében  /  Balicza  Iván. –  [Budapest]  : 
[Budavári Evangélikus Gyülekezet], [2015]. – 62 p. ; 21 
cm. 

45/ 
BALICZA Iván (1948–) 

Menekültsors : Újév utáni vasárnap / Balicza Iván. 
In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 48–52. 

46/ 
BALOG Eszter 

Azóta alig láttalak / Balog Eszter.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 114. 

47/ 
BALOG Eszter 

Közelséged örömében / Balog Eszter.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 135. 

background image

5  

48/ 
BALOG Eszter 

Szentháromság  ünnepe  után  10.  (Jeruzsálem) 

vasárnap : 2Móz 19,1-8 : igehirdetési előkészítő / Balog 
Eszter. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 277–280. 

49/ 
BALOG Zoltán 

[Temetési  igehirdetés]  :  In  memoriam  Hankiss 

Elemér / Balog Zoltán. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  10.,  Keresztutak, 

p. 6. 

50/ 
BALOG Eszter 

Összetartozunk / Balog Eszter.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 94–95. 

51/ 
BALOGNÉ VINCZE Katalin 

"...két  ringatás,  két  nevetés  ..."  :  iker  ima  /  Balogné 

Vincze Katalin.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 136. 

52/ 
BÁNDY György 

Identitásformáló  zsoltárok  :  Luther  kedvenc 

zsoltárainak elemzése / Bándy György. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Tanulmányok, p. 367–373. 

53/ 
BÁRÁNY Béla (1955–) 

Reményteljes  búcsúzás  :  Mennybemenetel  ünnepe  / 

Bárány Béla. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 150–153. 

54/ 
BARANYAY Csaba (1967–) 

Imádság  és  szolgálat  :  Húsvét  ünnepe  után  6. 

vasárnap, Exaudi / Baranyay Csaba. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 154–157. 

55/ 
BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet (1968–) 

A  keresztszülő  szerepe  és  hivatása  /  Baranyayné 

Rohn Erzsébet.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 30–32. 

56/ 
BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet (1968–) 

A szabadulás útján : Szentháromság ünnepe után 14. 

vasárnap / Baranyayné Rohn Erzsébet. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 229–231. 

57/ 
BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet (1968–) 

Húsvét ünnepe : Mk 16,1-8 : igehirdetési előkészítő / 

Baranyayné Rohn Erzsébet. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 143–146. 

58/ 
BARCZA Béla (1937–) 

Krmann Dániel emlékezete / Barcza Béla. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  38.,  Krónika,  p. 

14. 

59/ 
BARCZA Béla (1937–) 

Útjelzők : egyháztörténeti és helytörténeti írások egy 

küzdelmes  élet  évtizedeiből  /  Barcza  Béla. –  Hatvan  : 
Szerző, 2015. – 120 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 978-963-12-1645-5 fűzött 

60/ 
BARCZA Béla (1937–) 

Breznyik János emlékezete / Barcza Béla. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  22.,  Élő  Víz,  p. 

11. 

61/ 
BARTHA István 

Böjti  meditációk  :  tanítványi  út  /  szöveg  Bartha 

István ; Németh Zoltán ; Ócsai Zoltán ; szerk. Galambos 
Ádám. –  [S.  l.]  :  Magyarországi  Evangélikus  Egyház, 
2015. 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-3059

 

62/ 
BARTHA István 

Már 

megint 

ez 

rohadt 

számvetés 

erényvámpírokról / Bartha István. 

In: Hét Hárs. – 14 (2015) 1–4., p. 36–41. 

63/ 
BATÁR Levente (1974–) 

Nők  és  férfiak  nyelvhasználati  különbségei  /  Batár 

Levente. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 85–93. 

64/ 
BÁTORI Anna 

A  tudás  hálózatai  :  Rotarides  Mihály  és  Wallaszky 

Pál: egy kapcsolat olvasatai / Bátori Anna. 

background image

6  

In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–

18. századi Magyarországon / szerk. Békés Enikő et al. 
– Budapest : MTA BTK ITI, 2015., p. 259–266. 

65/ 
BEER Miklós (1943–) 

Krisztus példája útbaigazít / Beer Miklós. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Isten műhelye, 

p. 32–34. 

66/ 
BÉKEFY Lajos (1948–) 

Az  ENSZ-főtitkár  és  a  Sola  Scriptura  :  száztíz  éve 

született Dag Hammarskjöld / Békefy Lajos. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  30.,  Kultúrkörök, 

p. 7. 

67/ 
BÉKÉSI Sándor 

Lélekben  és  igazságban  :  Friedrich  Schleiermacher 

liberalizmusának 

hatása 

Ballagi 

Mór 

megnyilvánulásaiban / Békési Sándor. 

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  2.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 5–11. 

68/ 
BELYUS Beáta 

Nyíregyházi  evangélikus  egyházközség  /  Belyus 

Beáta.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 194–
197. 

69/ 
BENCE Áron 

Vagány hangvétel és tiszta keresztény tartalom. 1. : a 

legújabb finn konfirmandustankönyvről / Bence Áron. – 
Ismertetett mű: Koivisto, Johanna – Paalanne, Helena – 
Siukonen, Antti: Ihan sama – eilen, tänään ja ikuisesti. – 
Helsinki : LK-Kirjat [et al.], 2010. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 16–20. 

70/ 
BENCE Áron 

Vagány hangvétel és tiszta keresztény tartalom. 2. : a 

legújabb finn konfirmandustankönyvről / Bence Áron. – 
Ismertetett mű: Koivisto, Johanna – Paalanne, Helena – 
Siukonen, Antti: Ihan sama – eilen, tänään ja ikuisesti. – 
Helsinki : LK-Kirjat [et al.], 2010. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 61–66. 

71/ 
BENCE Gábor 

Ének a reformáció első vértanúiról / Bence Gábor. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 39. 

72/ 
BENCE Gábor 

Az  evangélikusság  megélése  az  iskolai  ének-zene 

oktatásban / Bence Gábor. 

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Oktatás, p. 92–

98. 

73/ 
BENCE Imre 

Életirányok  :  igehirdetés-sorozat  a  Budavári 

Evangélikus  Gyülekezetben  2003.  október  13–19.  / 
igehirdetők  Bencéné  Szabó  Márta,  Bence  Imre, 
Horváth–Hegyi  Olivér. –  [Budapest]  :  [Budavári 
Evangélikus Gyülekezet], [2015]. – 30 p. : ill. ; 21 cm. 

74/ 
BENCE Imre 

Jézus a tengeren jár : evangelizációs sorozat a Budai 

Egyházmegye családos konferenciáján, Piliscsaba, 2006 
/  igehirdető  Bence  Imre. –  [Budapest]  :  [Budavári 
Evangélikus Gyülekezet], [2015]. – 34 p. ; 21 cm. 

75/ 
BENCE Imre 

Ünnepi  csokor  :  válogatás  a  budavári  evangélikus 

templomban  elmondott  igehirdetésekből  /  Bence  Imre 
igehirdetései. –  [Budapest]  :  [Budavári  Evangélikus 
Gyülekezet], 2015. – 68 p. : ill. ; 21 cm. 

76/ 
BENCZE András (1960–) 

Gyóni Géza köszöntése / Bencze András. 
In: 

Keresztyén  Igazság. –  106.  (2015)  2., 

Tanulmányok, p. 13–15. 

77/ 
BENCZE András (1960–) 

Biztos  kezekben  :  beszélgetés  a  felnőtt  keresztelés 

előtti időben / Bencze András.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 61–64. 

78/ 
BENCZE András (1960–) 

Az  evangélikus  papcsalád  múltja,  jelene,  jövője  / 

Bencze András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 327. 

79/ 
BENCZE András (1960–) 

Gáncs  Aladár,  az  ébredés  teológusa  /  Bencze 

András.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 298–
300. 

background image

7  

80/ 
BENCZE András (1960–) 

Szentháromság  ünnepe  után  11.  vasárnap  :  1Kor 

15,1-10 : igehirdetési előkészítő / Bencze András. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 333–336. 

81/ 
BENCZE András (1960–) 

Udvarunk  végében  :  böjt  3.  vasárnapja,  Oculi  / 

Bencze András. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 91–93. 

82/ 
BENCZÚR László (1943–) 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  székháza  / 

Benczúr László.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. [259]. 

83/ 
BENCZÚR László (1943–) 

Petz Samu / Benczúr László.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 291–
293. 

84/ 
BENCZÚR László (1943–) 

A  szakrális  építészet  a  közelmúltban  /  Benczúr 

László ; Kovács Eleonóra.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 332–
335. 

85/ 
BENCZÚR László (1943–) 

A  szlovák  evangélikus  templom  és  a  Luther-ház  / 

Benczúr László ; Matus László.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 213. 

86/ 
BERECZ Anna 

Mondd ki szépen! : 80 éve született Montágh Imre / 

Berecz Anna. 

In:  Kőbányai  Harangszó.  –  (2015)  1.  –  70.  sz.  –  p. 

27–28. 

87/ 
BERECZKY Judit 

Egy hittanár mindennapjai / Bereczky Judit. 
In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 32–33. 

88/ 
BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes 

Történelem  jelvényekben  elbeszélve  :  az  Első 

Magyar  Tűzzománc  Jelvénygyár  /  Berényi  Zsuzsanna 
Ágnes. –  Budapest  :  Gondolat,  2015. –  118  p.  :  ill., 
részben színes ; 25 cm. + DVD 

ISBN 978-963-693-582-5 kötött 

89/ 
BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes 

Történelem  jelvényekben  elbeszélve  :  az  Első 

Magyar  Tűzzománc  Jelvénygyár  /  Berényi  Zsuzsanna 
Ágnes. – Budapest, 2015. 

Ismertetés: Ahol Luther-rózsás kitűzők is készülnek 

:  történelem  jelvényekben  elbeszélve  /  Kovács 
Eleonóra. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 50., p. 13. 

90/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

Az  atomenergia  felhasználásának  etikai  kérdései  / 

Béres Tamás.  

In:  „Atomenergia  és  életstílus”  konferencia  :  2015. 

október  9.  /  [rend.  és  közr.  a  Magyarországi  Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága] ; [szerk. 
Béres  Tamás].  –  Budapest  :  Magyarországi  Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa, 2015., p. 47–48. 

91/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

Az evangélikus egyház lélektana / Béres Tamás. 
In: Lélekenciklopédia : a lélek szerepe az emberiség 

szellemi 

fejlődésében. 

1. 

kötet, 

Világvallások 

lélekképzetei  /  főszerk.  Simon–Székely  Attila.  – 
Budapest : KGRE : L'Harmattan, 2015., p. 121–145. 

92/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

A  globalizáció  mint  ökumenikus  felelősség  /  Béres 

Tamás. 

In: Theologiai Szemle. – 58. (2015) Ünnepi szám., p. 

153–156. 

93/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

Kátépedagógia  :  teológia  és  pedagógia  kapcsolata 

Luther kátéiban / Béres Tamás.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2015.,  p. 
[140]–151. 

94/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

Kérdések  és  irányok  a  kortárs  evangélikus  teológiai 

antropológiában / Béres Tamás.  

In:  Vallástudományi  Szemle. –  11.  (2015)  1., 

Tanulmányok, p. 19–25. 

background image

8  

95/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

keresztény 

nemzetfogalom  emergenciájának 

jelentősége 

az 

általános 

nemzetfogalom 

meghatározására tett kísérletekben / Béres Tamás. 

In:  Keresztény  egyetemesség  és  nemzettudat  :  az 

Adventista 

Teológiai 

Főiskola 

konferenciáján 

elhangzott  előadások  szerkesztett  változata.  –  Pécel  : 
Adventista Teológiai Főiskola, 2015., p. 131–139. 

96/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

Krisztus-arcú  egyház:  a  hívő-cselekvő  emberek 

otthona / Béres Tamás. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12., 

Figyelő, Előadások, p. 450–451. 

97A/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

Láss! : 10. osztály : evangélikus hittan / Béres Tamás 

[et al.]. – Budapest : Luther, 2015. – 133 p. : ill. ; 29 cm 

ISBN 978 963 380 053 9 fűzött 

 
97B/ 
BÉRES Tamás (1965–) 
   Párbeszéd  a  jövőért  :  ökumenikus  felelősség  a 
teremtés védelmében / Béres Tamás. 
   In: Egyházfórum. – 30. (2015) 3., Súlypont, p. 9–14. 

98/ 
BÉRES Tamás (1965–) 

Under  the  Rainbow,  over  the  Greed:  Universal 

Morality in the Age of Globalization / Béres Tamás. 

In: Is a Universal Morality Possible? / szerk. Hörcher 

Ferenc, Mester Béla, Turgonyi Zoltán. – Budapest: HAS 
Research  Centre  for  the  Humanities,  Institute  of 
Philosophy; L'Harmattan, 2015., p. 31–38. 

99/ 
BERNÁT, Libor 

Trenčianske  kontuberniá  a  Žilinská  Synoda  /  Libor 

Bernát. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 64–80. 

100/ 
BIBÓ István (1941–) 

Evangélikus szigetek a régi Pest építészetében / Bibó 

István. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
5–22. 

101/ 
BIRKÁS Antal (1979–) 

Martin  Luther,  Johannes  Calvin  und  François 

Hotman  –  das  Erstarken  der  Verfassungsidee  /  Antal 
Birkás. 

In:  Lutherische  Kirche  in  der  Welt  :  Jahrbuch  des 

Martin-Luther-Bundes. – 62. (2015), p. 126–130. 

102/ 
BÍRÓ Judit 

A "sajáttá tett idegen" / Bíró Judit. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 15–19. 

103/ 

Bivio 2014 / [szerk. Mányoki János, Pintér Gábor]. – 

Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015. – 
273 p. 

104/ 
BLÁZY Árpád (1962–) 

Szentháromság  ünnepe  után  utolsó  (örök  élet) 

vasárnap : Mt 24,36-51 : igehirdetési előkészítő / Blázy 
Árpád.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 429–432. 

105/ 
BLÁZY Árpád (1962–) 

Reformáció és pápaság / Blázy Árpád. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Figyelő, p. 176. 

106/ 
BÓDI Emese 

szépirodalom 

szerepe 

az 

egyháztörténet 

oktatásában / Bódi Emese.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015., p. [71]–
82. 

107/ 
BÓDI Emese 

Jézus, az akadálymentesítő / Bódi Emese. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6., 

Mécses a te igéd, p. 201. 

108/ 
BÓDI Emese 

Melanchthon / Bódi Emese. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 88–
91. 

109/ 
BODNÁROVÁ, Miloslava 

Príprava,  priebeh  a  výsledky  Spišskopodhradskej 

Synody konanej v roku 1614 / Miloslava Bodnárová. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 

background image

9  

reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 36–51. 

110/ 
BODÓ Sára (1959–) 

Megélt  zsoltár  :  Szentháromság  ünnepe  után  21. 

vasárnap / Bodó Sára. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 256–260. 

111/ 
BOGNÁR András 

"Mondja  kend  értelmesebben!"  :  avagy  mitől  látna 

Mátyás  király  is  tisztábban?  /  Bognár  András  ;  Tóth 
Szabina. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 241–245. 

112/ 
BÓKA Andrea 

Prizma / Bóka Andrea ; Szabó Gergely. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh–Kirchknopf  Péter]  ;  [fényképek  Jerabek–
Cserepes  Csilla,  Kodácsy–Simon  Eszter].  –  Budapest  : 
Luther, 2015., p. 9. 

113/ 
BÖLCSKEI Gusztáv (1952–) 

A  koncentrálás  himnusza  :  Reformáció  ünnepe  / 

Bölcskei Gusztáv. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 271–274. 

114/ 
BOLERATZKY Lóránd (1920–) 

Csengey Gusztáv emlékezete / Boleratzky Lóránd. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  28.,  Mozaik,  p. 

15. 

115/ 
BONHOEFFER, Dietrich (1906–1945) 

Az  árjaparagrafus  az  egyházban  :  röplap  1933 

augusztusában / Dietrich Bonhoeffer ; ford. Falvai Dóra. 

In: Hét Hárs. – 14. (2015) 1–4., p. 21–25. 

116/ 
BONHOEFFER, Dietrich (1906–1945) 

Az egyház és a zsidókérdés : előadás 1933 áprilisban 

/ Dietrich Bonhoeffer ; ford. Falvay Dóra.  

In: Hét Hárs. – 14. (2015) 1–4., p. 14–20. 

117/ 
BONNYAI Sándor (1915–2000) 

"Kezdetben  nem  így  volt..."  :  Bonnyai  Sándor 

igehirdetései  /  szerk.  Bonnyai  Zoltán. –  Budapest  : 
Ágoston Sándor Baráti Kör, 2015. – 304 p. 

ISBN 978-963-12-2876-2 

118/ 
BORBÁS Gabriella Dóra 

Hit  általi  megértés  :  a  jézusi  példázatok 

értelmezésének nyelvi és lelki háttere / Borbás Gabriella 
Dóra. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Isten műhelye, 

p. 12–19. 

119/ 
BÖRÖNTE Márta 

Veled  vagyok,  fogom  a  kezed!  :  csendes  percek 

gyászolóknak  /  Börönte  Márta  ;  [ill.  Kiss  Viktória]. – 
[Budapest]  :  Csillaggyertyafény  Alapítvány,  2015. – 
[30] p. : ill. ; 21 cm. + mell. 

ISBN 978 963 12 2196 1 kötött 

120/ 
BRAUN, Carolin 

Thesen gesucht : Gedanken zum Thema Reformation 

gestern und heute / Carolin Braun. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 44., Német oldal, 

p. 7. 

121/ 
BRIGGS, Richard S. 

Bölcs  bibliaolvasás  :  a  teológiai  hermeneutika 

kontextusában / Richard S. Briggs ; ford. Fabiny Tibor. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Isten műhelye, 

p. 29–38. 

122/ 
BUDAY Barnabás 

Gyapay  Gábor  és  az  új  Fasor  :  szubjektív 

visszaemlékezés  a  negyedszázada  történtekre  /  Buday 
Barnabás. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015),  Reformáció  és  oktatás  az  évszázadokban,  p. 
106–108. 

123/ 
BÜKY Anna 

Megtérés / Büky  Anna  ; [szerk. T. Pintér Károly]. – 

Budapest : Luther, 2015. – 174 p. ; 19 cm. 

ISBN 978 963 380 065 2 fűzött 

124/ 
BÜNKER, Michael 

A  protestáns  oktatás,  nevelés  és  Európa  /  Michael 

Bünker ; [fordította Takács Gábor].  

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Kitekintő,  p. 

147–149. 

background image

10  

125/ 
CHIKÁN Katalin 

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (reménység) 

vasárnap  :  Mt  25,31-46  :  igehirdetési  előkészítő  / 
Chikán Katalin. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 427–429. 

126/ 

Conversio  :  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán, 2011. szeptember 22-23-án 
tartott vallástudományi konferencia előadásai / ... szerk. 
Déri Balázs. – Budapest, 2013. 

Ismertetés:  Megtérés,  megfordulás,  irányváltás  / 

Fabiny Tibor. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 68–

69. 

127/ 
CSÁKI Tamás (1977–) 

Standardok 

és 

innováció 

századelő 

iskolaépítészetében : a fasori evangélikus gimnáziumtól 
a Vas utcai felső kereskedelmi iskoláig / Csáki Tamás. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Hajlék, p. 31–

42. 

128/ 
CSÁKY–PALLAVICINI Zsófia 

Gyermekek lelkigondozása  –  kamaszkori devianciák 

/ Csáky–Pallavicini Zsófia. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 328–329. 

129/ 
CSÁKY–PALLAVICINI Zsófia 

Találkozások  generációk  között  /  Csáky–Pallavicini 

Zsófia. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 78–80. 

130/ 
CSEPELI György (1946–) 

Az idegen bennünk van / Csepeli György. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Modus 

vivendi, p. 12–14. 

131/ 
CSEPREGI András (1962–) 

Az  iskolalelkész  szerepe  az  evangélikus  iskola 

identitásának és lelki életének alakításában  : egy  fasori 
gimnáziumi  tanév  eseményeinek  tükrében  /  Csepregi 
András. 

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Hitélet, p. 36–

45. 

132/ 
CSEPREGI András (1962–) 

"Az embertelen magatartásformák feloldásáért külön 

kell 

küzdelmet 

folytatni..." 

Bibó 

István 

holokausztértelmezésének kihívásai / Csepregi András. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 185–194. 

133/ 
CSEPREGI András (1962–) 

"Rudat  a  kerék  küllői  közé..."  :  Bonhoeffer  első 

megütközése  a  zsidóellenes  Harmadik  Birodalommal  / 
Csepregi András.  

In: Hét Hárs. – 14. (2015) 1–4., p. 26–33. 

134/ 
CSEPREGI András (1962–) 

A  magyar  holokauszt  és  a  hozzá  vezető  út  az 

evangélikus hitoktatásban / Csepregi András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 91–95. 

135/ 

Vacat! 

136/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

Artikuláris helyek / Csepregi Zoltán.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 60–64. 

137/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). I/2. 

M–R  :  proszopográfiai  rész  :  a  reformáció  kezdetétől  a 
zsolnai  zsinatig  (1610)  /  Csepregi  Zoltán. –  Budapest  : 
MEDiT, 2015. – XXV, 507 p. 

ISBN 978-963-12-3713-9 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-2958

 

138/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

Hálózatosság  Közép-Európa  reformációjában  1540–

1610 : a wittenbergi ordinációs anyakönyvek vizsgálata 
alapján / Csepregi Zoltán. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 97–129. 

139/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

Die 

Hungarica 

Sammlung 

der 

Franckeschen 

Stiftungen  zu Halle. Teil 2A, Handschriften / hrsg. von 
Brigitte  Klosterberg  und  István  Monok  ;  bearb.  von 
Zoltán  Csepregi. –  Budapest  :  MTA  Könyvtár  és 
Információs Központ, 2015. – XXIV, 694 p. ; 24 cm. – 
(Adattár  XVI–XVIII.  századi  szellemi  mozgalmaink 
történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 39/1.) 

ISBN 978 963 7451 25 6 fűzött 

background image

11  

140/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Die 

Hungarica 

Sammlung 

der 

Franckeschen 

Stiftungen zu Halle. Teil 2B, Handschriften / hrsg.  von 
Brigitte  Klosterberg  und  István  Monok  ;  bearb.  von 
Zoltán  Csepregi. –  Budapest  :  MTA  Könyvtár  és 
Információs  Központ,  2015. –  p.  697–1158.  ;  24  cm. – 
(Adattár  XVI–XVIII.  századi  szellemi  mozgalmaink 
történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 39/2.) 

ISBN 978 963 7451 25 6 fűzött 

141/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

Iskolázás a reformáció századában : a magyarországi 

iskolázás  a  reformáció  századában,  1540–1610,  a 
wittenbergi  ordinációs  anyakönyvek  tanúsága  alapján  / 
Csepregi Zoltán.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015., p. [53]–
70. 

142/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

Luther az oktatásról / Csepregi Zoltán.  
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  2.,  Reformátori 

pedagógia, p. 10–17. 

143/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

Négy hagyomány – négy ajándék : a magyar, német, 

szlovák és vend evangélikus kegyesség kölcsönössége / 
Csepregi Zoltán. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 68–70. 

144/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

A  reformáció  megjelenése  és  magyarországi 

elterjedése / Csepregi Zoltán.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 35–43. 

145/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

"Támadt  ebből  égszakadás"  :  Luther  visszatekintése 

első küzdelmeire 1545-ből / Csepregi Zoltán.  

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  3.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 5–14. 

146/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

"Lutherani  omnes  comburantur"  :  legenda,  források, 

rekonstrukció / Csepregi Zoltán. 

In:  Mártírium  és  emlékezet  :  protestáns  és  katolikus 

narratívák a 15–19. században / szerk. Fazakas Gergely 
Tamás,  Imre  Mihály,  Száraz  Orsolya. –  [Debrecen]  : 
Debreceni Egy. K., 2015., p. 30–40.  

147/ 
CSEPREGI Zoltán (1964–) 

A reformáció nyelve : tanulmányok a magyarországi 

reformáció  első  negyedszázadának  vizsgálata  alapján  / 
Csepregi Zoltán. – Budapest, cop. 2013. 

Ismertetés: Ács Pál. 
In:  Magyar  Könyvszemle. –  131.  (2015)  2.,  p.  232–

236. 
 

148/ 
CSERHÁTI Márta (1962–) 

A  kétszerkettő  józansága  :  a  tanítvány  mint  negatív 

példa Márk evangéliumában / Cserháti Márta.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015., p. [35]–
42. 

149/ 
CSERHÁTI Sándor (1964–) 

Fiatal felnőtt sorozat / Cserháti Sándor ifj. 
In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 124–135. 

150/ 
CSERHÁTINÉ SZABÓ Izabella 

Hová  vezet  a  damaszkuszi  út?  :  konfliktusaink 

kezelése / Cserhátiné Szabó Izabella. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Iránytű, p. 3–

4. 

151/ 
CSOMA Áron (1965–) 

Keresztény  kulturális  lapok  /  Csoma  Áron, 

Zászkaliczky  Zsuzsanna,  Lukács  László  ;  [riporter] 
Lázár Kovács Ákos. 

In: Vigilia. – 80. (2015) 2., p. 142–150. 

152/ 
CSOMA Zsigmond 

Die  Rolle  der  zwei  Beythe  (István-Stephan  und 

András-Andreas)  auf  die  mittel-europäische  Botanik 
und  in  der  protestantischen  Kirche,  Ende  des  16.-en 
Jahrhunderts / Csoma Zsigmond. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 195–210. 

153/ 
CSORBÁNÉ FARKAS Zsófia (1981–) 

A családi istentiszteletek helye a gyülekezet életében 

/ Csorbáné Farkas Zsófia. 

In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 161–196. 

background image

12  

154/ 

Cura  mentis  –  salus  populi  :  mentálhigiéné  a 

társadalom  szolgálatában  :  ünnepi  kötet  Tomcsányi 
Teodóra  70.  születésnapjára  :  Festschrift  für  Teodóra 
Tomcsányi  zum  70.  Geburtstag  /  szerk.  Ittzés  Gábor. – 
Budapest, 2013. 

Ismertetés: Egy élet a lelki egészség szolgálatában / 

Tróbert Anett Mária. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 71–

73. 

155/ 
CZENTHE Miklós (1964–) 

Az  Evangélikus  Országos  Levéltár  /  Czenthe 

Miklós.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 214–
216. 

156/ 
CZENTHE Miklós (1964–) 

Látogatóban a cseh testvéreknél / Czenthe Miklós. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  28.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

157/ 
CZENTHE Miklós (1964–) 

A Luther-végrendelet / Czenzhe Miklós.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 16–19. 

158/ 
CZENTHE Miklós (1964–) 

Szepesi  reformáció  a  16–17.  században  /  Czenthe 

Miklós.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 96–99. 

159/ 
CZIBULA ISTVÁNNÉ LESTÁK Judit 

Jó Istenünk... / Czibula Istvánné Lesták Judit. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
[20]. 

160/ 
CZÖNDÖR István (1976–) 

Amennyit  mi  ebből  láthatunk  ;  Szülők  imája  / 

Czöndör István.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 132. 

161/ 
CZÖNDÖR István (1976–) 

Imádság  keresztelés  előtt  ;  Felnőttkeresztség  ;  Apa 

imádsága / Czöndör István.   

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 128–129. 

162/ 
CZÖNDÖR István (1976–) 

Keresztelési  istentiszteleten  részt  vevő  imádsága  : 

nem családtag imája / Czöndör István.   

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 143. 

163/ 
CZÖNDÖR István (1976–) 

Lelkész imádsága / Czöndör István. 
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 131. 

164/ 
DALOS Tibor (1984–) 

A "hűséges" falvak / Dalos Tibor. 
In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 117–123. 

165/ 
DARVAS Anikó 

Július : "Az Úr így felelt: Elvonultatom előtted egész 

fenségemet,  és  kimondom  előtted  az  Úr  nevét. 
Kegyelmezek,  akinek  kegyelmezek,  és  irgalmazok, 
akinek irgalmazok." / Darvas Anikó. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 38–39. 

166/ 
DARVAS Anikó 

Böj  1.  vasárnapja  (Invocavit)  :  1Móz  3,1–13  : 

igehirdetési előkészítő / Darvas Anikó. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 70–72. 

167/ 
DARVAS Anikó 

Január  :  "Amíg  csak  föld  lesz,  nem  szűnik  meg  a 

vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a 
nappal és az éjszaka." / Darvas Anikó. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 23–24. 

168/ 
DARVASI László (1962–) 

Ez egy ilyen csúcs : a nagy Szív Ernő-füzet / Darvasi 

László. – Budapest, 2014. 

Ismertetés:  "Mindenki  akar  kalandot,  hát  nem?"  / 

Theisz Gábor. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 72–

73. 

169/ 
DÁVID Adél 

Szentháromság  ünnepe  után  21.  (biblia-)  vasárnap  : 

Jn 20,30-31 : igehirdetési előkészítő / Dávid Adél. 

background image

13  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 391–393. 

170/ 
DEÁK László (1973–) 

Meg  ne  vessétek  azt,  aki  szól!  :  Szentháromság 

ünnepe után 2. vasárnap / Deák László. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 177–180. 

171/ 
DEÁK László (1973–) 

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap : 2Kor 3,4–

11 : igehirdetési előkészítő / Deák László. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 336–339. 

172/ 
DEÁK VARGA Kinga 

A pedagógus mint vezető / Deák Varga Kinga. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Vezetői 

szerepben, p. 62–70. 

173/ 
DEBRECZENI–DROPPÁN Béla 

Pulszky Ferenc és  fiai : egy jeles evangélikus család 

két generációja / Debreczeni–Droppán Béla.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 244–
247. 

174/ 
DEBRECZENI–DROPPÁN Béla 

Radvánszky  Béla,  egy  tudós  főúr  /  Debreczeni–

Droppán Béla.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 239–
[241]. 

175/ 
DELI Eszter Kinga 

A megreformált reformátor / Deli Eszter Kinga. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 8. 

176/ 
DELTEIL, Gérard 

A  diaszpóra  mint  ekkleziológiai  kérdés  /  Gérard 

Delteil ; ford. Móricz Nikolett. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1., 

Tanulmányok, p. 2–8. 

177/ 
DEME Dávid 

Március  :  "Ha  Isten  velünk,  ki  lehet  ellenünk?"  / 

Deme Dávid. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 27–30. 

178/ 
DEMMEL József (1982–) 

A  békéscsabai  gyülekezet  története  /  Demmel 

József.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 190–
193. 

179/ 
DETRE János (ifj.) 

Szentháromság  ünnepe  után  20.  vasárnap  :  Ef  5,15-

21 : igehirdetési előkészítő / Detre János. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 389–391. 

180/ 
DÖBRENTEY Ildikó 

Őrangyalok  –  személyi  igazolvánnyal  :  sorsfordító 

találkozásaink  /  Döbrentey  Ildikó  ;  Levente  Péter. – 
Budapest : Harmat : Luther Kiadó, 2015. – 112 p. 

ISBN 978-963-288-289-5 

181/ 
DOHNANEC, Tibor 

Reformácia  v Komárne a okolí v  16. storočí / Tibor 

Dohnanec. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 211–220. 

182/ 
DOMENOVÁ, Marcela 

Unikátne  konvolúty  zo  šľachtickej  knižnice 

Szirmayovcov ako prameň k dejinám cirkvi, školstva a 
osobností 17. storočia / Marcela Domenová. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 330–348. 

183/ 
DONÁTH László (1955–) 

Bonhoeffer mosolya / Donáth László.  
In: Hét Hárs. – 14. (2015) 1–4., p. 2–4. 

184/ 
DONÁTH László (1955–) 

A  győzők  egyházához  semmi  közöm...  /  Donáth 

László beszélgetése Iványi Gáborral. 

In: Hét Hárs. – 14. (2015) 1–4., p. 41–52. 

185/ 
DOROSMAI Erzsébet (1957–) 

Kéményseprőből művészember, avagy Storno Ferenc 

mesés élete / Dorosmai Erzsébet. 

background image

14  

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 267–277. 

186/ 
DRAGOMÁN György (1973–) 

Máglya  :  regény  /  Dragomán  György. –  Budapest, 

2014. 

Ismertetés:  "...az  élet  megy  tovább..."  /  Palkovics 

Beáta. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Szemle, p. 80–

81. 

187/ 

Egyességi  irat  /  [ford.  Bohus  Imre  ;  a  fordítás 

lábjegyzeteit készítette és a kísérő tanulmányt írta Reuss 
András]. – 2015. – 437 p. 

ISBN 978 963 12 3521 0 kötött 

188/ 

Vacat! 

189/ 

Egyházvezetők  /  szerk.  Mirák  Katalin. –  Budapest, 

2014–. 

Ismertetés: A nagy történet / Köbel Szilvia. 
In: Sola Scriptura. – 17. (2015) 1., p. 27–33. 

190/ 

Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon  Eszter]. –  Budapest  :  Luther,  2015. – 
127 p. : ill. ; 17 cm. – A kötet Szabóné Mátrai Marianna 
65. születésnapja alkalmából jelent meg. 

ISBN 978 963 380 063 8 fűzött 

191/ 
EÖRDÖGH Balázs 

Velájetnámék  :  csodás  dervislegendáriumok  a  török 

irodalomban / Eördögh Balázs. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
217–232. 

192/ 
Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola (Sopron) 

Az  Eötvös  József  Evangélikus  Gimnázium  és 

Egészségügyi Szakközépiskola évkönyve a 2013/2014–
as  tanévről  /  szerk.  Betuker  Botond  ;  Hegedűsné 
Kendeh–Kirchknopf  Tünde  ;  Kóczán  Krisztián. – 
Sopron  :  Eötvös  József  Evangélikus  Gimnázium  és 
Egészségügyi Szakközépiskola, 2015. – 225 p. : ill. ; 24 
cm. 

193/ 
ERDÉSZ Ádám (1956–) 

Ipar,  egyház,  jótékonyság  :  egyháztámogató 

vállalkozók / Erdész Ádám ; Kovács Eleonóra.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 252–
255. 

194/ 
ERDÉSZ Ádám (1956–) 

A polgári anyakönyvezés és az evangélikus egyház / 

Erdész Ádám.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 260–
262. 

195/ 
ÉRFALVY Lívia (1979–) 

"Ömlik a fény" : a fény motívuma Kosztolányi Dezső 

írásművészetében / Érfalvy Lívia.  

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szóbirodalom, 

p. 39–44. 

196/ 
ÉRFALVY Lívia (1979–) 

Ekfrázis 

az 

irodalomban 

Wacław 

Oszajca 

költészetéből vett példákkal / Érfalvy Lívia. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 21–29. 

197/ 
ETTINGER, Josef (1786–1841) 

Kurze 

Geschichte 

der 

ersten 

Einwanderung 

oberösterreichischer evangelischer Glaubensbrüder nach 
Siebenbürgen  /  Joseph  Ettinger  ;  hrsg.,  komment.  und 
mit  einer  historischen  Einordnung  vers.  von  Mathias 
Beer. – Hermannstadt ; Bonn : Schiller, 2015. – 196, [1] 
p. : ill. ; 19 cm. 

ISBN 978-3-944529-65-3 

198/ 

Evangélikus  naptár  :  a  2016.  évre  /  [felelős  szerk. 

Kendeh K. Péter]. – Budapest : Luther, 2015. – 272 p. 

199/ 
FABINY Tamás (1959–) 

Ami nagyon jó / Fabiny Tamás.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 4. 

200/ 
FABINY Tamás (1959–) 

A feltámadás dalai : Húsvét ünnepe / Fabiny Tamás.  
In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 122–126. 

201/ 
FABINY Tamás (1959–) 

Hit és tudás / Fabiny Tamás. 

background image

15  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Mécses a te igéd, p. 361. 

202/ 
FABINY Tamás (1959–) 

"Hogy  bölcs  szívhez  jussunk"  :  a  tanítás  szerepe  a 

Biblia és a reformáció korában / Fabiny Tamás. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  2.,  Reformátori 

pedagógia, p. 4–[9]. 

203/ 
FABINY Tamás (1959–) 

A kirekesztett Megváltó / Fabiny Tamás. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Iránytű, p. 3–

4. 

204/ 
FABINY Tamás (1959–) 

A Luther-rajzfilm és előzményei / Fabiny Tamás.   
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 340–
342. 

205/ 
FABINY Tamás (1959–) 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  külügyi 

munkája / Fabiny Tamás.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 338–
339. 

206/ 
FABINY Tamás (1959–) 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

médiamunkája / Fabiny Tamás.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 328–
331. 

207/ 
FABINY Tamás (1959–) 

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap : Ézs 2,1-5 : 

igehirdetési előkészítő / Fabiny Tamás. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 271–274. 

208/ 
FABINY Tamás (1959–) 

Újszövetségen  kívüli  Júdás-narratívák  /  Fabiny 

Tamás. 

In:  Szólító  szavak  :  tanulmányok  Fabiny  Tibor 

hatvanadik  születésnapjára  /  [szerk.  Tóth  Sára  et  al.]  – 
Budapest  :  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  : 
L'Harmattan Kiadó, 2015., p. 93-104. 

209/ 
FABINY Tamás (1959–) 

Hit és tudás összhangja / Fabiny Tamás. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 8–10. 

210/ 
FABINY Tamás (1959–) 

A hazatérő / Fabiny Tamás. 
In: Theologiai Szemle. – 58. (2015) 4., p. 203. 

211/ 
FABINY Tibor (1955–) 

Értelmiség és bölcsesség / Fabiny Tibor. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  3.,  Lectori 

salutem, p. 1–2. 

212/ 
FABINY Tibor (1955–) 

Tipológia  (figuralizmus)  a  Bibliában  és  az 

irodalomban / Fabiny Tibor.  

In:  A  tudomány  kultúrája.  –  Veszprém  :  Pannon 

Egyetem, 2015., p. 85–135. 

213/ 
FABINY Tibor (1955–) 

Luther mint professzor / Fabiny Tibor. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Ősz, p. 7. 

214/ 
FABINY Tibor (1955–) 

Mindent  szépen  elrendezett,  hazaérkezett  :  Terray 

László (1924–2015) emlékezete / Fabiny Tibor.  

In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Emlékezünk, p. 18–20. 

215/ 
FABINY Tibor (1955–) 

A reformáció aktualitása / Fabiny Tibor. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 36–38. 

216/ 
FABINY Tibor (1955–) 

Színek, szövetek, szimbólumok / Fabiny Tibor. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 81–

84. 

217/ 
FABINY Tibor (1955–) 

Mártírium mint szó és tett William Tyndale életében 

és halálában / Fabiny Tibor. 

In:  Mártírium  és  emlékezet  :  protestáns  és  katolikus 

narratívák a 15–19. században / szerk. Fazakas Gergely 
Tamás,  Imre  Mihály,  Száraz  Orsolya. –  [Debrecen]  : 
Debreceni Egy. K., 2015., p. 15–29. 
 
218A/ 
FÁBRI György (1964-) 
   Maradhat-e a könyvtár az egyetemi tudás központja? / 
Fábri György. 

background image

16  

   In: Magyar Tudomány : a Magyar Tudományos 
Akadémia értesítője. – 1
76. (2015) 4., p. 399-402.  

218B/ 
FÁBRI György (1964–) 

Virtuális oktatás / Fábri György. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 81–82. 

219/ 
FÁBRI György (1964–) 

Luther  Márton  /  Fábri  György  ;  Kollega  Tarsoly 

István.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 10–15. 

220/ 
FÁBRI György (1964–) 

Reformátorok / Fábri György.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 23–27. 

221/ 
FARKAS Etelka 

Konfrmáció, gyülekezethez tartozás / Farkas Etelka. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
30–31. 

222/ 
FARKAS Etelka 

Ötvened  vasárnap  :  Lk  18,31-42  :  igehirdetési 

előkészítő / Farkas Etelka. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 67–70. 

223/ 
FAZEKAS István 

A  katolikus  megújulás  és  az  ellenreformáció  a  17. 

században / Fazekas István.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 78–81. 

224/ 
FAZEKASNÉ BARTHA Zsuzsanna 

Megigazulás – másként : Szentháromság ünnepe után 

11. vasárnap / Fazekasné Bartha Zsuzsanna. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 216–220. 

225/ 
FEHÉR Károly (1928–) 

Mindszentek – minden szentek / Fehér Károly. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Ősz, p. 5. 

226/ 
FEHÉR Károly (1928–) 

Tágas térre vitt ki engem / Fehér Károly. 
In: Keresztyén Igazság. – 106. (2015) 2., Igehirdetés, 

p. 1–2. 

227/ 
FEHÉR Károly (1928–) 

"Vigadj, lelkünk, Máriával" / Fehér Károly. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 29. 

228/ 
FEKETE Csaba (1940–) 

Melanchthoné  avagy  kié?  :  zegzugos  énektörténeti 

példa / Fekete Csaba. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  22.  (2014/2015)  2.,  p. 

393–401. 

229/ 
FEKETE Károly (1960–) 

Baptisatus sum! / Fekete Károly. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
12–14. 

230/ 
FEKETE Károly (1960–) 

A bölcsességet uraló istenfélelem : Ötvened vasárnap 

/ Fekete Károly. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 78–81. 

231/ 

Felebarát  vagy  embertárs  :  bibliafordítások  és 

használatuk  a  mai  Magyarországon  /  [szerk.  Fabiny 
Tibor,  Pecsuk  Ottó,  Zsengellér  József]  ;  [közread.  a] 
Hermeneutikai 

Kutatóközpont 

Alapítvány 

... – 

Budapest, 2014. 

Ismertetés: Bibliafordítások használatban / Lanstyák 

István. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 61–

64. 

232/ 
FENYVESI Félix Lajos (1946–) 

Kilobbanó ragyogás : Bitskey Tibor halálára / FFL. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  10.,  Keresztutak, 

p. 6. 

233/ 
FENYVESI Félix Lajos (1946–) 

Szellemidézés 

Németh 

Ágnes 

emlékezik 

édesapjára, Németh László íróra / Fenyvesi Félix Lajos. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  10.,  Kultúrkörök, 

p. 7. 

background image

17  

234/ 
FERENCZI Ilona (1949–) 

Lappangó  kéziratból  közkincs  :  evangélikus 

kancionálé a 17. századból / Ferenczi Ilona. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 24., p. 6. 

235/ 
FERENCZI Ilona (1949–) 

"...aki  nélkül,  ime,  nem  az  volnék,  aki  vagyok"  : 

tanulságok Rajeczky Benjamin összegyűjtött írásaiból / 
Ferenczi Ilona. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  22.  (2014/2015)  1.,  p. 

105–108. 

236/ 
FERENCZI Ilona (1949–) 

Egy  egyházzenész  portréja:  Johann  Wohlmuth  / 

Ferenczi Ilona.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 147. 

237/ 
FERENCZI Ilona (1949–) 

Evangélikus egyházzene – műzene / Ferenczi Ilona. 
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 138–
141. 

238/ 
FINTA Gergely (1968–) 

Bach, Johann Sebastian, Franck, César Auguste Jean 

Guillaume  Hubert,  Widor,  Charles–Marie  Jean  Albert  : 
koncert  a  Mátyás  templomban  /  Finta  Gergely.  – 
Hangverseny (Mátyás templom, Budapest) (2015. május 
10.) 

239/ 
FINTA Gergely (1968–) 

Bach,  Johann  Sebastian,  Halmos  László,  Weelkes, 

Thomas,  Kodály  Zoltán,  Biebl,  Franz  Xaver,  Stark, 
Branko,  Nogay,  Christoph,  Weber,  Stephen  :  Adventi-
Karácsonyi  hangversenyek  /  Finta  Gergely.  – 
Hangverseny advent küszöbén (Belvárosi Szent Péter és 
Pál-templom, Baja) (2015. november 28.) 

240/ 
FINTA Gergely (1968–) 

Johann Sebastian Bach : korálok Arnstadtból / Finta 

Gergely. 

–  Hangverseny  (Művészetek  Palotája, 

Budapest) (2015. március 21.) 

241/ 
FINTA Gergely (1968–) 

Johann  Sebastian  Bach  :  nyáresti  orgonamuzsika  / 

Finta  Gergely.  –  Hangverseny  (Evangélikus  templom, 
Cegléd) (2015. június 20.) 

242/ 
FINTA Gergely (1968–) 

Krebs,  Johann  Ludwig,  Bach,  Johann  Sebastian, 

Schumann,  Robert,  Liszt  Ferenc  :  Bach  330  /  Finta 
Gergely.  –  Bach  330  (Nagyboldogasszony-templom, 
Somorja) (2015. szeptember 20.) 

243/ 
FINTA Gergely (1968–) 

Luther katekizmusénekei és feldolgozásaik J. S. Bach 

Klavierübungjában  I.  :  háttéranyag  a  káté  tanításához 
hitoktatásban és gyülekezeti munkában / Finta Gergely.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015., p. [93]–
122. 

244/ 
FINTA Gergely (1968–) 

Muffat,  Georg,  Bach,  Johann  Sebastian,  Koloss 

István,  Madsen,  Jesper,  Messiaen,  Olivier,  Weber, 
Stephen  :  Deák  téri  orgonazenés  áhítat  :  barokk  és  20. 
századi  karácsonyi  orgonazene  /  Finta  Gergely.  – 
Orgonazenés  áhítat  (Deák  téri  evangélikus  templom, 
Budapest) (2015. december 27.) 

245/ 
FISCHL Vilmos (1972–) 

A  Lélek  egysége  :  Szentháromság  ünnepe  után  17. 

vasárnap / Fischl Vilmos. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 240–243. 

246/ 
FODOR Tamás (1965–) 

Szabolcska vagy Babits? : a Kisfaludy Társaság a két 

világháború között / Fodor Tamás. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 42–51. 

247/ 
FRANZEN, Jonathan (1959–) 
The discomfort zone (magyar) 

Diszkomfortzóna  /  Jonathan  Franzen  ;  [ford.  Bart 

István]. – Budapest, 2015. 

Ismertetés: Családregény hat esszében / Kézdy Edit 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 85–

86. 

248/ 
FRÁTER Zoltán (1956–) 

Szerelmes Budapest : irodalmi háromszögek / Fráter 

Zoltán. – Budapest, cop. 2015. 

Ismertetés: Hét szerelmes történet / Érfalvy Lívia 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 73–

75. 

background image

18  

249/ 
From conflict to communion : Lutheran-Catholic 
common commemoration of the Reformation in 2017 
(magyar). 

A  szembenállástól a közösségig : evangélikus-római 

katolikus  közös  megemlékezés  a  reformációról  2017–
ben  /  [ford.  Pap  Kinga  Marjatta]. –  Budapest  :  Luther, 
2015. – 98 p. ; 23 cm. 

ISBN 978 963 380 068 3 fűzött 

250/ 

Vacat! 

251/ 
FÜLLER Tímea 

Gyermekbibliaóra / Füller Tímea.  
In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 96–113. 

252/ 
GABNAI Sándor (1975–) 

Igehirdetés  Szimon  János  temetésén  :  Zsolt  73,26  / 

Gabnai Sándor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 140–
142. 

253/ 
GABNAI Sándor (1975–) 

Nagyszombat : 1Pt 3,18-22 : igehirdetési előkészítő / 

Gabnai Sándor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 118–120. 

254/ 
GÁBOR György 

Soa, avagy az emlékezet esélyei / Gábor György.  
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 84–90. 

255/ 
GADÓNÉ KÉZDY Edit (1964–) 

Schulek  Mátyás,  a  Deák  Téri  Evangélikus 

Gimnázium alapító igazgatója / Gadóné Kézdy Edit. 

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., Életünk példái, 

p. 113–119. 

256/ 
GALAMBOS Ádám (1984–) 

Ifjúsági sorozat / Galambos Ádám. 
In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 114–123. 

257/ 
GALAMBOS Ádám (1984–) 

Középgeneráció / Galambos Ádám. 
In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 136–160. 

258/ 
GÁLOS Miklós (1938–) 

Egy  eltévedt  angyal  :  a  fasori  evangélikus  templom 

oltára / Gálos Miklós.  

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  1.,  Tárgy  – 

kultúra, p. 43–60. 

259/ 
GÁLOS Miklós (1938–) 

Sántha Károly, az egyházi énekköltő / Gálos Miklós. 
In:  Sántha  Károly,  1840–1928  /[szerk.  Karl  Jánosné 

Csepregi  Erzsébet,  Bakay  Péter]. –  Sárszentlőrinc  : 
Evangélikus Egyházközség, 2015., p. 48–61. 

260/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Cigánymisszió  –  egyházvezetői  szemmel  /  Gáncs 

Péter  ;  Papp  János  ;  Csernák  István  ;  Pataky  Albert  ; 
Fekete Károly. 

In:  Tükör  :  a  magyarországi  protestáns  egyházak 

cigánymisszióinak  negyedévente  megjelenő  lapja.  –  2 
(2015), p. 2–3. 

261/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Forrásközelben / Gáncs Péter.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 3. 

262/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Igehirdetés Juhász Géza temetésén / Gáncs Péter. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan éltre kelnek, p. 182. 

263/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Luther szószéke alatt / Gáncs Péter ; Fabiny Tamás ; 

Szemerei János. 

In:  Prédikációk  /  [szerk.,  a  szövegeket  vál.  Csepregi 

Zoltán, Horváth Orsolya]. – Budapest, 2015. 

264/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Megosztandó kincseink / Gáncs Péter.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 7. 

265/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Memóriafrissítés : Pünkösd ünnepe / Gáncs Péter. 
In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 161–164. 

266/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

"Nyitott  ajtót  adtam  eléd..."  :  Gáncs  Péter 

evangélikus 

elnök-püspökkel 

beszélget 

Zimányi 

background image

19  

Ágnes. – Budapest : Kairosz, 2015. – 118 p. ; 17 cm. – 
(Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 105.) 

ISBN 978-963-662-769-0 fűzött 

267/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Tanítványok vagyunk? / Gács Péter. 
In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 2., p. 3. 

268/ 
GÁNCS Péter (1951–) 

Igehirdetés Böröcz Enikő temetésén / Gáncs Péter. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1., 

Krisztusban mindnyájan éltre kelnek, p. 22–23. 

269/ 
GÁNCS Tamás 

Ézsaiás  liftje  –  avagy  Az  vagy  nekem,  mint 

távolságnak  a  találkozás  :  Hatvanad  vasárnap  /  Gáncs 
Tamás. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 74–77. 

270/ 
GÁNCS Tamás 

Egy  földi  blogbejegyzés  a  mennyei  kacsintásról  / 

Gáncs Tamás.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 99. 

271/ 
GÁNCS Tamás 

Még  hogy  pogány?  :  a  keresztelő  előtt  álló  kisbaba 

hitvallása / Gáncs Tamás.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 102. 

272/ 
GÁNCS Tamás 

A  hit  fejlődése  és  a  "hit  oktatása"  :  gondolatok  a 

"semmittudás egyeteméről" kilépve / Gáncs Tamás. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 62–64. 

273/ 
GARÁDI Péter (1952–) 

Laikus szolgálókkal / Garádi Péter. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Élő  víz,  p.  54–

55. 

274/ 
GARÁDI Péter (1952–) 

Presbiterek  a  tükörben  /  Garádi  Péter. –  Budapest  : 

Evangélikus  Missziói  Közp.  –  M.  Evangélikus 
Rádiómisszió : Mo. Evangélikus Egyház Missziói Biz., 
2015. – 126 p. ; 20 cm. – (Élő Víz Füzetek, ISSN 1789–
7378 ; 8.) 

ISBN 978-963-87825-8-8 fűzött 

275/ 
GARAI András 

Meg  vagyok  keresztelve!  :  Tizenkét  újszövetségi 

bátorító ige a keresztségre készülőknek / Garai András.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 68–72. 

276/ 
GÁSPÁR Dorottya (1942–) 

A  késő  római  kori  faragott  és  festett  kövek 

értelmezéséhez / Gáspár Dorottya. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
175–201. 

277/ 
GAZDAG Ferenc 

Rendszerváltók  visszanézése  /  Gazdag  Ferenc. – 

Ismertetett  mű:  Kiss  Gy.  Csaba:  Hogy  állunk  a 
számvetéssel? : Közéleti írások 1994–2015. – Budapest 
: Nap Kiadó, 2015. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 80–

82. 

278/ 
GÉCZI János (1954–) 

Jerusalaim  :  a  képzelet  szülte  város  /  Géczi  János  ; 

graf. Szabados Árpád. – [Budapest], 2014. 

Ismertetés:  A  semmisségből  lett  város  /  Kamarás 

István. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Szemle, p. 78–

80. 

279/ 
GÉMES István (1927–) 

Értjük vagy félreértjük?. 1. : A teve  meg a  tű foka / 

Gémes István. 

In: Útitárs. – 59. (2015) 1., p. 2. 

280A/ 
GÉMES István (1927–) 

Értjük vagy félreértjük?. 2. : Ami a császáré, és ami 

az Istené / Gémes István. 

In: Útitárs. – 59. (2015) 2., p. 2. 

 
280B/ 
GÉMES István (1927-) 
   Értjük vagy félreértjük?. 3. : Eltartás határok nélkül? / 
Gémes István. 

In: Útitárs. – 59. (2015) 3., p. 2. 

 
280C/ 
GÉMES István (1927-) 
   Értjük  vagy  félreértjük?.  4.  :  Akarsz-e?  /  Gémes 
István. 

In: Útitárs. – 59. (2015) 4., p. 2. 

 

background image

20  

281/ 
GÉMES István (1927–) 

Értjük  vagy  félreértjük?.  5.  :  A  Szentírás  kulcsa  / 

Gémes István. 

In: Útitárs. – 59. (2015) 5., p. 2. 

282/ 
GÉMES István (1927–) 

Reformáció és ökumené / Gémes István. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Figyelő, Beszámoló, p. 257–258. 

283/ 
GÉMES István (1927–) 

Terray László : 1924–2015 / Gémes István. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 185–186. 

284/ 
GÉMES István (1927–) 

Terray László halálára, 1924–2015 / Gémes István. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan éltre kelnek, p. 388. 

285/ 

Genealógia.  3.,  [Források  és  genealógia]  /  szerk. 

Kollega  Tarsoly  István,  Kovács  Eleonóra,  Vitek 
Gábor. – Budapest : Tarsoly Kiadó, 2015. – 294 p. : ill. ; 
25 cm. – (A történelem segédtudományai ; 1.) 

ISBN 978 963 9570 55 9 kötött 

286/ 
GERENCSÉR Péter 

Vadosfa  :  a  periféria  centruma  /  Gerencsér  Péter. – 

Vadosfa  :  Hang-Tér-Kép  Kulturális  és  Népfőiskolai 
Egyesület,  2015. –  132  p.  :  ill.  ;  21  cm. –  (Rábaköz 
öröksége ; 5.) 

ISBN 978-963-12-2020-9 

287/ 
GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva 

Régi  és  új  horizontok  :  biblikus  témák  a  90  éves 

Lelkipásztor  lapjain  egy  biblikus  teológus  szubjektív 
olvasatában / Gerőfiné Brebovszky Éva. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok,  Kilencvenéves  a  Lelkipásztor,  p.  301–
303. 

288/ 
GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva 

Nagypéntek : 2Kor 5,14-21 : igehirdetési előkészítő / 

Gerőfiné Brebovszky Éva. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 114–117. 

289/ 
GICZI Zsolt 

Az 

evangélikus 

egyház 

szerepvállalása 

Magyarország háborús propagandájában / Giczi Zsolt. 

In: 

Háborús 

hétköznapok 

hadszíntéren, 

hátországban,  1939–1945  /  szerk.  Gyarmati  György  és 

Pihurik Judit ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat 
...,  Állambiztonsági  Szolgálatok  Történeti  Levéltára. – 
Budapest  :  MTT  :  ÁBTL  ;  Pécs  :  Kronosz,  2015.,  p. 
143–151. 

290/ 
GLATZ József 

Kié az igazság? / Glatz József.  
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6., 

Tanulmányok, p. 212–217. 

291/ 
GLIED Viktor 

Európa  a  feje  tetején  :  napjaink  migrációs 

folyamatairól / Glied Viktor.  

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Modus 

vivendi, p. 5–11. 

292/ 
GŐDÉNY Endre (1938–) 

Az  autokratizmus  és  demokratizmus  fordulóján  : 

epizódok  egy  középiskolai  diákotthon  történetéből, 
1968–1973 / Gődény Endre. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
109–118. 
 
293A/ 
GOMBOCZ Eszter 
   A  hatékony  segítés  feltételei  és  akadályai  egy 
hátrányos 

helyzetű 

asszonyokat 

megszólító 

meseolvasási program példáján / Gombocz Eszter. 
   In: Egyházfórum. – 30. (2015) 4., Műhely, p. 50–56.  

293B/ 
GÓR Judit 

"...nem  mint  teóriát,  hanem  mint  tényleges 

életrendet..." : Hamvas Béla a vallásról / Gór Judit. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Tanulmányok, p. 374–382. 

294/ 
GÖRÖG Zoltánné 

A budapest-kőbányai evangélikus gyülekezet kántora 

/ Görög Zoltánné. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  22.  (2014/2015)  2.,  p. 

203–204. 

295/ 
GRÄB, Wilhelm 

Ima  és  emlékezet  :  a  történelem  értelmének  egyéni 

feldolgozása  /  Wilhelm  Gräb  ;  ford.  Kovács  Barbara  ; 
lektorálta Korányi András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6., 

Tanulmányok, p. 202–212. 

296/ 
GREGERSEN–LABOSSA György 

"Én  nem  vagyok  következetes?"  :  Szentháromság 

ünnepe után 3. vasárnap / Gregersen–Labossa György. 

background image

21  

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 181–185. 

297/ 
GREGERSEN–LABOSSA György 

Húsvét  ünnepe  után  3.  vasárnap  (Jubilate)  :  1Móz 

1,1-4a.26-31;  2,1-4a  :  igehirdetési  előkészítő  / 
Gregersen–Labossa György.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 154–157. 

298/ 
GRENDORF Péter (1979–) 

Üdvösséges  indulatokkal  az  óceánig  :  a  60  éves 

Fabiny Tibor köszöntése / Grendorf Péter.  

In: Keresztyén Igazság. – 106. (2015) 2., Köszöntés, 

p. 40–41. 

299/ 
GRENDORF Péter (1979–) 

Örömmel  folytatta : Szentháromság ünnepe  után 23. 

vasárnap, Bibliavasárnap / Grendorf Péter. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 266–270. 

300/ 
GRENDORF Péter (1979–) 

Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap : 2Móz 3,1-

15 : igehirdetési előkészítő / Grendorf Péter. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 32–35. 

301/ 
GUITMAN Barnabás 

Über einige Briefe von geistlichen Intellektuellen aus 

den  Bartfelder  Archiven  aus  der  Mitte  des  16.  Jh.  / 
Guitman Barnabás.  

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 184–194. 

302/ 
GULÁCSINÉ FABULYA Hilda 

Martin Luther  – Úryvky zo života služobníka Pána / 

Hilda Guláčiová–Fabuľová. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 44., Szlovák oldal, 

p. 6. 

303/ 
GUÓTH Emil (1961–) 

Evangélikus  tartalmak  a  történelem  oktatásában  / 

Guóth Emil.  

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Oktatás, p. 68–

81. 

304/ 
GUÓTH Emil (1961–) 

A nemzet mint a bátorság ébresztője / Guóth Emil. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 63–66. 

305/ 
GUÓTH Emil (1961–) 

A  kormányzói  jogkörök  bővítésének  hátteréről  az 

1930-as években / Guóth Emil. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 124–137. 

306/ 
GYETVAINÉ BALOGH Ágnes 

Pecz Samu műegyetemi épületei / Gyetvainé Balogh 

Ágnes.  

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Hajlék, p. 38–

52. 

307/ 
GYŐRFI Károly (1941–) 

Keresztényüldözés  a  21.  század  elején  /  Győrfi 

Károly. – Budapest, 2015. 

Ismertetés:  Helyzetjelentés a keresztényüldözésről / 

Korányi András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 453–454. 

308/ 
GYŐRI Boglárka 

Ifjúsági tábor / Győri Boglárka. 
In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 197–203. 

309/ 
GYŐRI Gábor Dávid 

Templom és iskola / Győri Dávid. 
In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 231–240. 

310/ 
GYŐRI Gábor Dávid 

Stöckel  Lénárd  és  a  bártfai  iskola  /  Győri  Gábor 

Dávid. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 92–
95. 

311/ 
GYŐRI Gábor 

Vízkereszt  ünnepe  után  1.  vasárnap  :  Ézs  42,1-9  : 

igehirdetési előkészítő / Győri Gábor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 26–29. 

background image

22  

312/ 
GYŐRI János Sámuel 

Hermons  :  énekek  1965–2015  /  [kiad.  a  Hermons 

együttes]. – Budapest : Hermons, 2015. – 64 p. : ill. ; 21 
cm. 

313/ 
GYŐRI Péter Benjámin 

Mérhető-e 

számokban 

lelkészi 

szolgálat 

eredményessége? / Győri Péter Benjámin. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 325–326. 

314/ 
GYŐRI Péter Benjámin 

Szentháromság  ünnepe  után  2. vasárnap :  Lk 14,15-

24 : igehirdetési előkészítő / Győri Péter Benjámin. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 229–232. 

315/ 
GYŐRINÉ DRENYOVSZKY Irén 

"Szükség  néktek  újonnan  születnetek"  /  Győriné 

Drenyovszky Irén. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  4.,  Fókuszban  a 

születés, p. 27. 
 
316/ 
   Vacat! 
 
317/ 
   Vacat! 

318/ 
HAAN Lajos (1818–1891)  

Hazai  evangélikus  papokról,  tanárokról,  tanítókról 

szóló  anekdoták  /  összeszedte  Haan  Lajos  ;  [szerk. 
Bakay  Péter]  ;  [ill.  Sinkó  István]. –  Békéscsaba  : 
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, 2015. – 111 p. 
: ill. ; 23 cm. – (Evangélikus kéziratok, ISSN 2063-7055 
; 3.) 

ISBN 978 963 12 3393 3 fűzött 

319/ 
HAFENSCHER Károly (1926-) 

70 éves a Lelkipásztor / Hafenscher Károly. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok,  Kilencvenéves  a  Lelkipásztor,  p.  291–
292. 

320/ 
HAFENSCHER Károly (1957–) 

Égi jó... / Hafenscher Károly. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 40–41. 

321/ 
HAFENSCHER Károly (1957–) 

Az  evangélikus  liturgia  változásai  /  Hafenscher 

Károly.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 45–49. 

322/ 
HAFENSCHER Károly (1957–) 

A gyónás / Hafenscher Károly. 
In:  Miskolci  Keresztény  Szemle. –  11.  (2015)  3.,  p. 

12–13. 

323/ 
HAFENSCHER Károly (1957–) 

A presbiter mint középvezető?! / Hafenscher Károly. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Vezetői 

szerepben, p. 95–100. 

324/ 
HAFENSCHER Károly (1957–) 

"Szemem  mindenkor  az  Úrra  néz"  (Ps  25)  :  Az 

evangélikus,  vagy  inkább  wittenbergi  katolikus  liturgia 
iránya / Hafenscher Károly. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  22.  (2014/2015)  2.,  p. 

115–122. 

325/ 
HAFENSCHER Károly (1957–) 

Van-e  okunk  ünnepelni?  :  gondolatok  2017-ről  a 

2015-ös Luther-konferencián / Hafenscher Károly.  

In:  Keresztyén  Igazság. –  105.  (2015)  1.,  Luther-

konferencia, p. 23–28. 

326/ 
HAFENSCHER Károly (1957–) 

Van-e  okunk  ünnepelni?  :  gondolatok  2017-ről  a 

2015. évi Luther-konferencián / Hafenscher Károly. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 12., Fókusz, p. 7. 

327/ 
HAJNÓCZI Eszter 

Poligráfusok  a  16.  század  végén  Velencében  / 

Hajnóczi Eszter. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 13–20. 

328/ 
HALLGATÓNÉ HAJNAL Judit 

Páros  iskolavezetés,  igazgató  és  iskolalelkész  :  a 

Péterfy  Sándor  Evangélikus  Gimnázium,  Általános 
Iskola  és  Óvoda  gyakorlata  /  Hallgatóné  Hajnal  Judit  ; 
Csorbáné Farkas Zsófia. 

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., Életünk példái, 

p. 120–[127]. 

329/ 

Halotti ének / közli H. Hubert Gabriella. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Idézőjel, p. 30. 

background image

23  

330/ 
HARMATI Béla (1936–) 

Emlékezés  dr.  Juhász  Géza  életére,  1929–2015  / 

Harmati Béla. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan éltre kelnek, p. 181. 

331/ 
HARMATI Béla (1936–) 

Juhász Géza : 1929–2015 / Harmati Béla. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 176–177. 

332/ 
HARMATI Béla László (1966–) 

Egyházművészeti kutatóközponttá lett a három néven 

ismert lengyel város / Harmati Béla László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  44.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

333/ 
HARMATI Béla László (1966–) 

Karzatok  és  karzatfestmények  /  Harmati  Béla 

László.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 162–
163. 

334/ 
HARMATI Béla László (1966–) 

Késő barokk oltárképek / Harmati Béla László.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 160–
161. 

335/ 
HARMATI Béla László (1966–) 

A szószékoltárok / Harmati Béla László.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 158–
159. 

336/ 
HÁRS Ernő (1920–2014) 

A Mörike–Chorliederbuch / Hárs Ernő fordításában. 
In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
157–177. 

337/ 
HÁSZ Róbert (1964–) 

Ígéretföld : regény / Hász Róbert. – Újvidék, 2015. 
Ismertetés: Ígéretföld? / Fehér Charlotte. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 75–

76. 

338/ 
HATVANI Ágnes (fotóművész) 

Országos  székház,  Üllői  út  24.  ;  Deák  tér,  Insula 

Lutherana  ;  Fasori  gimnázium  és  templom  /  Hatvani 
Ágnes. 

In:  Bivio  2014  :  tanulmányok  az  Evangélikus 

Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk.  Mányoki 
János,  Pintér  Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos 
Könyvtár].  –  Budapest  :  Evangélikus  Országos 
Könyvtár, 2015., p. 24–62. 

339/ 
HAUSMANN, Jutta (1951–) 

Ezechiel  18  :  Folgen  des  Handelns  früherer 

Generationen  und  eigene  Verantwortung  /  Jutta 
Hausmann. 

In:  Propheten  der  Epochen  =  Prophets  during  the 

Epochs  :  Festschrift  für  István  Karasszon  zum  60. 
Geburtstag  =  Studies  in  Hounour  of  István  Karasszon 
for his 60th Birthday / szerk. Viktor Kókai Nagy, László 
Sándor  Egeresi.  –  Münster  :  Ugarit  Verlag,  2015.,  p. 
161–170. 

340/ 
HAUSMANN, Jutta (1951–) 

Das 

Thema 

Gewalt 

eine 

hermeneutische 

Herausforderung  bei  der  Psalmenlektüre  /  Jutta 
Hausmann. 

In:  Das  Lied  des  Herrn  in  der  Fremde  singen: 

Psalmen in zeitgenössischer  Lutherischer Interpretation 
/  hrsg.  Kenneth  Mtata,  Karl–Wilhelm  Niebuhr,  Miriam 
Rose. – Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2015., p. 
89–99. 

341/ 
HAUSMANN, Jutta (1951–) 

Wenn  dein  Kind  dich  morgen  fragt...  /  Jutta 

Hausmann. 

In: 

Dialog-DuSiach 

Christlich-Jüdische 

Informationen. – 100. (2015) 7., p. 3–7. 

342/ 
HAUSMANN, Jutta (1951–) 

Ha  a  gyermeked  holnap  megkérdez...  /  Hausmann 

Jutta. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 82–84. 

343/ 
HAVASRÉTI József (1964–) 

Szerb Antal / Havasréti József. – Budapest, 2013. 
Ismertetés: Boldog purgatórium / Papp Máté. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Szemle, p. 77–

78. 

344/ 

Házasság / szerk. Kovács Barbara [et al.].  
   In:  Leckekönyv  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem havi lapja. – 1.  (2015) 1.  

background image

24  

345/ 
HEGEDŰS Attila (1971–) 

Augusztus  :  "Legyen  bennetek  só,  és  éljetek 

békességben egymással!" / Hegedűs Attila. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 39–41. 

346/ 
HEGEDŰS Attila (1971–) 

Szentháromság  ünnepe  után  4.  vasárnap  :  1Móz 

50,15-21 : igehirdetési előkészítő / Hegedűs Attila. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 235–237. 

347/ 
HEGEDŰS Attila (1971–) 

[Tanévnyitó  és  ballagási  prédikációk]  /  Hegedűs 

Attila. 

In:  Az  Eötvös  József  Evangélikus  Gimnázium  és 

Egészségügyi  Szakközépiskola  évkönyve  a  2014/2015-
ös tanévről. – Sopron, 2015., p. 23–26, 135–138. 

348/ 
HEGEDŰS Attila (1971–) 

Észreveszed-e,  ha  megérkezik?  :  Karácsony  utáni 

vasárnap / Hegedűs Attila. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 37–39. 

349/ 
HEGEDŰS Attila (1971–) 

Olvasmányaink  és  a  Biblia  :  a  kultúra  miben  erősíti 

szolgálatunkat? / Hegedűs Attila. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 317–319. 

350/ 
HEGEDŰS Attila (1971–) 

Asbóth László : 1927–2014 / Hegedűs Attila. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 181–182. 

351/ 
HEGEDŰS Attila (1971–) 

A jó tanárság titka / Hegedűs Attila. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 76–78. 
 
352A/ 
HEINEMANN Ildikó 
   Keressünk  új  formákat?!  :  Önsegítő  körök  lehetősége 
a gyülekezetben / Heinemann Ildikó. 
   In: Embertárs. – 13. (2015) 1., p. 88–92.  

352B/ 
HEINRICHS Eszter (1977–) 

Találkozások / Heinrichs Eszter.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 34–36. 

353/ 
HEINRICHS Eszter (1977–) 

Táncolni kell... / Heinrichs Eszter. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11., 

Mécses a te igéd, p. 401. 

354/ 
HEINRICHS Eszter (1977–) 

Karácsony  2.  napja  :  Lk  2,15-20  :  igehirdetési 

előkészítő / Heinrichs Eszter.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 465–467. 

355/ 
HEINRICHS Eszter (1977–) 

Táncolni  kell!  :  Szentháromság  ünnepe  után  15. 

vasárnap / Heinrichs Eszter. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 232–235. 

356/ 
HEINRICHS Eszter (1977–) 

Június : "Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz." / 

Heinrichs Eszter. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 35–38. 

357/ 
HÉJJA Julianna Erika 

Az  evangélikusok  helye  a  felsőoktatásban  /  Héjja 

Julianna Erika.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 276–
279. 

358/ 
HELTAI Miklós 

Az  emberi  méltóság  tisztelete  szóban  és  írásban  / 

Heltai Miklós. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 94., Fókusz, p. 10. 

359/ 
HERCZEG Tünde 

Az  Eperjesi  Jogakadémia  Miskolcra  költöztetése, 

1918–1919 / Herczeg Tünde. 

In:  Gömörország  :  az  északi  magyar  peremvidék 

fóruma. – 16. (2015) 2., p. 26–29. 

360/ 
HERZOG Csaba (1953–) 

Evangélikus  egyesületek,  szerveződések  a  19. 

századtól napjainkig / Herzog Csaba.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 230–
231. 

background image

25  

361/ 
HERZOG Csaba (1953–) 

Túrmezei  Erzsébet  élete,  költészete,  jelentősége  / 

Herzog Csaba.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 232–
233. 

362/ 
HESS, Mary E. 

A  tanulás  új  kultúrája:  digitális  történetmesélés  és 

hitformálás  /  Mary  E.  Hess  ;  ford.  Miklya  Luzsányi 
Mónika. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2., 

Tanulmányok, p. 42–50. 

363/ 

Hétfő / szerk. Babka Anna [et al.].  
In:  Leckekönyv  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem havi lapja. – 1. (2015) 5. 

364/ 
HEUVEL, Eric (1960–) 
De zoektoch (magyar) 

Az  igazság  nyomában  /  Eric  Heuvel,  Ruud  van  der 

Rol,  Lies  Schippers  ;  [közread.  az]  Anne  Frank 
Alapítvány  az  amszterdami  Hollandsche  Schouwburg 
Holokauszt 

Emlékközponttal 

együttműködésben. – 

Budapest : Luther K., 2015. – 61 p. : ill., színes ; 29 cm. 

ISBN 978-963-380-055-3 fűzött 

365/ 

Hivatás / szerk. Kovács Barbara [et al.].  
In:  Leckekönyv  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem havi lapja. – 1. (2015) 4. 

366/ 
HOLLÓ Péter 

Rómától  Wittenbergig  :  Luther  útja  a  kilencvenöt 

tételig / Holló Péter. 

In: Sola Scriptura. – 17. (2015) 3., p. 10–14. 

367/ 
HONTERUS, Johannes (1498–1549) 

Rudimenta  Cosmographica  :  Grundzüge  der 

Weltbeschreibung,  Corona/Kronstadt  1542  /  Johannes 
Honterus  ;  hrsg.  Robert  Offner. –  Ins  Deutsche, 
Rumänische 

und 

Ungarische 

übersetzte 

und 

kommentierte  Faksimile-Ausgabe. –  Hermannstadt  ; 
Bonn : Schiller Verlag, 2015. – 364 p. : ill.  

ISBN 978-3-944529-62-2 

368/ 
HORVÁTH–HEGYI Olivér 

Január : "Mert nem a  félelemnek lelkét  adta  nekünk 

Isten,  hanem  az  erő,  a  szeretet  és  a  józanság  lelkét."  / 
Horváth–Hegyi Olivér. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 23–25. 

369/ 
HORVÁTH–HEGYI Olivér 

Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi) : Jer 31,31–

34 : igehirdetési előkészítő / Horváth–Hegyi Olivér.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 189–191. 

370/ 
HOUELLEBECQ, Michel (1956–) 
Soumission (magyar) 

Behódolás  /  Michel  Houellebecq  ;  [ford.  Tótfalusi 

Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. – Budapest, 
2015. 

Ismertetés:  Emberarcú  iszlamizmus  /  Kertész 

Botond. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 69–

70. 

371/ 
HUBER, Wolfgang 

Dietrich  Bonhoeffer  jelentősége  az  1945  utáni  etikai 

viták számára / Wolfgang Huber ; ford. Kalit Eszter.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 410–416. 

372/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Bemutatkozik  az  Egyházi  Könyvtárak  Egyesülése  / 

Hubert Gabriella. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  20.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

373/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Bibliai  sorsközösség  :  Szkhárosi  Horvát  András,  a 

hazai reformáció megéneklője / H. Hubert Gabriella. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Évfordulók a  Reformáció és nemzet évében, p. 
83–86. 

374/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Czvittinger Dávid / H. Hubert Gabriella.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 103. 

375/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Az  evangélikus  énekeskönyvek  évszázadai  /  H. 

Hubert Gabriella. 

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 136–
137. 

376/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Gálszécsi  István  énekeskönyve  /  H.  Hubert 

Gabriella.  

background image

26  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 135. 

377/ 
HUBERT GABRIELLA, H. (1956–) 

A Martjanska pesmarica (Martyánci énekeskönyv) és 

a 16–17. századi magyar gyülekezeti énekek / H. Hubert 
Gabriella.  

In: 

"Kezembe  vészem,  olvasom  és 

arról 

elmélkedem"  :  emlékkönyv  Fekete  Csaba  születésének 
75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára / [... 
szerk.  Gáborjáni  Szabó  Botond,  Oláh  Róbert]. – 
Debrecen  :  Tiszántúli  Református  Egyházkerületi 
Gyűjtemények, 2015., p. 368–384. 

378A/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Miskolc  és  az  Árvay  Teöreök  Sándor  Evangélikus 

Könyvtár / H. Hubert Gabriella.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. [198]–
[199]. 
 

378B/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

"Ne  szállj  perbe  énvelem,  ó,  én  édes  Istenem"  /  H. 

Hubert Gabriella ; Kovács László. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 13., Forrás, p. 2. 

379A/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Ozorai  Imre  és  az  első  magyar  nyelvű  protestáns 

tanítás / H. Hubert Gabriella.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. [65]. 

379B/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

A Podmaniczky–Degenfeld Csillagda Könyvtára / H. 

Hubert Gabriella.  

In:  "Serpentarius  viginti  quatuor  stellis  decoratus"  : 

Baráti  ajándék  Farkas  Gábor  Farkasnak  /  szerk.  Ekler 
Péter  ;  Varga  Bernadett.  –  Budapest  :  Szerzők, 
Szerkesztők, 2015., p. 19. 

380/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956–) 

Vendégségben  Szent  Erzsébet  szülőhelyén  :  az 

Egyházi Könyvtárak Egyesülése Sárospatakon / Hubert 
Gabriella. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  28.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

381/ 
HULEJ Enikő 

Húsvét  ünnepe  után  2.  vasárnap  (Misericordia 

Domini)  :  Ez  34,10-16.31  :  igehirdetési  előkészítő  / 
Hulej Enikő. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 152–154. 
 
382/ 
   Vacat! 

383/ 
HURTADO, Larry W. (1943–) 
How on earth did Jesus become a God? (magyar) 

Hogyan lett Jézus Istenné a földön? : a Jézus-tisztelet 

történeti  gyökerei  /  Larry  W.  Hurtado  ;  [ford.  Bretz 
Annamária]. – Pannonhalma, 2008. 

Ismertetés:  Hogyan  éltek  az  egykori  jeruzsálemi 

keresztyének? / Missura Tibor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 134–136. 

384/ 
HUSZÁR Tibor (1930–) 

A  magyar  szociológia  története  /  Huszár  Tibor  ; 

[közread.  az]  ...  ELTE  Társadalomtudományi  Kar. – 
Budapest : Osiris : ELTE TTK, 2015. – 287 p. : ill. ; 21 
cm. 

ISBN 978-963-276-253-1 fűzött 

385/ 
IANCU Laura 

[Versek]  :  Tétován  :  Fogságban  :  Kihűlten  /  Iancu 

Laura. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Idézőjel, p. 20. 

386/ 
ILLISZ L. László 

Fogódzó / Illisz László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 71–73. 

387/ 
ILLISZ L. László 

Akinél soha nem vált el a jog az erkölcstől : Vladár 

Gábor emlékezete / Illisz L. László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  43., Presbiteri,  p. 

13. 

388/ 

Vacat! 

389/ 

Az  imádkozás  ábécéje  /  szerk.  Szabó  Lajos. –  2. 

kiadás. – Budapest : Luther, 2015. – 107 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 978 963 9979 67 3 kötött 

390/ 

Imádság  :  Evangélikus  istentisztelet  :  liturgikus 

könyv.  

background image

27  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 156. 

391/ 
IMRE Mihály (1946–) 

Johann  Simonides  Nápolyban  :  a  mártirológiai 

elbeszélés egy változata a 17. században / Imre Mihály.  

In:  Mártírium  és  emlékezet  :  protestáns  és  katolikus 

narratívák a 15–19. században / szerk. Fazakas Gergely 
Tamás,  Imre  Mihály,  Száraz  Orsolya. –  [Debrecen]  : 
Debreceni Egy. K., 2015., p. 121–136. 

392/ 

Iskolai  énekeskönyv  :  az  Evangélikus  énekeskönyv 

kivonata  iskolai  használatra  /  [kiad.  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  Nevelési  és  Oktatási  Osztálya  ; 
szerk.  Bence  Gábor]. –  Budapest  :  Luther,  2015. –  218 
p. : ill. ; 19 cm. –  Az Evangélikus énekeskönyv (1982) 
és  a  Gyülekezeti  liturgikus  könyv  (2007)  kivonatolt 
változata. 

ISBN 979 0 801666 34 5 fűzött 

393/ 
ISÓ Dorottya 

Jövevények és  idegenek e  világban : Húsvét  után 3. 

vasárnap, Jubilate / Isó Dorottya.  

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 139–141. 

394/ 
ISÓ Dorottya 

Vitorlát bonts! : 6. osztály :  evangélikus  hittan / Isó 

Dorottya,  Matus  Klára  Krisztina,  Mesterházy  Balázs. – 
Budapest : Luther, 2015. – 127 p. : ill. ; 29 cm. 

ISBN 978 963 380 056 0 fűzött 

395/ 
ISÓ Dorottya 

Vitorlát  bonts!  :  6.  osztály  :  evangélikus  hittan  : 

tankönyv  heti  egy  találkozáshoz  /  Isó  Dorottya,  Matus 
Klára  Krisztina,  Mesterházy  Balázs. –  Budapest  : 
Luther, 2015. – 67 p. : ill. ; 29 cm. 

ISBN 978 963 380 057 7 fűzött 

396/ 
ISÓ Dorottya 

A  volt  szerzetes,  aki  példamutató  családi  életet  élt  / 

Isó Dorottya. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 6–7. 

397/ 
ISÓ Gergely 

Hová  lett  a  koncepció?  :  Ordass  Lajos  evangélikus 

püspök 1956. évi rehabilitációja / Isó Gergely.  

In:  Tempus  adest  :  tanulmányok  az  Eötvös 

Collegium  30  éve  alapított  Történész  Műhelye 
tiszteletére  /  szerk.  Kovács  Dóra  és  Szabó  Melinda. – 
Budapest : Mika Sándor Egyesület, 2015., p. 121–143. 

398/ 
ISÓ Gergely 

Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi világgyűlésen, 

II. / Isó Gergely. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  105.  (2015)  1., 

Tanulmányok, p. 6–14. 

399/ 
ISÓ Gergely 

Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi világgyűlésen, 

III. / Isó Gergely.  

In: 

Keresztyén  Igazság. –  106.  (2015)  2., 

Tanulmányok, p. 16–38. 

400/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

Luther  megtérése  :  a  stotternheimi  vihartól  a 

toronyélményig / Ittzés Gábor. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 12–13. 

401/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

A wittenbergi egyetem, a reformáció bölcsője / Ittzés 

Gábor. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 30–31. 

402/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

Days  in  haeven,  days  on  Earth  :  Raphael's  visit  and 

epic chronology in Milton's Paradise lost / Ittzés Gábor. 

In:  Szólító  szavak  :  tanulmányok  Fabiny  Tibor 

hatvanadik  születésnapjára  /  [szerk.  Tóth  Sára  et  al.]  – 
Budapest  :  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  : 
L'Harmattan Kiadó, 2015. 

403/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

Luther’s Reform of the Ars Moriendi : A Sermon on 

Preparing  to  Die  and  the  Medieval  Tradition  /  Ittzés 
Gábor. 

In: 

Organizing 

Committee 

(szerk.) 

XXI 

Quinquennial  World  Congress  of  the  International 
Association  for  the  History  of  Religions  (IAHR): 
Abstract Book. – Erfurt: IAHR, 2015., p. 141. 

404/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

The  Renewal  of  the  Immortality  Doctrine  in  the 

Reformation : the Case of Martin Mirus, Gregor Weiser, 
and Moses Pflacher / Ittzés Gábor.  

In:  Theories  and  Trends  in  Religions  and  in  the 

Study  of  Religion:  Selected  Papers  of  the  10th 
Conference  of  the  European  Association  for  the  Study 
of  Religions  /  Hoppál  K  Bulcsú  (ed.).  –  Budapest  : 
L'Harmattan, 2015., p. 61–85. 

background image

28  

405/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

Luther  sermója  a  halálra  készülődésről  (1519)  és  a 

középkori  ars  moriendik  :  egy  ötszáz  éves  könyvsiker 
nyomában / Ittzés Gábor.  

In:  Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3.,  Luther-

konferencia, p. 4–17. 

406/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

A  meghalás  művészete  : a  középkori "ars moriendi" 

hagyomány megújítása Luthernél / Ittzés Gábor. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 13., Panoráma, p. 

8–9. 

407/ 
ITTZÉS Gábor (1968–) 

Szellemjárás  a  késő  16.  századi  német  evangélikus 

teológiában : visszatérhetnek-e a földre a holtak lelkei? / 
Ittzés Gábor. 

In:  Egyháztörténeti  Szemle. –  16.  (2015)  1.,  p.  20–

39. 

408/ 
ITTZÉS János (1944–) 

"Könyörüljetek  a  gondjaitokra  bízott  népen!"  :  A 

káték jelentőségéről / Ittzés János. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 22–23. 

409/ 
ITTZÉS János (1944–) 

Liturgikus öltözékek, jelképek / Ittzés János.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 286–
290. 

410/ 
ITTZÉS János (1944–) 

A  Nyugati  (Dunántúli)  Evangélikus  Egyházkerület 

újjáalakulása / Ittzés János.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 337. 

411/ 
ITTZÉS János (1944–) 

"Ő  vett  rá  engem,  hogy  imádkozzam..."  :  az 

imádkozó Luther / Ittzés János. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 14–15. 

412/ 
ITTZÉS János (1944–) 

Örök  érvényű  felismerés  vagy  csupán  korhoz  kötött 

ismeret?  :  valóban  a  reformáció  örökösei  vagyunk?  / 
Ittzés János.  

In: 

Keresztyén  Igazság. –  106.  (2015)  2., 

Tanulmányok, p. 3–12. 

413/ 
ITTZÉS Mihály (1938–) 

Szokolay,  a  hitvalló  /  Ittzés  Mihály  ;  Kovács 

Eleonóra. 

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 336. 

414/ 
JÁNI János (1939–) 

Sántha Károly költészete mai szemmel / Jáni János. 
In:  Sántha  Károly,  1840–1928  /[szerk.  Karl  Jánosné 

Csepregi  Erzsébet,  Bakay  Péter]. –  Sárszentlőrinc  : 
Evangélikus Egyházközség, 2015., p. 66–79. 

415/ 
JÁNI János (1939–) 

Sántha  Károly  emlékezete  :  költészete  meríthető 

forrás, személye példakép / Jáni János. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  18.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

416/ 
JÁNI János (1939–) 

Sántha  Károly  emlékezete.  2.  :  költészete  meríthető 

forrás, személye példakép / Jáni János. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  41.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

417/ 
JANKOVITS Béla 

Kajárpéci személynevek és életfordulók : a kajárpéci 

evangélikus  gyülekezet  három  évszázada  (1692–2000) 
az  anyakönyvek  tükrében  /  Jankovits  Béla. –  Győr  : 
Hazánk K., 2015. – 127 p. : ill. ; 23 cm. 

418/ 
   Vacat! 

419/ 

Játék / szerk. Babka Anna [et al.].  
In:  Leckekönyv  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem havi lapja. – 1. (2015) 6. 

420/ 
   Vacat! 

421/ 
JÓ András 

Kultúrák 

ütközése, 

avagy 

keresztény 

válaszlehetőségek  a  radikális  iszlám  terjedésére  /  Jó 
András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 316–317. 

422/ 
JOHANN Gyula (1967–) 

Annyira  örülök,  hogy  mi  is  itt  lehetünk  /  Johann 

Gyula.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 98. 

background image

29  

423/ 
JOHANN Gyula (1967–) 

Október : "Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el 

kell fogadnunk." / Johann Gyula. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 46–47. 

424/ 
JOÓB Máté (1972–) 

December  :  "Lelkem  várja  az  Urat,  jobban,  mint  az 

őrök a reggelt." / Joób Máté. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 51–52. 

425/ 
JOÓB Máté (1972–) 

Gondolatok  egy  megtalált  keresztelési  igéről  /  Joób 

Máté.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 96. 
 
426A/ 
JOÓB Máté (1972–) 
   Metszéspontok  :  a  másodlagos  szerepek  intervenciós 
lehetőségei a szupervíziós munkában / Joób Máté. 
   In: Embertárs. – 13. (2015) 2., p. 144–160. 
 
426B/ 
JOÓB Máté (1972–) 
   Mitől  pasztorális  a  szupervízió?  :  az  egyházi 
kontextusban 

végzett 

szupervíziós 

munka 

specifikusságának kérdései / Joób Máté. 
   In: Embertárs. – 13. (2015) 2., p. 168–176. 

426C/ 
JOÓB Máté (1972–) 

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap : Gal 3,15-

22 : igehirdetési előkészítő / Joób Máté.  

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 339–343. 

427/ 
JOÓB Olivér (1940–) 

Böröcz Enikő : 1948–2014 / Joób Olivér. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 169–172. 

428/ 
JOÓB Olivér (1940–) 

Válasz  :  theologia  minima  /  Joób  Olivér  ;  [közread. 

az] Ordass Lajos Alapítvány. – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Válasz, ami kérdez / Tubán József.  
In: 

Keresztyén  Igazság. –  105.  (2015)  1., 

Könyvismertetés, p. 38–39. 

429/ 
JOÓB Olivér (1940–) 

Búcsúzunk  Böröcz  Enikőtől,  1948–2014  /  Joób 

Olivér. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1., 

Krisztusban mindnyájan éltre kelnek, p. 21–22. 

430/ 
JOÓS Andrea 

Kő,  csont,  DNS  :  interjú  Viola  Bencével  /  Joós 

Andrea. 

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  2.,  A  teremtett 

világ, p. 21–26. 

431/ 
JORSITS Attila 

Jézus  és  a  hermeneutika  :  [Fabiny  Tibor  60  éves]  / 

Jorsits Attila. 

In: Keresztyén Igazság. – 106. (2015) 2., Köszöntés, 

p. 42–43. 

432/ 
KABÁN Annamária (1953–) 

"Most  perzselőn  a  Minden  rám  lehel"  :  Reményik 

Sándor:  A  feltámadt  Lázár  litániáiból  /  Kabán 
Annamária. 

In: Vigilia. – 80. (2015) 8., p. 599–604. 

433/ 
KÁDÁR Ferenc (1957–) 

Megalázottak  felemeltetése  :  Húsvét  után  2. 

vasárnap, Misericordia Domini / Kádár Ferenc. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 135–138. 

434/ 
KALINA Katalin 

Az egyházi oktatáshoz való jog / Kalina Katalin. 
In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 223–230. 

435/ 
KALIT Eszter (1984–) 

A művészet mint a keresztény egység hírnöke / Kalit 

Eszter. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12., 

Figyelő, Beszámoló, p. 452–453. 

436/ 
KALIT Eszter (1984–) 

Almafákkal  az  élő  Isten  szolgálatában  :  böjt  5. 

vasárnapja, Judica / Kalit Eszter. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 98–102. 

437/ 
KALIT Eszter (1984–) 

Karácsony utáni vasárnap : Lk 2,33-40 : igehirdetési 

előkészítő / Kalit Eszter.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 467–470. 

background image

30  

438/ 
KALIT Eszter (1984–) 

Az  élet  mint  ajándék  és  felelősség  :  bajor  püspök 

könyve  az  eutanázia  ellen  /  Kalit  Eszter. –  Ismertetett 
mű:  Bedford–Strohm,  Heinrich:  Leben  dürfen  –  Leben 
müssen : Argumente gegen die Sterbehilfe. – München : 
Kösel, 2015. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  25.,  Keresztutak, 

p. 4. 

439/ 
KAMARÁS István (1941–) 

Ferenc pápa - legendárium / Kamarás István ; [előszó 

Fabiny Tamás] ; [Kalmár István rajzaival]. – Budapest : 
Egyházfórum : Luther, 2015. – CXXX p. : ill. ; 18 cm. 

ISBN 978 963 380 061 4 kötött 

440/ 
KAMARÁS István (1941–) 

Titkos  kutatónapló  /  Kamarás  István. –  Budapest, 

2015. 

Ismertetés:  Mesés  kutatások  a  valóságról  /  Kinyik 

Anita. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 74–

76. 
 
441A/ 
KARL JÁNOSNÉ CSEPREGI Erzsébet 

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) 

:  Jn  20,19-29  :  igehirdetési  előkészítő  /  Csepregi 
Erzsébet. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 149–152. 

441B/ 
KARL JÁNOSNÉ CSEPREGI Erzsébet 

Sántha  Károly  emlékezete  Sárszentlőrincen  /  Karl 

Jánosné Csepregi Erzsébet. 

In:  Sántha  Károly,  1840–1928  /[szerk.  Karl  Jánosné 

Csepregi  Erzsébet,  Bakay  Péter]. –  Sárszentlőrinc  : 
Evangélikus Egyházközség, 2015., p. 33–39. 

442/ 
KÁROLYINÉ MAGYAR Ildikó 

Az  evangélikus  tartalom  megjelenítési  lehetőségei  a 

vizuális kultúra oktatásában / Károlyiné Magyar Ildikó. 

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Oktatás, p. 99–

107. 

443/ 
KARSAY Eszter 

A hír : Advent 4. vasárnapja / Karsay Eszter. 
In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 21–24. 

444/ 
KATONA Csaba (1971–) 

A  jénai  egyetem  és  evangélikus  magyar  hallgatói  a 

19. században / Katona Csaba. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  24.,  "Presbiteri", 

p. 9. 

445/ 

 Vacat! 

446/ 
KATONA Csaba (1971–) 

Az  evangélikus  egyház  1848–1849-ben  /  Katona 

Csaba.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 220–
225. 

447/ 
KATONA Csaba (1971–) 

Az  evangélikus  egyház  1849–1867  között  /  Katona 

Csaba.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 226–
229. 

448/ 
KATONA Csaba (1971–) 

Az  evangélikus  egyház  1920–1944  között  /  Katona 

Csaba.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 294–
297. 

449/ 
KATONA Csaba (1971–) 

Az evangélikus egyház a kiegyezés után, 1867–1920 

/ Katona Csaba.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 234–
238. 

450/ 
KATONA Csaba (1971–) 

Evangélikus történészek a 19–20. században / Katona 

Csaba. 

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 242–
243. 

451/ 
KATONA Csaba (1971–) 

Író nők / Katona Csaba.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 206–
208. 

background image

31  

452/ 
KECZKÓ Szilvia 

Június  :  "Erőm  és  énekem  az  Úr,  megszabadított 

engem." / Keczkó Szilvia. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 36–38. 

453/ 
KELLER, Timothy 

Igehirdetés  egy  szekuláris  kultúrában  /  Timothy 

Keller ; ford. Győri Péter Benjámin.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Tanulmányok, p. 242–248. 

454/ 
KENDEH K. Johanna 

Istenem! / Kendeh K. Johanna. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
24–[25]. 

455/ 
KENDEH K. Péter (1975–) 

Február  :  "És  amikor  imádkoztok,  bocsássatok  meg 

annak,  aki  ellen  valami  panaszotok  van,  hogy  mennyei 
Atyátok  is  megbocsássa  nektek  vétkeiteket."  /  Kendeh 
K. Péter. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 26–28. 

456/ 
KENDEH K. Péter (1975–) 

Istenem  :  Szentháromság  ünnepe  után  utolsó  előttit 

előző (Itélet) vasárnap / Kendeh K. Péter. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 275–278. 

457/ 
KENDEH K. Péter (1975–) 

A 2015. év igéje : "Fogadjátok be egymást, ahogyan 

Krisztus  is  befogadott  titeket  Isten  dicsőségére."  / 
Kendeh K. Péter. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 5–7. 

458/ 
KENDEH K. Sebestyén 

Kedves Isten! / Kendeh K. Sebestyén. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
[23]. 

459/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Illyés és Zsilinszky / Kerecsényi. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  29.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

460/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

"Itt  élned,  halnod  kell"  :  Vörösmarty  Mihályra 

emlékezünk / Kerecsényi Zoltán. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  47.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

461/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

395  esztendeje  született  a  költő  Zrínyi  Miklós  / 

Kerecsényi Zoltán. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  18.,  Krónika,  p. 

14. 

462/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

"A  magyar  irodalom  a  nemzetfenntartás  eszköze"  : 

Két irodalomtudós emlékezete / KZ. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  12.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

463/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

"...tűzz le engem a szívedben, ha tudsz, szeressél meg 

engem"  :  kilencven  esztendeje  született  Váci  Mihály  / 
Kerecsényi Zoltán. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 1., Kultúrkörök, p. 

6. 

464/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

"...  van  egy  szerető  Isten,  aki  mindent  a  legjobban 

igazít  el"  :  kétszáztíz  éve  született  Andersen  / 
Kerecsényi Zoltán. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  14.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

465/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Beck Ötvös Fülöp emlékezete / Kerecsényi Zoltán. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  26.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

466/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Hetven  esztendeje  búcsúztatta  a  nemzet  Bajcsy–

Zsilinszky Endrét / Kerecsényi Zoltán. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  22.,  Keresztutak, 

p. 6. 

467/ 
KERÉNYI Boróka 

Útravaló  :  2.  osztály  :  evangélikus  hittan  /  Kerényi 

Boróka,  Zsugyel–Klenovics  Katalin. –  Budapest  : 
Luther, 2015. – 99 p. : ill. ; 29 cm. + mell. (11 tfol.) 

ISBN 978 963 380 054 6 fűzött 

468/ 
KEREPESZKI Anikó (1978–) 

Otthonunk / Kerepeszki Anikó.  

background image

32  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 103. 

469/ 
KEREPESZKI Anikó (1978–) 

A tiéd / Kerepeszki Anikó.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. [100]. 

470/ 
KEREPESZKI Anikó (1978–) 

Miért  szép?  :  Esztétikum  a  teológiában  : 

szépirodalom  és  teológia,  szépirodalom  és  homiletika  / 
Kerepeszki Anikó. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 207–212. 

471/ 

Keresztény  egyetemesség  és  nemzettudat  :  az 

Adventista 

Teológiai 

Főiskola 

konferenciáján 

elhangzott  előadások  szerkesztett  változata  /  [kiad.  az] 
Adventista  Teológiai  Főiskola  ;  [szerk.  Tonhaizer 
Tibor]. – Pécel : Adventista Teológiai Főiskola, 2015. – 
193 p. ; 24 cm. 

ISBN 978 963 89527 1 4 kötött 

472/ 

A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 

[Budapest] : Luther, 2015. – 157 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 978-963-12-2006-3 fűzött 

473/ 

A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 

[Budapest], 2015. 

Ismertetés: Vízöntő / Kinyik Anita. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 260–261. 

474/ 
KERTÉSZ Botond (1971–) 

Husz János (majdnem) húsz arca / Kertész Botond. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  28.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

475/ 
KERTÉSZ Botond (1971–) 

Ki  írja  a  történelmet?  :  Ľudovít  Štúr  születésének 

bicentenáriuma / Kertész Botond. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  44.,  Kultúrkörök, 

p. 5. 

476/ 
KERTÉSZ Botond (1971–) 

Kőbe  vésve  –  evangélikusokról,  oktatásról, 

fővárosról egy emléktábla ürügyén / Kertész Botond. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 174–182. 

477/ 
KERTÉSZ Botond (1971–) 

Mesterek és tanítványok / Kertész Botond. 
In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 43–55. 

478/ 
KERTÉSZ Botond (1971–) 

Nemzet,  národ,  Nation  1848–49-ben  /  Kertész 

Botond. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016),  Évfordulók  a  reformáció  és  nemzet  évében,  p. 
91–94. 

479/ 
KERTÉSZ Eszter 

Látomás  /  Kertész  Eszter. –  A  vers  a  Kairosz 

kiadónál  hamarosan  megjelenő,  "Élő  geometria"  című 
kötetből való. 

In: Keresztyén Igazság. – 107. (2015) 3., p. 41. 

480/ 
KERTÉSZ Eszter 

Magvetés Fóton / Kertész Eszter. 
In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 37–39. 

481/ 
KERTÉSZ Eszter 

[Versek] : Sára : Kerubok lángpallossal : Pont nélkül 

: Szakasz / Kertész Eszter. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Idézőjel, p. 57. 

482/ 
KERTÉSZ Imre (1929–) 

A végső kocsma / Kertész Imre. – Budapest, 2014. 
Ismertetés:  A  mulandóság  utolsó  cseppje  /  Modor 

Bálint. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 72–

74. 

483/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Görög Tibor : 1916–2015 / Keveházi László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 174–176. 

484/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Egy hűséges lelkészi élet  : emlékezés  Szimon János 

(1929–2014) 

evangélikus  lelkész  szolgálatára  / 

Keveházi László. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 140. 

485/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Kemenesalja reformációja / Keveházi László.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 

background image

33  

Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 104–
105. 

486/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Máglya  a  zsinaton  :  emlékezés  Husz  Jánosra  / 

Keveházi László. 

In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Ősz, p. 6. 

487/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

"Mások  nyomorúságát  fogom  enyhíteni,  hogy  a 

magamét felejtsem" : Szkhárosi Horvát András, a hazai 
reformáció  megéneklője  :  Cházár  András  1745–1816  / 
Keveházi László. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016),  Évfordulók  a  reformáció  és  nemzet  évében,  p. 
87–91. 

488/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Megkésett  emlékezés  Sághy  Jenőre  /  Keveházi 

László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  30.,  Krónika,  p. 

14. 

489/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

"Mindig  a  bajbajutottat  kell  segíteni!"  /  Keveházi 

László.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 314–
315. 

490/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

A pedagógus Melanchthon Fülöp / Keveházi László. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  2.,  Reformátori 

pedagógia, p. 18–27. 

491/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Személyes búcsú Szilas Attila evangélikus lelkésztől 

/ Keveházi László. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  éltre  kelnek,  p.  387–
388. 

492/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Szilas Attila : 1935–2015 / Keveházi László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 183–185. 

493/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Szimon János : 1929–2014 / Keveházi László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 182–183. 

494/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Ünnepi  tallózás  a  kilencvenéves  Lelkipásztor 

kincstárában / Keveházi László.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok,  Kilencvenéves  a  Lelkipásztor,  p.  286–
290. 

495/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

"Utas vagyok e világban..." : emlékezés Görög Tibor 

(1916–2015) 

evangélikus  lelkész  szolgálatára  / 

Keveházi László. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  éltre  kelnek,  p.  385–
386. 

496/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

Wallrabenstein  Jakab,  alias  Bujdosó  János  :  ötven 

éve  halt  meg  a  Magyar  Béthel  alapítója  /  Keveházi 
László. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 51–52., Panoráma, 

p. 8. 

497/ 
KEVEHÁZI László (1928–) 

"...és  mi  is  változunk..."  :  emlékezés  a  száz  éve 

született Benczúr Lászlóra / Keveházi László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  1.,  Evangélikus 

Élet, p. 4. 

498/ 
KÉZDY Péter (1969–) 

Pünkösd  ünnepe  :  ApCsel  2,1-13  :  igehirdetési 

előkészítő / Kézdy Péter.   

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 191–194. 

499/ 

"Kezembe  vészem,  olvasom  és  arról  elmélkedem"  : 

emlékkönyv  Fekete  Csaba  születésének  75.  és 
könyvtárosi működésének 50. évfordulójára / [... szerk. 
Gáborjáni  Szabó  Botond,  Oláh  Róbert]. –  Debrecen  : 
Tiszántúli  Református  Egyházkerületi  Gyűjtemények, 
2015. –  452  p.  :  ill.,  színes  ;  24  cm. –  (A  Tiszántúli 
Református  Egyházkerületi  Gyűjtemények  kiadványai, 
ISSN 2064-6909) 

ISBN 978-963-12-1037-8 kötött 

500/ 
KHALED A. László (1979-) 

Húsvét,  az  élet-halál  kérdés  :  Húsvét  2.  napja  / 

Khaled–Abdó László. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 127–130. 

background image

34  

501/ 
KINCZLER Zsuzsanna 

Minden  lélek  dicsérje  az  Urat!  :  Felix  Mendelssohn 

Bartholdy : Lobgesang / Kinczler Zsuzsanna. 

In: 

"Kezembe  vészem,  olvasom  és  arról 

elmélkedem"  :  emlékkönyv  Fekete  Csaba  születésének 
75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára / [... 
szerk.  Gáborjáni  Szabó  Botond,  Oláh  Róbert]. – 
Debrecen  :  Tiszántúli  Református  Egyházkerületi 
Gyűjtemények, 2015., p. 431–435. 

 

502/ 
KINCZLER Zsuzsanna 

Zene  a  hitoktatásban  –  elmélet  és  gyakorlat  a 

mindennapokban / Kinczler Zsuzsanna.  

In: 

Teológia 

és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015., p. [83]–
92. 

503/ 
KINCZLER Zsuzsanna 

Az ötödik evangélista? / Kinczler Zsuzsanna. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 321–322. 

504/ 
KINCZLER Zsuzsanna 

Német  evangélikus  liturgikai  konferencia  – 

zsolozsmával / Kinczler Zsuzsanna. 

In: Magyar Egyházzene. – 22. (2014/2015) 1., p. 79–

80, 111. 

505/ 
KINYIK Anita 

Én-eken  át  az  Úrhoz  /  Kinyik  Anita. –  Ismertetett 

mű: Vörös István: Százötven zsoltár. – Pécs : Jelenkor, 
2015. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 76–

78. 

506/ 
KINYIK Anita 

A  fantázia  dicsérete  :  C.  S.  Lewis  Narnia  krónikái 

című  regénysorozata  a  valláspedagógia  szemszögéből  / 
Kinyik Anita.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2., 

Tanulmányok, p. 50–60. 

507/ 
KISS ISTVÁN LÁSZLÓNÉ MÜLLER Zsuzsanna 

Innovatív intézményrendszerben önállóan egymásért! 

: az óvodapedagógus mint vezető / Kiss István Lászlóné 
Müller Zsuzsanna.  

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Vezetői 

szerepben, p. 52–61. 

508/ 
KISS Zsuzsanna 

Az  elhívás,  elhivatás  témája,  motívumai  irodalmi 

művekben, filmen : ötletelés / Kiss Zsuzsanna. 

In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 221–224. 

509/ 
KLEIN János Sámuel (1748–1820) 

Johann  Samuel  Klein  száz  lelkészi  életrajza  /  eds. 

Peter Kónya, Zoltán Csepregi. – Prešov : Vydavateľstvo 
Prešovskej Univerzity, 2015. –  LXXVIII, 661 p. : ill.  ; 
24 cm. 

ISBN 978 80 555 1331 7 kötött 

510/ 
KŐ András 

"Tekintete  lángolt,  sugárzott,  alakja  megnőtt"  : 

hatvan  évvel  ezelőtt  restaurálták  Petőfi  Sándor  hiteles 
arcképét / Kő András. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  51–52.,  Krónika, 

p. 21. 

511/ 
KOCH Szilvia 

Infokommunikációs 

akadálymentesítés 

siketek 

számára az egyházban / Koch Szilvia. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11., 

Tanulmányok, p. 402–409. 

512/ 

Vacat! 

513/ 
KOCSEV Miklós (1953–) 

Amikor nem történik semmi : Nagyszombat / Kocsev 

Miklós. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 117–121. 

514/ 
KOCZOR György 

A dunántúli polihisztor püspök / Koczor György. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Nyár, p. 6. 

515/ 
KOCZOR Tamás (1959–) 

Advent  1.  vasárnapja  :  Jer  23,5-8  :  igehirdetési 

előkészítő / Koczor Tamás. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 432–435. 

516/ 
KOCZOR Tamás (1959–) 

Elkötelezettség  :  Szentháromság  ünnepe  után  8. 

vasárnap / Koczor Tamás. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 204–207. 

background image

35  

517/ 
KOCZOR Tamás (1959–) 

Íme, itt a víz / Koczor Tamás.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 115. 

518/ 
KOCZOR Tamás (1959–) 

Vezetési modellek a Bibliában / Koczor Tamás. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Szervezeti 

kultúra az egyházban; Életünk példái, p. 101–[107]. 

519/ 
KODÁCSY–SIMON Eszter (1976–) 

Evangélikus  hittantantervek  evangélikussága  / 

Kodácsy–Simon Eszter. 

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Hitélet, p. 28–

35. 

520/ 
KODÁCSY–SIMON Eszter (1976–) 

Mi az igazság – hittanórán? / Kodácsy–Simon Eszter. 
In: Quid est veritas? (Jn 18,38) : teóriák, hipotézisek 

és az igazság viszonya / szerk. Lőrincz Ildikó. – Sopron 
: NYME Apáczai Csere János Kar, 2015., p. 75–80. 

521/ 
KODÁCSY–SIMON Eszter (1976–) 

Miért tart fenn az egyház iskolát? / Kodácsy–Simon 

Eszter.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2015.,  p. 
[184]–204. 

522/ 
KODÁCSY–SIMON Eszter (1976–) 

Ószövetség  –  természetesen  /  Kodácsy–Simon 

Eszter. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 195–206. 

523/ 
KODÁCSY Tamás (1975–) 

Mi  köze  van  az  új  teremtésnek  a  régihez?  : 

Szentháromság ünnepe után utolsó (Örök élet) vasárnap 
/ Kodácsy Tamás. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 283–286. 

524/ 
KODÁCSY Tamás (1975–) 

A  Barth–Brunner-vita  a  homiletika  tükrében  / 

Kodácsy Tamás. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Tanulmányok, p. 129–133. 

525/ 
   Vacat! 

526/ 
KOLLEGA TARSOLY István (1955–) 

Evangélikus gimnáziumok / Kollega Tarsoly István.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 268–
273. 

527/ 
KOLLEGA TARSOLY István (1955–) 

II.  József  evangélikus  telepesei  /  Kollega  Tarsoly 

István.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 150–
151. 

528/ 
KOLLEGA TARSOLY István (1955–) 

II.  József-kori  telepeslisták  :  1784–1787  /  Kollega 

Tarsoly István. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  16.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 9. 

529/ 
KOLLEGA TARSOLY István (1955–) 

A  lajoskomáromi  aranykönyv  :  a  templomépítők 

könyve / Kollega Tarsoly István ; Kovács Eleonóra. 

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 164–
165. 

530/ 
KOLLEGA TARSOLY István (1955–) 

A  pietista  tudós,  Bél  Mátyás  /  Kollega  Tarsoly 

István. 

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 124–
125. 

531/ 
KOLLERNÉ LOÓS Zsuzsanna 

Molnár  Jenő  :  1936–2014  /  Kollerné  Loós 

Zsuzsanna. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 185–186. 

532/ 
KOLTA Dóra 

Ady 

lírai 

mitologizmusának 

folklorisztikus 

motívumrétegei / Kolta Dóra. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 30–41. 

background image

36  

533/ 
KÓNYA Péter (1966–) 

Spolužitie  dvoch  smerov  reformácie  v  Hornom 

Uhorsku do založenia cirkvi / Peter Kónya. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 136–155. 

534/ 

Korálelőjátékok  az  Evangélikus  énekeskönyv 

énekeihez  [Nyomtatott  kotta]  /  szerk.  Bence  Gábor  és 
Gálos  Miklós. –  [Budapest]  :  Luther,  2015. –  258  p.  ; 
24x31 cm.  

535/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Együtt  vagy  egymással  párhuzamban?  :  A  paritás 

elve az evangélikus egyházban / Korányi András. 

In: 

Evangélikus 

Nevelés. – 

(2015) 

1., 

Intézményvezetés, p. 12–18. 

536/ 
KORÁNYI András (1974–) 

A  diakóniai  teológia  és  a  szocializmus  kontextusa  / 

Korányi András. 

In:  Protestáns  teológiatörténet  Magyarországon  a 

hosszú 19. században és a totalitáriánus rendszerek alatt 
/  szerk.  Kovács  Ábrahám.  –  Budapest  :  L'Harmattan, 
2015., p. 161–169.  

537/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Elegendő  harc,  hogy  a  múltat  be  kell  vallani  :  a 

bűnvalló nyilatkozatok szerepe a 20. századi történelmi 
változások után / Korányi András. 

In:  Collegium  Doctorum  (11)  (Magyarországi 

Református 

Egyház 

Doktorok 

Kollégiumának 

periodikája) 2015.,  p. 149–155.  

538/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Három  nyelv  –  három  evangélium?  :  nemzetiség  és 

nemzettudat  történelmi  összefüggései  a  magyarországi 
evangélikusságban / Korányi András. 

In:  Keresztény  egyetemesség  és  nemzettudat  :  az 

Adventista 

Teológiai 

Főiskola 

konferenciáján 

elhangzott  előadások  szerkesztett  változata.  –  Pécel  : 
Adventista Teológiai Főiskola, 2015., p. 73–82. 

539/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Hogy  megkeresse  és  megtartsa,  ami  elveszett  : 

értékmentés  és  megújítás  az  oktatás  evangélikus 
történeti hagyományában / Korányi András.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2015.,  p. 
[132]–139. 

540/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Inspiration 

und 

Übersetzung 

historische 

Fragestellungen  zur  Autorität  der  Heiligen  Schrift  / 
Korányi András. – p. 114–121. 

In:  Säkularität  und  Autorität  der  Schrift  /  hrsg.  von 

Meyer–Blanck,  Michael.  Leipzig  :  Evangelische 
Verlagsanstalt,  2015.  (Veröffentlichungen  der  WGTh 
45.) 

541/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Isten és a történelmi katasztrófa / Korányi András. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Tél, p. 6. 

542/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Közelebb mindennél : böjt 1. vasárnapja, Invocavit / 

Korányi András. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 82–84. 

543/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Meg vagyok keresztelve / Korányi András.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 58–60. 

544/ 
KORÁNYI András (1974–) 

A  pannóniai  Márton  mint  magyar  szent  /  Korányi 

András. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016),  Évfordulók  a  reformáció  és  nemzet  évében,  p. 
79–83. 

545/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap : Gal 5,16-

24 : igehirdetési előkészítő / Korányi András.  

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 343–346. 

546/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Tizenkét  lutheri  portré  :  segédlet  Luther  tanításának 

feldolgozására  tizenkét  fejezetben  /  Korányi  András  ; 
Győri  Dávid  ;  Kalit  Eszter  ;  Mihály  János  ;  Szűcs 
Kinga. 

In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 56–70. 

547/ 
KORÁNYI András (1974–) 

Embernek  születni,  emberré  lenni  :  reformáció  és 

oktatás az évszázadokban / Korányi András. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), p. 85–87. 

background image

37  

548/ 
KORMOS Gyula 

Orgonák 

magyarországi 

evangélikus 

templomokban / Kormos Gyula.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 142–
[148]. 

549/ 
KOROMPAYNÉ SEBESTYÉN Nóra 

Impresszionista  jegyek  Áprily  "lírai"  prózájában  / 

Korompayné Sebestyén Nóra. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 66–78. 

550/ 
KORZENSZKY Richárd (1941–) 

Egész  életünkben  :  Nagycsütörtök  /  Korzenszky 

Richárd. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 107–111. 

551/ 
KOSKAI Erzsébet 

Böj  2.  vasárnapja  (Reminiscere)  :  Ézs  5,1-7  : 

igehirdetési előkészítő / Koskai Erzsébet. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 73–75. 

552/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964–) 

Mennyire  egyszerű  vagy  nehéz  megtanulni  írni?  / 

Kőszeghy Miklós.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015., p. [26]–
34. 

553/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Orosháza evangélikusai / Koszorús Oszkár.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 178–
182. 

554/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  5.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 1., p. 4–5. 

555/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  6.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 2., p. 4–5. 

556/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  7.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 3., p. 4–5. 

557/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  8.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 4., p. 6–7. 

558/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Levéltárunk  kincseiből.  10.  :  az  1836-os  Canonica 

Visitatio (folytatás) / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 1., p. 12. 

559/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Levéltárunk  kincseiből.  11.  :  az  1836-os  Canonica 

Visitatio (befejezés) / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 2., p. 8. 

560/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Levéltárunk  kincseiből.  12.  :  az  1818-ban  elkezdett 

protocollum / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 3., p. 8. 

561/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942–) 

Levéltárunk  kincseiből.  13.  :  az  1818-ban  elkezdett 

protocollum / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 4., p. 4. 

562/ 
KOSZTOLÁNYI Dezső (1885–1936) 

Tanár az én apám / Kosztolányi Dezső. 
In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., Beköszöntő, p. 

[1]. 

563/ 
KOVÁCS Áron 

Advent  2.  vasárnapja  :  Ézs 63,15-64,3  :  igehirdetési 

előkészítő / Kovács Áron. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 435–438. 

564/ 
KOVÁCS Barbara 

Téged ki keresztelt? / Kovács Barbara.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 104. 

565/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970–) 

Evangélikus elemi iskolák / Kovács Eleonóra.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 

background image

38  

Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 264–
265. 

566/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970–) 

Hrabovszky  György,  az  első  magyar  lelkészi  névtár 

szerzője / Kovács Eleonóra.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 267. 

567/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970–) 

Lux Elek Luther szobra / Kovács Eleonóra.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 306–
307. 

568/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970–) 

A türelmi rendelettől 1848-ig / Kovács Eleonóra.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 200–
205. 

569/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970–) 

Vendéglősök / Kovács Eleonóra.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 256–
258. 

570/ 
KOVÁCS László 

2017-re készülünk / Kovács László. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Tavasz, p. 18. 

571/ 
KOVÁCS László 

Sarkpontok – a négy "sola" / Kovács László. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 18–19. 

572/ 
KOVÁCS László Attila 

Újév  utáni  vasárnap  :  Mt  2,(16-18)19-23  : 

igehirdetési előkészítő / Kovács László Attila. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 475–478. 

573/ 
KOVÁCS László 

A hitoktatásról / Kovács László. 
In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 36–37. 

574/ 
KOVÁCS Mónika 

Holokausztoktatás és emlékezés / Kovács Mónika.  
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 95–102. 

575/ 
KOVÁCS Pál 

Megdicsőíttetik az Emberfia / Kovács Pál. 
In: Keresztyén Igazság. – 105. (2015) 1., Igehirdetés, 

p. 1–2. 

576/ 
KOVÁCS Viktor (1985–) 

Hetvened  vasárnap  :  Mt  20,1–16  :  igehirdetési 

előkészítő / Kovács Viktor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 35–38. 

577/ 
KOVÁCS Zoltán (1977–) 

"Aki még többet ad" : Szentháromság ünnepe után 9. 

vasárnap / Kovács Zoltán. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 208–211. 

578/ 
KRÄHLING János (1962–) 

Evangélikus templomépítészet / Krähling János.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 152–
157. 

579/ 
KRÄHLING János (1962–) 

Sándy Gyula / Krähling János.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 302–
305. 

580/ 
KRÁNITZ Mihály (1959–) 

A halálból az életre : Szentháromság ünnepe után  6. 

vasárnap / Kránitz Mihály. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 196–199. 

581/ 
KRISCH András 

Gyászévtized  1671–1681  :  gályarabok,  mártírok  / 

Krisch András.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 82–85. 

background image

39  

582/ 
KRISCH András 

A Soproni Evangélikus Gyűjtemények pedagógiai és 

közművelődési tervei / Krisch András. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  32.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

583/ 
KUTAS Kálmán (1888–1984) 

Sántha  Károly  és  egyházi  énekeskönyvünk  /  Kutas 

Kálmán.  

In:  Sántha  Károly,  1840–1928  /[szerk.  Karl  Jánosné 

Csepregi  Erzsébet,  Bakay  Péter]. –  Sárszentlőrinc  : 
Evangélikus Egyházközség, 2015., p. 40–47. 

584/ 
KUZMA Dóra 

Bűnelkövetés a 16. századi Besztercebányán / Kuzma 

Dóra. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 97–106. 

585/ 
LABORCZI Dóra 

Egy megkésett témajavaslat / Laborczi Dóra. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 331–332. 

586/ 
LABORCZI Géza (1957–) 

Kit szólítsunk meg? / Laborczi Géza. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 73–75. 

587/ 
LABORCZI Géza (1957–) 

A  megbocsátás  útján  :  Szentháromság  ünnepe  után 

22. vasárnap / Laborczi Géza. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 261–265. 

588/ 
LABORCZI Géza (1957–) 

November 

"Könyörüljetek 

azokon, 

akik 

kételkednek." / Laborczi Géza. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 48–51. 

589/ 
LABORCZI Géza (1957–) 

Bizalom ma és holnap / Laborczi Géza. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Iránytű, p. 3–

4. 

590/ 
LABORCZI Géza (1957–) 

Böj  5.  vasárnapja  (Judica)  :  1Móz  22,1-14  : 

igehirdetési előkészítő / Laborczi Géza. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 105–108. 

591/ 
LACKFI János (1971–) 

Úton  az  Úr  felé  :  zarándoklat  Rómába  :  epizód 

Luther  Márton  életéből  –  animációs  forgatókönyv  / 
Lackfi János. 

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  3.,  Idézőjel,  p. 

15–28. 

592/ 
LACKNER Pál 

Az erdélyi szászok / Lackner Pál.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 90–93. 

593/ 
LACKNER Pál 

Az  evangélikus  egyházszervezet  kialakulása  és 

változásai / Lackner Pál.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 52–59. 

594/ 
LACKNERNÉ PUSKÁS Sára 

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) : Ézs 12,1-

6 : igehirdetési előkészítő / Lacknerné Puskás Sára.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 157–160. 

595/ 
LACZKI János 

Az újpogányság és a Biblia / Laczki János. 
In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 3., p. 2–3. 

596/ 
LASSÚ Tamásné 

Az óvodapedagógus mint vezető / Lassú Tamásné. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Vezetői 

szerepben, p. 71–80. 

597/ 
LÁSZLÓ Virgil 

Az egyháztól való elidegenedés napjainkban / László 

Virgil. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 417–424. 

598/ 
LÁSZLÓ Virgil 

Augusztus : Jézus Krisztus  mondja:  "Legyetek azért 

okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok!" / 
László Virgil. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 41–43. 

background image

40  

599/ 
LÁSZLÓ Virgil 

Krisztus pokolra szállása az Újszövetség fényében. 1. 

/ László Virgil. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1., 

Tanulmányok, p. 9–13. 

600/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin (1973–) 

A 2016. év igéje : "Ahogyan az anya vigasztalja fiát, 

úgy vigasztallak én titeket." / Lázárné Skorka Katalin. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmányok, p. 5–7. 

601/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin (1973–) 

Tükröződések  :  Húsvét  után  5.  vasárnap,  Rogate  / 

Lázárné Skorka Katalin. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 146–149. 

602/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin (1973–) 

Május  :  "Mindenre  van  erőm  a  Krisztusban,  aki 

megerősít engem." / Lázárné Skorka Katalin. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 33–35. 

603/ 

Leckekönyv : az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

havi  lapja  /  szerk.  Kovács  Barbara  [et  al.]. –  1.  évf.  1. 
sz.–  (2015.  febr.  –). –  Budapest  :  Evangélikus 
Hittudományi Egyetem, 2015. – Ill. ; 21 cm.  

604/ 
LEHOCZKY Endre 

Pamiatka reformacie / Endre Lehoczky. 
In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 44., Szlovák oldal, 

p. 6. 

605/ 
LEITNER Lászlóné 

A  játékelmélet  alapjai  középiskolában  /  Leitner 

Lászlóné. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 246–253. 

606/ 

Lelkészi  szolgálati  napló  2015. –  Budapest  :  Luther 

Kiadó, 2015. 

607/ 
LENGYEL Tünde 

A Thurzó nádorok / Lengyel Tünde.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 66–69. 

608/ 
LISZKA Viktor 

Milyen  a  jó  tanítvány?  Keresztényként  a 

mindennapokban : bibliaóra sorozat / Liszka Viktor. 

In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 71–95. 

609/ 
LOVAS András 

Mások vagyunk(?) : böjt 2. vasárnapja, Reminiscere / 

Lovas András. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 85–90. 

610/ 
LUKÁCS László 

Érték  és  igazság  Joseph  Ratzinger  teológiájában  / 

Lukács László.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, Előadások, p. 310–315. 

611/ 
LUKÁCS László (1936–) 

Idill és valóság : Karácsony ünnepe / Lukács László. 
In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 29–32. 

612/ 
LUPTÁK György 

Hiányzó karácsonyi gyerekek / Lupták György. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  4.,  Fókuszban  a 

születés, p. 20–21. 

613/ 
LUPTÁK György 

Meghívót  kaptál!  :  Szentháromság  ünnepe  után  20. 

vasárnap / Lupták György. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 252–255. 

614/ 
LUPTÁK György 

Migránsok a Bibliában / Lupták György. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  94.,  Keresztutak, 

p. 5. 

615/ 

Luther  és  Kálvin  –  politika,  jog,  világi  felsőbbség  / 

szerk. Birkás Antal ; kiad. KDNP Protestáns Műhely. – 
Budapest  :  Kereszténydemokrata  Néppárt  Protestáns 
Műhely,  2015. –  99  p.  ;  21  cm. –  (A  KDNP  PM 
tanulmányi füzetei, ISSN 2416-0946 ; 4.) 

ISBN 978 963 12 2557 0 fűzött 

background image

41  

616/ 
LUTHER, Martin (1483–1546) 
Kleiner Katechismus (magyar) 

Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. 

és  magyarázatokkal  ell.  Prőhle  Károly]. –  11.  kiad. – 
Budapest : Luther, 2015. – 67 p. ; 14 cm. 

ISBN 978-963-7470-86-8 fűzött 

617/ 
LUTHER, Martin (1483–1546) 

Prédikációk  /  [szerk.,  a  szövegeket  vál.  Csepregi 

Zoltán,  Horváth  Orsolya]. –  Budapest  :  Luther  Kiadó, 
2015. – 543 p. ; 24 cm. – (Luther válogatott művei ; 6.) 

ISBN 978-963-12-3520-3 kötött 

618/ 
LUTHER, Martin (1483–1546) 

Prédikációk  /  [szerk.,  a  szövegeket  vál.  Csepregi 

Zoltán, Horváth Orsolya]. – Budapest, 2015. 

Ismertetés:  A  Legfőbb  szolgálatában  /  Percze 

Sándor. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 64–

68. 

619/ 
   Vacat! 

620/ 
LUTHER, Martin (1483–1546) 

Asztali  beszélgetések  /  [szerk.,  a  szövegeket  vál. 

Csepregi Zoltán]. – Budapest, 2014. 

Ismertetés:  A  Luther-"hangoskönyv"  /  Németh 

Zoltán. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3., 

Figyelő, p. 103–104. 

621/ 
LUTHER, Martin (1483–1546) 

Asztali  beszélgetések  /  [szerk.,  a  szövegeket  vál. 

Csepregi Zoltán]. – Budapest, 2014. 

Ismertetés:  Luther  hozzánk  beszél  :  az  Asztali 

beszélgetések új magyarításáról / Balázs Mihály. 

In:  Credo  (Budapest). – 21.  (2015)  2.,  Esszé,  p.  53–

60. 

622/ 
LUTZ, Wolfgang 

Az  alapfokú  képzés  prioritása  a  21.  század  globális 

problémáinak  megoldásában  /  Wolfgang  Lutz  ; 
[fordította Takács Gábor]. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Kitekintő,  p. 

150–152. 

623/ 
LUX, Rüdiger 

Bábeltől a világ végéig : Isten, ember és a diaszpóra 

1Móz  11,1-9  alapján  /  Rüdiger  Lux  ;  ford.  Móricz 
Nikolett. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Tanulmányok, p. 162–168. 

624/ 
MADOCSAI Miklós (1930–) 

Sántha  Károly  prózai  imádságairól  /  Madocsai 

Miklós. 

In:  Sántha  Károly,  1840–1928  /[szerk.  Karl  Jánosné 

Csepregi  Erzsébet,  Bakay  Péter]. –  Sárszentlőrinc  : 
Evangélikus Egyházközség, 2015., p. 62–65. 

625/ 
Magyarországi Evangélikus Egyház. Gyülekezeti és 
Missziós Osztály 

Tanítványok  vagyunk.  1.  kötet  /  [főszerk.  Németh 

Zoltán ; szerk. Galambos Ádám]. – 2015. – 227 p. : ill. ; 
20 cm. 

ISBN 978 963 12 3182 3 fűzött 

626/ 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  név-  és 

címtára. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Evangélikus név- és címtár, p. 191–263. 

627/ 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  név-  és 

címtára. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Evangélikus név- és címtár, p. 189–270. 

628/ 
MAJOROSNÉ LASÁNYI Ágnes 

Iskolavezetés / Majorosné Lasányi Ágnes. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Vezetői 

szerepben, p. 42–51. 

629/ 
MAKOVICZKY Gyula 

Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap : 2Móz 33,14-23 

: igehirdetési előkészítő / Makoviczky Gyula. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 29–32. 

630/ 
MALIK Péter 

Hit  tudományos  igényességgel  :  [Fabiny  Tibor  60 

éves] / Malik Péter. 

In: Keresztyén Igazság. – 106. (2015) 2., Köszöntés, 

p. 39–40. 

631/ 
MÁLYUSZ Elemér (1898–1989) 

Legsikerültebb könyveim / Mályusz Elemér.  
In: Századok. – 149. (2015) 1., p. 213–228. 

632/ 
MANDÁK Csaba 

A jó vezető / Mandák Csaba. 
In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., Életünk példái, 

p. 108–112. 

background image

42  

633/ 
MÁNYOKI János (1956–) 

Az  Evangélikus  Országos  Könyvtár  /  Mányoki 

János.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 217–
219. 

634/ 
MÁNYOKI János (1956–) 

Kísérlet  :  a  Credo  –  Evangélikus  Műhely  folyóirat 

nyolc és fél éve 2000-1,2 – 2008-1,2 / Mányoki János.  

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
63–82. 

635/ 
MÁNYOKI János (1956–) 

Sylvester  János  és  az  első  magyar  Újszövetség-

kiadás / Mányoki János.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 50–51. 

636/ 
MÁNYOKI János (1956–) 

Az  utolsó  levél  :  Hárs  Ernő-emlékek  /  Mányoki 

János. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
119–124. 

637/ 
MÁNYOKI János (1956–) 

Újítás és egység : protestáns szempontok a középkori 

pápaság és a reformáció értékeléséhez / Mányoki János. 

In: Sola Scriptura. – 17. (2015) 1., p. 2–12. 

638/ 
MARKSCHIES, Christoph 

Péterrel  kezdődött  volna?  :  A  pápai  hivatal 

kialakulása  a  kollektív  vezetésű  római  gyülekezetből  / 
Christoph Markschies ; ford. Blázy Árpád. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Figyelő, p. 177–179. 

639/ 

Mártírium  és  emlékezet  :  protestáns  és  katolikus 

narratívák a 15–19. században / szerk. Fazakas Gergely 
Tamás,  Imre  Mihály,  Száraz  Orsolya. –  [Debrecen]  : 
Debreceni Egy. K., 2015. – 293 p. : ill. ; 24 cm. – (Loci 
memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 3.) 

ISBN 978-963-318-465-3 fűzött 

640/ 
MASZNYIK Csaba 

Invenciózus historizmus / Masznyik Csaba. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 78–

80. 

641/ 
MÁTRAI Zoltán 

Madarász István : 1929–2015 / Mátrai Zoltán. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 178–179. 

642/ 
MÁTRAI Zoltán 

Búcsú  Madarász  István  lelkésztől  (1929–2015)  / 

Mátrai Zoltán. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan éltre kelnek, p. 179. 

643/ 
MATUS László 

"Foglyul  ejtett  templom"  :  A  fővárosi  szlovák 

evangélikusok emlékezeti helye / Matus László.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 210–
212. 

644/ 
MEKIS Ádám (1956–) 

Felülről  jövő  kezdeményezés  :  Húsvét  után  4. 

vasárnap, Cantate / Mekis Ádám.  

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 142–145. 

645/ 
MEKIS Ádám (1956–) 

Húsvét  2.  napja  :  Lk  24,13-35  :  igehirdetési 

előkészítő / Mekis Ádám. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 146–149. 

646/ 
MERÉNYI Zsuzsanna (1957–) 

Egy megvalósult álom / Merényi Zsuzsanna. 
In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., Életünk példái, 

p. 128–137. 

647/ 
MERÉNYI Zsuzsanna (1957–) 

A nagy esély / Merényi Zsuzsanna. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 65–70. 

648/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976–) 

Igazodási  pontok  :  Vízkereszt  ünnepe  utáni  1. 

vasárnap / Mesterházy Balázs. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 57–60. 

background image

43  

649/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976–) 

A lelkész mint vezető / Mesterházy Balázs. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Vezetői 

szerepben, p. 81–88. 

650/ 
MÉSZÁROS Kornél 

Jézus  szavára  minden  megnyílik  :  Szentháromság 

ünnepe után 12. vasárnap / Mészáros Kornél. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 221–224. 

651/ 
MÉSZÁROS Kornélia (1989–) 

Hírek  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 

Könyvtárából / Mészáros Kornélia. 

In: Evangélikus Élet. –  80. (2015) 51–52., Presbiter, 

Thesaurus, p. 13. 

652/ 
MÉSZÁROS Kornélia (1989–) 

A  világ  megreformálása:  tudással  a  békéért  / 

Mészáros Kornélia. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 95–
99. 

653/ 
MÉSZÁROS Tamás 

Hitoktatás Csákváron / Mészáros Tamás. 
In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 39–41. 

654/ 
METAXAS, Eric (1963–) 
Bonhoeffer (magyar) 

Bonhoeffer : pásztor, mártír, próféta, kém : egy igaz 

"nem-zsidó" a Harmadik Birodalommal szemben / Eric 
Metaxas  ;  [ford.  Berényi  György  és  Kriszt  Éva]. – 
Szombathely, cop. 2014. 

Ismertetés: Bonhoeffer, a celeb / Kertész Botond. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 65–

67. 

655/ 
MIHALIK Béla Vilmos (1984–) 

Az  1674.  évi  gályarabper  előzményei  és  a  bécsi 

udvar / Mihalik Béla Vilmos.  

In:  Mártírium  és  emlékezet  :  protestáns  és  katolikus 

narratívák a 15–19. században / szerk. Fazakas Gergely 
Tamás,  Imre  Mihály,  Száraz  Orsolya. –  [Debrecen]  : 
Debreceni Egy. K., 2015., p. 111–120. 

656/ 
MIHÁLY János (1975–) 

Az  információszegény  történet  :  Szentháromság 

ünnepe után 19. vasárnap / Mihály János. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 249–251. 

657/ 
MIHÁLY János (1975–) 

Legyőzheti-e  a  transzhumanizmus  a  bűnt?  /  Mihály 

János. –  Ismertetett  mű:  Cole-Turner,  Ronald: 
Transhumanism and Transcendence : Christian Hope in 
an Age of Technological Enhancement. – Washington : 
Georgetown University Press, 2011. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 218–220. 

658/ 
MILETICS Katalin Janka (1942–) 

Kezek  keresztútja  /  Miletics  Katalin  Janka,  Percze 

Sándor. – Budapest : Luther, 2015. – 35 p. : ill., színes ; 
14 cm. 

ISBN 978-963-380-052-2 fűzött 

659/ 
MIRÁK Katalin (1966–) 

Végjáték  a  Fasorban  :  retró  cikk  a  budapesti  fasori 

evangélikus gimnáziumról / Mirák Katalin. 

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  1.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 61–74. 

660/ 
MIRÁK Katalin (1966–) 

Az evangélikus egyház Magyarországon, 1945–1990 

/ Mirák Katalin.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 308–
313. 

661/ 
MIRÁK Katalin (1966–) 

"Maga  még  harangozó  sem  lehet"  :  Emlékezés 

Nagybocskai Vilmosra / Mirák Katalin. 

In: Híd (Budapest). – 11. (2015) 2., p. 28–29. 

662/ 
MOLNÁR Ildikó 

Irodalomtörténet-írás  Erdélyben  1920–1970  között  / 

Molnár Ildikó. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 52–65. 

663/ 
MOLNÁR Iván 

Husziták Nagylakon / Molnár Iván. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  29.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

664/ 
MOLNÁR Zoltán Gábor 

A Desargues-tétel tanításáról / Molnár Zoltán Gábor. 

background image

44  

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 254–266. 

665/ 
MONOK István (1956–) 

Honterus 

János 

Erdély 

reformátora, 

az 

iskolaszervező és a könyvkiadó / Monok István.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 94–95. 

666/ 
MONOK István (1956–) 

A  Magyar  Királyság  és  Erdély  evangélikusságának 

olvasmányai a 16–18. században / Monok István.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 73–77. 

667/ 
MORA, Terézia (1971–) 
Das Ungeheuer 

A szörnyeteg : regény / Terézia Mora ; [ford. Nádori 

Lídia]. – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Párhuzamos történetek / Murzsa Tímea. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 76–

78. 

668/ 
MÓRICZ Nikolett 

Elhívástörténetek  az  Ószövetségben  /  Móricz 

Nikolett. 

In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 16–42.  

669/ 
MURPHY–O'CONNOR, Jerome (1935–) 

Pál  története  /  Jerome  Murphy–O'Connor  ;  [ford. 

Liska  Endre]. –  Budapest  :  Európa,  2015.,  cop.  2007. – 
376 p. ; 21 cm. 

ISBN 978-963-405-250-0 kötött 

670/ 
NAGY Andor 

A  brassói  evangélikus  prédikátorok  közössége  1680 

és 1700 között / Nagy Andor. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 268–297. 

671/ 
NAGY István (1964–) 

A  sárszentlőrinci  algimnázium  története,  1806–1870 

/ Nagy István. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 160–173. 

672/ 
NAGY Villő 

Mielőtt / Nagy Villő. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Szemle, p. 87–

88. 

673/ 
NAGY Villő 

Mint a filmeken / Nagy Villő. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 80–

81. 

674/ 
NAGY Villő 

Mozgó célpont / Nagy Villő. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 81–

83. 
 
675A/ 
Napjaink dilemmái  : protestáns válaszok : szociáletikai 
kézikönyv  mindenkinek  /  szerk.  Békefy  Lajos,  Birkás 
Antal  ;  [közread.  a]  Barankovics  István  Alapítvány.  – 
Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2015., 
271 p. 

675B/ 
NÉMETH Dávid (1957–) 

Kétdöntéses  predestináció  :  Pünkösd  2.  napja  / 

Németh Dávid. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 165–169. 

676/ 
NÉMETH István, H. (1971–) 

Reformáció  a  magyarországi  szabad  királyi 

városokban / H. Németh István.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 86–89. 

677/ 
NÉMETH Mihály (1971–) 

Milyenek  a  keresztyének?  :  Szentháromság  ünnepe 

után 5. vasárnap / Németh Mihály. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 192–195. 

678/ 
NÉMETH Mihály (1971–) 

Szentháromság ünnepe után 18. (hálaadó) vasárnap : 

1Kor 1,4-9 : igehirdetési előkészítő / Németh Mihály. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 354–357. 

background image

45  

679/ 
NÉMETH S. Katalin (1940–) 

Zvonarics  és  Békesi  –  két  ismeretlen  peregrinus  / 

Németh S. Katalin.  

In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 119. (2015) 6., 

p. 814–819. 

680/ 
NÉMETH Szabolcs (1977–) 

"Próféták által szólt rígen néked az Isten..." / Németh 

Szabolcs. 

In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Tavasz, p. 6. 

681/ 
NÉMETH Szabolcs (1977–) 

Húsvét  ünnepe  után  5.  vasárnap  (Rogate)  :  2Móz 

32,7-14 : igehirdetési előkészítő / Németh Szabolcs. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 183–186. 

682/ 
NÉMETH Zoltán (1969–) 

Advent  3.  vasárnapja  :  Ézs  40,1-11  :  igehirdetési 

előkészítő / Németh Zoltán. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 438–440. 

683/ 
NÉMETH Zoltán (1969–) 

Miután  kijött  a  vízből  ;  Döntés  ;  Ez  az  én  ruhám  / 

Németh Zoltán.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 118–119. 

684/ 
NÉMETH Zoltán (1969–) 

Nikodémus  :  Szentháromság  ünnepe  /  Németh 

Zoltán. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 170–173. 

685/ 
NÉMETH Zoltán (1969–) 

Atyám, ha lehetséges... / Németh Zoltán. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3., 

Mécses a te igéd, p. 81. 

686/ 
NÉMETHNÉ TÓTH Szilvia 

Testvérek 

és 

keresők 

között 

különböző 

zarándokutakon / Némethné Tóth Szilvia. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 330–331. 

687/ 
NOVÁK Elek 

Novák Elek nemeskéri lelkész igehirdetése 1938-ból 

Lk 18,9-14 alapján / Novák Elek. 

In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Ősz, p. 3. 

688/ 
NOVOTNY Dániel (1973–) 

Haruspex  :  belső  és  külső  labirintus  /  Novotny 

Dániel. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 213–219. 

689/ 
NOVOTNY Dániel (1973–) 

Időajándék  :  Szentháromság  ünnepe  után  16. 

vasárnap / Heinrichs Eszter. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 236–239. 

690/ 
NOVOTNY Dániel (1973–) 

Március  :  Jézus  Krisztus  mondja:  "Ahogyan  engem 

szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok 
meg az én szeretetemben!" / Novotny Dániel. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 28–31. 

691/ 
NOVOTNY Dániel (1973–) 

Óév : Lk 12,35-40 : igehirdetési előkészítő / Novotny 

Dániel. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 470-473. 

692/ 
NOVOTNY Dániel (1973–) 

A szép és a jó oktatása / Novotny Dániel. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 74-76. 

693/ 
NOVOTNY Tihamér 

Textilmindenség / Novotny Tihamér. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 87-

88. 

694/ 
ÓCSAI Zoltán 

Emelkedett pillanat / Ócsai Zoltán.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  - 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 112-113. 

695/ 
ÓCSAI Zoltán (1966–) 

Ne  kottából!  :  Szentháromság  ünnepe  után  13. 

vasárnap / Ócsai Zoltán. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 225–228. 

background image

46  

696/ 
ÓCSAI Zoltán (1966–) 

November  :  "Ezért  egészen  bizonyosnak  tartjuk  a 

prófétai  beszédet,  amelyre  jól  teszitek,  ha  figyeltek, 
mint  sötét  helyen  világító  lámpásra,  amíg  felvirrad  a 
nap,  és  felkel  a  hajnalcsillag  szívetekben."  /  Ócsai 
Zoltán. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 48–51. 

697/ 
ÓCSAI Zoltán (1966–) 

Újév  :  Lk  2,21  :  igehirdetési  előkészítő  /  Ócsai 

Zoltán. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 473–475. 

698/ 
ÓCSAI Zoltán (1966–) 

Hatvanad  vasárnap  :  Lk  8,4-15  :  igehirdetési 

előkészítő / Ócsai Zoltán. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 38–40. 

699/ 
OLÁH Tamás 

Adalék Bars vármegye protestáns egyháztörténetéhez 

1705-ből / Oláh Tamás. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  36.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

700/ 
OLÁH Tamás 

Evangélikusok  a  kuruc  mozgalomban,  1672–1685  / 

Oláh Tamás.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 112–
115. 

701/ 
OLÁH Tamás 

Evangélikusok  a  Rákóczi-szabadságharc  idején, 

1703–1711 / Oláh Tamás.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. [116]–
123. 

702/ 
OLÁH Tamás 

Radics András, Rákóczi brigadérosa / Oláh Tamás. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  94.,  Presbiteri, 

Thesaurus, p. 13. 

703/ 
ÓLMOSI Zoltán 

Bemutatkozik  a  Magyar  Levéltárosok  Egyesülete  / 

Ólmosi Zoltán. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  45.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

704/ 
ORDASS Lajos (1901–1978) 

Az egyház az idők viharában / Ordass Lajos.  
In: 

Keresztyén  Igazság. –  105.  (2015)  1., 

Tanulmányok, p. 3–5. 

705/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Diplomás 

pályakövető 

rendszer: 

megújuló 

értékközvetítés  és  "közösségfokozás"  /  Orosz  Gábor 
Viktor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Tanulmányok, p. 366–367. 

706/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

„Többet 

kívánok 

röpke 

szavadnál” 

jócselekedetek  mint  az  emberi  érték  zálogai  és 
biztosítékai? / Orosz Gábor Viktor. 

In: A Szív. – 100. (2015) 12., p. 32–35. 

707/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Áldott  légy!  :  Az  egyházak  környezetvédelmi 

felelősségéről / Orosz Gábor Viktor. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 49., p. 13. 

708/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Az  egyidejűség  derűje  :  esztétika,  életstílus  és 

teológiai  antropológia  /  Orosz  Gábor  Viktor. – 
Saarbrücken : Blessed Hope Publishing, 2015. – 88 p. : 
ill. ; 22 cm. 

ISBN 978-3-639-50034-9 fűzött 

709/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Az  egyidejűség  derűje  :  esztétika,  életstílus  és 

teológiai  antropológia  /  Orosz  Gábor  Viktor. – 
Saarbrücken, 2015. 

Ismertetés:  Krisztus  jelenlétének  atmoszférája  / 

Paksa Balázs. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 384–385. 

710/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Értéktudatosság / Orosz Gábor Viktor. 
In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 16., p. [1]. 

711/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Evangélikus  önazonosság  és  vallási  tapasztalat 

vitatottságban rejlő lehetősége / Orosz Gábor Viktor.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2015.,  p. 
[169]–183. 

background image

47  

712/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Krisztus jelenlétének atmoszférájában / Orosz Gábor 

Viktor.  

In:  Tóth  Sára,  Kókai  Nagy  Viktor,  Marjai  Éva, 

Mudriczki  Judit,  Turi  Zita,  Arday–Janka  Judit  (szerk.) 
Szólító  Szavak  –  The  Power  of  Words:  Tanulmányok 
Fabiny  Tibor  hatvanadik  születésnapjára  –  Papers  in 
Honor of Tibor Fabiny's Sixtieth Birthday.  – Budapest: 
Károli  Gáspár  Református  Egyetem;  L'Harmattan 
Kiadó, 2015., p. 167–172.  

713/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Ulrich  H.  J.  Körtner:  Reformatorische  Theologie  im 

21. Jahrhundert / Orosz Gábor Viktor. 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  9.  (2015)  3., 

Könyvismertetés, p. 498–504. 

714/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Az  igazi  pásztor  :  Estomihi  :  Jn  10,11-15  /  Orosz 

Gábor Viktor. 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 9. (2015) 1., p. 63–

67. 

715/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Angyalok  :  „Olykor  belép  valaki”  /  Orosz  Gábor 

Viktor. 

In:  Egyházfórum. –  30.  (2015)  1.,  Teológia,  p.  51–

53. 

716/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972–) 

Élni  kell,  élni  lehet,  élni  szabad?  /  Orosz  Gábor 

Viktor. 

In:  Egyházfórum. –  30.  (2015)  2.,  Teológia,  p.  52–

53. 

717/ 
ŐRY Katinka 

Ablak a lélekre : Rimay János és a  neosztoicizmus / 

Őry Katinka. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
157–177. 

718/ 
ŐZE Katalin 

Bornemiszától Weöresig / Őze Katalin. 
In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Oktatás, p. 59–

67. 

719/ 
ŐZE Katalin 

"Engedjétek  hozzám  jönni  a  kisgyermekeket,  és  ne 

tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa." / Őze 
Katalin. 

In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
10–11. 

720/ 
ŐZE Katalin 

Reformáció  és  anyanyelv  :  az  anyanyelven 

megszólaló ige / Őze Katalin. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 58–60. 

721/ 
ŐZE Katalin 

Szerep  –  szereplő  –  szerző  :  Gion  Nándor  Virágos 

katona című regényének értelmezése / Őze Katalin. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 79–84. 

722/ 
PAKSA Balázs 

Orosz  Gábor  Viktor:  Az  egyidejűség  derűje  /  Paksa 

Balázs. 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  9.  (2015)  4., 

Könyvajánló, p. 686–688. 

723/ 
PÁL Diana 

budapest-kelenföldi 

evangélikus  gyülekezet 

orgonista-kántora / Pál Diana. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  22.  (2014/2015)  3.,  p. 

321–324. 

724/ 
PÁLFFY Géza (1971–) 

Különleges  patrónusok  a  16.  században  /  Pálffy 

Géza.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 70–72. 

725/ 
PANDULA Attila 

Epitáfiumcímerek a Felvidéken / Pandula Attila.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 100–
102. 

726/ 
PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969–) 

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap : 2Móz 16,2-

3.11-18 : igehirdetési előkészítő / Pángyánszky Ágnes. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 268–271. 

background image

48  

727/ 
PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969–) 

A rendkívüli hatás : Szentháromság ünnepe után 10. 

vasárnap / Pángyánszky Ágnes. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 212–215. 

728/ 
PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969–) 

Ami megmarad / Pángyánszky Ágnes. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Mécses a te igéd, p. 241. 

729/ 
PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969–) 

A konfirmáció, ahogy a fiatalok látják / Pángyánszky 

Ágnes ; Siba Balázs, Hámori Ádám. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Tanulmányok, p. 249–256. 

730/ 
PAPP Máté 

Saul és a Fiú / Papp Máté. – Ismertetett film: Nemes 

Jeles László (rend.): Saul fia. 2015. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 78–

80. 

731/ 

Pátkai  Ervin  :  távlatot  kapott  élet  /  [szerk.  Bakay 

Péter]  ;  [kiad.  a  Békéscsabai  Evangélikus  Általános 
Iskola,  Gimnázium,  Művészeti  Szakközépiskola, 
Kollégium  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
Pátkai Tehetségpontja]. – [Békéscsaba], 2013. 

Ismertetés:  Album  Pátkai  Ervin  munkásságáról  : 

előhívás / S. I. 

In: Műértő, 18. (2015) 11. 

732/ 
PÁTKAI Róbert (1930–) 

A lét filozófusa / Pátkai Róbert. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  19.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

733/ 
PAULIK Dóra 

Drága Istenem! / Paulik Dóra. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
26–27. 

734/ 
PELIKÁN András (1978–) 

Szentháromság  ünnepe  után  19.  vasárnap  :  Ef  4,17-

28 : igehirdetési előkészítő / Pelikán András. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 357–360. 

735/ 
PÉNZES Tiborc Szabolcs (1977–) 

Magyari  István  és  Kecskeméti  Alexis  János 

wittenbergi  történelemszemléletbe  ágyazott  mártírium-
felfogása / Pénzes Tiborc Szabolcs.  

In:  Mártírium  és  emlékezet  :  protestáns  és  katolikus 

narratívák a 15–19. században / szerk. Fazakas Gergely 
Tamás,  Imre  Mihály,  Száraz  Orsolya. –  [Debrecen]  : 
Debreceni Egy. K., 2015., p. 72–78. 

736/ 
PERCZE Sándor (1974–) 

A  harmadik  valóság  :  a  meditáció  szerepe  az 

igehirdetés előkészítésében / Percze Sándor.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok,  Kilencvenéves  a  Lelkipásztor,  p.  298–
301. 

737/ 
PERCZE Sándor (1974–) 

Erős várunk – koldus Királyunk : böjt 6. vasárnapja, 

Palmarum / Percze Sándor. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 103–106. 

738/ 
PERCZE Sándor (1974–) 

Kinek az ünnepe a keresztelő? / Percze Sándor.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 19. 

739/ 
PERLECZKÁ, Zita 

Knižnica Mateja Bela / Zita Perleczká.  
In: Studia Bibliographica Posoniensia. – (2015) 1., p. 

54–68. 

740/ 
PÉTERFI Gábor (1977–) 

"És  itt  lebeg  a  Duna-medence  fölött  egy  új  egység 

szüksége  is..."  :  Féja  Géza  a  Duna-medence  népeinek 
közeledéséről / Péterfi Gábor. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 138–148. 

741/ 
PÉTERY Dóra 

A  csillaghegy-békásmegyeri  evangélikus  gyülekezet 

orgonista-kántora / Pétery Dóra. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  22.  (2014/2015)  4.,  p. 

427–430. 

742/ 
PETHŐ Attila (1980–) 

A Szentháromság / Pethő Attila. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Nyár, p. 5. 

background image

49  

743/ 
PETHŐ Attila (1980–) 

A  "mindennapi  túlélés  igéi"  vs.  az  örök  üzenet  : 

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap / Pethő Attila. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 174–176. 

744/ 
PETHŐ Attila (1980–) 

Böj  4.  vasárnapja  (Laetare)  :  Ézs  54,7-10  : 

igehirdetési előkészítő / Pethő Attila. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 78–80. 

745/ 
PETHŐ–UDVARDI Andrea (1983–) 

Büszke apuka / Pethő–Udvardi Andrea.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 111. 

746/ 
PETHŐ–UDVARDI Andrea (1983–) 

Saját bőrömön / Pethő–Udvardi Andrea.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. [93]. 

747A/ 
PETHŐ–UDVARDI Andrea (1983–) 

Karácsony  ünnepe  :  Lk  2,1-14  :  igehirdetési 

előkészítő / Pethő–Udvardi Andrea. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 462–465. 
 
747B/ 
PETHŐ–UDVARDI Andrea (1983–) 

Szabadulásomra!  :  Advent  2.  vasárnapja  /  Pethő–

Udvardi Andrea. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 13–16. 

748/ 
PETRI Gábor 

A bölcs gyermek / Andrejek Mitja. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
17–19. 

749/ 
PETRI Gábor 

Október : "Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, 

ott a szabadság." / Petri Gábor. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 44–48. 

750/ 
PETRŐCZI Éva (1951–) 

Puritán  írások  sorsa  a  svéd  birodalomban  /  Petrőczi 

Éva. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  15.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

751/ 
PINTÉR Károly (1930–) 

Nunc dimittis... : Lk 2,25-32 / Pintér Károly.  
In: Keresztyén Igazság. – 107. (2015) 3., Igehirdetés, 

p. 1–3. 

752/ 
PINTÉR Márta Zsuzsanna (1961–) 

Theatrum  Eperjesiensis  :  a  gályarab-sorsok  színpadi 

narrációja / Pintér Márta Zsuzsanna. 

In:  Mártírium  és  emlékezet  :  protestáns  és  katolikus 

narratívák a 15–19. században / szerk. Fazakas Gergely 
Tamás,  Imre  Mihály,  Száraz  Orsolya. –  [Debrecen]  : 
Debreceni Egy. K., 2015., p. 154–165. 

753/ 
PŐCZE István 

Dr.  Soltész  Elemér  altábornagy  protestáns  tábori 

püspök életművének kontúrja / Pőcze István.  

In:  Innováció  és  kreativitás  az  oktatásban  és  a 

kultúrában.  –  Komárom  :  Selye  János  Egyetem,  2015., 
p. 177–187. 

754/ 
PÓCZIK Szilveszter 

Migráció és biztonság / Póczik Szilveszter. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Modus 

vivendi, p. 47–52. 

755/ 
POMOGÁTS Béla (1934–) 

Tanúságtétel  a  történelemről  :  Reményik  Sándor 

költészetéről / Pomogáts Béla. 

In: Erdélyi Múzeum (Kolozsvár). – 77. (2015) 3., p. 

79–83. 

756/ 
PONGRÁCZ Máté (1985–) 

Vízkereszt ünnepe : Ef 3,1-7 : igehirdetési előkészítő 

/ Pongrácz Máté. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 478–480. 

757/ 
POTZNER Ferenc 

Mester és tanítvány az építészetben / Potzner Ferenc. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  1.,  Lectori 

salutem, p. 1–2. 

758/ 
PRŐHLE Gergely (1965–) 

Ültessünk almafát! / Prőhle Gergely. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  2.,  Lectori 

salutem, p. 1–2. 

background image

50  

759/ 
PUSKÁS–PAULIK Ágnes 

Dévai  Mátyás,  a  "magyar  Luther"  /  Puskás–Paulik 

Ágnes.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 44. 

760/ 
PUSKÁS–PAULIK Ágnes 

Ordass Lajos / Puskás–Paulik Ágnes.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 316–
317. 

761/ 
RÁC Dénes 

Megyaszai László Kálmán : 1943–2014 / Rác Dénes. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 183–184. 

762/ 
RADNÓTI Miklósné (1912–2014) 

Napló  :  1935–1946  /  Radnóti  Miklósné  Gyarmati 

Fanni. – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Alázatos alkotótárs / Varró Annamária. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 70–

71. 

763/ 
RAFFAI Balázs 

Hitoktatói tapasztalatok a soproni líceumban / Raffai 

Balázs. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 34–35. 

764/ 
RAFFAY Sándor (1866–1947) 

"Felszabadító  és  felszabadított"  kommunisták  1945 

januárjának  Budapestjén  :  részletek  Raffay  Sándor 
püspök  önéletrajzi  feljegyzéseiből  (eddig  publikálatlan 
gépelt  kézirat  az  Evangélikus  Országos  Levéltár 
gyűjteményéből) / Raffay Sándor. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 9., Fókusz, p. 10. 

765/ 
RAKOVSZKY István 

József Attila két szonettjéről / Rakovszky István.  
In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
169–174. 

766/ 

A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015. – 352 p. : 
ill. ; 29 cm. 

ISBN 978 963 9570 76 4 kötött 

767/ 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a  szepesváraljai 

zsinat 400. évfordulójára = Od reformácie po založenie 
cirkvi  :  k  400.  výročiu  synody  v  Spišskom  podhradí  / 
eds.  Peter  Kónya,  Annamária  Kónyová. –  Prešov  : 
Vydavateľstvo  Prešovskej  Univerzity,  2015. –  438  p.  : 
ill. ; 24 cm. 

ISBN 978 80 555 1332 4 kötött 

768/ 

Reformation  for  500  years  /  [ed.  by]  Protestáns 

Újságírók  Szövetsége  ;  [compiled  and  ed.  Faggyas 
Sándor ; written by Faggyas Sándor, Korányi András]. – 
Budapest : Protestáns Újságírók Szövetsége, 2015. – 75 
p. : ill. ; 18 cm. 

ISBN 978 963 12 4099 3 fűzött 

769/ 
REGŐS Imre 

A  két lábon járó irodalomtörténet  : 70 éve  halt  meg 

Szerb Antal / Regős Imre. 

In: Kőbányai Harangszó. – (2015) 1. , p. 25–26. 

770/ 
RESTÁS Attila 

Ladislaus  Bartholomaeides  kisebb  latin  nyelvű 

munkái / Restás Attila. 

In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–

18. századi Magyarországon / szerk. Békés Enikő et al. 
– Budapest : MTA BTK ITI, 2015., p. 157–167. 

771/ 
RESTÁS Attila 

Ladislaus  Bartholomaeides  kisebb  latin  nyelvű 

munkái / Restás Attila. 

In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–

18. századi Magyarországon / szerk. Békés Enikő et al. 
– Budapest : MTA BTK ITI, 2015., p. 178–186. 

772/ 
REUSS András (1938–) 

Böjti szimbólumok / Reuss András. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Tavasz, p. 5. 

773/ 
REUSS András (1938–) 

Erények és gyengeségek : Luther  – az önmagával is 

viaskodó ember / Reuss András. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 32–33. 

774/ 
REUSS András (1938–) 

Az  evangélikus  egyház  hitvallási  iratai  /  Reuss 

András.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 28–34. 

background image

51  

775/ 
REUSS András (1938–) 

Hitvallásosság  :  a  felekezeti  elzárkózástól  az 

ökumené felé / Reuss András.  

In:  Szólító  szavak  :  tanulmányok  Fabiny  Tibor 

hatvanadik  születésnapjára  /  [szerk.  Tóth  Sára  et  al.]  – 
Budapest  :  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  : 
L'Harmattan Kiadó, 2015. 

776/ 
REUSS András (1938–) 

Istené vagy! : Levél unokámnak / Reuss András.   
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 26–27. 

777/ 
REUSS András (1938–) 

Önképzés – dacolni a lehetetlennel / Reuss András. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok,  Kilencvenéves  a  Lelkipásztor,  p.  292–
295. 

778/ 
REUSS András (1938–) 

"Testét,  vérét  adja  ő  nekünk"  :  Az  úrvacsora 

értelmezésének néhány kérdéséről / Reuss András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12., 

Figyelő, Előadások, p. 442–449. 

779/ 
REUSS András (1938–) 

Die  Bedeutung  der  Bekenntnisbindung  in  der 

evangelisch–lutherischen  Kirche  in  Ungarn  /  András 
Reuss. 

In:  Lutherische  Kirche  in  der  Welt  –  62.  (2015),  p. 

257–276. 

780/ 
REUSS András (1938–) 

Családbarát  egyház  :  gondolatok  egy  wuppertali 

konferencia kapcsán / Reuss András.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1., 

Figyelő, Beszámoló, p. 14–16. 

781/ 
REUSS András (1938–) 

"Testét,  vérét  adja  ő  nekünk"  :  az  úrvacsora 

értelmezésének néhány kérdéséről / Reuss András. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 12., Fókusz, p. 8–

9. 

782/ 
RÉVÉSZ Rita Boglárka 

Protestáns  nevelés  és  oktatás  Ausztriában  /  Révész 

Rita Boglárka.  

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Kitekintő,  p. 

138–146. 

783/ 
RÉZ–NAGY Zoltán (1963–)  

"Az  összekötőkön  építem  fel  egyházamat"  /  Réz–

Nagy Zoltán.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 50–54. 

784/ 
RÉZ–NAGY Zoltán (1963–) 

A szabadság gyermekei : böjt 4. vasárnapja, Laetare / 

Réz–Nagy Zoltán. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 94–97. 

785/ 
RÉZ–NAGY Zoltán (1963–) 

Április  :  "Bizony,  Isten  Fia  volt  ez!"  /  Réz–Nagy 

Zoltán. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 30–32. 

786/ 
RÉZ–NAGY Zoltán (1963–) 

Krisztus  megváltó  művének  társadalmi  vetülete  : 

alapvetés  a  téma  bővebb  tanulmányozásához  /  Réz–
Nagy Zoltán. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 319–320. 

787/ 
REZSABEK Nándor 

Ahol  jezsuiták  fürkészték  az  égboltot  :  az  egykori 

Haynald Obszervatórium / Rezsabek Nándor. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  25.,  Krónika,  p. 

14. 

788/ 
REZSABEK Nándor 

Életrajzok  Eperjes  fénykorából  :  Sebastiani  György 

és Sartorius János emlékezete / Rezsabek Nándor. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  13.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

789/ 
REZSABEK Nándor 

Mihalik  Dániel  fizikus-mineralógus  /  Rezsabek 

Nándor. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  94.,  Krónika,  p. 

14. 

790/ 
RIBÁR János (1947–) 

Emlékezés  Erdélyi  Zoltán  evangélikus  lelkész 

szolgálatára / Ribár János. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 262. 

791/ 
RIBÁR János (1947–) 

Erdélyi Zoltán : 1949–2014 / Ribár János. 

background image

52  

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 172–174. 

792/ 
RIBÁR János (1947–) 

Egy  gyönyörű  kert,  azaz  az  örök  élet  valósága  : 

Luther és a halál / Ribár János. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 42–43. 

793/ 
RIBÁR János (1947–) 

Igehirdetés  Erdélyi  Zoltán  temetésén  :  Róm  8,31-

33.38-39 / Ribár János. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 263–
264. 

794/ 
RIBÁR János (1947–) 

In  memoriam  Erdélyi  Zoltán  :  1949–2015  /  Ribár 

János. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  23.,  Krónika,  p. 

14. 

795/ 
RIBÁR János (1947–) 

Szentháromság ünnepe : Róm 11,33-36 : igehirdetési 

előkészítő / Ribár János.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 198–200. 

796/ 
RIBÁR János (1947–) 

Gyógyulás – egészség – üdvösség / Ribár János. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  1.,  Fókuszban  a 

gyógyulás, p. 34–35. 

797/ 
ROKAY Zoltán (1947–) 

Székács  József  karlócai  tartózkodásához  és  szerb 

népdalfordításához / Rokay Zoltán. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
83–108. 

798/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta (1986–) 

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap : Gal 5,25-

6,10 : igehirdetési előkészítő / Románné Bolba Márta. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 346–349. 

799/ 
ROSTÁNÉ PIRI Magdolna (1960–) 

Az isteni vendéglátás / Rostáné Piri Magda. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Iránytű, p. 3–

4. 

800/ 
ROSTÁNÉ PIRI Magdolna (1960–) 

Még  a  gólya  is  tudja  :  Szentháromság  ünnepe  után 

utolsó  előtti  (Reménység)  vasárnap  /  Rostáné  Piri 
Magdolna. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 279–282. 

801/ 
ROZS–NAGY Szilvia (1976–) 

Fedetlen lapokkal / Rozs–Nagy Szilvia. 
In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., p. 2–3. 

802/ 
ROZS–NAGY Szilvia (1976–) 

Szembesülés / Rozs–Nagy Szilvia. 
In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., p. 2–3. 

803/ 
RUZSA György (1947–) 

Ikonkutatók  és  ikonkutatás  a  Szovjetunióban  a  20. 

század első felében / Ruzsa György. 

In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
233–250. 

804/ 
SÁFÁR Gyula 

Berzeviczy  Gergely:  Magyarország  kereskedelméről 

és iparáról / Sáfár Gyula.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 134. 

805/ 
SÁGHY Balázs 

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap : Ézs 43,1-7 

: igehirdetési előkészítő / Sághy Balázs.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 265–268. 

806/ 
SÁGHY Balázs (1977–) 

Konfirmandushétvége / Sághy Balázs.  
In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 204–208. 

807/ 
SÁNDOR P. Tibor 

Maléter  Pál  és  a  Luther  Otthon  lakói  /  Sándor  P. 

Tibor.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 301. 

background image

53  

808/ 
SÁRKÁNYNÉ HORVÁTH Erzsébet 

Hogyan  segítette  a  szolgálatomat  a  Lelkipásztor?  / 

Sárkányné Horváth Erzsébet. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok,  Kilencvenéves  a  Lelkipásztor,  p.  303–
304. 

809/ 
SAYERS, Dorothy Leigh (1893–1957) 
The man born to be king (magyar) 

Aki  királynak  született  :  tizenkét  hangjáték  Jézus 

Krisztus  életéről  /  Dorothy  L.  Sayers  ;  [ford.  Pásztor 
Péter]. – Veresegyház, 2014. 

Ismertetés:  A  mellettünk megszólaló Jézus / Marjai 

Éva. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Szemle, p. 82–

83. 

810/ 
SCHALLER Bernadett 

Angyalszárnyak / Schaller Bernadett.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 144. 

811/ 
SCHALLER Bernadett 

Ha beteg a gyermek / Schaller Bernadett.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 116. 

812/ 
SCHALLER Bernadett 

Hetedik / Schaller Bernadet. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
21–22. 

813/ 
SCHALLER Bernadett 

A  keresztség  csodája,  ahogy  mi  átéltük  /  Schaller 

Bernadett.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 117. 

814/ 
SCHEIDLER Géza 

Versenyzésre teremtve / Scheidler Géza. 
In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  2.,  Oktatás,  p. 

120–126. 

815/ 
SCHERMANN Gábor 

Szentháromság  ünnepe  után  1. vasárnap :  Lk 16,19-

31 : igehirdetési előkészítő / Schermann Gábor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 226–229. 

816/ 
SCHNELLER János 

Idealizmus és realizmus / Schneller János. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 1., Szemle, p. 84–

87. 

817/ 
SCHUMANN Róbert 

Megtelt a hajó? / Schumann Róbert. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Modus 

vivendi, p. 36–46. 

818/ 
SCHWARZ, Karl W. 

Die 

Synode 

von 

Kirchtrauf/Spišské 

Podhradie/Szepesváralja  (1614)  :  Anmerkungen  aus 
Rechtsgeschichtlicher Perspektive / Karl W. Schwarz. 

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 52–63. 

819/ 
SEBEN Glória 

Egy csónakban : fedezd fel a kapcsolataid! : 15 hetes 

utazás  a  Bibliával  /  Seben  Glória,  Egri–Bayer 
Darinka. – Budapest : Harmat, 2015. – 108, [3] p. : ill. ; 
20 cm. 

ISBN 978-963-288-299-4 fűzött 

820/ 
SEFCSIK Zoltán (1968–) 

A lelket táplálók és a lelki táplálék / Sefcsik Zoltán. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok,  Kilencvenéves  a  Lelkipásztor,  p.  304–
306. 

821/ 
SEFCSIK Zoltán (1968–) 

Diadal  a  Golgotán  –  János  tanúbizonysága  szerint  : 

Nagypéntek / Sefcsik Zoltán. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 112–116. 

822/ 
SEFCSIK Zoltán (1968–) 

Kinek fontos a keresztség? / Sefcsik Zoltán.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 16–18. 

823/ 
SEFCSIK Zoltán (1968–) 

Ki  tanulja  meg  "még"  ma  az  igét?  :  Egy  generáció 

inspiráló példája / Sefcsik Zoltán. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 71–74. 

background image

54  

824/ 
SEFCSIK Zoltán (1968–) 

Kinek fontos a keresztség? / Sefcsik Zoltán. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Mécses a te igéd, p. 121. 

825/ 
SERFŐZŐ Szabolcs 

"Sola  Scriptura"  :  az  aszódi  Podmaniczky-kastély 

dísztermének  kifestése  és  ikonográfiai  programja  az 
evangélikus  erénytanok  összefüggésében  /  Serfőző 
Szabolcs.  

In:  Művészettörténeti  Értesítő. –  64.  (2015)  1.,  p. 

139–156. 

826/ 
SIK Endre (1948–) 

Az idegenellenesség alakulása Magyarországon / Sik 

Endre ; Szeitl Blanka. 

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Modus 

vivendi, p. 53–63. 

827/ 
SIMON László 

Székely Levente : 1961–2014 / Simon László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 186–187. 

828/ 
SIMON Réka (1978–) 

Fénykép / Simon Réka.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 97. 

829/ 
SIMON Réka (1978–) 

Könyörgés / Simon Réka.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 127. 

830/ 
SINKÓ István 

Prezentáció és/vagy reprezentáció / Sinkó István. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 83–

84. 

831/ 
SIPKÓI László 

Egy templomjavítás története / Sipkói László. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  14.,  Kultúrkörök, 

p. 7. 

832/ 
SMIDÉLIUSZ András 

Óra,  koszorú,  gyertya  :  Advent  1.  vasárnapja  / 

Smidéliusz András. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 9–12. 

833/ 
SMIDÉLIUSZ András 

Nagycsütörtök  :  1Kor  11,(17-22)23-29(30-34a)  : 

igehirdetési előkészítő / Smidéliusz András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 111–114. 

834/ 

Sokféle  kegyelem,  közös  szolgálat  :  felkészülés  a 

reformáció kezdetének 500. évfordulójára : Evangélikus 
Presbiterek  Országos  Találkozója  :  Budapest  ...,  2015. 
szeptember  19.  /  [főszerk.  Németh  Zoltán]  ;  [szerk. 
Galambos  Ádám]. –  [Budapest]  :  Luther,  cop.  2015. – 
31 p. : ill. ; 20 cm. 
 
835A/ 
SOLYMÁR Mónika (1970–) 
   Diaspora  und  Selbstwahrnehmung  protestantischer 
Minderheitskirchen in Europa / Solymár Mónika.  
   In: Amt und Gemeinde. – 65. (2015) 3., p.186-192. 

835B/ 
SOLYMÁR Péter Tamás (1973–) 

Szentháromság  ünnepe  után  17. vasárnap :  Lk 14,1-

11 : igehirdetési előkészítő / Solymár Péter Tamás. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 90. (2015) 8–9., Az 

igehirdető műhelye, p. 351–354. 

836/ 
SOLYMÁR Péterné 

Száz  éve  önnálósult  gyülekezetünk  :  1916–2016  / 

Solymár Péterné. 

In:  Mustármag.  A  csömöri  evangélikus  gyülekezet 

lapja. – (2015) 31. Karácsony, p. 4–5. 

837/ 
SÓLYOM Jenő (1940–) 

Advent vagy ádvent? / Sólyom Jenő. 
In:  Adventi  levél.  –  Budapest,  Pesti  Evangélikus 

Egyház Deák Téri Egyházközség, 2015., p. 8–10. 

838/ 
SONNEVEND Margit 

Ikontalálkozó / Ruzsa György. 
In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
251–257. 

839/ 
SOÓS István 

A  protestánsokra  vonatkozó  főbb  törvénycikkek  / 

Soós István.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 106–
111. 

840/ 
SOÓS István 

A türelmi rendelet / Soós István.  

background image

55  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 148–
149. 

841/ 
SÖPTEI Imre 

A  közösség  szolgálatában  :  a  Kőszegi  Evangélikus 

Nőegylet története : 1865–1949 / Söptei Imre.  

In:  Előadások  Vas  megye  történetéről  6.  /  [szerk. 

Tilcsik  György,  Mayer  László].  –  Szombathely  :  Vas 
megyei Levéltár, 2015., p. 423–430. 

ISBN 978-963-7227-33-2 

842/ 
ŠTEFLOVÁ, Lucia 

Evanjelickí 

kňazi 

záznamoch 

matriky 

ordinovaných  superintendenta  Petra  Zablera  /  Lucia 
Šteflová.  

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 310–318. 

843/ 
STEINBACH József (1964–) 

A  jelen  és  a  jövő  :  Szentháromság  ünnepe  után  4. 

vasárnap / Steinbach József. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 186–191. 

844/ 
STEINDL–PAPP Judit 

Böj  6.  vasárnapja  (Palmarum)  :  Fil  2,5-11  : 

igehirdetési előkészítő / Steindl–Papp Judit. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 108–111. 

845/ 

Stephanus  noster  :  tanulmányok  Bartók  István  60. 

születésnapjára  /  szerk.  Jankovics  József  [et  al.]. – 
Budapest : Reciti, 2015. – 509 p. : ill. ; 25 cm.  

ISBN 978-615-5478-16-1 fűzött 

846A/ 
STIFNER–KŐHÁTI Dorottya 

Advent  4.  vasárnapja  :  Ézs  52,7-10  :  igehirdetési 

előkészítő / Stifner–Kőháti Dóra. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 455–458. 
 
846B/ 
STIFNER–KŐHÁTI Dorottya 

Égi és földi kezekről / Kőháti Dorottya. – Ismertetett 

mű:  Miletics  Katalin  Janka  –  Percze  Sándor:  Kezek 
keresztútja. – Budapest : Luther Kiadó, 2015. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 224–225. 

847/ 
STIFNER–KŐHÁTI Dorottya 

Luther  és  a  politika,  avagy  "Luther  korában  sem 

voltak  a  fejedelmek  glaszékesztyűs  lovagok"  :  interjú 
dr.  Reuss  András  ny.  teológiai  professzorral  /  Stifner–
Kőháti Dorottya. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 26–28. 

848/ 
SÜMEGI György (1947–) 

1956  plakátjai  :  1956–2006  /  Sümegi  György. – 

Budapest, 2015. 

Ismertetés: Múlékony, de megidéző / Sinkó István. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szemle, p. 78–

80. 

849/ 
SUNDBERG, Carina 

És egyre  csak jönnek... : prédikáció és szókimondás 

Svédországban  az  egyre  növekvő  számú  roma  koldus 
láttán / Carina Sundberg ; ford. Balicza Klára. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Tanulmányok, p. 122–129. 

850/ 
SZABADI István 

Bemutatkozik 

Magyarországi 

Egyházi 

Levéltárosok Egyesülete / Szabadi István. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  12.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

851/ 
SZABÓ András (1954–) 

Wittenbergi  források  a  16.  századi  magyarországi 

diákok peregrinációjához / Szabó András.  

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai 

zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 

reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 156–164. 

852/ 
SZABÓ András (1965–) 

Biztosan visszajön : Óév este / Szabó András. 
In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 40–44. 

853/ 
SZABÓ B. András (1977–) 

Az  áldozattól  a  pszeudoeszkatológiáig  :  a  pénz 

kulturális  szerepeinek  teológiai  értékelése  [doktori 
értekezés]  /  Szabó  András. –  Budapest  :  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  Rendszeres  Teológiai  Tanszék, 
2015. – 193 fol. : ill. ; 30 cm.  

background image

56  

854/ 
SZABÓ B. András (1977–) 

Egyházi  év  utolsó  előtti  (reménység)  vasárnapja  –

2015.  november  15.  :  Üdvösség  a  részletekben  –  Mt 
25,31-46 / Szabó András. 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  9.  (2015)  4.,  p. 

564–569. 

855/ 
SZABÓ B. András (1977–) 

A  kérdezés  luxusa  :  tizenkét  kérdés,  amit  kár  lenne 

kihagyni / Szabó B. András.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 74–77. 

856/ 
SZABÓ B. András (1977–) 

A  nemzet  mint  a  fejlődés  természetes  motivációja  / 

Szabó B. András. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 66–68. 

857/ 
SZABÓ B. András (1977–) 

A  pénz  mint  teológiai  probléma  :  az  áldozattól  a 

pszeudoeszkatológiáig  /  [Szabó  András]. –  Budapest  : 
Evangélikus  Hittudományi  Egyetem,  cop.  2015. –  204 
p. 

24 

cm. – 

(Acta 

Theologica 

Lutherana 

Budapestinensia, ISSN 1586-3573 ; 4.). 

ISBN 978 963 12 4733 6 fűzött 

858/ 
SZABÓ B. András (1977–) 

Vigasztalás  lilában  és  rózsaszínben  :  Advent  3. 

vasárnapja / Szabó B. András. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 17–20. 

859/ 
SZABÓ B. András (1977–) 

Február : "...nem szégyellem az evangéliumot, hiszen 

Isten  hatalma  az  minden  hívőnek  üdvösségére..."  / 
Szabó András. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 24–27. 

860/ 
SZABÓ András Péter (1980–) 

Stephan  Xylander  és  a  szepességi  testvérületi 

jegyzőkönyvek / Szabó András Péter.  

In: 

A  reformációtól  egyházalapításig  :  a 

szepesváraljai  zsinat  400.  évfordulójára  =  Od 
reformácie po založenie cirkvi : k 400. výročiu synody v 
Spišskom  podhradí  /  eds.  Peter  Kónya,  Annamária 
Kónyová.  –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2015., p. 165–175. 

861/ 
SZABÓ András Péter (1980–) 

A  Bocskai-felkelés  képe  a  szepességi  krónikákban  / 

Szabó András Péter. 

In:  A  történelem  mint  hivatás  :  a  Benda-

emlékkonferencia  előadásai,  2013.  november  27.  / 
szerk. Szijártó M. István. –  Budapest : Balassi : Ráday 
Gyűjt., cop. 2015., p. 45–74. 

862/ 
SZABÓ András Péter (1980–) 

A  Szepesség  Istvánffyja?  :  Johannes  Jantschius 

történeti  munkája  (Bellum  Hungaro-Turcicum)  /  Szabó 
András Péter. 

In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–

18.  századi  Magyarországon  /  szerk.  Békés  Enikő, 
Kasza  Péter,  Lengyel  Réka. –  Budapest  :  MTA  BTK 
ITI, 2015., p. 119–129., 280.  

863/ 
SZABÓ Attila 

A  menekültek  és  az  oltalmazottak  integrációja 

Magyarországon / Szabó Attila.  

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Modus 

vivendi, p. 22–31. 

864/ 
SZABÓ István 

Ki  szereti  az  eszkimókat?  :  Szentháromság  ünnepe 

után 18. vasárnap / Szabó István. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 244–248. 

865/ 
SZABÓ József 

Nincs alku! : Szabó József győri lelkész igehirdetése 

1943. hetvened vasárnapján Mt 20,1-16 alapján / Szabó 
József. 

In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Tavasz, p. 3. 

866/ 
SZABÓ József (1915–1988) 

A Büki Evangélikus Egyházközség története / Szabó 

József  ;  Simon  Réka  ;  előszó  Keveházi  László. – 
Vasszilvágy  :  Magyar  Nyugat  Könyvkiadó,  2015. – 
(Bük 750 ; 2.) 

867/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Első  lépések  az  EHE  fejlesztési  stratégiájában  / 

Szabó Lajos. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Tanulmányok, p. 282–285. 

868/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Emlékezés  Prőhle  Károlyra  halálának  tizedik 

évfordulóján / Szabó Lajos. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 20.,  Panoráma, p. 

9. 

background image

57  

869/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Gyertyagyújtók jókívánságai / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 155. 

870/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Imádság felnőttkeresztelés után / Szabó Lajos. 
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 150–151. 

871/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Karácsony este : Ézs 9,1-6 : igehirdetési előkészítő / 

Szabó Lajos. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 459–462. 

872/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Katedra,  szószék  és  színpad  :  az  életeseményekhez 

kötődő szolgálatok igehirdetéseinek aktuális környezete 
/ Szabó Lajos.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2015.,  p. 
[152]–168. 

873/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Kérés a keresztelés után / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 140. 

874/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Keresztelési áldások / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 84–88. 

875/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

A keresztelésre emlékezők imádsága / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 142. 

876/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Keresztelőkő / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 92. 

877/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Kiből lesz jó hittanár? / Szabó Lajos. 
In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 5., p. 1. 

878/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Lelki  kérdések  az  EHE  stratégiai  fejlesztési 

programjában / Szabó Lajos. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Tanulmányok, p. 362–365. 

879/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

A  meghitt  percek  ünnepe  :  Karácsonyeste  /  Szabó 

Lajos. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 25–28. 

880/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Mit  ad  hallgatóinak  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem? / Szabó Lajos. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 45., p. 7. 

881/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Nagyszülők imádsága / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 146. 

882/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Reformáció és nemzet / Szabó Lajos. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 55–58. 

883/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Szülők imája / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 138. 

884/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Találkozás  a  keresztséggel  :  három  kérdés  csendes 

együtt gondolkodásra / Szabó Lajos.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 8–12. 

885/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Valaki hiányzik / Szabó Lajos.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 145. 

886/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

A 90 éves Lelkipásztor / Szabó Lajos. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Mécses a te igéd, p. 161. 

887/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Accepto / Szabó Lajos. 

background image

58  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  1., 

Mécses a te igéd, p. 1. 

888/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Politikai/etikai  prédikáció  ma?  /  Szabó  Lajos. – 

Megjelent  eredetileg  az  Evangélikus  Élet  79/42. 
számában (2014. október 19). 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  9.  (2015)  1., 

Kitekintés, p. 134–137. 

889/ 
SZABÓ Lajos (1953–) 

Reformáció és oktatás / Szabó Lajos. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 55–58. 

890/ 
SZABÓ Szilárd 

Százötven  éves  a  kaposszekcsői  evangélikus 

templom / Szabó Szilárd. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  47.,  Krónika,  p. 

14. 

891/ 
SZABÓ Zsolt 

Emlékezés  a  száz  éve  született  dr.  Jakabfi  László 

fasori tanárra / Szabó Zsolt. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  31.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

892/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

Aki beszélni tud / Szabóné Mátrai Marianna. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Mécses a te igéd, p. 281. 

893/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

Április  :  "Ti  azonban  választott  nemzetség,  királyi 

papság,  szent  nemzet  vagytok,  Isten  tulajdonba  vett 
népe,  hogy  hirdessétek  nagy  tetteit  annak,  aki  a 
sötétségből  az  ő  csodálatos  világosságára  hívott  el 
titeket." / Szabóné Mátrai Marianna. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 31–33. 

894/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

Evangélium,  a  szó  ereje  :  Húsvét  ünnepe  utáni  1. 

vasárnap / Szabómé Mátrai Marianna. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 131–134. 

895/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

Gyakorlati felkészítés a lelkészi szolgálatra / Szabóné 

Mátrai Marianna.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 

szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2015.,  p. 
[205]–217. 

896/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

"Ha  majd  a  gyermeked  megkérdezi..."  /  Szabóné 

Mátrai Marianna.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 21–25. 

897/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

"Miért  nem  tudtam  ezt  eddig?!"  :  Az  evangélikus 

pedagógustovábbképzés  bemutatása  /  Szabóné  Mátrai 
Marianna.  

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  2.,  Oktatás,  p. 

127–135. 

898/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

Nagycsütörtök  –  2015.  április  2.  :  dráma  négy 

jelenetben – Jn 19,1-16a / Szabóné Mátrai Marianna. 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  9.  (2015)  2.,  p. 

161–168. 

899/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

Útban Betlehem felé / Szabóné Mátrai Marianna. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  12., 

Mécses a te igéd, p. 441. 

900/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950–) 

Július  :  "...ha  igent  mondotok,  az  legyen  igen,  ha 

pedig  nemet,  az  legyen  nem,  minden  további  szó  a 
gonosztól van." / Szabóné Mátrai Marianna. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 38–40. 

901/ 
SZÁK KOCSIS Pál 

A kedélyes professzor / Szák Kocsis Pál. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 10. 

902/ 
SZÁLA Erzsébet (1947–) 

Reformáció, kincsek, ritkaságok Sopronban / Alpárné 

Szála Erzsébet.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 166–
171. 

903/ 
SZÁNTÓ Iván (1977–) 

A képek megítéléséről az iszlámban / Szántó Iván. 
In:  Bivio  2014  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 

Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár].  – 
Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár,  2015.,  p. 
203–216. 

background image

59  

904/ 
SZEBERÉNYI Gusztáv Adolf (1816–1890) 
MEKIS Ádám (1912–1984) 

Válogatás  Szeberényi  Gusztáv  Adolf  írásaiból  / 

szerk. Bakay Péter. – Békéscsaba, 2012. 

A  békéscsabai  evangélikus  gyülekezet  életmódja  a 

18.  század  első  felében  az  első  anyakönyv  alapján, 
1722–1752  /  Mekis  Ádám  ;  [szerk.  Bakay  Péter]. – 
Békéscsaba, 2014 

Ismertetés:  Békéscsaba  és  a  Szeberényiek  / 

Keveházi László. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  6., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 220–224. 

905/ 
SZEBIK Imre 

Lelkészképzés / Szebik Imre.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 280–
285. 

906/ 
SZEBIK Imre (1939–) 

D. dr. Nagy Gyula nyugalmazott püspök emlékezete : 

1918–2014 / Szebik Imre. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 137–
138. 

907/ 
SZEBIK Imre (1939–) 

Emlékezés Bonnyai Sándorra / Szebik Imre. 
In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  20.,  Krónika,  p. 

14. 

908/ 
SZEBIK Imre (1939–) 

Gyülekezeti  munkatársképzés,  mint  alapszintű 

vezetőképzés / Szebik Imre. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  (2015)  1.,  Vezetői 

szerepben, p. 89–94. 

909/ 
SZEBIK Imre (1939–) 

Igehirdetés  D.  dr.  Nagy  Gyula  hamvai  felett  :  Jn 

14,1-6 / Szebik Imre. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 138–
139. 

910/ 
SZEBIK Imre (1939–) 

In  memoriam  Szilas  Attila  :  1935–2015  /  Szebik 

Imre. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  34–35.,  Mozaik, 

p. 27. 

911/ 
SZEBIK Imre (1939–) 

Nagy Gyula : 1918–2014 / Szebik Imre. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Megfutottam pályámat, p. 179–182. 

912/ 
SZEBIK Imre (orvos–bioetikus) 

Mégis  kinek  a  szülése?  :  orvosetikai  szempontok  / 

Szebik Imre. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  4.,  Fókuszban  a 

születés, p. 18–19. 

913/ 
SZEMEREI János (1963–) 

Igehirdetés  Madarász  István  temetésén  /  Szemerei 

János. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  éltre  kelnek,  p.  180–
181. 

914/ 
SZEMEREI János (1963–) 

A kéksisakos angyalok üzenete : Karácsony 2. napja / 

Szemerei János. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 33–36. 

915/ 
SZEMEREI János (1963–) 

Nem egyszerűen ige / Szemerei János.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 5. 

916/ 
SZEMEREI János (1963–) 

Őskereső,  az  evangélikus  anyakönyvi  adatbázis  / 

Szemerei János.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 263. 

917/ 
SZEMEREI János (1963–) 

Szerető mennyei Atyám! / Szemerei János. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
[32]–33. 

918/ 
SZEMEREINÉ SZIGETHY Enikő 

Isten gyermeke / Szemereiné Szigethy Enikő.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 110. 

919/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956–) 

Dietrich  Bonhoeffer  und  der  heutige  religiöse 

Pluralismus / Szentpétery Péter.  

In:  Roczniki  Teologiczne.  –  62.  (2015)  7.,  p.  121–

135. 

background image

60  

920/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956–) 

"Hiszem,  hogy  Isten  teremtett  engem,  minden 

teremtménnyel  együtt"  :  miért  fontos  most  és 
mindörökké a teremtéshit? / Szentpétery Péter.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2015.,  p. 
[123]–131. 

921/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956–) 

Az  őstörténet  igazságtartalma  a  The  Fundamentals-

ben / Szentpétery Péter. 

In:  Keresztyén-zsidó  teológiai  évkönyv.  –  15. 

(2015)., p. 234–248. 

922/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956–) 

Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap : Fil 1,3-11 

: igehirdetési előkészítő / Szentpétery Péter.  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 396–398. 

923/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956–) 

Theology  of  Religions,  Religious  Studies  and 

Dialogue of Religions / Szentpétery Péter. 

In:  Theories  and  Trends  in  Religions  and  in  the 

Study  of  Religion:  Selected  Papers  of  the  10th 
Conference  of  the  European  Association  for  the  Study 
of  Religions  /  ed.  Hoppál  K.  Bulcsú.  –  Budapest  : 
L'Harmattan, 2015., p. 229–233. 

924/ 
SZETEY Szabolcs 

Simko  Vilmos  és  gyakorlati  hittana  /  Szetey 

Szabolcs. 

In:  Innováció  és  kreativitás  az  oktatásban  és  a 

kultúrában.  –  Komárom  :  Selye  János  Egyetem,  2015., 
p. 218–238. 

925/ 
SZEVERÉNYI János (1959–) 

A keresztyénség és más vallások / Szeverény János. 
In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 15., Panoráma, p. 

8. 

926/ 
SZEVERÉNYI János (1959–) 

Lutheránus vagy evangélikus? / Szeverényi János. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 3. 

927/ 
SZIGETI Jenő (1936–) 

Fröhlich Dávid evangélikus tanár, a Tátra felfedezője 

/ Szigeti Jenő. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  39.,  Keresztutak, 

p. 6. 

928/ 
SZIGETI Jenő (1936–) 

Lehet egy második születésnapod / Szigeti Jenő. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  4.,  Fókuszban  a 

születés, p. 30–31. 

929/ 
SZILAS Attila 

497  és  fél  :  észrevételek  a  vasárnapi  istentisztelettel 

kapcsolatban / Szilas Attila. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  4., 

Figyelő, Olvasói levél, p. 136–137. 

930/ 

Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther, 
2015. – 307 p. ; 24 cm. 

ISBN 978 963 380 062 1 fűzött 

931/ 
SZIRÁKI György 

A köznevelés irányításának, fenntartásának keretei és 

rendszere  :  kísérlet  egy  összegző  modellalkotásra  / 
Sziráki György. 

In: 

Evangélikus 

Nevelés. – 

(2015) 

1., 

Intézményvezetés, p. 31–41. 

932/ 

Szólító  szavak  :  tanulmányok  Fabiny  Tibor 

hatvanadik  születésnapjára  =  The  power  of  words  : 
papers  in  honor  of  Tibor  Fabiny's  sixtieth  birthday  / 
[szerk.  Tóth  Sára  et  al.]. –  Budapest  :  Károli  Gáspár 
Református Egyetem : L'Harmattan Kiadó, 2015. – 624 
p.  :  ill.  ;  23  cm. –  (Károli  Könyvek.,  ISSN  2062-9850. 
Tanulmánykötet). 

ISBN 978-963-414-019-1 fűzött 

933/ 
SZŐNYI István 

Mégis  kinek  a  géniusza?  :  A  budavári  Csontváry-

kiállításról / Szőnyi István. 

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  3.,  Tárgy  – 

Kultúra, p. 58–67. 

934/ 
SZŰCS Ferenc 

Értékeink  Szentíráshoz  kötöttsége  és  társadalmi 

nyilvánossága / Szűcs Ferenc. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, Előadások, p. 307–309. 

935/ 
SZŰCS Mária 

Reformáció 

ünnepének 

lehetséges 

liturgiai 

megoldásai  az  evangélikus  óvodában  és  iskolában  / 
Szűcs Mária.  

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Hitélet, p. 46–

58. 

936/ 

Szupplikáció / szerk. Kovács Barbara [et al.]. 

background image

61  

In:  Leckekönyv  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem havi lapja. – 1. (2015) 3. 

937/ 
SZVOREN Edina (1974–) 

Az  ország  legjobb  hóhéra  :  novellák  /  Szvoren 

Edina. – Budapest, 2015. 

Ismertetés:  Mennyi  boldogtalanság  fér  el  egy 

kötetben? / Palkovics Júlia. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Szemle, p. 77–

78. 

938/ 
TAKÁCS Eszter 

Mennybemenetel  ünnepe  :  ApCsel  1,1-11  : 

igehirdetési előkészítő / Takács Eszter. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 186–189. 

939/ 
TAMÁSY Tamás (1959–) 

Pünkösd 2. napja : ApCsel 10,34.42-48 : igehirdetési 

előkészítő / Tamásy Tamás. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 194–197. 

940A/ 
TAMÁSY Tamásné 

Hitoktatás  a  főváros  XIV.  kerületében  /  Tamásy 

Tamásné. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 33–34. 
 
940B/ 

Tanítványok vagyunk : körkérdés a tanítványi létről / 

[Barna Gábor et al. válaszai]. 

In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  1.,  Modus 

vivendi, p. 5–29. 
 
940C/ 

Tanítványok  vagyunk.  1.  kötet  /  [főszerk.  Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015, 227 p. ; 20 cm. 

941/ 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó 
Lajos. – Budapest, 2015. 

Ismertetés: Sokszínű teológia / Bodó Sára. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  7., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 259–260. 

942/ 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó 
Lajos. – Budapest : Luther, 2015. – 226 p. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 978 963 9979 29 1 fűzött 

943/ 
TILLICH, Paul (1886–1965) 

Az  eltékozolt  szabadság  ára  /  Paul  Tillich  ;  ford. 

Lőrincz Borbála. 

In: Hét Hárs. – 14. (2015) 1–4., p. 11–13. 

944/ 
TOKAI Tamás 

Credo / Tokai Tamás. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Idézőjel,  p. 

20–21. 

945/ 
TOLDI Éva 

A  leghűségesebb  "erdélyi  költő"  :  százhuszonöt  éve 

született Reményik Sándor / Toldi Éva. 

In:  Miskolci  Keresztény  Szemle. –  11.  (2015)  2.,  p. 

83–86. 

946/ 
TÖMBÖLY Ágnes 

Templomszentelés Rábapatyon / Tömböly Ágnes.  
In:  Magvetés.  A  Sárvári  Evangélikus  Egyházközség 

kiadványa. – 2015. Karácsony, p. 5. 

947/ 
TÓTH Csaba 

Emlékezzünk  a  110  évvel  ezelőtt  született  Tóth 

Ernőre / Tóth Csaba. 

In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Ősz, p. 22. 

948/ 
TÓTH Gergely 

Bél Mátyás, a történész / Tóth Gergely.  
In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–

18. századi Magyarországon / szerk. Békés Enikő et al. 
– Budapest : MTA BTK ITI, 2015., p. 157–167. 

949/ 
TÓTH Károly 

Örömhír  szóban  és 

nyomtatásban  kalandos 

vándorúton / Tóth Károly. 

In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Ősz, p. 18. 

950/ 
TÓTH Károly István 

Egyházi összefogás a kirekesztés ellen : a Jó Pásztor 

Bizottság / Tóth Károly István. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016),  Évfordulók  a  reformáció  és  nemzet  évében,  p. 
94–96. 

951/ 
TÓTH Károly István 

A nemzet mint a vigasztalás közössége / Tóth Károly 

István. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Tanulmányok, p. 61–62. 

background image

62  

952/ 
TÓTH Károly István 

Böj 3. vasárnapja (Oculi) : 1Kir 19,1-8 : igehirdetési 

előkészítő / Tóth Károly István. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 75–78. 

953/ 
TÖTTŐS Gábor 

Sántha  Károly  Tolna  megye  irodalomtörténetében  / 

Töttős Gábor.  

In:  Sántha  Károly,  1840–1928  /[szerk.  Karl  Jánosné 

Csepregi  Erzsébet,  Bakay  Péter]. –  Sárszentlőrinc  : 
Evangélikus Egyházközség, 2015., p. 80–125. 

954/ 
TÖTTÖSSY Magdolna 

"Gyermekeket  anyai  nyelvüktől  elszakítani  annyi, 

mint  az  éhes  gyermeket  elvonni  anyja  emlőiről"  / 
Töttössy Magdolna. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 149–159. 

955/ 
TRATNYEK Magdolna 

Az  iskolavezetésről  nemzetközi  kontextusban  / 

Tratnyek Magdolna. 

In: 

Evangélikus 

Nevelés. – 

(2015) 

1., 

Intézményvezetés, p. 4–11. 

956/ 
TUBÁN József (1973–) 

A  valódi  reformáció  :  Luther,  a  kereszt  teológusa  / 

Tubán József. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 20. 

957/ 
TUBÁN József (1973–) 

Mi  tehát  a  törvény?  :  igetanulmány  Gal  3,19-29 

alapján / Tubán József.   

In: 

Keresztyén  Igazság. –  108.  (2015)  4., 

Tanulmányok, p. 4–13. 

958/ 
TUBÁN József (1973–) 

Mit  jelent  ma  ágostai  hitvallású  evangélikusnak 

lenni? / Tubán József.   

In: 

Keresztyén  Igazság. –  108.  (2015)  4., 

Tanulmányok, p. 22–37. 

959/ 
TUSJAK Lászlóné 

Az  evangélikusok  története  Szarvason  /  Tusjak 

Lászlóné.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 188–
189. 

960/ 
TUSJAK Lászlóné 

Tessedik Sámuel / Tusjak Lászlóné ; Sáfár Gyula.  
In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 183–
185. 

961/ 
TUTU, Desmond (1931–) 
The book of forgiving (magyar) 

A  megbocsájtás  könyve  :  négyállomásos  ösvény 

önmagunk és a  világ meggyógyításához / Desmond M. 
Tutu  és  Mpho  A.  Tutu  ;  szerk.  Douglas  C.  Abrams  ; 
[ford. Rézműves László]. – [Budapest], cop. 2014. 

Ismertetés:  A  gyógyulás  ösvénye  /  Mesterházy 

Balázs. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 74–

76. 

962/ 
   Vacat! 

963/ 
UDVARDY György (1960–) 

Epifánia – a szeretet misztériuma : Vízkereszt ünnepe 

/ Udvardy György. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 53–56. 

964/ 

Egy új együttműködés kezdete : az 1622. évi soproni 

koronázó országgyűlés / ed. Dominkovits Péter, Katona 
Csaba. –  Budapest  ;  Sopron  :  MTA  Történettudományi 
Intézet : MNL Soproni Levéltár, 2015. – 320 p. 

965/ 
URBÁN Ágnes 

Az evangélikus tartalom megjelenítési lehetőségei az 

idegennyelvoktatásban / Urbán Ágnes.  

In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 2., Oktatás, p. 82–

91. 

966/ 

Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter]. –  Budapest  :  Luther, 
2015. – 292 p. : ill. ; 23 cm. – (Opera scholarum ; 2.) 

ISBN 978 963 380 048 5 fűzött 

967/ 

Útmutató  a  Biblia  rendszeres  olvasásához  :  2016. – 

Budapest : Luther Kiadó, 2015. – 130 p. ; 17 cm. 

968/ 

Útmutató  a  Biblia  rendszeres  olvasásához  : 

olvasmányokkal  :  2016. –  Budapest  :  Luther  Kiadó, 
2015. – 203 p. ; 17 cm. 

background image

63  

969/ 

Vallási  pluralizmus,  vallásközi  párbeszéd  és  kortárs 

ideológiák  :  magyar  protestáns  teológiai  kitekintések  / 
szerk. Kovács Ábrahám. – Budapest, 2013. 

Ismertetés: A párbeszéd lehetőségei / Verebics Ilka. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 68–

72. 

970/ 
VANKÓ Péter 

Mikola Sándor, 1871–1945 / Vankó Péter. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015),  Reformáció  és  oktatás  az  évszázadokban,  p. 
103–106. 

971/ 
VARGA Bernadett 

Az írott média és az egyháztörténet  metszéspontjai / 

Varga Bernadett.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 126–
133. 

972/ 
VARGA Bernadett 

Wittnyédy  István  és  a  Papistak  meltatlan  üldözese  / 

Varga Bernadett. 

In:  "Serpentarius  viginti  quatuor  stellis  decoratus"  : 

Baráti  ajándék  Farkas  Gábor  Farkasnak  /  szerk.  Ekler 
Péter  ;  Varga  Bernadett.  –  Budapest  :  Szerzők, 
Szerkesztők, 2015., p. 50–51. 

973/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Imádság a keresztelés napján / Varga Gyöngyi. 
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 123. 

974/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Imádság a keresztelés pillanatában / Varga Gyöngyi. 
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 124. 

975/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Imádság a keresztelésre emlékező percekben / Varga 

Gyöngyi.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 141. 

976/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Imádság felnőttkeresztelésen / Varga Gyöngyi.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 125. 

977/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Imádság  ikrek  keresztelési  ünnepén  /  Varga 

Gyöngyi.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 137. 

978/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Keresztelési áldások / Varga Gyöngyi.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 80–83. 

979/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Keresztszülő imádsága / Varga Gyöngyi.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 139. 

980/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Magasba  emelni  a  mennyet  :  Hetvened  vasárnap  / 

Varga Gyöngyi. 

In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 69–73. 

981/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Meditáció a keresztségről / Varga Gyöngyi.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 101. 

982/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Oratio oecumenica / Varga Gyöngyi.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 148–149. 

983/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Siker  és  sikertelenség  a  próféták  szolgálatában  / 

Varga Gyöngyi. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  8–9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 322–325. 

984/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Szeptember  :  "Örök  szeretettel  szerettelek,  azért 

vontalak magamhoz hűségesen." / Varga Gyöngyi. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2016), Bibliatanulmány, p. 42–44. 

985/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

A  tanuló  közösség  és  "narratív"  hit  :  tudásátadás  az 

Ószövetség világában / Varga Gyöngyi.  

In: 

Teológia  és  oktatás  :  az  Evangélikus 

Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2015., p. [13]–
25. 

background image

64  

986/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

A vízcseppek üzenete a Bibliában / Varga Gyöngyi. 
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 44–[47]. 

987/ 
VARGA Gyöngyi (1971–) 

Az  életismeret  oktatása  –  Mózestől  napjainkig?  / 

Varga Gyöngyi. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 59–62. 

988/ 
VARGA Lajos 

Az 

1848–1849-es 

szabadságharc  hadiiparának 

kiépítése / Varga Lajos. 

In:  Új  utakon  :  evangélikus  iskolák  kutató  és  alkotó 

tanárainak  II.  konferenciája  /  [szerk.  Csepregi  András, 
Érfalvy  Lívia,  Hajnóczi  Eszter].  –  Budapest  :  Luther,  
2015., p. 107–116. 

989/ 
VÁRHELYI Ilona 

Petőfi  Sándor  "viselt  dolgai"  a  katolikusokkal  / 

Várhelyi Ilona. 

In:  Katolikus  újjászületés  Debrecenben  /  szerk. 

Orosz  István  és  Papp  Klára.  –  Debrecen  :  Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézet, 2015., p. 167–175. 

990/ 
VÁRKONYI Borbála 

A  mennyei  rózsa  :  szimbólum  és  téralakzat  Dante 

Isteni színjátékában / Várkonyi Borbála.  

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 3., Szóbirodalom, 

p. 45–56. 

991/ 
VÁRSZEGI Asztrik (1946–) 

Újévi homília : Újév / Várszegi Asztrik. 
In:  Színek  harmóniája  :  ökumenikus  igehirdetés-

gyűjtemény  /  szerk.  Szabó  Lajos.  –  Budapest  :  Luther, 
2015., p. 45–47. 

992/ 
VÉGHELYI Antal (1952–) 

Hitvallásos evangélikusság / Véghelyi Antal.  
In: 

Keresztyén  Igazság. –  108.  (2015)  4., 

Tanulmányok, p. 14–21. 

993/ 
VÉGHELYI Antal (1952–) 

Lelki kormányzás (?) I. / Véghelyi Antal. 
In: 

Keresztyén  Igazság. –  108.  (2015)  4., 

Tanulmányok, p. 38–43. 

994/ 
VÉGHELYI Antal (1952–) 

Luther Bibliája / Véghelyi Antal. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 16–17. 

995/ 
VÉGHELYI Antal (1952–) 

A marburgi kollokvium / Véghelyi Antal. 
In: Dunántúli Harangszó. – (2015) Nyár, p. 18. 

996/ 
VÉGHELYI Antal (1952–) 

...hogy  a  Krisztus  keresztje  el  ne  veszítse  erejét 

(1Kor. 1,17) / Véghelyi Antal. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  105.  (2015)  1., 

Tanulmányok, p. 15–22. 

997/ 
VÉGHELYI Antal (1952–) 

Láthatóan kegyelemből / Véghelyi Antal. 
In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 12., Fókusz, p. 10. 

998/ 
VÉGHELYI Antal (1952–) 

Láthatóan kegyelemből / Véghelyi Antal.  
In:  Keresztyén  Igazság. –  105.  (2015)  1.,  Luther-

konferencia, p. 29–37. 

999/ 
VENÁSCHNÉ LOVÁSZ Szilvia 

...ez  ilyen  egyszerű?!  :  [Fabiny  Tibor  60  éves]  / 

Venáschné Lovász Szilvia. 

In: Keresztyén Igazság. – 106. (2015) 2., Köszöntés, 

p. 43. 

1000/ 
VEÖREÖS András (1974–) 

Winkler Gábor : 1941–2015 / Veöreös András. 
In: Soproni Szemle. – 69. (2015) 4., p. 305–306. 

1001/ 
VERASZTÓ Antal 

I. világháborús hősök temetője. 2. / Verasztó Antal. 
In: Orosházi Harangszó. – 22. (2014) 1., p. 6–7. 

1002/ 
VERASZTÓ Antal 

A szentetornyai I. világháborús hősök emlékműve. 1. 

/ Verasztó Antal. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2014) 2., p. 5–7. 

1003/ 
VERASZTÓ Antal 

A szentetornyai I. világháborús hősök emlékműve. 2. 

/ Verasztó Antal. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2014) 3., p. 5–6. 

1004/ 
VERASZTÓ Antal 

Az  orosházi  Vörösmarty  utcai  állami  iskola  hősi 

halált halt tanítóinak emléke / Verasztó Antal. 

In: Orosházi Harangszó. – 22. (2015) 4., p. 8–9. 

background image

65  

1005/ 
VILÁGI Dávid 

Győr,  az  egykori  és  új  püspöki  székhely  /  Világi 

Dávid.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 172–
177. 

1006/ 
VILÁGI Dávid 

Viharos idők : a győri evangélikus gyülekezet az első 

világháborúban / Világi Dávid. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  9.,  Presbiteri,  p. 

13. 

1007/ 
VIRÁG Jenő 

Dr. Luther Márton önmagáról / Virág Jenő. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 4–5. 

1008/ 
VITÁLIS György 

Dr. Hittrich Ödön fasori tanár és igazgató emlékezete 

/ Vitális György. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  32.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

1009/ 

Vladár  Gábor  emlékkötet,  1881–1972  /  [összeáll. 

Révész  Béla]. –  Budapest  :  Igazságügyi  Minisztérium, 
2015. – 188 p. : ill. ; 30 cm. 

ISBN 978 963 12 3575 3 kötött 

1010/ 
VLADIKA Zsófia 

Egyedül nem / Vladika Zsófia.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 134. 

1011/ 
VLADIKA Zsófia 

Isten gyermekeként / Vladika Zsófia.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 126. 

1012/ 
VLADIKA Zsófia 

Köszönet – másként / Vladika Zsófia.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 122. 

1013/ 
VLADIKA Zsófia 

December  :  "Ujjongjatok,  egek,  vigadozz,  föld, 

ujjongásban  törjetek  ki,  hegyek!  Mert  megvigasztalja 
népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken." / Vladika 
Zsófia. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 51–52. 

1014/ 
VOSGANIAN, Varujan (1958–) 
Cartea şoaptelor (magyar) 

Suttogások  könyve  /  Varujan  Vosganian  ; 

[Karácsonyi Zsolt fordítása]. – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Könyvek suttogása / Papp Máté. 
In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 2., Szemle, p. 67–

68. 

1015/ 
WALKÓ Ádám 

Cseresznyevirágzáskor  Japánban  :  Oszakába  utazott 

hagyatékért  a  bonyhádi  Lotz  János-kutató  /  Walkó 
Ádám. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  15.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

1016/ 
WALKÓ Ádám 

A  péteri  prédikátor  :  Csaba  Gyula,  1882–1945  /  W. 

Á. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  20.,  Keresztutak, 

p. 5. 

1017/ 
WALKÓ Ádám 

Helyreállítás az egyik utolsó szemtanú segítségével : 

hetven  éve  bombázták  le  az  óbudai  evangélikus 
templomot / Walkó Ádám. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 1., Keresztutak, p. 

5. 

1018/ 
WALKÓ Ádám 

Evangélikus  Őskereső  a  világhálón  :  interjú  Kovács 

Eleonórával,  a  Gyűjteményi  Tanács  elnökével  /  Walkó 
Ádám. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  26.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

1019/ 
WEISZ Jenő (1935–) 

Küldetésben  :  Weisz  Jenővel  beszélget  Boda 

Zsuzsa. –  Budapest  :  Magánkiad.,  2015. –  190  p.  :  ill., 
részben színes ; 21 cm. 

ISBN 978-963-12-1422-2 kötött 

1020/ 
WELTLER Gábor 

Szentháromság  ünnepe  után  utolsó  előttit  előző 

(ítélet) vasárnap : Mt 24,15-31 : igehirdetési előkészítő / 
Weltler Gábor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 398–400. 

1021/ 
WELTLER Gábor (1985–) 

Születni,  létezni,  cselekedni  :  igetanulmány  Róm 

15,7-13 alapján / Weltler Gábor. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  107.  (2015)  3., 

Tanulmányok, p. 21–31. 

background image

66  

1022/ 
WELTLER Rezső 

Karácsony a rácsok mögött / Weltler Rezső. 
In: Keresztyén Igazság. – 108. (2015) 4., Igehirdetés, 

p. 1–3. 

1023/ 
WELTLER Sándor 

Dacolt halállal, ördöggel, bűnnel és pokollal / Weltler 

Sándor. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 24–25. 

1024/ 
WELTLER Sándor 

Hab a "lutyin" / Weltler Sándor. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 34–35. 

1025/ 
WELTLER Sándor 

Istentől születtek / Weltler Sándor. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  4.,  Fókuszban  a 

születés, p. 28–29. 

1026/ 
WELTLER Sándor 

Megkérdeztük Malakiást / Weltler Sándor. 
In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  1.,  Fókuszban  a 

gyógyulás, p. 32–33. 

1027/ 
"WENN DER NOTFALL EINTRITT" (magyar) 

Vészhelyzetben  :  [a  halál  és  más  krízishelyzetek 

feldolgozása  az  iskolában]  /  [ford.  Sághy  Balázs]. – 
[Budapest], cop. 2015. 

Ismertetés: Vészhelyzetben / Rozs–Nagy Szilvia. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 383–384. 

1028/ 
Wenn der Notfall eintritt (magyar) 

Vészhelyzetben  :  a  halál  és  más  krízishelyzetek 

feldolgozása az iskolában / [ford. Sághy Balázs] ; [kiad. 
az 

Evangélikus 

Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltató 

Továbbképző  Intézet,  Evangélikus  Nevelési  Oktatási 
Osztály]. – Budapest : Evangélikus Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató  Továbbképző  Intézet,  2015. –  320  p.  ;  23 
cm. – (Evangélikus valláspedagógia, ISSN 2064-1524 ; 
2.) 

ISBN 978 963 12 1714 8 fűzött 

1029/ 
WOHLMUTH, Johann (1670–1741) 

Johann  Wohlmuth  soproni  polgármester  naplója, 

1717–1737  /  [sajtó  alá  rend.]  H.  Németh  István,  D. 
Szakács  Anita  ;  [kiad.  ...  a  Magyar  Nemzeti  Levéltár 
Győr-Moson-Sopron  Megye  Soproni  Levéltára]. – 
Sopron, 2014. 

Ismertetés: Forgó András. 
In: Soproni Szemle. – 69. (2015) 4., p. 423–425. 

1030/ 
WOLLENWEBER, Klaus 

Nach-Denken  :  Reformation  der  Kirche  gestern  und 

morgen / Klaus Wollenweber. 

In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 44., Német oldal, 

p. 7. 

1031/ 
YOUNAN, Munib 

A jeruzsálemi püspök nyílt levele a világ vezetőihez / 

Munib Younan ; ford. Regős László Pál. 

In: Credo (Budapest). – 21. (2015) 4., Isten műhelye, 

p. 34–35. 

1032/ 
ZALATNAY István 

Krisztus-követés és hatalom / Zalatnay István. 
In: Hét Hárs. – 14. (2015) 1–4., p. 5–11. 

1033/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935–) 

Az  igazságért  küzdő  tudós  teológus  /  Zászkaliczky 

Pál. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  1.,  Élő  víz,  p.  40–

41. 

1034/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935–) 

In memoriam Gustav Skalic / Id. Zászkaliczky Pál. 
In: Útitárs. – 59. (2015) 5., p. 1. 

1035/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935–) 

A  szétszóratásban  is  "a  kegyelem  ege  alatt"  : 

Túrmezei  Erzsébet  diakonissza  főnökasszony,  költő  és 
műfordító (1912–2000) / Id. Zászkaliczky Pál. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Élő  víz,  p.  52–

53. 

1036/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1966–) 

Az Ordass Lajos Alapítványról / Zászkaliczky Pál.  
In:
 Keresztyén Igazság. – 107. (2015) 3., Beszámoló, 

p. 42–43. 

1037/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1966–) 

"De  végül  megmentett,  mindenben  megtartott"  : 

emlékezés Buchalla Ödön lelkészre / Zászkaliczky Pál. 

In: Híd (Budapest). – 11. (2015) 4., p. 42–43. 

1038/ 
ZÁSZKALICZKY Péter (1937–) 

Én vétkem, én igen nagy vétkem... : egyházunk és az 

első világháború / Zászkaliczky Péter. 

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  1.,  Élő  víz,  p.  54–

55. 

1039/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna 

A legendás tintatartó / Zászkaliczky Zsuzsanna. 

background image

67  

In:  Híd  (Budapest). –  11.  (2015)  3.,  Fókuszban 

Luther Márton, p. 21. 

1040/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964–) 

Elhívástörténetek  a  képzőművészetben  /  Regősné 

Zászkaliczky Zsuzsanna. 

In: Tanítványok vagyunk. 1. kötet / [főszerk. Németh 

Zoltán  ;  szerk.  Galambos  Ádám].  –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2015., p. 209–220. 

1041/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964–) 

Elhívástörténetek  a  képzőművészetben  /  Regősné 

Zászkaliczky Zsuzsanna. 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-2977

 

1042/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964–) 

Ideje  a  kövek  összeszedésének  /  Zászkaliczky 

Zsuzsanna. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  17.,  Kultúrkörök, 

p. 7. 

1043/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964–) 

Az  Insula  Lutherana  szívében  –  az  Evangélikus 

Országos Múzeum / Zászkaliczky Zsuzsanna.  

In:   A  reformáció  kincsei.  1.,  A  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  /  szerk.  Kollega  Tarsoly  István, 
Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 318–
323. 

1044/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964–) 

Mindenkinek  a  maga  Patmosza  :  búcsú  Karátson 

Gábortól / Zászkaliczky Zsuzsanna. 

In:  Evangélikus  Élet. –  80.  (2015)  33.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

1045/ 
ZÁSZKALICZY Zsuzsanna (1964–) 

Krízisek között / Zászkaliczky Zsuzsanna. 
In:  Credo  (Budapest). –  21.  (2015)  4.,  Lectori 

salutem, p. 1–2. 

1046/ 
ZINK Jörg (1922–) 

Felnőtt imádsága kereszteléskor / Jörg Zink.  
In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 152. 

1047/ 
Die Zips – eine kulturgeschichtliche Region im 19. 
Jahrhundert : Leben und Werk von Johann Genersich, 
1761–1823 = A Szepesség – egy kultúrtörténeti régió a 
19. században : Johann Genersich, 1761–1823, 
munkássága / hrsg. von István Fazekas, Karl W. 
Schwarz und Csaba Szabó. – Budapest : MEK, 2015. – 
234 p. : ill., nagyrészt színes ; 24 cm. – (Publikationen 

der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 
2073-3054 ; 5.) 

http://mek.oszk.hu/14000/14008

 

1048/ 
ZOMBORYNÉ BAZSÓ Rozália 

Alsó- 

és 

középfokú 

evangélikus 

iskolák 

Magyarországon / Zomboryné Bazsó Rozália. 

In: 

Evangélikus 

Nevelés. – 

(2015) 

1., 

Intézményvezetés, p. 19–30. 

1049/ 
ZOMBORYNÉ BAZSÓ Rozália 

Veres  Pálné  Beniczky  Hermin  :  a  magyar  nemzeti 

nőnevelés prófétája / Zomboryné B. Rozália. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 99–
102. 

1050/ 
ZSEDNAINÉ HERDLICZKA Éva 

Emlékezés  Szilas  Attila  evangélikus  lelkész 

szolgálatára / Zsednainé Herdliczka Éva. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  éltre  kelnek,  p.  386–
387. 

1051/ 
ZSUGYEL–KLENOVICS Katalin 

Imádság tanév végén / Zsugyel–Klenovics Katalin. 
In:   Az  élet  színei  /  [szerk.  Kodácsy–Simon  Eszter, 

Kendeh K. Péter] ; [fényképek Jerabek–Cserepes Csilla, 
Kodácsy–Simon Eszter]. – Budapest : Luther, 2015., p. 
28–29. 

1052/ 
ZSUGYEL–KLENOVICS Katalin 

A  keresztség  bekapcsol  a  gyülekezet  életébe  / 

Zsugyel–Klenovics Katalin.  

In:  A  keresztség  ünnepe  /  szerk.  Szabó  Lajos.  – 

[Budapest] : Luther, 2015., p. 38–40. 

1053/ 
ZSUGYEL–KLENOVICS Katalin 

Kedves Kisfiam! / Zsugyel–Klenovics Katalin. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  2., 

Mécses a te igéd, p. 41. 

1054/ 
ZSUGYEL Kornél 

Reformáció  ünnepe  :  Mt  5,1-12  :  igehirdetési 

előkészítő / Zsugyel Kornél. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  90.  (2015)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 393–396.

background image

68  

Betűrendes mutató 

A 20. század első felének centrális templomai 

40/ 

70 éves a Lelkipásztor 

319/ 

A 90 éves Lelkipásztor 

886/ 

175 éve született Sántha Károly 

39/ 

395 esztendeje született a költő Zrínyi Miklós 

461/ 

497 és fél 

929/ 

500 éve reformáció 

1/ 

500 Jahre Reformation 

2/ 

Az 1674. évi gályarabper előzményei és a bécsi 
udvar 

655/ 

Az 1848–1849-es szabadságharc hadiiparának 
kiépítése 

988/ 

2013. október – 2014. szeptember 

3/ 

2014. október – 2015. szeptember 

4/ 

A 2015. év igéje 

457/ 

A 2016. év igéje 

600/ 

2017-re készülünk 

570/ 

Ablak a lélekre 

717/ 

Accepto 

887/ 

ÁCS Anna 

5/ 

ÁCS Pál (1954–) 

147/ 

Acta Theologica Lutherana Budapestinensia 

857/ 

Adalék Bars vármegye protestáns 
egyháztörténetéhez 1705-ből 

699/ 

ADAM, Gottfried  

6/ 

ADÁMI László 

7/ 

Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 

139/, 140/ 

ADORJÁNI Dezső Zoltán (1964–) 

8/, 9/ 

Advent 1. vasárnapja 

515/ 

Advent 2. vasárnapja 

563/ 

Advent 3. vasárnapja 

682/ 

Advent 4. vasárnapja 

846A/ 

Advent vagy ádvent? 

837/ 

Adventista Teológiai Főiskola (Pécel) 

471/ 

Ady Endre (1877–1919) 

532/ 

Ady lírai mitologizmusának folklorisztikus 
motívumrétegei 

532/ 

AGOD Anett 

10/ 

Ahol jezsuiták fürkészték az égboltot 

787/ 

Ahol Luther-rózsás kitűzők is készülnek 

89/ 

Aki beszélni tud 

892/ 

"Aki még többet ad" 

577/ 

"...aki nélkül, ime, nem az volnék, aki 
vagyok" 

235/ 

Akinél soha nem vált el a jog az erkölcstől 

387/ 

Az alapfokú képzés prioritása a 21. század 
globális problémáinak megoldásában 

622/ 

Alázatos alkotótárs 

762/ 

ALBERT András (1972–)  

11/ 

album amicorum 

679/ 

Album Pátkai Ervin munkásságáról 

731/ 

Áldott légy! 

707/ 

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig 

853/ 

Alexis János, Kecskeméti 
→ Kecskeméti Alexis János (157?–1618) 

Almafákkal az élő Isten szolgálatában 

436/ 

Alsó- és középfokú evangélikus iskolák 
Magyarországon 

1048/ 

AMBRUS, Szent (339?–397) 

12/ 

Ambrus, Szent (339?–397) 

12/ 

Amennyit mi ebből láthatunk ; Szülők imája 

160/ 

Ami megmarad 

728/ 

Ami nagyon jó 

199/ 

Amikor nem történik semmi 

513/ 

ANDAHÁZY Ludovika 

13/, 14/ 

Andersen, Hans Christian (1805–1875)  

464/ 

Andorka Rudolf (1931–1997) 

384/ 

András, Radics (ca. 1640–1711) 

702/ 

Andrej Rubljov 

803/ 

ANDREJEK Mitja 

16/ 

Az anglikánokról – magyar skótoknak és 
magyar angoloknak 

17/ 

Angyalok 

715/ 

Angyalszárnyak 

810/ 

Anisimov, Aleksandr Ivanovič (1877–1937) 

803/ 

Anne Frank Stichting 

364/ 

Annyira örülök, hogy mi is itt lehetünk 

422/ 

ANTAL Mária 

18/ 

Apáczay-napok (Győr) (2014. október 21–22.) 

520/ 

APÁTI Anna Zita 

19/, 20/, 21/, 22/, 23/ 

Április 

785/, 893/ 

Áprily Lajos (1887–1967) 

549/ 

ARADI András 

24/ 

ARADI György 

25/ 

Az árjaparagrafus az egyházban 

115/ 

Artikuláris helyek 

136/ 

Árvay Teöreök Sándor Evangélikus Könyvtár 
(Miskolc) 

378A/ 

Asbóth László 

350/ 

Asbóth László (1927–2014)  

350/ 

ASZTALOS Richárd 

26/ 

"Atomenergia és életstílus" 

27/ 

Atomenergia és életstílus konferencia 
(Budapest) (2015. október 9.) 

27/ 

Az atomenergia felhasználásának etikai 
kérdései 

90/ 

Atyám, ha lehetséges... 

685/ 

Augustinus Aurelius (354–430) 

541/ 

Augusztus 

345/, 598/ 

Az autokratizmus és demokratizmus fordulóján 

292/ 

Az elhívás, elhivatás témája, motívumai 
irodalmi művekben, filmen 

508/ 

Azóta alig láttalak 

46/ 

Bábeltől a világ végéig 

623/ 

BABICS Csaba 

28/ 

BABKA Anna 

363/, 419/ 

Bach 330 (Nagyboldogasszony-templom, 
Somorja) (2015. szeptember 20.) 

242/ 

BACH, Johann Sebastian (1685–1750) 

241/ 

Bach, Johann Sebastian (1685–1750) 

29/, 243/, 503/ 

Bach, Johann Sebastian, Franck, César Auguste 
Jean Guillaume Hubert, Widor, Charles–Marie 
Jean Albert 

238/ 

Bach, Johann Sebastian, Halmos László, 
Weelkes, Thomas, Kodály Zoltán, Biebl, Franz 
Xaver, Stark, Branko, Nogay, Christoph, 
Weber, Stephen 

239/ 

Bach közelében 

29/ 

BÁCSKAI Károly (1965–) 

30/, 31/, 32/, 33/, 34/, 35/, 36/ 

BAJÁKI Rita (1974–) 

37/ 

Bajcsy–Zsilinszky (Endre) (1886–1944) 

459, 466// 

background image

69  

Bajza Lenke, Beniczkyné 
→ Beniczkyné Bajza Lenke (1839–1905) 

Bakay Péter 

904/ 

BAKAY Péter (1884–1984) 

38/ 

BAKAY Péter (1958–) 

38/, 39/, 318/ 

Bakonybél, Colloquium Discipulorum (2015. 
október 17.) 

943/, 1032/ 

BAKU Eszter  

40/ 

BALASSI Bálint (1554–1594) 

41/ 

BALÁZS Mihály (1948–) 

621/ 

Baldauf Mátyás (1873–1937) 

569/ 

BALICZA Iván (1948–) 

42/, 43/, 44/, 45/ 

Ballagi Mór (1815–1891) 

67/ 

BALOG Eszter 

46/, 47/, 48/, 50/ 

BALOG Zoltán  

49/ 

BALOGH Ágnes, Gyetvainé 
→ GYETVAINÉ BALOGH Ágnes  

BALOGNÉ VINCZE Katalin 

51/ 

BÁNDY György 

52/ 

Baptisatus sum! 

229/ 

BÁRÁNY Béla (1955–) 

53/ 

BARANYAY Bence 

365/ 

BARANYAY Csaba (1967–) 

54/ 

BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet (1968–) 

55/, 56/, 57/ 

BARCZA Béla (1937–) 

58/, 59/, 60/ 

Barla Mihály (1777–1824) 

671/ 

BARNA Gábor 

940B/ 

A Barth–Brunner-vita a homiletika tükrében 

524/ 

Barth, Karl (1886–1968) 

524/ 

BARTHA István 

61/, 62/ 

BARTHA Zsuzsanna, Fazekasné 
→ FAZEKASNÉ BARTHA Zsuzsanna 

Bartholomaeides, Ladislaus (1754–1825) 

771/ 

Bartók István (1955–) 

845/ 

BATÁR Levente (1974–) 

63/ 

BÁTORI Anna 

64/ 

BAYER Darinka, Egri– 
→ EGRI–BAYER Darinka 

BAZSÓ Rozália, Zomboryné 
→ ZOMBORYNÉ BAZSÓ Rozália 

Beck Ötvös Fülöp (1873–1945) 

465/ 

Beck Ötvös Fülöp emlékezete 

465/ 

Die Bedeutung der Bekenntnisbindung in der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Ungarn 

779/ 

Bedford–Strohm, Heinrich (1960–) 

438/ 

BEER, Mathias (1957–) 

197/ 

BEER Miklós (1943–) 

65/ 

BÉKEFY Lajos (1948–) 

66/, 675A/ 

Békéscsaba és a Szeberényiek 

904/ 

A békéscsabai gyülekezet története 

178/ 

Békesi Gáspár (16–17. század) 

679/ 

BÉKÉSI Sándor 

67/ 

Békeszerződés (1920) (Párizs–Versailles) 

164/ 

Bél Mátyás (1684–1749) 

477/, 530/, 739/, 770/, 948/ 

Bél Mátyás, a történész 

948/ 

Belák Géza 

1004/ 

Bellum Hungaro-Turcicum 

862/ 

Belvárosi Szent Péter és Pál-templom, Baja, 
Hangverseny advent küszöbén (2015. 
november 28.) 

239/ 

BELYUS Beáta 

68/ 

Bemutatkozik a Magyar Levéltárosok 
Egyesülete 

703/ 

Bemutatkozik a Magyarországi Egyházi 
Levéltárosok Egyesülete 

850/ 

Bemutatkozik az Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

372/ 

BENCE Áron  

69/, 70/ 

BENCE Gábor 

71/, 72/, 392/ 

BENCE Imre 

73/, 74/, 75/ 

BENCÉNÉ SZABÓ Márta 

73/ 

BENCZE András (1960–) 

76/, 77/, 78/, 79/, 80/, 81/ 

BENCZÚR László (1943–) 

82/, 83/, 84/, 85/ 

Benczúr László (1915–2008)  

497/ 

Benczúr László (1943–) 

84/ 

Beniczky Hermin, Veres Pálné 
→ Veres Pálné Beniczky Hermin (1815–
1895) 

Beniczkyné Bajza Lenke (1839–1905) 

451/ 

BERECZ Anna 

86/ 

BERECZKY Judit  

87/ 

BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes 

88/ 

Berényi Zsuzsanna Ágnes 

89/ 

BÉRES Tamás (1965–) 

27/, 90/, 91/, 92/, 93/, 94/, 95/, 96/, 97/A, 

97B, 98/, 419/ 

BERNÁT, Libor 

99/ 

Berzeviczy Gergely (1763–1822) 

804/ 

Berzeviczy Gergely: Magyarország 
kereskedelméről és iparáról 

804/ 

Berzsenyi Dániel (1776–1836) 

477/, 485/ 

Bethlen Miklós (1642–1716)  

11/ 

Beythe András (1564–1599) 

152/ 

Beythe István (1532–1612) 

152/ 

Biblia [az egyes könyvek ábécé-rendben] 

614/, 796/, 967/, 968/ 

Biblia Ószövetség 1Kir 19,1-8 

952/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 1,1-4a.26-31 

297/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 11,1-9 

623/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 12,1-4 

347/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 12,1-4a 

25/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 22,1-14 

590/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 3,1-13 

166/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 32,27b 

356/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 50,15-21 

346/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 8,22 

167/ 

Biblia Ószövetség 1Sám 2,1-10 

200/ 

Biblia Ószövetség 2,1-4a 

297/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 15,1-11 

500/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 15,2a 

452/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 16,2-3.11-18 

726/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 19,1-8 

48/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 20,5 

342/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 3,1-15 

300/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 32,7-14 

681/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 33,14-23 

629/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 33,19 

165/ 

Biblia Ószövetség 5Móz 26,5 

589/ 

Biblia Ószövetség 5Móz 5,9 

342/ 

Biblia Ószövetség 5Móz 6,4-9 

743/ 

Biblia Ószövetség Ez 18 

339/, 342/ 

Biblia Ószövetség Ez 18,[1-19]20-32 

296/ 

Biblia Ószövetség Ez 20,5 

342/ 

Biblia Ószövetség Ez 34,10-16.31 

381/ 

Biblia Ószövetség Ézs 12,1-6 

594/ 

Biblia Ószövetség Ézs 2,1-5 

207/ 

background image

70  

Biblia Ószövetség Ézs 40,1-11 

682/, 858/ 

Biblia Ószövetség Ézs 40,25-31 

894/ 

Biblia Ószövetség Ézs 42,1-9 

311/ 

Biblia Ószövetség Ézs 43,1 

262/ 

Biblia Ószövetség Ézs 43,1-7 

805/ 

Biblia Ószövetség Ézs 5,1-7 

551/ 

Biblia Ószövetség Ézs 50,4a 

892/ 

Biblia Ószövetség Ézs 52,7-10 

443/, 846A/ 

Biblia Ószövetség Ézs 54,7-10 

744/ 

Biblia Ószövetség Ézs 55,1-5 

170/ 

Biblia Ószövetség Ézs 55,11 

728/ 

Biblia Ószövetség Ézs 55,6-11 

269/ 

Biblia Ószövetség Ézs 63,15-64,3 

563/, 747B/ 

Biblia Ószövetség Ézs 65,17-25 

523/ 

Biblia Ószövetség Ézs 66,13 

600/ 

Biblia Ószövetség Ézs 9,1-6 

871/, 879/ 

Biblia Ószövetség Jer 1,4-10 

26/ 

Biblia Ószövetség Jer 23,5-8 

515/, 832/ 

Biblia Ószövetség Jer 31,3 

984/ 

Biblia Ószövetség Jer 31,31-34 

369/ 

Biblia Ószövetség Jer 8,4-7 

800/ 

Biblia Ószövetség Jer 9,22-23 

980/ 

Biblia Ószövetség Jób 14,1-17 

456/ 

Biblia Ószövetség Jób 2,10b 

423/ 

Biblia Ószövetség Mk 9,50b 

345/ 

Biblia Ószövetség Péld 9,10 

230/ 

Biblia Ószövetség Préd 4,9-12 

328/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 

340/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 118, 1-10 

226/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 127 

280B/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 127,3-4 

612/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 130,6 

424/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 46 Zsolt 51 

52/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 90,12 

202/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 1,17 

996/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 1,4-9 

678/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 10,1-13 

577/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 11,23-29 

833/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 12,1-11 

727/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 15,1-10 

80/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 6,19 

10/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 9,25-27 

814/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 2,11-20 

393/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 2,20b-25 

433/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 2,9 

893/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 3,18-20 

599/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 3,18-22 

253/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 3,8-15 

677/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 4,7-11 

54/ 

Biblia Újszövetség 1Thessz 4,1-8 

609/ 

Biblia Újszövetség 2Kor 3,17 

749/, 1022/ 

Biblia Újszövetség 2Kor 3,4-11 

171/ 

Biblia Újszövetség 2Kor 5,14-21 

288/ 

Biblia Újszövetség 2Pt 1,16-21 

8/ 

Biblia Újszövetség 2Pt 1,19 

696/ 

Biblia Újszövetség 2Pt 1,5 

201/ 

Biblia Újszövetség 2Tim 1,7 

368/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 1,1-11 

938/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 10,34.42-48 

939/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 2,1-13 

498/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 8,26-40 

299/ 

Biblia Újszövetség Ef 3,1-7 

756/, 963/ 

Biblia Újszövetség Ef 3,14-21 

32/ 

Biblia Újszövetség Ef 4,1-6 

245/ 

Biblia Újszövetség Ef 4,17-28 

734/ 

Biblia Újszövetség Ef 5,1-9 

81/ 

Biblia Újszövetség Ef 5,15-21 

179/ 

Biblia Újszövetség Ézs 49,13 

1013/ 

Biblia Újszövetség Fil 1,3-11 

922/ 

Biblia Újszövetség Fil 2,5-11 

844/ 

Biblia Újszövetség Fil 4,13 

602/ 

Biblia Újszövetség Gal 3,15-22 

426/ 

Biblia Újszövetség Gal 3,19-29 

957/ 

Biblia Újszövetség Gal 4,21-31 

784/ 

Biblia Újszövetség Gal 5,16-24 

545/ 

Biblia Újszövetség Gal 5,26-6,10 

798/ 

Biblia Újszövetség Jak 1,16-21 

644/ 

Biblia Újszövetség Jak 1,22-27 

601/ 

Biblia Újszövetség Jn 5,1-15 

280C/ 

Biblia Újszövetség Jn 10,11-15 

714/ 

Biblia Újszövetség Jn 10,14 

172/ 

Biblia Újszövetség Jn 12, 20-26 

575/ 

Biblia Újszövetség Jn 13,1-15 

550/ 

Biblia Újszövetség Jn 14,1-6 

909/ 

Biblia Újszövetség Jn 14,23-31 

265/ 

Biblia Újszövetség Jn 14,6 

107/ 

Biblia Újszövetség Jn 15,9 

690/ 

Biblia Újszövetség Jn 19,1-16a 

898/