Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Magyar Evangélikus Bibliográfia 2014

MEB 2014

meb_2014.pdf — PDF document, 878Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1  

MAGYAR EVANGÉLIKUS 

BIBLIOGRÁFIA 

2014 

 

http://humanus.bibl.u-

szeged.hu/human/meb 

 

 

 

 

Készítették: Herzog Csaba, dr. Hubert 

Gabriella (szerk.), Jillyné Mássik Mária és 

Selmeczi Pálma 

 

Kiadja: az Evangélikus Országos Könyvtár, 

2015. március 26. 

 

Támogatja: a Magyarországi Evangélikus 

Egyház Reformációi Emlékbizottsága 

 

  

Kérdéseikkel, javítási észrevételeikkel 
szíveskedjenek a MEB-szerkesztőhöz fordulni: 
gabriella.hubert@lutheran.hu. A hibákat és a 
kiegészítéseket az adatbázisba vezetjük be.

 

background image

2  

 

1/ 

30  éves  a  Nyílt  levél. –  Isó  Dorottya  szerkesztő 

bevezetőjével. – Jegyzetek: p. 41, 46-48. – Bibliogr.: 41, 
46-48. 

In: 

Keresztyén 

Igazság. –  103.  (2014)  3., 

Emlékezünk, p. 41-47. 

2/ 

80 éves a  Kapernaum : a  Kapernaum  Szeretetotthon 

és  Konferenciaház  jubileumi  kiadványa  /  [a  kötet 
szerzői  Fabiny  Tamás  et  al.]. –  [Gyenesdiás]  : 
[Kapernaum], 2014. – 48 p. : ill. ; 24 cm 

Bibliogr.: p. 48. 
ISBN 978 963 08 9655 9 fűzött 

3/ 

2012. október - 2013. szeptember 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Krónika, p. 105-169. 

4/ 

2013. október - 2014. szeptember 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Krónika, p. 111-178. 

5/ 

2014  :  Keresztény-zsidó  teológiai  évkönyv  /  szerk. 

Szécsi József. – Budapest : Luther, 2014. – 366 p. 

6/ 
ÁBRAHÁM Barna 

Iskola és nemzetépítés : a szlovák anyanyelvi oktatás 

problémái  a  hosszú  19.  század  második  felében  / 
Ábrahám Barna. – Bibliogr.: p. 92-95. 

In: Korall. – 15. (2014) 56., p. 69-95. 

7/ 
ADORJÁN Dezső 

In  memoriam Székely  Levente  : 1961-2014 / Simon 

László 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  38.,  Krónika,  p. 

14. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 3., p. 13. 

8/ 
ALBERT Fruzsina (1969-) 

A  kapcsolati  tőke  dimenziói  etnikai  metszetben  / 

Albert  Fruzsina,  Dávid  Beáta. –  Függelékben: 
Klaszterközpontok  a  kapcsolathálózati  jellemzők 
alapján kialakított csoportokban a teljes felnőtt lakosság 
körében és a roma népesség körében p. 83. – Bibliogr.: 
p.  82. –  Eredetileg  megjelent:  In:  Társadalmi  riport 
2006. Budapest, TÁRKI, p. 351-369. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 63-83. : ill., táblázat. 

9/ 
ALPÁRNÉ SZÁLA Erzsébet 

A  Soproni  Evangélikus  Gyűjtemények  a  megújulás 

útján / Alpárné Szála Erzsébet 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  41.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

10/ 

Az  anglikán  kereszténység évszázadai  : a  történelmi 

és  a  teológiai  arculat  változásai  a  16.  századtól  a  21. 
századig  /  [szerk.  Fabiny  Tibor,  Faludy  Alexander]. – 
Budapest  :  Luther  :  Hermeneutikai  Kutatóközpont 
Alapítvány,  2014. –  192  p.  ;  20  cm. –  a  Függelékben 
Anglikán  kronológia,  anglikán  fogalmak  szójegyzéke, 
anglikán-episzkopális teológusok kislexikona 

ISBN 978 963 380 047 8 fűzött 

11/ 

Die  Ansiedlung der Deutschen in Ungarn  : Beiträge 

zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit / 
hrsg. von Gerhard Seewann, Karl-Peter Krauss, Norbert 
Spannenberger. – München, 2010 

Ismertetés: Kasuba Judit 
In:  Egyháztörténeti  Szemle. –  15.  (2014)  1.,  p.  168-

172. 

12/ 
ANTAL Mária 

A  bonyhádi  evangélikus  gimnázium  régi  könyves 

tára / Antal Mária 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  33.,  Fókusz, 

Thesaurus, p. 13. 

13/ 
ÁPRILY Lajos (1887-1967) 

Rokon  álmok  álmodója  :  Áprily  Lajos  és  Reményik 

Sándor  levelezése,  1920-1941  /  sajtó  alá  rend.  és  a 
jegyzeteket  írta  Liktor  Katalin  ;  közread.  a  ...  Petőfi 
Irodalmi Múzeum. – Budapest ; Kolozsvár, 2014 

Ismertetés: Rokon álmok álmodója / Petrőczi Éva 
In: Confessio. – 38. (2014) 2., p. 127-128. 

14/ 
ARADI András 

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap : Ézs 64,3-8 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Aradi  András. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 239. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 237-240. 

15/ 
ARADI András 

Szeptember  :  "Légy  erős  és  bátor,  ne  félj,  és  ne 

rettegj!" / Aradi András 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 41-43. 

background image

3  

16/ 
ÁSVÁNYI Ilona 

"...  arra  rendeltelek  titeket,  hogy  munkátokkal 

maradandó  gyümölcsöt  hozzatok..."  :  húszéves  az 
Egyházi Könyvtárak Egyesülése / Ásványi Ilona. 

In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 23. (2014) 9., p. 

3-11. 

17/ 
ÁSVÁNYI Ilona 

Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2014. 

évi összejöveteléről / Ásványi. 

In: Könyvtári levelező/lap. – 26. (2014) 9., p. 10-17. 

: ill., 15 fotó. 

18/ 
ÁSVÁNYI Ilona 

Egyházi könyvtárak a 21. század elején / Ásványi. – 

A  2014.  márc.  25-én  megrendezett  EKE  szakmai 
konferenciáról. –  Hibás  évfolyamszámozással  jelent 
meg. 

In: Könyvtári levelező/lap. – 26. (2014) 4., p. 14-17. 

19/ 
ÁSVÁNYI Ilona 

Az  egyházi  könyvtárak  és  a  nyilvánosság  /  Ásványi 

Ilona. –  Elhangzott  a  2014.  márc.  25-én  megrendezett 
EKE 

szakmai 

konferencián. – 

Hibás 

évfolyamszámozással 

jelent 

meg. – 

Bibliogr. 

jegyzetekben. 

In: Könyvtári levelező/lap. – 26. (2014) 4., p. 3-13. 

20/ 
ÁSVÁNYI Ilona 

Húszéves  az  Egyházi  Könyvtárak  Egyesülése  / 

Ásványi Ilona. 

In:  Könyvtári  levelező/lap. –  26.  (2014)  9.,  p.  3-9.  : 

ill., 8 fotó. 

21/ 
ASZTALOS Richárd 

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap : Mk 9,33-

41  :  igehirdetési  előkészítő  /  Asztalos  Richárd. – 
Tallózót Szakács Tamás készített, illusztrációkat Koczor 
Tamás gyűjtött. – Bibliogr.: p. 386. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 385-387. 

22/ 
ASZTALOS Richárd 

Vízkereszt  ünnepe  :  1Jn  1,5-10  :  igehirdetési 

előkészítő / Asztalos Richárd. – Tallózót Szakács Tamás 
készített,  illusztrációkat  Kerepeszki  Anikó  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 24. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 22-25. 

23/ 
AVIS, Paul 

Az anglikanizmus öt évszázada : IV. Anglikanizmus 

a  19.  században  /  Paul  Avis  ;  ford.  Pap  Kinga 
Marjatta. – Bibliogr.: p. 247. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Tanulmányok, p. 242-247. 

24/ 
BÁCSKAI Károly (1965-) 

A bibliai szöveggondozás élménye / Bácskai Károly 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 23., p. 13. 

25/ 
BÁCSKAI Károly (1965-) 

A  diakónia  és  a  krisztológia  kapcsolata  mint  a 

keresztény  segítő  szolgálat  alapja  /  Bácskai  Károly. – 
In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó 
Lajos. – Budapest : Luther, 2014. , p. [165]-177. 

26/ 
BÁCSKAI Károly (1965-) 

Elengedhetetlen  a  szakmai  párbeszéd  :  interjú  dr. 

Udo  Schnelle  professzorral,  az  Újszövetség-kutatók  új 
elnökével / Bácskai Károly 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 32., p. 5. 

27/ 
BÁCSKAI Károly (1965-) 

Szeptember : "Bizony, mondom nektek, ha meg nem 

tértek,  és  olyanok  nem  lesztek,  mint  a  kisgyermekek, 
nem mentek be a mennyek országába." / Bácskai Károly 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 43-45. 

28/ 
BÁCSKAI Károly (1965-) 

Böjt  4.  vasárnapja  (Laetare)  :  Jn  6,48-59  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Bácskai  Károly. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 114-117. 

29/ 
BAKAY Péter 

Bátor  ugrás  az  evangélikus  egyház  életében  : 

cigánymissziológiai 

oktatás 

az 

Evangélikus 

Hittudományi Egyetemen / Bakay Péter 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Tanulmányok, Beszámoló, p. 293-295. 

30/ 
BAKAY Péter 

Madarak  lelkünk  hajóján  :  kiállításmegnyitó  beszéd, 

mely 2013. május 18-án a simontornyai várban hangzott 
el / Bakay Péter 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 18-19. 

background image

4  

31/ 
BAKAY Péter 

Szenvedélyes  levél  a  Jehova  tanúi  kapcsán  /  Bakay 

Péter. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 3., p. 41-43. 

32/ 
BALÁZS Mihály (1948-) 

Az 

alkalmazás 

dilemmái 

német 

konfesszionalizációs  modell  és  az  erdélyi  reformáció  / 
Balázs Mihály. 

In: Korall. – 15. (2014) 57., p. 5-26. 

33/ 
BALLA Emőke 

Az  igehirdető  szolgálat  lelkészi  szolgálatom 

központja  :  Ittzés  János  nyugalmazott  püspök  a 
dunántúli identitásról, a tiszta tanításról / Balla Emőke. 

In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Nyár. - p. 16. 

34/ 
BALOG Eszter 

Közteológiával  a  közéletben  :  Heinrich  Bedford-

Strohm:  Helyet  foglalni  -  A  közteológia  perspektívái 
című  könyvének  összefoglaló  bemutatása  /  Balog 
Eszter. – 

Ismertetett 

mű: 

Position 

beziehen. 

Perspektiven einer öffentlichen Theologie. - München : 
Claudius Verlag, 2012. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Figyelő, Könyvismertetés, p. 209-213. 

35/ 
BALOG Eszter 

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap : Jn 1,41-51 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Balog  Eszter. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
válogatott. – Bibliogr.: p. 267. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 264-268. 

36/ 
BALOGH László Levente 

"Ha  Isten  velünk,  ki  ellenünk?"  /  Balogh  László 

Levente. – Bibliogr.: p. 11. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Isten műhelye, 

p. 5-11. 

37/ 
BALOGNÉ VINCZE Katalin 

Karácsony este : Mt 1,18-25 : igehirdetési előkészítő 

/  Balogné  Vincze  Katalin. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila,  Réz-Nagy 
Zoltán és Románné Bolba Márta gyűjtött. – Bibliogr.: p. 
459. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 457-460. 

38/ 
BARANYA Péter 

Egyházi  könyvtárak  adatbázis-fejlesztései  /  Baranya 

Péter. –  Elhangzott  a  2014.  márc.  25-én  Budapesten 

megrendezett Egyházi könyvtárak a 21. század elején c. 
konferencián. – Bibliogr. jegyzetekben. 

In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 23. (2014) 8., p. 

22-30. 

39/ 
BARANYAY Csaba 

Szentháromság  ünnepe  :  Ef  1,3-14  :  igehirdetési 

előkészítő / Baranyay Csaba. – Tallózót Szakács Tamás 
készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 229-232. 

40/ 
BARANYAY Csaba 

A Tamás mise / Baranyay Csaba. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Tavasz. - p. 18. 

41/ 
BARCZA Béla 

Egy betelepítő báró emlékezete / Barcza Béla. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  12.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

42/ 
BATÁR Levente (1974-) 

A  nyelvi  agresszió  kutatásának  lehetőségei  és 

módszertana / Batár Levente. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. – p. 63-72. 

43/ 
BEDFORD-STROHM, Heinrich 

A föld sója - a világ világossága? : Egyház a modern 

társadalomban  /  Heinrich  Bedford-Strohm  ;  ford. 
Bonnyai  Anna,  Kovács  Katalin  Ágnes,  Sinkó  Gábor 
Vilmos,  Szentpétery  Péter. –  In:  Position  beziehen. 
Perspektiven einer öffentlichen Theologie. - München : 
Claudius Verlag, 2012. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Figyelő, Könyvismertetés, p. 214-218. 

44/ 

A  béke  katonája  :  írások,  visszaemlékezések  Gyóni 

Gézáról  /  szerk.  Valentyik  Ferenc. –  Lakitelek  : 
Antológia, 2014. – 343 p. : ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.:  p.  296-312.  és  338-342. –  Gyóni  Géza 

műveinek bibliogr.: p. 254-295. 

ISBN 978-615-5428-09-8 kötött 

45/ 
BÉKÉSI Sándor 

Sebeivel gyógyulunk meg : a szép és a rút kegyelmi 

kapcsolata a teológiában / Békési Sándor. – Bibliogr.: p. 
252. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 250-252. 

background image

5  

46/ 
BENCE Áron 

Életre  szomjazva  :  Andrea  Busse  prédikációjának 

elemzése (Jn 4,6-30) / Bence Áron. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 276-279. 

47/ 
BENCE Gábor 

Korállá  vált  misetételek  az  evangélikus  liturgiában  / 

Bence Gábor. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 222-228. 

48/ 
BENCZE András (1960-) 

Hitvallásosságunk : előadás / Bencze András. 
In:  Dunántúli  Harangszó.  -  2014.  Különszám.  -  p. 

12-13. 

49/ 
BENCZE András (1960-) 

Láthatóan evangélikus / Bencze András. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Mécses a te igéd, p. 361. 

50/ 
BENCZE András (1960-) 

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap : 2Móz 19,3-

8  :  igehirdetési  előkészítő  /  Bencze  András. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 233. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 232-234. 

51/ 
BENKÓCZY Péter 

Kizárólag  :  tűnődések  két  szólamban  a  weimari 

Cranach-oltárról  /  Benkóczy  Péter  ;  Zászkaliczky 
Zsuzsanna. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Meditáció,  p. 

5-14. 

52/ 
BENKŐNÉ DI GIOVANNI Rita 

Kémiaoktatás 

Budapest-Fasori 

Evangélikus 

Gimnáziumban / Benkőné Di Giovanni Rita. 

In: Magyar Kémikusok Lapja. – 69. (2014) 2., p. 52-

53. 

53/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

„Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem?” : Ke-

resztény  felelősség  és  energiagazdálkodás  /  Béres 
Tamás. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 34-35., p. 11. 

54/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

Keress!  :  9.  osztály  :  evangélikus  hittan  /  [szerzők 

Béres Tamás et al.]. – Budapest : Luther, 2014. – 129 p. 
: ill. ; 29 cm. 

ISBN 978 963 380 046 1 fűzött 

55/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

Mit  hoz  a  jövő?  :  kilátásaink  a  21.  századra  / Béres 

Tamás. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2014. ,  p. 
[126]-136. 

56/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

The Place of the Theological Academy in the Church 

:  a  Case  for  Public  Theology  /  Béres  Tamás. –  In: 
Abraham  Kovacs,  Zoltan  S  Schwab  (szerk.)  In 
Academia for the Church: Eastern and Central European 
Theological  Perspectives.  168  p.  London:  Langham 
Literature, 2014. p. 77-87. 

57/ 
BETHLENFALVY Gábor 

Milyen  a  keresztény  vállalkozó?  /  Bethlenfalvy 

Gábor. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Modus 

vivendi, p. 58-63. 

58/ 

Bivio  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos 

Könyvtár műhelyéből. – Budapest, [2013]-. 

Ismertetés:  BIVIO  2012  :  tanulmányok  az 

Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  / 
Kőszeghy Péter. 

In: Egyházfórum. – 29. (2014) 2/3., p. 122-126. 

59/ 
BLÁZY Árpád (1962-) 

A  Barmeni  hitvallás  egykor  és  ma  :  1934-2014  / 

Blázy Árpád. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Tanulmányok, p. 366-368. 

60/ 
BLÁZY Árpád (1962-) 

reformáció 

második 

generációjának 

vezéregyénisége / Blázy Árpád. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 22., Fókusz, p. 6. 

61/ 
BLÁZY Árpád (1962-) 

Vallástétel Barmenben / Blázy Árpád. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  25.,  Keresztutak, 

p. 6. 

background image

6  

62/ 
BÓDI Emese 

Leszállunk az alvilágba / Bódi Emese. – In: Teológia 

és  kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest : Luther, 2014. , p. [80]-90. 

63/ 
BÓDI Emese 

Melanchthon / Bódi Emese. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 88-
91. 

64/ 
BOGDÁNYI Mária 

Újév ünnepe : Gal 3,23-29 : igehirdetési előkészítő / 

Bogdányi  Mária. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat  Hegedűs  Attila,  Réz-Nagy  Zoltán  és 
Románné Bolba Márta gyűjtött. – Bibliogr.: p. 473. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 471-474. 

65/ 

Böjti  meditációk  /  szerk.  Galambos  Ádám  ;  fotó 

Vancsó  Zoltán,  meditációk  Bogdányi  Mária,  Czöndör 
István, Koczor Tamás, Zsíros András. – 2014. – [34] p. : 
ill. 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-1953

 

66/ 

Bölcs szív : 50+ meditáció és imádság / szerk. Szabó 

Lajos. – 2. kiadás. – Budapest : Luther, 2014. – 160 p. : 
ill. ; 21 cm. 

67/ 
BOLERATZKY Lóránd (1920-) 

Zsedényi  Béla  és  Bruckner  Győző  emlékezete  / 

Boleratzky Lóránd. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  14.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

68/ 
BORBÉLY Szilárd (1964-2014) 

Nincstelenek  :  már  elment  a  Mesijás?  /  Borbély 

Szilárd. – Pozsony ; Budapest, 2013. 

Ismertetés: "Méné, tekel..." / Varró Annamária 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 71-

72. 

69/ 
BREUL, Wolfgang 

August  Hermann  Francke  és  a  hallei  pietizmus  / 

Wolfgang Breul ; ford. Korányi  András. –  Bibliogr.: p. 
10. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1., 

Tanulmányok, p. 2-10. 

70/ 
BUDAY Barnabás 

Gyapay  Gábor  és  az  új  Fasor  :  szubjektív 

visszaemlékezés  a  negyedszázada  történtekre  /  Buday 
Barnabás. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015),  Reformáció  és  oktatás  az  évszázadokban,  p. 
106-108. 

71/ 
BUKSZÁR Fruzsina 

A miskolci reformáció kezdetei : Dévai Bíró Mátyás 

meghatározó szerepe a hitújításban Miskolcon / Bukszár 
Fruzsina ; Kasura Lilla. 

In:  Miskolci  Keresztény  Szemle. –  10.  (2014)  2.,  p. 

58-65. 

72/ 

Bűn-vallás 

és 

kegyelem 

előadások 

vallástudomány  és  a  theológia  vonzásköréből  :  Wesley 
János  Lelkészképző  Főiskola  2012.  március  16-18.  / 
szerk.  Hubai  Péter. –  Budapest  :  Wesley  János 
Lelkészképző  Főiskola,  2014. –  543  p.  ;  22  cm. – 
(Wesley Konferencia Kötetek, ISSN 2062-039X ; 6.) 

Bibliogr. a lábjegyzetben 
ISBN 978 615 5048 22 7 kötött 

73/ 
CHENNATTU, Rekha 

Új  evangelizáció  mint  keresztény  létforma  /  Rekha 

Chennattu ; ford. Bácskai Károly. – Bibliogr.: p. 180. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5., 

Figyelő, Előadások, p. 176-180. 

74/ 
CILLIERS, Johan 

A prédikáció mint politikai és eszkatológiai esemény 

:  dél-afrikai  tapasztalatok  /  Johan  Cilliers  ;  ford. 
Verebics Petra. – Bibliogr.: p. 54-55. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2., 

Figyelő, Előadások, p. 47-55. 

75/ 
CLEUGH, Hannah 

Az  anglikanizmus  öt  évszázada  :  II.  Az 

anglikanizmus  a  17.  században:  reform,  lázadás  vagy 
restauráció?  /  Hannah  Cleugh  ;  ford.  László  Virgil. – 
Bibliogr.: p. 168. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5., 

Tanulmányok, p. 162-168. 

76/ 
CSÁKY-PALLAVICINI Zsófia 

Találkozások  generációk  között  /  Csáky-Pallavicini 

Zsófia. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 78-80. 

background image

7  

77/ 
CSANÁDY ANDRÁSNÉ BODOKI Ágnes 

Michael  Biberauer  lelkész  1853.  március  18-án  a 

grazi  Heilandskirchében  Haynau  koporsója  felett 
elmondott  német  nyelvű  prédikációjának  magyar 
szövege  /  Csanády  Andrásné  Bodoki  Ágnes. – 
Jegyzetek: p. 35-36. – Bibliogr.: p. 35-36. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014)  4., 

Tanulmányok, p. 35-38. 

78/ 
CSATLÓS Noémi 

Szécsényi példázat, avagy közelkép egy evangélikus 

gyülekezetről / Csatlós Noémi. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 39., Panoráma, p. 

9. 

79/ 
CSELOVSZKY Ferenc (ifj.) 

Advent  4.  vasárnapja  :  Jn  1,19-28  :  igehirdetési 

előkészítő / Cselovszky Ferenc (ifj.). – Tallózót Szakács 
Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki  Anikó 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 440. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 438-440. 

80/ 
CSEPREGI András (1962-) 

Ki  állja  meg  a  helyét?  :  Eric  Metaxas  Bonhoeffer-

életrajza / Csepregi András. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  18.,  Kultúrkörök, 

p. 7. 

81/ 
CSEPREGI András (1962-) 

Kicsoda  (nekünk)  Bonhoeffer?  :  Dietrich  Bohoeffer 

élete és teológiája / Csepregi András. 

In:  Vallástudományi  Szemle. –  10.  (2014)  3-4., 

Aktuális - Holokauszt-emlékév, p. [33]-46. 

82/ 
CSEPREGI András (1962-) 

"Kimenni a falakon kívülre" : Dietrich Bonhoeffer és 

a  kereszténység  posztmodern  útkeresése  a  világban  / 
Csepregi András. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 98-
101. 

83/ 
CSEPREGI András (1962-) 

A  Márciusi  Fronttól  a  Ráday  utcai  pincéig  :  Bibó 

István  útja  a  Zsidókérdés  megírásához  /  Csepregi 
András. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 147-160. 

84/ 
CSEPREGI András (1962-) 

Mindennek rendelt ideje van? / Csepregi András. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 3., p. 22-23. 

85/ 
CSEPREGI Béla (1914-2004) 

Az  evangélium  nem  az  emberek  gondolatai  szerint 

való  /  Csepregi  Béla. –  Megjelent  az  Evangélikus  Élet 
56 (1991). március 17-ei számában. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Megemlékezés, p. 381. 

86/ 
CSEPREGI Béla (1914-2004) 

Hidd, hogy lesz ítélet : Jel 20,11-15 / Csepregi Béla. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Megemlékezés, p. 377-379. 

87/ 
CSEPREGI Béla (1914-2004) 

A kegyelem forrásánál : szemelvények Csepregi Béla 

munkásságából  /  [szerk.  Csepregi  Márta  ;  kiad.  a 
Sárszentlőrinci 

Evangélikus 

Egyházközség]. – 

Sárszentlőrinc 

Sárszentlőrinci 

Evangélikus 

Egyházközség, 2014. – 284 p., XXVI t. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 978 963 08 8629 1 fűzött 

88/ 
CSEPREGI Béla (1914-2004) 

Rettenjetek meg! : Karácsonyi evangélium / Csepregi 

Béla. –  Megjelent  az  Élő  Víz  1948-as  karácsonyi 
mellékletében. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Megemlékezés, p. 377-379. 

89/ 
CSEPREGI Béla (1914-2004) 

Egy  vérből  teremtve  -  egyetértésben  lakozva  - 

egyetlen  célt  keresve  :  ApCsel  17,24-28  /  Csepregi 
Béla. – Megjelent az Evangélikus Élet 51 (1986). május 
4-ei számában. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Megemlékezés, p. 380-381. 

90/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Bibliafordítás,  nyelvteremtés  :  magyar  és  európai 

reformátorok a 16-17. században / Csepregi Zoltán. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 85-
88. 

91/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). 1. : 

A  reformáció  kezdetétől  a  zsolnai  zsinatig  (1610)  / 
Csepregi  Zoltán. –  Budapest  :  MEDiT,  2014. –  1091 
p. – I/1: A-L, Pastores evangelico-lutherani in Hungaria 
I, Ab initiis reformationis usque ad synodum Solnensem 
(1610), I/1: litterae: A-L. 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-2286

 

background image

8  

92/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Közösségi  kultúra  a  magyarországi  reformációban  : 

szövetség,  kölcsönös  eskü,  életre  szóló  elköteleződés 
gyülekezet  és  lelkész  között  /  Csepregi  Zoltán. –  In: 
Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó 
Lajos. – Budapest : Luther, 2014. , p. [9]-22. 

93/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Luther és a zsidók : textus  - kontextus - paratextus / 

Csepregi Zoltán. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Esszé,  p.  20-

21. 

94/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Lutherék kertje / Csepregi Zoltán. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1., 

Mécses a te igéd, p. 1. 

95/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Magyarországi protestáns lelkészi életrajzi adattárak / 

Csepregi 

Zoltán. – 

Budapest 

Reformáció 

Emlékbizottság, 2014. 

http://reformacio2017.hu/magyarorszagi-protestans-
lelkeszi-eletrajzi-adattarak/

 

96/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Reformáció a Muravidéken / Csepregi Zoltán. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Tél. - p. 5. 

97/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

A reformáció nyelve, hitváltók és hitvédők / Csepregi 

Zoltán. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 8., p. 8. 

98/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

A reformáció nyelve, hitváltók és hitvédők / Csepregi 

Zoltán. – Bibliogr.: p. 12-22. 

In:  Keresztyén  Igazság. –  101.  (2014)  1.,  Luther-

konferencia, p. 12-22. 

99/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

A reformáció nyelve : tanulmányok a magyarországi 

reformáció  első  negyedszázadának  vizsgálata  alapján  / 
Csepregi Zoltán. – Budapest, cop. 2013. 

Ismertetés: Gabriella Erdélyi ; translated by Thomas 

Cooper. 

In: The Hungarian Historical Review. – 3. (2014) 4., 

Religion in social relations, p. 905-911. 

100/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

A reformáció nyelve : tanulmányok a magyarországi 

reformáció  első  negyedszázadának  vizsgálata  alapján  / 
Csepregi Zoltán. – Budapest, cop. 2013. 

Ismertetés: A reformáció nyelve / Molnár Antal. 
In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 118. (2014) 2., 

p. 283-288. 

101/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Tulajdon,  kamatszedés  és  uzsora  Johannes  Eck 

(1515),  Martin  Luther  (1524)  és  Melius  Juhász  Péter 
(1562) műveiben / Csepregi Zoltán. 

In: Obeliscus. – 1. (2014) 1., p. 57-64. 

102/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Widerstandsrecht 

bei 

Honterus 

und 

seinen 

ungarischen  Zeitgenossen  /  Csepregi  Zoltán. –  In: 
Jahrbuch  für  die  Geschichte  des  Protestantismus  in 
Österreich, 130 (2014), p. 9-20. 

103/ 
CSERCSA Balázs 

Egy  világ,  amelybe  mindenki  beleillik  :  a 

hitoktatáshoz  való  hozzáállás  pozitív  megváltoztatása 
helyi  iskolai  közösségekben  -  egy  bevált  gyakorlat 
Angliából / Csercsa Balázs. – Bibliogr.: p. 70. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Modus 

vivendi, p. 64-70. 

104/ 
CSERHÁTI Márta (1962-) 

"Adjátok meg a császárnak..."? : Jézus és a politika / 

Cserháti  Márta. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az 
Evangélikus 

Hittudományi 

Egyetem 

oktatóinak 

tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  : 
Luther, 2014. , p. [116]-125. 

105/ 
CSERHÁTI Márta (1962-) 

A  morzsát  kérő  koldustól  az  asztal  vendégéig  : 

éhezés  és  lakoma  Lukács  evangéliumában  /  Cserháti 
Márta. – Bibliogr.: p. 175. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5., 

Figyelő, Előadások, p. 172-175. 

106/ 
CSERHÁTI Márta (1962-) 

Válsághelyzetek  az  első  gyülekezetekben  /  Cserháti 

Márta. – Bibliogr.: p. 303. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 302-303. 

107/ 
CSERHÁTI Sándor (1964-) 

Február : "Csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges 

építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják." / ifj. 
Cserháti Sándor. 

background image

9  

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 25-27. 

108/ 
CSERHÁTI Sándor (1964-) 

Szentháromság  ünnepe  után  4.  vasárnap  :  Mt  7,12  : 

igehirdetési előkészítő / ifj. Cserháti Sándor. – Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
válogatott. – Bibliogr.: p. 263. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 262-264. 

109/ 
CSERHÁTINÉ SZABÓ Izabella 

Karácsony  utáni  vasárnap  :  Gal  4,1-7  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Cserhátiné  Szabó  Izabella. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila, 
Réz-Nagy  Zoltán  és  Románné  Bolba  Márta  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 467. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 466-468. 

110/ 
CSERMELY Péter 

Hálózat és esztétika / Csermely Péter. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 256-258. 

111/ 
CSOMA Áron 

Karácsony emlékezete / Csoma Áron. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Iránytű, p. 3-4. 

112/ 
CSORBA János 

Szentháromság 

ünnepe 

után 

utolsó 

előtti 

(Reménység)  vasárnap  :  Ez  34,17-22  :  igehirdetési 
előkészítő  /  Csorba  János. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Kerepeszki Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 423-426. 

113/ 
CSORBA László (1952-) 

Pulszky Ferenc házai / Csorba László. 
In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  3.,  Esszé,  p.  49-

56. 

114/ 
CZENTHE Miklós (1964-) 

Erdélyi szászok emlékezése / Czenthe Miklós. 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 39., Fókusz, p. 10. 

115/ 
CZENTHE Miklós (1964-) 

Az iskolapadtól a lövészárokig : a  fasori gimnázium 

tanárainak  és  volt  diákjainak  levelei  az  I.  világháború 
frontjairól / Czenthe Miklós. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 8-9. 

116/ 
CZENTHE Miklós (1964-) 

Reformációs  jubileumok  és  régi,  népszerű  Luther-

kiadványok / Czenthe Miklós. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  12.,  Kultúrkörök, 

p. 4. 

117/ 
CZENTHE Miklós (1964-) 

Régi  reformációs  jubileumok  és  népszerű  Luther-

kiadványok  :  válogatás  a  Luther-bibliográfiából  / 
Czenthe Miklós. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 105-107. 

118/ 
CZICZKA Katalin 

Schesaeus és barátai a 16. századi irodalmi alkotások 

szövegeiben / Cziczka Katalin. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 22-30. 

119/ 
CZOMBOS Dorottya 

Könnycseppeken átragyogva : Mk 18,2-6 / Czombos 

Dorottya. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 279-280. 

120/ 
CZÖVEK Tamás 

Élni a zsoltárokat / Czövek Tamás. – Ismertetett mű: 

Beauchamp,  Paul:  A  zsoltárok  világa.  -  Ford.  Vajta 
András. - Pannonhalma : Bencés Kiadó, 2013. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 63-

64. 

121/ 
CZÖVEK Tamás 

Az  igaz  szenvedése  :  hogyan  teljesíti  be  Jézus 

szenvedéstörténete  az  Írásokat?  /  Czövek  Tamás. –  p. 
12. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Isten műhelye, 

p. 5-12. 

122/ 
DARVAS Anikó 

Január  :  "Amíg  csak  föld  lesz,  nem  szűnik  meg  a 

vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a 
nappal és az éjszaka." / Darvas Anikó. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 23-24. 

123/ 
DÁVID Adél 

Perikópareform? : Háttérinformációk a  németországi 

protestáns  egyházak  perikóparendjéről,  a  perikóparend 
reformjáról és a rend hazai bevezetésének mérlegelése / 
Dávid Adél. 

background image

10  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1., 

Tanulmányok, p. 14-18. 

124/ 
DÁVID Adél 

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap : Mk 10,13-

16  :  igehirdetési  előkészítő  /  Dávid  Adél. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
válogatott. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 268-270. 

125/ 
DEÁK Eszter (1962-) 

Egy  tudós  eszmecsere  dokumentumai  :  Schedius 

Lajos 

levelezése 

Deák 

Eszter. – 

Bibliogr. 

jegyzetekben. – Res. német nyelven. 

In: Magyar Könyvszemle. – 130. (2014) 1., p. 30-65. 

126/ 
DEÁK László 

Mit mondjunk Robinak? / Deák László. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2., 

Mécses a te igéd, p. 41. 

127/ 
DEBRECZENI-DROPPÁN Béla 

Kétszáz  éve  született  Pulszky  Ferenc  /  Debreczeni-

Droppán Béla. 

In: Honismeret. – 42. (2014) 5., p. 6-10. 

128/ 
DEME Dávid 

Böjt 3. vasárnapja (Oculi) : Jn 1,35-40 : igehirdetési 

előkészítő  /  Deme  Dávid. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 111-113. 

129/ 
DEME Dávid 

Március  :  "Ha  Isten  velünk,  ki  lehet  ellenünk?"  / 

Deme Dávid. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 27-30. 

130/ 
DEME Dávid 

Szakál Árpád : 1926-2013 / Deme Dávid. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Megfutottam pályámat, p. 180-182. 

131/ 
DÉR Katalin (1949-) 

A Jelenések könyve / Dér Katalin. – Budapest, 2013. 
Ismertetés: A Biblia utolsó írása / Bácskai Károly. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 73-

74. 

132/ 
DETRE János 

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap : Kol 3,17-

4,1  :  igehirdetési  előkészítő  /  Detre  János. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 387-390. 

133/ 

Dokumentumok  és  tanulmányok  a  Magyarországi 

Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról, 
1945-1990 / szerk. Mirák Katalin. – Budapest, 2014. 

Ismertetés:  Rangon  aluli  házasság  /  Gyarmati 

György. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 75-

77. 

134/ 

Dokumentumok  és  tanulmányok  a  Magyarországi 

Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról, 
1945-1990  /  szerk.  Mirák  Katalin. –  Budapest  :  Luther, 
2014. – 730 p. : ill. ; 24 cm. – (Háló, ISSN 2061-7682 ; 
2.) 

Bibliogr. a jegyzetekben tanulmányonként 
ISBN 978-963-380-033-1 fűzött 

135/ [vacat] 

136/ [vacat] 

137/ 

Dokumentumok  és  tanulmányok  a  Magyarországi 

Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról, 
1945-1990 / szerk. Mirák Katalin. – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Szabadíts ki a hálóból... / Isó Gergely 
In: 

Keresztyén  Igazság. –  102.  (2014)  2., 

Könyvismertetés, p. 35-39. 

138/ 
DOROSMAI Erzsébet 

Arcok  a  múltból  :  tanár  és  tanítvány  az  1890-es 

évekből / Dorosmai Erzsébet. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 229-241. 

139/ 
DUSNOKI-DRASKOVICH József 

Az  ifjú  Zsilinszky  Mihály  utazásai  /  Dusnoki-

Draskovich József. – Bibliogr.: p. 29. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 22-29. 

140/ 
ECSEDI Zsuzsanna 

Életút  a  Saale  partjától  a  Temze  vizéig  /  Ecsedi 

Zsuzsa. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 16., Panoráma, p. 

8. 

background image

11  

141/ 
ECSEDI Zsuzsanna 

A  budahegyvidéki  evangélikus  gyülekezet  kántora  / 

Ecsedi Zsuzsanna. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  21.  (2013/2014)  4.,  p. 

429-430. 

142/ 
ECSEDI Zsuzsanna 

Kétszáz  éve  született  Egressy  Béni,  a  Szózat 

zeneszerzője / Ecsedi Zsuzsa. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  17.,  Keresztutak, 

p. 5. 

143/ 
ECSEDY Judit, V. (1946-) 

Nyomdák sorsa, könyvek sorsa / V. Ecsedy Judit. 
In: Lyukasóra. – 22. (2013) 2., p. 11-15. : ill. 
In: Lyukasóra. – 23. (2014) 2., p. 93-96. : ill. 

144/ 
ENYEDI Ágnes 

Találkozások a nyelvórán / Enyedi Ágnes. – Az éves 

tematikus cím: Szervezeti  kultúra. –  A 2013. december 
3-án  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  iskoláiban 
tanító  élő  idegennyelv-szakos  tanárok  első  közös 
konferenciáján  elhangzott  előadás  írott  változata. – 
Bibliogr.: p. 83. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Innovatív 

pedagógia, p. 77-83. 

145/ 
ENYEDI Pál 

Herbert Wulf : 1934-2013 / Enyedi Pál. 
In:  Magyar  Egyházzene. –  21.  (2013/2014)  4.,  p. 

439-446. 

146/ 
ÉRFALVY Lívia (1979-) 

Esztétikum  és  etikum  a  magyar  irodalomban  / 

Érfalvy Lívia. – Bibliogr.: p. 255. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 253-255. 

147/ 
ÉRFALVY Lívia (1979-) 

Úgy  éltek,  akár  a  dombok  /  Érfalvy  Lívia. – 

Ismertetett  mű:  Zeniter,  Alice:  Szomorú  vasárnap, 
avagy  a  semmi  ágán.  -  Ford.  Kovács  Veronika.  - 
Budapest, KGRE ; L'Harmattan, 2014. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 70-

73. 

148/ 
ÉRFALVY Lívia (1979-) 

Vallomás  létről  és  költészetről  :  Kosztolányi  Dezső: 

Októberi táj / Érfalvy Lívia. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 56-62. 

149/ 

Európai Bizottság : foglalkoztatás, szociális ügyek és 

esélyegyenlőség  :  a  migránsok  és  etnikai  kisebbséghez 
tartozók  társadalmi  befogadásának  és  munkaerőpiacra 
jutásának 

elősegítése 

céljából 

nyújtott 

ESzA 

támogatások  értékelése  :  Roma  tematikus  jelentés  : 
vezetői összefoglaló. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 293-319. 

150/ 

Evangélikus  hittankönyv  7-8  évesek  számára  / 

Kretzné Budaker Dóra, Lacknerné Puskás Sára, Tompa 
Pálné. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. – 140 p. 

ISBN 978-963-9571-93-8 

151/ 

Evangélikus nevelési és oktatási stratégia. – Az éves 

tematikus cím: Szervezeti kultúra. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Stratégiai 

gondolkodás, p. [67]-76. 

152/ 

Az  evangéliumok  színe  :  újszövetségi  kifestő  4-10 

éveseknek  /  [szerk  Rozs-Nagy  Szilvia  ;  kiad.  az 
Evangélikus Nevelési és Oktatási Osztály]. – Budapest : 
Luther, 2014. – 43 p. : ill. ; 30 cm 

ISBN 978 963 380 035 5 fűzött 

153/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Bátorság  és  teopoézis  az  imádságban  /  Fabiny 

Tamás. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  17.,  Keresztutak, 

p. 5. 

154/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Evangélikus-katolikus párbeszéd / Fabiny Tamás. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, Kitekintés, p. 333-335. 

155/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Félidőben 2017 felé  /  Fabiny Tamás. –  In: Budavári 

Hírmondó. - 19. (2014) 3. - p. 4. 

156/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Hitetek  mellé  ragasszatok  tudományt!  /  Fabiny 

Tamás. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 7-8. 

157/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Karácsony  ünnepe  :  Tit  2,11-14  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Fabiny  Tamás. –  Tallózót  Szakács  Tamás 

background image

12  

készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila,  Réz-Nagy 
Zoltán és Románné Bolba Márta gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 460-463. 

158/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Kardból ekét-harminc év után / Fabiny Tamás. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 4-6. 

159/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Kereszt  fogantyú  nélkül  /  Fabiny  Tamás  ;  [előszó 

Jónás István]. – 2. kiadás. –  Budapest : Luther, 2014. – 
192 p. : ill. ; 17 cm + 1 CD. 

160/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Kereszt  fogantyú  nélkül  /  Fabiny  Tamás  ;  [előszó 

Jónás István]. – Budapest, 2013. 

Ismertetés: Lelki útvonaltervező / Gáncs Péter. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 101-102. 

161/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Két  zsidó  megy  az  utcán  /  Fabiny  Tamás. –  In: 

Kőbányai Harangszó. - 2014/1., 68. sz. - p. 30-33. 

162/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Két zsidó megy az utcán... / Fabiny Tamás. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 181-182. 

163/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Láthatóan  evangélikus  :  szervezeti  kultúra  a 

Magyarországi Evangélikus Egyházban / Fabiny Tamás 
;  Pap  Kinga  Marjatta. –  Az  éves  tematikus  cím: 
Szervezeti kultúra az egyházban. – Bibliogr.: p. 11. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Láthatóan 

evangélikus, p. 4-11. 

164/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Oktatás,  kutatás  és  növelés-nevelés  /  Fabiny 

Tamás. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2014. , p. 1-2. 

165/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Az  örökkévalóság  előlege  :  személyes  sorok 

Szokolay Sándor halálára / Fabiny Tamás. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  59-
61. 

166/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Reformáció  és  kultúra:  növelés  és  nevelés  /  Fabiny 

Tamás. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 2., p. 3. 

167/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Személyes sorok a Kapernaumból / Fabiny Tamás. – 

80 éves a Kapernaum.  

In:  80  éves  a  Kapernaum.  –  [Gyenesdiás]  : 

[Kapernaum], 2014. – p. 6-7. 

168/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Szép  az  Isten  :  szépség  az  Újszövetségben  /  Fabiny 

Tamás. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 30-31. 

169/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Veszteség  vagy  nyereség,  halál  vagy  Krisztus  : 

igehirdetés  Megyaszai  László  Kálmán  temetésén  / 
Fabiny Tamás. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Figyelő, Krisztusban  mindnyájan életre  kelnek, p. 220-
221. 

170/ 
FABINY Tibor (1955-) 

Az  51.  zsoltár  hatástörténete,  és  annak  egy  mai 

aktualitásáról  /  Fabiny  Tibor. –  In:  Bűn-vallás  és 
kegyelem  :  előadások  a  vallástudomány  és  a  theológia 
vonzásköréből  :  Wesley  János  Lelkészképző  Főiskola 
2012. március 16-18. / szerk. Hubai Péter. - p. 74-96. 

171/ 
FABINY Tibor (1955-) 

Az anglikanizmus öt évszázada : I. Az anglikanizmus 

kezdetei:  a  16.  század  /  Fabiny  Tibor. –  Bibliogr.:  p. 
130. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4., 

Tanulmányok, p. 122-130. 

172/ 
FABINY Tibor (1955-) 

Hetvened  vasárnap  :  1Móz  22,1-13  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Fabiny  Tibor. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy  Zoltán  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 68. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 64-70. 

173/ 
FABINY Tibor (1955-) 

Ittzés János hetvenéves? : személyes hangú köszöntő 

egy negyedszázados barátság hátterén / Fabiny Tibor. 

In: Keresztyén Igazság. – 102. (2014) 2., Köszöntés, 

p. 31-34. 

background image

13  

174/ 
FABINY Tibor (1955-) 

William  Tyndale,  az  "angol  Luther"  élete  és 

mártíriuma / Fabiny Tibor.  

In:  Keresztyén  Igazság. –  103.  (2014)  3.,  Luther-

konferencia, p. 21-40. 

175/ 
FÁBRI György (1964-) 

Egyház  és  közélet  :  felelősségünk  a  különböző 

egyházkormányzati  szinteken  /  Fábri  György. – 
Bibliogr.: p. 306. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 305-306. 

176/ 
FÁBRI György (1964-) 

Hagyomány és kihívás / Fábri György. 
In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  3.,  Lectori 

salutem, p. 1-2. 

177/ 
FÁBRI György (1964-) 

Stratégiai  szervezetfejlesztés  a  Magyarországi 

Evangélikus  Egyházban  /  Fábri  György. –  Az  éves 
tematikus  cím:  Szervezeti  kultúra  az  egyházban. – 
Bibliogr.: p. 15. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Stratégiai 

szervezetfejlesztés, p. 12-[18]. 

178/ 
FÁBRI György (1964-) 

Virtuális oktatás / Fábri György. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 81-82. 

179/ 
FAJT Anita (1987-) 

Méznél édesb : 16-17. századi imádságainkról / Fajt 

Anita. – Bibliográfia: p. 103. 

In: Napút. – 16. (2014) 6., Bővéből szűkösen, p. 92-

103. 

180/ 
FEHÉR Károly 

Az  Ige  testté  lett  :  "Ott  fekszik  a  kisded  Jézus  a 

fagyon" / Fehér Károly. 

In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Tél. - p. 4. 

181/ 
FEKETE Csaba (1940-) 

Beythe korabeli kiskáté / Fekete Csaba. 
In:  Theologiai  Szemle. –  57.  (2014)  1.,  Taníts 

minket, Urunk!, p. 23-34. 

182/ 
FEKETE Csaba (1940-) 

Egystrófásaink / Fekete Csaba. 
In:  Confessio. –  38.  (2014)  1.,  p.  79-94.  :  ill., 

táblázat, kotta 

183/ 

Felebarát  vagy  Embertárs  :  bibliafordítások  és 

használatuk  a  mai  Magyarországon  /  [szerk.  Fabiny 
Tibor,  Pecsuk  Ottó,  Zsengellér  József]  ;  [közread.  a] 
Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány. – Budapest : 
Luther : Kálvin : Hermeneutikai Kutatóközpont, 2014. – 
247 p. ; 24 cm. 

Bibliogr. a lábjegyzetben 
ISBN 978 963 380 038 6 fűzött. – ISBN 978 963 558 

271 6 

184/ 

Félre  bánat,  félre  bú...  [Hangfelvétel]  :  válogatás  a 

magyar  népzene  vidám,  mulattató  anyagából  /  szerk. 
Joób Árpád. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. – 140 p., 
2 CD ; 12 cm. 

185/ 
FENYVESI Félix Lajos (1946-) 

A halál ellen : Szántó Piroska születésének századik 

évfordulójára / Fenyvesi. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 2., Panoráma, p. 9. 

186/ 
FENYVESI Félix Lajos (1946-) 

Világokat  varázsló  :  Kormos  István  (1923-1977) 

emlékezete / FFL. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 2., Panoráma, p. 8. 

187/ 
FERENCZI Ilona (1949-) 

Brassótól  Eperjesig,  Pataktól  Sopronig  :  vázlatos 

áttekintés a 16-17. századi egy- és többszólamú, vokális 
és  instrumentális  zenével  a  Zenetudományi  Intézetben 
negyven éve folyó kutatásokról / Ferenczi Ilona. 

In: Magyar zene. – 52. (2014) 4., p. 384-394. 

188/ 
FERENCZI Ilona (1949-) 

A  genfi  zsoltárok  helye  a  magyarországi  református 

és evangélikus énekeskönyvben / Ferenczi Ilona. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  21.  (2013/2014)  2.,  p. 

197-204. 

189/ 
FINTA Gergely 

Intonációk,  korálelőjátékok  :  szemelvények  a  kántor 

szak  munkájából  /  Finta  Gergely. –  In:  Teológia  és 
kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest : Luther, 2014. , p. [153]-164. 

190/ 
FINTA Gergely 

Laus  eum  in  cordis  et  organo  :  a  genti  oltárkép 

zenész  szemmel  /  Finta  Gergely. –  In:  Teológia  és 
kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest : Luther, 2014. , p. [147]-152. 

background image

14  

191/ 
FINTA Gergely 

Orgonahangverseny  a  Bécsi  kapu  téri  evangélikus 

templomban  :  in  memoriam  Baróti  István  /  Finta 
Gergely. – 2014.  

192/ 
FINTA Gergely 

Orgonahangverseny  a  veszprémi  Szt.  Margit 

templomban / Finta Gergely. – 2014. 

193/ 
FINTA Gergely 

Tarts meg Urunk szent Igédben : korálelőjáték / Finta 

Gergely. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2014. ,  p. 
[153]-164. 

194/ 
FISCHL Vilmos (1972-) 

Keresztény  egységtörekvések  :  az  egyházak 

párbeszédkultúrája / Fischl Vilmos. – Az éves tematikus 
cím: Szervezeti kultúra. – Jegyzetek: p. 33. – Bibliogr.: 
p. 40. 

In: Evangélikus Nevelés. – 13. (2014) 1., Szervezeti 

kultúra az egyházban, p. 33-40. 

195/ 
FISCHL Vilmos (1972-) 

Az  ökumené  helyzete  Magyarországon  /  Fischl 

Vilmos. –  A  PPKE  Hittudományi  Karán  működő  Ut 
Unum  Sint  Ökumenikus  Intézetben  2013  október  3-án 
elhangzott előadás szerkesztett változata. 

In: Ökumené. – 20. (2014) 1., Előadások, p. 4-6. 

196/ 
FODOR Tamás (1965-) 

Berzeviczy  Albert,  egy  elfelejtett  kultúrpolitikus  / 

Fodor Tamás. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 121-131. 

197/ 
FÓNAI Mihály (1956-) 

A  cigány  népesség  egészségi  állapotának  összetevői 

Északkelet  Magyarországon  /  Fónai  Mihály,  Pénzes 
Mariann. 

In: Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? : a 

cigány  népesség  élethelyzete  és  kitörési  lehetőségei 
Északkelet-Magyarországon  /  Fónai  Mihály,  Pénzes 
Mariann, Vitál Attila szerk. ; [közread. a] ... Szocio East 
Egyesület. –  Nyíregyháza  :  Krúdy  Kvk.  :  Szocio  East 
Egyes., cop. 2006, p. 75-109. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 234-281. : ill., táblázat. 

198/ 
FORGÁCS István (1976-) 

Cigánynak  lenni  :  leszámolás  a  tabukkal  /  Forgács 

István. – [Budapest], cop. 2013. 

Ismertetés: Apámnak, fiamnak / Bakay Péter 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 77-

79. 

199/ 
FORGÓ András 

kései 

konfesszionalizáció 

magyarországi 

jellegzetességeiről / Forgó András. 

In: Korall. – 15. (2014) 57., p. 92-109. 

200/ 
FORRAY R. Katalin (1942-) 

Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban / 

Forray R. Katalin. – Bibliogr. a jegyzetekben. 

In: Elköteletzettség és sokoldalúság : tanulmánykötet 

Barakonyi Károly tiszteletére / szerk. Bugár Gyöngyi és 
Farkas  Ferenc  ;  [kiad.  Pécsi  Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar]. – Pécs : PTE KTK, 2009, 
p. 273-278. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 222-233. 

201/ 
FRANKÓ Dóra 

Gondolatok  a  petesejt-adományozásról  /  Frankó 

Dóra. – Bibliogr.: p. 56-57. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Modus 

vivendi, p. 48-57. 

202/ 
FRICZ-MOLNÁR Péter 

Egy  sokrétű  evangélikus  személyiség  :  portrévázlat 

dr. Fritz (Fejes) Lászlóról / Fricz-Molnár Péter. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 27., Panoráma, p. 

8-9. 

203/ 
GABNAI Sándor 

Bibliatanulmány : Jn 6,1-15 / Gabnai Sándor. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Különszám. - p. 5-

6. 

204/ 
GALAMBOS Ádám (1984-) 

A  kereszténység  Auschwitz  után  /  Galambos 

Ádám. – Bibliogr.: p. 65. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  4.,  Modus 

vivendi, p. 60-65. 

205/ 
GÁNCS Aladár (1925-2009) 

A  "zenélő  lutheránus"  -  az  "ötödik  evangélista"  / 

Gáncs Aladár. 

background image

15  

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 89-
91. 

206/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

Angyali  küldetés  :  igehirdetés  Polgár  Rózsa 

temetésén (Zsolt 136,1; 1Kor 13,8) / Gáncs Péter. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Figyelő, Krisztusban  mindnyájan életre  kelnek, p. 260-
261. 

207/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

Humán-erő gazdálkodás egyházunkban / Gáncs Péter 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 315-316. 

208/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

Húsvét ünnepe : Jón 2,2-10 : igehirdetési előkészítő / 

Gáncs  Péter. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki  Anikó 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 148. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 147-150. 

209/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

"Keresztfa titka tündököl" / Gáncs Péter. 
In:  Miskolci  Keresztény  Szemle. –  10.  (2014)  1.,  p. 

9-10. 

210/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

Szárnyalás utáni földet érés... / Gáncs Péter. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12., 

Figyelő, Visszatekintés, p. 456. 

211/ 
GÁNCS Tamás 

Advent  1.  vasárnapja  :  Mt  21,1-9  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Gáncs  Tamás. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Kerepeszki Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 429-432. 

212/ 
GÁNCS Tamás 

A  hit  fejlődése  és  a  "hit  oktatása"  :  gondolatok  a 

"semmittudás egyeteméről" kilépve / Gáncs Tamás. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 62-64. 

213/ 
GARÁDI Péter 

Ébredve és ébresztve / Garádi Péter 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 3., p. 36-37. 

214/ 
GAUCK, Joachim (1940-) 
Winter in Sommer, Frühling im Herbst 

Nyári  fagyok,  őszi  kikelet  :  visszaemlékezések  / 

Joachim  Gauck  ;  Kaposi  Luca. –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2014. – 317 p. ; 21 cm. 

ISBN 978-963-380-041-6 

215/ 
GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva (1963-) 

Május  :  "Krisztusban  tehát  nincs  zsidó,  sem  görög, 

nincs  szolga,  sem  szabad,  nincs  férfi,  sem  nő,  mert  ti 
mindnyájan  egyek  vagytok  a  Krisztus  Jézusban."  / 
Gerőfiné Brebovszky Éva. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 33-35. 

216/ 
GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva (1963-) 

Nagypéntek : Zsid 10,11-18 : igehirdetési előkészítő / 

Gerőfiné  Brebovszky  Éva. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött. – Bibliogr.: p. 143. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 141-144. 

217/ 
GICZI Zsolt 

A  katolikus-protestáns  vegyes  házasságok  és  a 

reverzálisok  ügye  az  1920-as  évek  Magyarországán  / 
Giczi Zsolt. – Bibliogr. a jegyzetekben. 

In: 

Acta 

Universitatis 

Szegediensis 

Acta 

Historica. – (2014) 136., p. 107-120. 

218/ 
GÖMBÖCZ Elvira (1972-) 

Gazdasági  globalizáció  és  spiritualitás  /  Gömböcz 

Elvira. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  :  Luther,  2014. ,  p. 
[104]-115. 

219/ 
GOMBOCZ Eszter (1959-) 

A keresztlevelek hamisításától a templomi gettóig : a 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  a  zsidómentés  / 
Gombocz Eszter. 

In: Egyházfórum. – 29. (2014) 2-3., Súlypont, p. 36-

43. 

220/ 
GOMBOCZ Eszter (1959-) 

Zsidó 

válaszkísérletek 

holokausztra 

az 

ultraortodoxiától  a  neológiáig  visszaemlékezések, 
döntvények  és  rabbibeszédek  tükrében  /  Gombocz 
Eszter. –  In:  Bűn-vallás  és  kegyelem  :  előadások  a 
vallástudomány  és  a  theológia  vonzásköréből  :  Wesley 
János  Lelkészképző  Főiskola  2012.  március  16-18.  / 
szerk. Hubai Péter. - p. 142-156. 

background image

16  

221/ 
GÖRÖZDI Zsolt 

Protestáns 

egyházértelmezés 

reformáció 

századában  a  jelentősebb  egyházi  rendtartásokban  / 
Görözdi Zsolt. – Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. – 
137  p.  ;  23  cm. –  (Károli  könyvek.  Monográfia,  ISSN 
2063-3297) 

Bibliogr.: p. 130-136. 
ISBN 978-963-236-889-4 fűzött 

222/ 
GRENDORF Péter 

Böjt  2.  vasárnapja  (Reminiscere)  :  Mt  12,15b-21  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Grendorf  Péter. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 108-110. 

223/ 
GROZDITS Károly 

"Az  új  generáció  már  itt  van!"  :  Interjú  Barcsay 

Zsomborral  /  Grozdits  Károly. –  In:  Folk  Magazin,  21. 
(2014) 6., p. 18-20., p. 18-20. 

224/ 
GRYLLUS Dániel (1950-) 

Kiről  hisszük  el,  hogy  szándéka  szerint  Isten 

bölcsessége  van  a  szívében?  /  Gryllus  Dániel. –  A 
folyóirat  Hogyan  dönt  a  keresztyén  ember?  c. 
körkérdésére adott válasz. 

In: Confessio. – 38. (2014) 1., p. 22-23. 

225/ 
GUÓTH Emil (1961-) 

Az  evangélikus  egyház  az  állami  elvárások  és  a 

nemzetiségi  identitástörekvések  kereszttüzében  a  19. 
század második felében / Guóth Emil. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 109-120. 

226/ 
GYARMATI György (1951-) 

Tettes  és  áldozatok  :  töprengések  /  Gyarmati 

György. – Bibliogr.: p. 61. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 53-61. 

227/ 
GYŐRFFY Eszter 

A  protestáns  egyetemi  hallgatók  hitbeli  ismerete  és 

vallásos  szokásai  egy  felmérés  alapján  /  Győrffy 
Eszter. – Bibliogr.: p. 351. 

In:  Kapcsolatban  -  Istennel  és  emberrel  : 

pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok / szerk. Fülöp 
József,  Mirnics  Zsuzsanna,  Vassányi  Miklós  ;  Kuhn 
Gabriella  Szilvia  közrem. –  Budapest  :  KRE  : 
L'Harmattan, cop. 2014, p. 333-351. : ill., táblázat. 

228/ 
GYŐRI Dávid 

Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap : 1Pt 1,13-

16  :  igehirdetési  előkészítő  /  Győri  Dávid. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 397. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 396-398. 

229/ 
GYŐRI Gábor Dávid 

Stöckel  Lénárd  és  a  bártfai  iskola  /  Győri  Gábor 

Dávid. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 92-
95. 

230/ 
GYŐRI János Sámuel 

Győri János, a hídpásztor / Győri János Sámuel. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 52-53. 

231/ 
GYŐRI László 

"A  kritikus  szolidaritást  vállalom,  de  a  magam  útját 

járom, őrzöm" : beszélgetés Fabiny Tamás evangélikus 
püspökkel / Győri László. 

In: Mozgó Világ. – 40. (2014) 6., p. 97-104. 

232/ 
HAFENSCHER Károly (1926-) 

Perbeszéd  helyett  párbeszéd  :  Hafenscher  Károllyal 

beszélget Zimányi Ágnes. – Budapest, 2014. 

Ismertetés:  Ökumené  a  Deák  téren  /  Döbrentey 

Ildikó. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 320-321. 

233/ 
HAFENSCHER Károly (1926-) 

Perbeszéd  helyett  párbeszéd  :  Hafenscher  Károllyal 

beszélget Zimányi Ágnes. – Budapest : Kairosz, 2014. – 
126 p. ; 17 cm. – (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 96.) 

ISBN 978-963-662-688-4 fűzött 

234/ 
HAFENSCHER Károly (1957-) 

Aki az  Atyától és a  Fiútól származik... / Hafenscher 

Károly. 

In: Dunántúli Harangszó. – 2014. Nyár. - p. 4. 

235/ 
HAFENSCHER Károly (1957-) 

Részt vettek / Hafenscher Károly (ifj.). 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Iránytű, p. 3-5. 

236/ 
HAJDUCH-SZMOLA Patrik 

Könnyűzene  =  könnyű  misszió?  :  Műhelymunka  a 

munkaévkezdő  lelkészkonferencián  /  Hajduch-Szmola 
Patrik. – Bibliogr.: p. 420. 

background image

17  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 417-420. 

237/ 
HAJNÓCZI Eszter 

Az  utópia  megjelenése  a  16.  századi  itáliai 

irodalomban / Hajnóczi Eszter. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 13-21. 

238/ 
HALLGRÍMUR Pétursson (1614-1674) 
Passíusálmar (magyar) 

Passió-énekek / Hallgrímur Pétursson ; Ordass Lajos 

fordításában ; Probstner János grafikáival  ; [a  szöveget 
Ittzés  Jánosné  gond.]  ;  [közread.  az]  Ordass  Lajos 
Alapítvány. – Budapest, 2013. 

Ismertetés:  Krisztus  szenvedéséről  -  északon  / 

Utassy Ferenc. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 84-

86. 

239/ 
HANGÓNÉ BIRTHA Melinda 

Dévai  Bíró  Mátyás,  Miskolc  reformátora  /  Hangóné 

Birtha Melinda. 

In:  Miskolci  Keresztény  Szemle. –  10.  (2014)  4.,  p. 

85-87. 

240/ 
HARMATI Béla László (1966-) 

A  címlapon  Krähling  János  budaörsi  temploma  / 

Harmati Béla László. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 1., p. 40. 

241/ 
HARMATI Béla László (1966-) 

Párhuzamos elképzelések : Tessedik Sámuel és Jean-

Frédéric Oberlin / Harmati Béla László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  12.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

242/ 
HAUSMANN, Jutta (1951-) 

Göttliche  Setzung  und  menschliche  Erfahrung  : 

alttestamentliche  Modelle  zum  gelingenden  Leben  / 
Jutta  Hausmann. –  In:  El  Beheiri  Nadja,  Erdődy  János 
(szerk.)  "Ins  Herz  geschrieben":  Die  Grundlagen  des 
freiheitlichen  Rechtsstaates.  Konferencia  helye,  ideje: 
Budapest, 

Magyarország, 

2013.06.10 

Budapest: 

Pázmány Press, 2014. p. 49-57. 

243/ 
HAUSMANN, Jutta (1951-) 

Küzdelem  az  igaz  istenképért  :  az  Ószövetség 

viszonya  a  képtilalomhoz  és  ennek  hatástörténete 
Arnold  Schönberg  Mózes  és  Áron  című  operájában  / 
Jutta  Hausmann  ;  ford.  Gátai  Hajnalka,  Verebics 
Petra. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 

szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2014. , p. [23]-
31. 

244/ 
HEGEDŰS Attila 

Asbóth László : 1927-2014 / Hegedűs Attila. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 181-182. 

245/ 
HEGEDŰS Attila 

In memoriam Asbóth László / Hegedűs Attila. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  22.,  Krónika,  p. 

10. 

246/ 
HEGEDŰS Attila 

A jó tanárság titka / Hegedűs Attila. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 76-78. 

247/ 
HEINRICHS Eszter 

Január : "Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges 

vagy,  hiszen  benned  bízom.  Ismertesd  meg  velem, 
melyik  úton  járjak,  mert  hozzád  vágyódik  lelkem."  / 
Heinrichs Eszter. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 23-25. 

248/ 
HEINRICHS Eszter 

Június : "Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz." / 

Heinrichs Eszter. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 35-38. 

249/ 
HEITMANN, Jan H. 

Terray  László  90  éves  /  Jan  H.  Heitmann  ;  ford. 

Tímea Bakay Holby. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 2., p. 28-29. 

250/ 
HELLER, Dagmar 

A  katolicitás  (egyetemesség)  kihívása  /  Heller 

Dagmar ; ford. Szentpétery Péter. – Bibliogr.: p. 448. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12., 

Figyelő, Előadások, p. 442-448. 

251/ 
HENSCHEL, Frank 

Religions and the nation in Kassa before World War 

I  /  Frank  Henschel. –  Bibliogr.:  p.  869-874. – 
Összefoglalás angol nyelven: p. 850. 

In: The Hungarian Historical Review. – 3. (2014) 4., 

Religion in social relations, p. 850-874. : ill., táblázat. 

background image

18  

252/ 
HERÉNYI István 

110 éves a Lutheránia, 1904-2014 / Herényi István. – 

Budapest  :  Lutheránia  Énekkar,  2014. –  40  p.  :  ill.  ; 
15x21 cm. – Angol nyelvű előszó. 

253/ 
HERZOG Csaba (1953-) 

Üdítő,  élő  víz  :  száz  éve  született  Csepregi  Béla  / 

Herzog Csaba. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Megemlékezés, p. 375-377. 

254/ 
HEUBACH, Joachim 

A lélek ajándéka mint Isten ígértének beteljesedése / 

Joachin 

Heubach 

ford. 

Weltler 

Rezső. – 

Vendégelőadás  1988.  május  18-án  Nagyszebenben 
(Sibiu/Hermannstadt),  az  ottani  teológiai  intézetben. – 
Az előadás megjelent a "Weise mir Herr deinen Weg, In 
memoriam  Joachim  Heubach"  című,  Werner  Führer  és 
Albrecht Immanuel Herzog által kiadott kötetben... 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  102.  (2014)  2., 

Tanulmányok, p. 8-13. 

255/ 
HEUVEL, Eric (1960-) 
De ontdekking (magyar) 

Családi  titok  /  Eric  Heuvel. –  Budapest  :  Luther 

Kiadó, 2014. – 60 p. : ill., színes ; 28 cm. 

ISBN 978-963-380-051-5 fűzött 

256/ 

A  hit  nemzetmegtartó  ereje  :  a  Keresztény 

Értelmiségiek  Szövetsége  IX.  országos  kongresszusa  : 
2013.  november  9.  /  [szerk.  Rochlitz  Bernadett, 
Kéthelyi Mátyás]. – Budapest : Kairosz : KÉSZ, 2014. – 
164  p.  ;  20  cm. –  A  Budapesten  rendezett  kongresszus 
szerkesztett előadásai. 

ISBN 978-963-662-687-7 fűzött 

257/ 
HOLLÓ Péter 

Az  egyházak  és  az  ügynökkérdés  :  állam  és  egyház 

viszonya Magyarországon 1945 után / Holló Péter. 

In: Sola Scriptura. – 16. (2014) 1., p. 42-46. 

258/ 
HOLLÓ Péter 

Milánói  Ediktum  1700.  :  a  keresztény  egyházak 

öröksége  és  feladata  a  XXI.  században  :  Budapest, 
2013.  november  21.  /  Holló  Péter. –  Beszámoló  a 
Budapesten, 

2013. 

november 

21-én 

megtartott 

konferenciáról. 

In:  Egyháztörténeti  Szemle. –  15.  (2014)  1.,  p.  160-

163. 

259/ 

Homiletika  ökumenikus palettán : együttgondolkodó 

előadások  az  igehirdetésről  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest, 2013. 

Ismertetés: Az igehirdetés: közügy / Kádár Ferenc 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 102-104. 

260/ 
HORVÁTH Ernő Zoltán 

"Életrevalók"  -  Híres  emberek  és  alkotásaik  : 

valamennyien sajátos nevelési igényűek / Horváth Ernő 
Zoltán. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 206-213. 

261/ 
HORVÁTH-HEGYI Áron 

Óév  este  :  2Tim  4,1-8  :  igehirdetési  előkészítő  / 

Horváth-Hegyi  Áron. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila,  Réz-Nagy 
Zoltán és Románné Bolba Márta gyűjtött. – Bibliogr.: p. 
470. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 468-471. 

262/ 
HORVÁTH-HEGYI Olivér 

Június  :  "A  Lélek  gyümölcse  pedig:  szeretet,  öröm, 

békesség,  türelem,  szívesség,  jóság,  hűség,  szelídség, 
önmegtartóztatás." / Horváth-Hegyi Olivér. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 35-37. 

263/ 
HORVÁTH László Imre (1981-) 

Lett  este  és  lett  reggel  /  Horváth  László  Imre. – 

Budapest, 2014. 

Ismertetés:  Erőtlenség  által  /  Molnár  Illés. – 

Bibliogr.: p. 73. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szemle, p. 70-

73. 

264/ 
HORVÁTH Orsolya 

Bultmann 

reflexiói 

nemzetiszocializmusra 

marburgi prédikációiban / Horváth Orsolya. 

In:  Theologiai  Szemle. –  57.  (2014)  1.,  Taníts 

minket, Urunk!, p. 9-15. 

265/ 
HÓVÁRI János 

Thököly  Imre  és  Zrínyi  Ilona  Izmitben  /  Hóvári 

János. 

In:  Magyar  Tudomány. –  175.  (2014)  9.,  p.  1062-

1076. 

266/ 
HOWES, Graham (1938-) 
The art of the sacred (magyar) 

A szakralitás művészete : bevezetés a művészet és a 

hit  esztétikájába  /  Graham  Howes  ;  [ford.  Máthé 
Andrea]. – Pannonhalma, 2011. 

background image

19  

Ismertetés:  A  szent  és  a  szép  /  Harmati  Béla 

László. – Bibliogr.: p. 70. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szemle, p. 69-

70. 

267/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956-) 

Ház  és  lakója  :  Ybl  Miklós  és  Balassa  János  /  H. 

Hubert Gabriella. – p. 47-48. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Hajlék, p. 38-

48. 

268/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956-) 

Könyvtár  és  olvasója  :  Szentiványi  Vince  Bogomér 

és  Madách  Imre  /  H.  Hubert  Gabriella. –  Egy 
magánkönyvtár  sorsa  és  bekerülése  az  Evangélikus 
Országos Könyvtárba 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  26.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

269/ 
HÜSE Lajos (1970-) 

Kettős  mérce  az  iskola  szerepének  megítélésében  - 

egy  kirekesztés-kutatás  margójára  /  Hüse  Lajos. – 
Bibliogr.: p. 98. – Bibliogr.: p. 205-206. 

In: Iskolakultúra. – 21. (2011) 1., p. 88-98. 
In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 183-206. 

270/ 
HÜSE Lajos (1970-) 

A kirekesztés diskurzusa / Hüse Lajos. – Bibliogr.: p. 

136-137. – Eredetileg megjelent In: Kapocs 7. (2008) 5. 
p. 2-23. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 84-137. 

271/ 

Imák  Auschwitz  után  /  [szerk.  Galambos  Ádám]  ; 

[felekezeti  résztvevők  Fabiny  Tamás  et  al.]  ; 
[képzőművészek Benczúr Emese et al.] ; [fotók Magyari 
Márton] ; [közread. az] Asztali Beszélgetések Kulturális 
Alapítvány. –  Budapest  :  Luther,  2014. –  45  p.  :  ill.  ; 
20x21  cm. –  2014-ben  Budapesten,  a  Rumbach 
Sebestyén  utcai  zsinagógában  rendezett  kiállítás 
katalógusa. 

ISBN 978-963-380-049-2 fűzött 

272/ 
ISÓ Dorottya 

Szentháromság  ünnepe  után  12.  vasárnap  :  Róm 

3,28-31  :  igehirdetési  előkészítő  /  Isó  Dorottya. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat 
Kerepeszki  Anikó  és  Réz-Nagy  Zoltán  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 346. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 344-347. 

273/ 
ISÓ Gergely 

Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi világgyűlésen, 

I.  /  Isó  Gergely. –  Jegyzetek:  p.  46-60. –  Bibliogr.:  p. 
46-60. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014)  4., 

Tanulmányok, p. 46-60. 

274/ 
ISÓ Zoltán 

Ötvened  vasárnap  (Esto  mihi)  :  1Móz  13,5-18  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Isó  Zoltán. –  Tallózót  Szakács 
Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy  Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 75. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 70-76. 

275/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

Somnus  mortis  imago  :  az  alvás  mint  a  halál 

metaforája  a  16.  század  második  felének  német 
evangélikus teológiájában / Ittzés Gábor. 

In: Theologiai Szemle. – 57. (2014) 4., p. 196-204. 

276/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

Reformáció  és  kultúra  :  Luther,  Melanchthon  és 

Arisztotelész  a  wittenbergi  egyetemen  a  XVI.  század 
elején,  I.  /  Ittzés  Gábor. –  A  révfülöpi  Luther-
konferencián  2014.  január  31-én  elhangzott  előadás 
szerkesztett  változata.  Rövidítve 

megjelent  az 

Evangélikus Élet 2014. február 16-i számában 

In:  Keresztyén  Igazság. –  102.  (2014)  2.,  Luther-

konferencia, p. 21-30. 

277/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

Reformáció  és  kultúra  :  Luther,  Melanchthon  és 

Arisztotelész  a  wittenbergi  egyetemen  a  XVI.  század 
elején,  II.  /  Ittzés  Gábor. –  A  révfülöpi  Luther-
konferencián  2014.  január  31-én  elhangzott  előadás 
szerkesztett  változata.  Rövidítve 

megjelent  az 

Evangélikus  Élet  2014.  február  16-i  számában. – 
Jegyzetek p. 9, 12. – Bibliogr.: p. 18-20. 

In:  Keresztyén  Igazság. –  103.  (2014)  3.,  Luther-

konferencia, p. 9-20. 

278/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

A wittenbergi egyetem a 16. század első évtizedeiben 

/  Ittzés  Gábor. –  Bibliogr.  a  jegyzetekben. – 
Összefoglalás angol nyelven: p. 453. 

In: Történelmi Szemle. – 56. (2014) 3., p. 423-453. : 

ill., táblázat. 

background image

20  

279/ 
ITTZÉS János (1944-) 

Igehirdetés  Szokolay  Sándor  gyászistentiszteletén  / 

Ittzés János. – Hangfelvétel alapján szerkesztett szöveg. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  101.  (2014).  1., 

Emlékezünk, p. 32-34. 

280/ 

Ízlelő  (egy)háztáji  ízeink  :  rendhagyó  szakácskönyv 

nem  csak  evangélikusoknak  /  szerk.  Buday-Malik 
Adrienn. –  2.  kiadás. –  Budapest  :  Luther  Kiadó, 
2014. –  144  p.  :  ill.  ;  23  cm. –  "A  könyvben  található 
recepteket 

magyarországi 

evangélikus 

lelkészfeleségek közössége jegyzi." 

281/ 
IZSÓ Zita (1986-) 

Színről színre / Izsó Zita. – Budapest, 2014. 
Ismertetés: A kettős látás poétikája / Molnár Illés. – 

Bibliogr.: p. 79. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szemle, p. 77-

79. 

282/ 
JACOB, William 

Az anglikanizmus öt évszázada : III. Anglikanizmus 

a 18. században / William Jacob ; ford. Molnár Lilla. – 
Bibliogr.: p. 207. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Tanulmányok, p. 202-207. 

283/ 
JANGFELDT, Bengt (1948-) 
Raoul Wallenberg (magyar) 

Raoul  Wallenberg  élete  /  Bengt  Jangfeldt  ;  [ford. 

Tótfalusi István]. – Budapest, cop. 2014. 

Ismertetés:  Egy  beteljesedett  élet  :  Raoul 

Wallenberg, a zsidók megmentője / Korányi András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 383-384. 

284/

 

[vacat] 

285/ 
JÁNI János (1939-) 

Emlékezés  a  száz  éve  született  Tihanyi  János 

lelkészre / Jáni János. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 12., Fókusz, p. 10. 

286/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős elhivatottsággal. 5. : válogatás a somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  :  Sántha 
Károly / Jáni János. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  4.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

287/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős elhivatottsággal. 6. : válogatás a somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  :  Fabiny 
Tamás / Jáni János. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  17.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

288/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős elhivatottsággal. 7. : válogatás a somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  :  Deméné 
Smidéliusz Katalin / Jáni János. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  22.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 9. 

289/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős  elhivatottsággal  :  válogatás  a  somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  /  [összeáll., 
szerk.  és  az  életrajzi  írásokat  kész.  Jáni  János]. – 
Budapest : Luther Kiadó, 2014. – 190 p. : ill. ; 21 cm. 

290/ 
JANKOVITS Béla 

Száz  éve  született  Mihácsi  Lajos  :  Ostffyasszonyfa, 

1914. november 2. - Dunaújváros, 1989. szeptember 23. 
/ Jankovits Béla. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  44.,  Krónika,  p. 

14. 

291/ 
JENEI Teréz (1958-) 

Cigány 

mese, 

cigánymese-gyűjtés, 

cigány 

mesemondás  /  Jenei  Teréz. –  Bibliogr.:  p.  33-35. – 
Eredetileg  megjelent  In:  Jenei  Teréz:  Cigány  mesék 
szerepe a szociális tanulásban. Pécs (2009) Kézirat, PhD 
értekezés. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 12-35. 

292/ 
JENEI Teréz (1958-) 

Az  iskola,  a  tanulás  és  a  könyvekhez  való  viszony 

megjelenése  cigány  népmesékben  /  Jenei  Teréz. – 
Bibliogr.: p. 60-62. – Bibliogr.: p. 67-68. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 48-62. 

In: Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére 

/  szerk.  Csóka-Jaksa  Helga,  Schmelczer-Pohánka  Éva, 
Szeberényi  Gábor. –  Pécs  :  PTE  Egyetemi  Kvt.  és 
Tudásközp., 2014, p. 57-68. 

293/ 
JENEI Teréz (1958-) 

A  műfordítás  szerepe  a  nyelvi  tervezésben  : 

szépirodalom  romani  nyelven  /  Jenei  Teréz. – 

background image

21  

Elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr.: p. 
381-382.  

In:  Nyelv  és  kultúra,  kulturális  nyelvészet  /  szerk. 

Balázs  Géza,  Veszelszki  Ágnes. –  Budapest  :  M. 
Szemiotikai Társ., 2012, p. 377-382. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 36-47. 

294/ 
JÓ András 

Interserve : missziós szervezet új utakon / Jó András. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Kitekintés, p. 371-372. 

295/ 
JOHANN Gyula (1967-) 

Augusztus  :  "Énekelj  az  Úrnak,  te  egész  föld! 

Hirdessétek szabadítását nap mint nap!" / Johann Gyula 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 39-41. 

296/ 
JOHANN Gyula (1967-) 

Október : "Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el 

kell fogadnunk." / Johann Gyula. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 46-47. 

297/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Amiben egyek vagyunk / Joób Máté. – In: Bűn-vallás 

és  kegyelem  :  előadások  a  vallástudomány  és  a 
theológia  vonzásköréből  :  Wesley  János  Lelkészképző 
Főiskola 2012. március 16-18. / szerk. Hubai Péter. - p. 
264-279. 

298/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Az  Efezusi  levél  házitáblájának  figyelembevétele  a 

családi életben / Joób Máté. – Bibliogr.: p. 308. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 307-308. 

299/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Az  egyházi  szervezetfejlesztés  alapelvei  /  Joób 

Máté. –  Az  éves  tematikus  cím:  Szervezeti  kultúra. – 
Bibliogr.: p. 46. 

In: Evangélikus Nevelés. – 13. (2014) 1., Szervezeti 

kultúra az egyházban, p. 41-46. 

300/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Október : "Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved 

kéréseit!" / Joób Máté. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 43-45. 

301/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Szentháromság ünnepe után 16. (Hálaadó) vasárnap : 

Gal  2,16-20  :  igehirdetési  előkészítő  /  Joób  Máté. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat 
Kerepeszki  Anikó  és  Réz-Nagy  Zoltán  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 358. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 356-359. 

302/ 
JOÓB Olivér (1940-) 

A  küzdő  és  szenvedő  egyház  embere  :  emlékezés 

Joób Olivér nyíregyházi lelkészre / Joób Olivér. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 2., p. 34-35. 

303/ 
JUNG, Martin H. (1956-) 
Philipp Melanchthon und seine Zeit (magyar) 

Melanchthon és kora / Martin H. Jung ; [ford. Koczó 

Pál]. – Budapest, 2012. 

Ismertetés:  Az  ökumenikus  reformátor  /  Ittzés 

Gábor. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 64-

65. 

304/ 
KÁDÁR Ferenc (1947-) 

Homiletika  ökumenikus  palettán;  együttgondolkodó 

előadások  az  igehirdetésről.  (Szerk:  Szabó  Lajos)  / 
Kádár Ferenc. 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  8.  (2014)  1., 

Könyvajánló, p. 150-153. 

305/ 
KÁDÁR Zsófia 

The difficulties of conversion : non-Catholic students 

in Jesuit colleges in Western Hungary in the first half of 
the  seventeenth  century  /  Zsófia  Kádár. –  Bibliogr.:  p. 
745-748. – Összefoglalás angol nyelven: p. 729. 

In: The Hungarian Historical Review. – 3. (2014) 4., 

Religion in social relations, p. 729-748. : ill., táblázat. 

306/ 
KALINA Katalin 

Az  epikus  próza  elemzésének  új  irányai  az  orosz 

irodalomelmélet felől / Kalina Katalin. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 47-55. 

307/ 
KALINA Katalin 

Az iskola mint az egyház ablaka a világra Avagy az 

iskola  az  egyházi  és  világi  szervezetek  metszetében  / 
Kalina  Katalin. –  Az  éves  tematikus  cím:  Szervezeti 
kultúra. – Bibliogr.: 97-[99]. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Innovatív 

pedagógia, p. 96-[104]. 

background image

22  

308/ 
KALIT Eszter 

Böjt  1.  vasárnapja  (Invocavit)  :  Lk  9,38-45  : 

igehirdetési előkészítő / Kalit Eszter. – Tallózót Szakács 
Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy  Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 79. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 76-80. 

309/ 
KALIT Eszter 

(Ki)robbanó 

kérdés 

az 

atomenergia 

felhasználásának  etikai  mérlegelése  /  Kalit  Eszter. – 
Bibliogr.: p. 14. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1., 

Tanulmányok, p. 11-14. 

310/ 
KAMARÁS István 

Kiegyensúlyozódás  Bábel  és  pünkösd  jegyében  / 

Kamarás István. – Bibliogr.: p. 40-41. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  4.,  Modus 

vivendi, p. 33-41. 

311/ 
KAMP Salamon (1958-) 

Cantare  amantis  est  -  aki  szeret,  az  énekel  /  Kamp 

Salamon. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 58-63. 

312/ 
KAMP Salamon (1958-) 

Tökéletesség és szépség / Kamp Salamon. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 16-17. 

313/ 
KARÁDY Viktor (1936-) 

Zsidó-keresztény  kapcsolatok  a  honi  elemi  iskolai 

piacon  a  20.  század  első  felében  :  esettanulmány  a 
felekezeti  csoportok  közötti  távolságról  /  Karády 
Viktor. – Bibliogr.: p. 14. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 6-14. 

314/ 
KARIZS Krisztina 

Az  alsóbbrendűség  szégyene  :  Sofi  Oksanen 

történelmi  témájú  műveiről  /  Karizs  Krisztina. – 
Bibliogr.: p. 59. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szóbirodalom, 

p. 50-59. 

315/ 
KÁRMÁN Gábor 

Egy  teológushallgató  találkozása  a  felekezeti 

sokszínűséggel  :  Conrad  Jacob  Hiltebrandt  Erdélyben, 
1656-1658 / Kármán Gábor. 

In: Korall. – 15. (2014) 57., p. 27-48. 

316/ 
KARSAI László 

Egyházak a viharban / Karsai László. 
In:  Egyházfórum. –  29.  (2014)  2-3.,  Súlypont,  p.  2-

10. 

317/ 
KATONA Csaba 

A  személyes  emlékezet  dokumentumai  /  Katona 

Csaba ; Kovács Eleonóra. 

In: Turul. – 87. (2014) 2., p. 41-47. 

318/ 
KECZKÓ Pál 

Húsvét  ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi) : Mt 9,35-

38  :  igehirdetési  előkészítő  /  Keczkó  Pál. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy 
Zoltán gyűjtött. – Bibliogr.: p. 196. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 194-197. 

319/ 
KENDEH K. Péter 

A 2015. év igéje : "Fogadjátok be egymást, ahogyan 

Krisztus  is  befogadott  titeket  Isten  dicsőségére."  / 
Kendeh K. Péter. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 5-7. 

320/ 
KENDEH K. Péter 

Vízkereszt  ünnepe  után  utolsó  vasárnap  :  1Kor  2,6-

10  :  igehirdetési  előkészítő  /  Kendeh  K.  Péter. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-
Nagy Zoltán gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 62-64. 

321/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Benczúr Gyula emlékezete / Kerecsényi Zoltán. 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 1., Krónika, p. 14. 

322/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

"...csak  értelem  és  szorgalom  árán  tarthatod  meg 

hazádat..."  :  száz  esztendeje  hunyt  el  "az  utolsó 
polihisztor" / Kerecsényi Zoltán. 

In: 

Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  34-35., 

Kultúrkörök, p. 6. 

323/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Kétszáztíz  éve  született  Bajza  József  /  Kerecsényi 

Zoltán. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 6., Panoráma, p. 8. 

324/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Ki volt Nagyváthy János? / Kerecsényi Zoltán. 

background image

23  

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  28.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

325/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Százhatvan esztendeje hunyt el Kossuth Zsuzsanna / 

Kerecsényi Zoltán. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  24.,  Keresztutak, 

p. 5. 

326/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Békeidők  küzdelmei  :  Szeberényi  Gusztáv  Adolf 

élete  /  Kertész  Botond. –  Békéscsaba  :  Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, 2014. – 127 p. 
: ill. ; 28 cm. 

Bibliogr.: p. 121-124. 
ISBN 978 963 08 9363 3 kötött 

327/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

A  Deák  téri  iskolák  neves  evangélikus  diákjai  / 

Kertész Botond. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 14., Panoráma, p. 

8. 

328/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Találkozás / Kertész Botond. 
In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Lectori 

salutem, p. 1-2. 

329/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Történelem  alul-,  oldal-  és  felülnézetben  /  Kertész 

Botond. –  Ismertetett  mű:  Gauck,  Joachim:  Nyári 
fagyok  -  őszi  kikelet  :  visszaemlékezések.  -  Budapest  : 
Luther Kiadó, 2014. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 65-

67. 

330/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Utak és tévutak / Kertész Botond. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 75-

77. 

331/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Zay  Károly  és  a  zsidó  emancipáció  /  Kertész 

Botond. – Bibliogr.: p. 43. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 36-43. 

332/ 
KERTÉSZ Eszter 

[Versek]  :  Genezis  :  ugye  :  Anya  :  Szülők  : 

Zümmögés : Bíra : Tiéd : Holtpont / Kertész Eszter. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Idézőjel,  p. 

30-31. 

333/ 
KERÜLŐ Judit (1956-) 

Befogadás  vagy  kirekesztés?  /  Kerülő  Judit. – 

Bibliogr.: p. 180-182. – Eredetileg megjelent In: Mayer 
József  (szerk.)  Merre  tovább?  Az  iskolai  integráció 
dilemmái.  Oktatáskutató  és  Fejlesztő  Intézet,  Budapest 
(2011) p. 121-157. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 138-182. : ill., táblázat. 

334/ 
KERÜLŐ Judit (1956-) 

Good  start,  azaz  a  "Jó  kezdet"  :  egy  hallgatói 

elhelyezkedést  segítő  program  megvalósulásának 
tapasztalatai  /  Kerülő  Judit. –  Bibliogr.:  p.  221. – 
Eredetileg 

megjelent 

In: 

Gazdasági 

és 

társadalomtudományi 

közlemények. 

Nyíregyháza, 

Bessenyei 

Könyvkiadó 

(2012) 

p. 

271-280. – 

Összefoglalás angol nyelven: p. 221. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 207-221. 

335/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

"Bár tsak valaki a Sztárai ügyet felfogná" / Keveházi 

László. – Bibliogr.: p. 208. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Tanulmányok, p. 207-208. 

336/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Bízik László : 1943-2013 / Keveházi László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Megfutottam pályámat, p. 173. 

337/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Bödecs Barnabás : 1931-2013 / Keveházi László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Megfutottam pályámat, p. 173-175. 

338/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Dezséry László emlékezete / D. Keveházi László. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  45.,  Keresztutak, 

p. 6. 

339/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

"Emlékezz  vissza  az  egész  útra,  amelyen  vezetett 

Istened,  az  Úr"  :  Búcsú  Asbóth  László  evangélikus 
lelkésztől (1927-2014) / Keveházi László. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Figyelő, Krisztusban  mindnyájan életre  kelnek, p. 259-
260. 

background image

24  

340/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Az  ige  embere  :  Győri  János  (1914-1997)  /  D. 

Keveházi László. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 21., p. 5. 

341/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

"A kegyelem és feloldozás édes üzenetét hirdette..." : 

Győri János, 1914-1997 / Keveházi László. – Bibliogr.: 
p. 375. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Megemlékezés, p. 373-375. 

342/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Molnár  Gyula  evangélikus  lelkész  esztergomi 

emlékezete (1914-1989) / D. Keveházi László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  10.,  Krónika,  p. 

14. 

343/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

A reformáció az Alsó-Dunántúlon / Keveházi László. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Nyár. - p. 5. 

344/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Sztehlo Gábor emlékezete : negyven éve  halt meg a 

gyermekmentő lelkész / D. Keveházi László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  22.,  Keresztutak, 

p. 4. 

345/ 
KÉZDY Edit 

Szegény asszony vízzel főz / Kézdy Edit. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 73-

75. 

346/ 
KINCZLER Zsuzsanna 

Egyházzene  vagy  Zene  az  egyházban  /  Kinczler 

Zsuzsa. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2014. , p. [60]-
67. 

347/ 
KINCZLER Zsuzsanna 

Nehézségek  és  örömök  között  :  az  evangélikus 

kántorképzés ma / Kinczler Zsuzsanna. 

In: Magyar Egyházzene. – 21. (2013/2014) 1., p. 78-

82. 

348/ 
KIS Ferenc Balázs 

Vallások a háborúról / Kis Ferenc Balázs. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 12-13. 

349/ 
KIS János 

Vízkereszt  ünnepe  után  3.  vasárnap  :  1Jn  2,3-6  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Kis  János. –  Tallózót  Szakács 
Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki  Anikó 
gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 31-34. 

350/ 
KOCZOR György (1951-) 

Élni akarunk? / Koczor György. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Tanulmányok, p. 369-370. 

351/ 
KOCZOR Tamás (1959-) 

Szálljunk  hajóra!  :  5.  osztály  :  evangélikus  hittan  / 

[szerzők Koczor Tamás, Sándor Éva, Sólyom Anikó]. – 
Budapest : Luther, 2014. – 119 p. : ill. ; 29 cm. 

ISBN 978 963 380 044 7 fűzött 

352/ 
KOCZOR Tamás (1959-) 

Szálljunk  hajóra!  :  5.  osztály  :  evangélikus  hittan  : 

tankönyv  heti  egy  találkozáshoz  /  [Koczor  Tamás]  ; 
[Sándor  Éva,  Sólyom  Anikó]. –  Budapest  :  Luther, 
2014. – 75 p. : ill. ; 29 cm. 

ISBN 978 963 380 045 4 fűzött 

353/ 
KOCZORNÉ HEINEMANN Ildikó 

Isten  közöttünk  van  :  evangélikus  hittankönyv  9-10 

évesek  számára  /  Koczorné  Heinemann  Ildikó,  Pintér 
Zsuzsanna. –  4.  kiadás. –  Budapest  :  Luther,  2014. – 
158 p. : ill. ; 29 cm. 

354/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Inkulturáció  az  iskolában  avagy  Tanítás  missziós 

lelkülettel  /  Kodácsy-Simon  Eszter. –  In:  Teológia  és 
kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest : Luther, 2014. , p. [178]-191. 

355/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Kincsesláda  :  1.  osztály  :  evangélikus  hittan  / 

[szerzők  Kodácsy-Simon  Eszter,  Lacknerné  Puskás 
Sára]. – Budapest : Luther, 2014. – 73, [3] p. : ill. ; 29 
cm + mell. (5 t. fol.) 

ISBN 978 963 380 043 0 fűzött 

356/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Egy mai százéves reform : természettudományok és a 

hittan kapcsolata az iskolában / Kodácsy-Simon Eszter. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 185-196. 

background image

25  

357/ 
KODÁCSY Tamás 

Kérdezés  az  igehirdetésben  /  Kodácsy  Tamás. – 

Bibliogr.: p. 366. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Tanulmányok, p. 362-366. 

358/ 
KOLLERNÉ LOÓS Zsuzsanna 

Igehirdetés  Molnár  Jenő  temetésén  /  Kollerné  Loós 

Zsuzsanna. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Figyelő, Krisztusban  mindnyájan életre  kelnek, p. 420-
421. 

359/ 
KOLLERNÉ LOÓS Zsuzsanna 

Molnár Jenő : 1936-2014 / Kollerné Loós Zsuzsanna 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 185-186. 

360/ 
KOMÁROMI Sándor (1939-) 

A  régi  német  Sopron/Ödenburg  protestáns  irodalma 

és  műveltsége  /  Komáromi  Sándor. –  Bibliográfia  a 
jegyzetekben. – Összefoglaló angol nyelven, p. 211. 

In: Kisebbségkutatás. – 23. (2014) 2., p. 106-134. 

361/ 
KÓNYA Péter (1966-) 

Evangélikus  iskolák  Sáros  vármegye  területén  a  16. 

és  a  19.  században  /  Kónya  Péter. –  Bibliogr.  a 
jegyzetekben. – Összefoglalás angol nyelven: p. 159. 

In:  Egyháztörténeti  Szemle. –  15.  (2014)  1.,  p.  74-

104., 159. 

362/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Az egyház és a háború / Korányi András. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 30-31. 

363/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Embernek  születni,  emberré  lenni  :  reformáció  és 

oktatás az évszázadokban / Korányi András. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), p. 85-87. 

364/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Az érthetőség kultúrája / Korányi András. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 56-58. 

365/ 
KORÁNYI András (1974-) 

"Ha én rózsa volnék..." : a történelem mint megújító 

tapasztalat / Korányi András. – Bibliogr.: p. 100. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Figyelő, Előadás, p. 97-100. 

366/ 
KORÁNYI András (1974-) 

A Megfeszített képmása : képi ábrázolás és teológiai 

tartalom  a  középkorban  és  a  reformáció  korában  / 
Korányi  András. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az 
Evangélikus 

Hittudományi 

Egyetem 

oktatóinak 

tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  : 
Luther, 2014. , p. [137]-146. 

367/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Nyitott ajtóval a nagyvilágra / Korányi András. 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 45., p. 7. 

368/ 
KORÁNYI András (1974-) 

A reformáció ádventje / Korányi András. 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 41., p. 1. 

369/ 
KORZENSZKY Richárd (1941-) 

Imádság  Szokolay  Sándor  sírjánál  /  Korzenszky 

Richárd. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  101.  (2014).  1., 

Emlékezünk, p. 35-36. 

370/ 
KÓSA Gergely 

ÉLEK  :  Éltető  Evangélium  Karitatív  Egyesület  / 

Kósa Gergely. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 2., p. 26-27. 

371/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

Föld  alatti  Izrael  :  az  Ószövetség  világának  anyagi 

kultúrája  /  Kőszeghy  Miklós,  az  5.  fejezet  Hodossy-
Takács Előd munkája. – Budapest : Sapientia Főiskola : 
L'Harmattan, 2014. – 334 p. : ill. ; 22 cm. – (A Sapientia 
Szerzetesi  Hittudományi  Főiskola  Bibliatudomány 
Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 12.) 

Bibliogr.: p. 325-331. és a lábjegyzetekben 
ISBN 978 963 236 779 8 fűzött 

372/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

Jezábel  halála  :  Izrael,  Fönícia  és  Móáb  a  Kr.  e.  9. 

században  /  Kőszeghy  Miklós. –  Összefoglalás  angol 
nyelven: p. 126. 

In: Pannonhalmi Szemle. – 22. (2014) 3., odaát, p. 9-

26., 126. 

373/ 
KŐSZEGHY Zsolt 

Egy  elfelejtett  magyar  utazó  a  kora  újkori 

Oroszországról / Kőszeghy Zsolt. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 99-108. 

background image

26  

374/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Benkő  István  lelkészre  és  Fasang  Árpád  tanítóra 

emlékezünk / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 2., p. 6-7. 

375/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Emlékezőbeszéd  a  nagy  háború  áldozataira  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 4., p. 7-8. 

376/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  1.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 1., p. 8-9. 

377/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  2.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 2., p. 9. 

378/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  3.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 3., p. 7. 

379/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Az  I.  világháború  orosházi  evangélikus  halottai.  4.  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 4., p. 5. 

380/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Kőbe  vésett orosházi tisztelet : Benkő István (1913-

1993)  lelkész  és  Fasang  Árpád  (1912-2001)  tanító 
emlékezete / Koszorús Oszkár. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 18., Panoráma, p. 

8. 

381/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk 2013. évi krónikája / Koszorús Oszkár. 
In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 1., p. 9. 

382/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk kincseiből. 6. / Koszorús Oszkár. 
In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 1., p. 11. 

383/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk  kincseiből.  7.  :  az  1836-os  Canonica 

Visitatio / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 2., p. 10-11. 

384/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk  kincseiből.  8.  :  az  1836-os  Canonica 

Visitatio (folytatás) / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 3., p. 8. 

385/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk  kincseiből.  9.  :  az  1836-os  Canonica 

Visitatio (folytatás) / Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 4., p. 10. 

386/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Orosházi  evangélikus  évfordulók  2015-ben  / 

Koszorús Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 4., p. 11-12. 

387/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

A  szarajevói  evangélikusság  1914  előtt  /  Koszorús 

Oszkár. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 3., p. 12. 

388/ 
KOVÁCS Áron 

Szentháromság  ünnepe  után  15.  vasárnap  :  ApCsel 

8,14-25  :  igehirdetési  előkészítő  /  Kovács  Áron. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat 
Kerepeszki  Anikó  és  Réz-Nagy  Zoltán  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 355. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 353-356. 

389/ 
KOVÁCS Eleonóra 

"Kegyelettel  viseltessünk  irántuk"  -  a  gyülekezet 

temetője / Kovács Eleonóra. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  44.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

390/ 
KOVÁCS Eleonóra 

Közkinccsé  váló értékeink : országos egyházközségi 

levéltári digitalizálási projekt indult / Kovács Eleonóra. 

In: 

Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  34-35., 

Evangélikus Élet, p. 3. 

391/ 
KOVÁCS Eleonóra 

Naplók, magánlevelek, memoárok / Kovács Eleonóra 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  51-52.,  Fókusz, 

Thesaurus, p. 24. 

392/ 
KOVÁCS István Vilmos (1961-) 

Állandóság  és/vagy  változás  :  gondolatok  a 

Magyarországi  Evangélikus  Egyház 

köznevelési 

munkájának  fejlesztéséhez  /  Kovács  István  Vilmos. – 
Az éves tematikus cím: Szervezeti kultúra. – Jegyzetek: 
p. 56. 

background image

27  

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Stratégiai 

gondolkodás, p. 50-[60]. 

393/ 
KOVÁCS László 

Távol és mégis közel / Kovács László. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Iránytű, p. 3-4. 

394/ 
KOVÁCS László Attila 

Luther  és  az  istentisztelet  :  az  istentisztelet 

reformációja  /  Kovács  László  Attila. –  Elhangzott 
Nyíregyházán 2014. február 19-én, a Keresztkérdések c. 
sorozat egyik előadásaként, amely sorozat a reformátori 
tanítás legfontosabb témáit ismertette a gyülekezettel. – 
Bibliogr.: p. 17-19, 22. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014)  4., 

Tanulmányok, p. 16-22. 

395/ 
KOVÁCS László Attila 

Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap : Zak 1,3-6 : 

igehirdetési  előkészítő  /  Kovács  László  Attila. – 
Tallózót Szakács Tamás készített, illusztrációkat Koczor 
Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 234-237. 

396/ 
KOVÁCS Viktor 

Hűség és elkötelezettség / Kovács Viktor 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 36., Panoráma, p. 

8. 

397/ 
KÖVÉCS Ildikó 

Pályázatok 

szerepe 

az 

egyházi 

könyvtárak 

megújulásában  /  Kövécs  Ildikó. –  Elhangzott  a  2014. 
márc.  25-én  Budapesten  megrendezett  Egyházi 
könyvtárak  a  21.  század  elején  c.  konferencián. – 
Bibliogr. jegyzetekben 

In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 23. (2014) 8., p. 

31-40. 

398/ 
KÖVÉR György (1949-) 

Egy pesti evangélikus nagykereskedő csődje : Frölich 

Frigyes, 1865/66 / Kövér György. – Bibliogr.: p. 35. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 25-35. 

399/ 
KRÁMER György (1970-) 

Az egyház jövője:  szervezet  és/vagy  Krisztus teste  / 

Krámer György. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 312-313. 

400/ 
KRÁMER György (1970-) 

Hatvanad  vasárnap  :  1Móz  3,1-13  :  igehirdetési 

előkészítő / Krámer György. – Tallózót Szakács Tamás 
készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 70-73. 

401/ 
KRÁMER György (1970-) 

Meghívottak körében / Krámer György. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Iránytű, p. 3-4. 

402/ 
KRÁMER György (1970-) 

Mitől evangélikus egy oktatási intézmény? / Krámer 

György. – Az éves tematikus cím: Szervezeti kultúra. – 
Az 

előadás 

az 

evangélikus 

intézményvezetők 

2014/2015. tanévnyitó értekezletén hangzott el. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Stratégiai 

gondolkodás, p. 47-[49]. 

403/ 
KRÁNITZ Mihály (1959-) 

Együtt az úton : ökumenikus és vallásközi párbeszéd 

/ Kránitz Mihály. – Budapest, 2013. 

Ismertetés:  Kránitz  Mihály:  Együtt  az  úton  /  Gál 

Katalin. 

In: Keresztény Szó. – 25. (2014) 1. 

404/ 
KUN Árpád (1965-) 

Boldog  észak  :  Aimé  Billion  mesél  /  Kun  Árpád. – 

Budapest, 2013. 

Ismertetés:  Otthonra  lelni  Norvégiában / Ifj. Kézdy 

Pál. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 73-

75. 

405/ 
KUZMA Dóra 

Adalékok 

Besztercebánya 

16. 

századi 

egyháztörténetéhez / Kuzma Dóra. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 93-98. 

406/ 
LABORCZI Géza (1957-) 

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) : Lk 19,37-

40 : igehirdetési előkészítő / Laborczi Géza. – Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy 
Zoltán gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 186-188. 

407/ 
LABORCZI Géza (1957-) 

November 

"Könyörüljetek 

azokon, 

akik 

kételkednek." / Laborczi Géza. 

background image

28  

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 48-51. 

408/ 
LACKNER Pál 

A  magyarországi  evangélikus  egyházszervezet 

kialakulása  :  egyháztörténeti  vázlat  /  Lackner  Pál 
Sámuel. – Az éves tematikus cím: Szervezeti kultúra az 
egyházban. – Jegyzetek: p. 27-29, 32. 

In: Evangélikus Nevelés. – 13. (2014) 1., Szervezeti 

kultúra az egyházban, p. 26-32. 

409/ 
LACKNER Pál 

Szentháromság  ünnepe  után  utolsó  (Örök  élet) 

vasárnap  :  Dán  12,1c-4  :  igehirdetési  előkészítő  / 
Lackner  Pál. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat Kerepeszki Anikó gyűjtött. – Bibliogr.: p. 
427. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 426-429. 

410/ 
LACZI Roland 

Szentháromság  ünnepe  után  9. vasárnap :  Lk 12,42-

48  :  igehirdetési  előkészítő  /  Laczi  Roland. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki 
Anikó és Réz-Nagy Zoltán gyűjtött. – Bibliogr.: p. 337. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 336-339. 

411/ 
LÁSZLÓ Virgil 

Augusztus : Jézus Krisztus  mondja:  "Legyetek azért 

okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok!" / 
László Virgil. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 41-43. 

412/ 
LÁSZLÓ Virgil 

Böjt  5.  vasárnapja  (Judica)  :  Jn  11,46-53  : 

igehirdetési  előkészítő  /  László  Virgil. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 118-120. 

413/ 
LÁSZLÓNÉ AGOD Anett 

Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate) : Mk 2,18-

22  :  igehirdetési  előkészítő  /  Lászlóné  Agod  Anett. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-
Nagy Zoltán gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 183-186. 

414/ 
LÁSZLÓNÉ HÁZI Magdolna 

Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate) : Lk 11,5-

10 : igehirdetési előkészítő / Lászlóné Házi Magdolna. – 

Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-
Nagy Zoltán gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 188-191. 

415/ 
LAUKÓ Levente 

A  fóti  evangélikus  gyülekezet  kántora  /  Laukó 

Levente. 

In:  Magyar  Egyházzene. –  21.  (2013/2014)  2.,  p. 

217-218. 

416/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

Légy 

példa! 

Igehirdetés 

konfirmációi 

istentiszteleten (1Tim 4,12) / Lázárné Skorka Katalin. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, Igehirdetés, p. 199-200. 

417/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

Május  :  "Mindenre  van  erőm  a  Krisztusban,  aki 

megerősít engem." / Lázárné Skorka Katalin. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 33-35. 

418/ 
LEITNER Lászlóné 

A  természettudományos  tehetség  felismerésének 

lehetőségei / Leitner Lászlóné. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 197-201. 

419/ 

Lelkészi  szolgálati  napló  2014. –  Budapest  :  Luther 

Kiadó, 2014. – 256 p. 

420/ 
LEVENTE Péter (1943-) 

A magatartás kultúrája / Levente Péter. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 67-70. 

421/ 
LIENEMANN-PERRIN, Christine 

"Világkeresztyénség"  -  új  fogalmi  kihívás  a 

"katolicitás"  számára  /  Christine  Lienemann-Perrin  ; 
ford. Szentpétery Péter. 

In: Theologiai Szemle. – 57. (2014) 4., p. 238-245. 

422/ 
LŐRINCZ Csaba 

"...az Úr figyelt, és meghallotta" / Lőrincz Csaba. – A 

televízió m1-es csatornáján hangzott el 2013. ádvent 2. 
vasárnapján. 

In: Keresztyén Igazság. – 104. (2014) 4., Igehirdetés, 

p. 1-4. 

background image

29  

423/ 
LUTHER, Martin (1483-1546) 

Asztali  beszélgetések  :  [válogatás]  /  Martin  Luther  ; 

ford. Márton László. 

In: 2000. – 26. (2014) 2., p. 47-52. 

424/ 
LUTHER, Martin (1483-1546) 

Asztali  beszélgetések  /  [szerk.,  a  szövegeket  vál. 

Csepregi Zoltán]. – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Asztali beszélgetések / Margócsy István 
In: Élet és Irodalom. – 58. (2014) 46. 

425/ 
LUTHER, Martin (1483-1546) 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Levelek / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi 

Zoltán]. – Budapest, 2013. 

A reformáció nyelve : tanulmányok a magyarországi 

reformáció  első  negyedszázadának  vizsgálata  alapján  / 
Csepregi Zoltán. – Budapest, cop. 2013. 

Ismertetés:  Két  könyv  a  reformáció  koráról  / 

Korányi András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 19-20. 

426/ 
MAGOS István 

Kálvin tanítványa és Bölcs Frigyes utóda : Kazinczy 

Ferenc  és  Goethe  Lutherről  és  a  reformáció 
szükségességéről – valamint az igazi protestantizmusról 
/ Magos István. 

In: Sola Scriptura. – 16. (2014) 1., p. 48-65. 

427/ 

Magyarországi  diákok  egyetemjárása  az  újkorban. – 

Budapest, 1994- 

Ismertetés:  Magyarországi diákok egyetemjárása  az 

újkorban  -  egy  nélkülözhetetlen  adattár  "koraújkorász" 
szemmel  /  Szabó  András  Péter. –  Bibliogr.  a 
jegyzetekben. 

In: Történelmi Szemle. – 56. (2014) 1., p. 133-170. : 

ill., táblázat. 

428/ 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  név-  és 

címtára. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Evangélikus név- és címtár, p. 189-256. 

429/ 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  név-  és 

címtára. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Evangélikus név- és címtár, p. 191-263. 

430/ 
MAKKI Marie-Rose 

Evangélikus püspökök az ügynöklistán : tényfeltárás 

/ Makki Marie-Rose. 

In: Hetek. – 18. (2014) 9., p. 16-17. 

431/ 
MALIK Péter 

Kiút a  hiábavalóságból / Malik Péter. – Bibliogr.: p. 

4-5. 

In: Keresztyén Igazság. – 101. (2014) 1., Igehirdetés, 

p. 1-5. 

432/ 
MÁNYOKI János (1956-) 

Kegyelem és remény / Mányoki János. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 91-
94. 

433/ 
MARJAI Éva 

Hermész magyar barátja : Németh László és a görög 

hagyomány / Marjai Éva. – Bibliogr.: p. 51-52. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szóbirodalom, 

p. 44-52. 

434/ 
MASZNYIK Csaba 

Képek által homályosan / Masznyik Csaba. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 78-

80. 

435/ 
MÁTHÉ-TÓTH András 

Protestáns  identitás  a  plurális  Magyarországon  : 

szociológiai  és  teológiai  felvetések  /  Máthé-Tóth 
András. 

In: Confessio. – 38. (2014) 2., p. 42-52. 

436/ 
MEKIS Ádám 

Húsvét  2.  napja  :  Ézs  52,7-10  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Mekis  Ádám. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 150-153. 

437/ 
MEKIS Ádám 

Július  :  "De  én  mindig  veled  leszek,  mert  te  fogod 

jobb  kezemet.  Tanácsoddal  vezetsz  engem,  és  végül 
dicsőségedbe fogadsz." / Mekis Ádám. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 37-39. 

438/ 
MEKIS Ádám (1912-1984) 

A  békéscsabai  evangélikus  gyülekezet  életmódja  a 

18.  század  első  felében  az  első  anyakönyv  alapján, 
1722-1752  /  Mekis  Ádám  ;  [szerk.  Bakay  Péter]. – 
Békéscsaba  :  Békéscsabai  Evangélikus  Egyházközség, 
2014. –  146  p.  :  ill.  ;  23  cm. –  (Evangélikus  kéziratok, 
ISSN  2063-7055  ;  2.). –  A  könyv  Mekis  Ádám  1983-
ban írt kézirata alapján készült. 

Bibliogr.: p. 117. 

background image

30  

ISBN 978-963-12-0034-8 fűzött 

439/ 
MERÉNYI Zsuzsanna (1957-) 

A nagy esély / Merényi Zsuzsanna. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 65-70. 

440/ 
MERÉNYI Zsuzsanna (1957-) 

Sztehlo 

Gábor 

zsidómentő 

munkája 

vészkorszakban / Merényi Zsuzsanna. 

In:  Keresztény-zsidó  Teológiai  Évkönyv. –  2014.  –  

p. 178-184.  

441/ 
MESKÓ Norbert 

Az  arc  vonzereje  :  biológiai  és  pszichológiai 

nézőpontok / Meskó Norbert. – Bibliogr.: p. 300-301. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, Előadás, p. 296-301. 

442/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

Nyisszantások  /  Mesterházy  Balázs  ;  [bev.  Ócsai 

Zoltán]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. – 131 p. : ill. 
;  21  cm. –  A  kiadvány  a  10.  Szélrózsa  országos 
evangélikus  ifjúsági  találkozó  szervezőbizottságának 
támogatásával jelent meg. 

ISBN 978 963 12 1214 3 fűzött 

443/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

A  szabadidő  és  a  szórakozás  kultúrája  /  Mesterházy 

Balázs. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 70-72. 

444/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

Szárnyalj!  :  Hívogató  a  10.  Szélrózsa  evangélikus 

ifjúsági találkozóra / Mesterházy Balázs. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Figyelő, p. 248-249. 

445/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

Visszatekintés  a  tizedik  Szélrózsára  /  Mesterházy 

Balázs. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12., 

Figyelő, Visszatekintés, p. 451-455. 

446/ 
MÉSZÁROS Kornélia (1989-) 

A  világ  megreformálása:  tudással  a  békéért  / 

Mészáros Kornélia. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 95-
99. 

447/ 
MÉSZÁROS Tamás 

Reformáció és kultúra / Mészáros Tamás. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Tavasz. - p. 7. 

448/ 
METAXAS, Eric (1963-) 
Bonhoeffer (magyar) 

Bonhoeffer : pásztor, mártír, próféta, kém : egy igaz 

"nem-zsidó" a Harmadik Birodalommal szemben / Eric 
Metaxas  ;  [ford.  Berényi  György  és  Kriszt  Éva]. – 
Szombathely  :  Immanuel  Szószóró,  cop.  2014. –  XIV, 
593 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.: p. 569-571. 
ISBN 978-615-5246-14-2 fűzött 

449/ 
METAXAS, Eric (1963-) 
Bonhoeffer (magyar) 

Bonhoeffer : pásztor, mártír, próféta, kém : egy igaz 

"nem-zsidó" a Harmadik Birodalommal szemben / Eric 
Metaxas  ;  [ford.  Berényi  György  és  Kriszt  Éva]. – 
Szombathely, cop. 2014. 

Ismertetés:  Bonhoeffer  -  egy  amerikai  keresztény 

újságíró szemével / Korányi András. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 382-383. 

450/ 
MEYER-BLANCK, Michael 

Élményprédikáció  -  eseményprédikáció  :  gyakorlati 

teológiai  és  rendszeres  teológiai  közelítésmódok  / 
Michael Meyer-Blanck ; ford. Szűcs Kinga. – Bibliogr.: 
p. 47. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2., 

Figyelő, Előadások, p. 42-47. 

451/ 
MIKLÓSNÉ SZÉKÁCS Judit 

Avagy a te szemed.... / Miklósné Székács Judit. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7., 

Mécses a te igéd, p. 241. 

452/ 
MIKLYA LUZSÁNYI Mónika (1965-) 

...hogy  véget  érjen  a  sötétség  :  Sztehlo  Gábor 

evangélikus  lelkészről  /  Miklya  Luzsányi  Mónika. – 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

In: Vigilia. – 79. (2014) 3., p. 197-201. 

453/ 
MIKLYA Zsolt 

Por és birs / Miklya Zsolt. 
In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  4.,  Idézőjel,  p. 

29-32. 

454/ 

Milton through the centuries / ed. by Gábor Ittzés & 

Miklós Péti. – Budapest, 2012. 

Ismertetés: Milton univerzuma / Bonácz Ágnes. 

background image

31  

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 79-

81. 

455/ 
MIRÁK Katalin (1966-) 

Kutatószemmel : reflexió a reflexiókra a Háló sorozat 

2. kötetének megjelenése után / Mirák Katalin. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 17., Fókusz, p. 7. 

456/ 
MIRÁK Katalin (1966-) 

A  szakmán  túl...  :  Böröcz  Enikőről,  személyesen  / 

Mirák Katalin. – Rövid életrajza, munkássága p. 61. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014).  4., 

Emlékezünk, p. 61-63. 

457/ 
MISSURA Tibor (1932-) 

Különös  könyv  :  Így  is  lehet  készülni  a  reformáció 

évfordulójára? / Missura Tibor. – Ismertetett mű: Miért 
ne  lehetnék  katolikus? /  Andreas Theurer.  -  Budapest : 
Szent István Társulat, 2013. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 20-21. 

458/ 
MOLNÁR Zoltán Gábor 

A  lélektől  a  deskripciókig  :  egy  descartes-i  érv 

formális nyelvi elemzése / Molnár Zoltán Gábor. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 73-90. 

459/ 
MÓROCZ Gábor (1981-) 

Zsákmány  és  melódia  :  egy  Gozsdu-levél  eszmei 

hátterének felvázolása / Mórocz Gábor. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 37-46. 

460/ 
MUDRICZKI Judit 

A  fordító  kalandjai  Aliz  Csodaországában  : 

beszélgetés Szilágyi Anikóval / Mudriczki Judit. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szóbirodalom, 

p. 66-68. 

461/ 

Műemléki  helyreállítások  Pest  megyében  :  Maglód, 

evangélikus  templom. –  In:  Icomos  Híradó  :  a  Magyar 
Nemzeti Bizottság közleményei , 2014. Klnsz. (január), 
p. 23. 

462/ 
NAGY Norbert 

Gondolatok  Ézs  59,1-2.12-13.20  kapcsán  /  Nagy 

Norbert. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, Igei meditáció, p. 197-198. 

463/ 
NAGY Pál 

Az elképzelt és  lehetséges  korai  cigány történelem  / 

Nagy Pál. – Bibliogr.: p. 292-293. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Tanulmányok, p. 287-293. 

464/ 
NAGY Péter Tibor (1963-) 

A  felekezeti  statisztika  a  népszámlálásban  és  a 

szociológiában  /  Nagy  Péter  Tibor. –  Bibliográfia  a 
jegyzetekben. – Összefoglaló angol nyelven, p. 225. 

In: Kisebbségkutatás. – 23. (2014) 3., p. 7-35. 

465/ 
NAGY Villő 

Anya(g)himnusz / Nagy Villő. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 77-

79. 

466/ 
NAGY Villő 

"... láng, hideg érem" / Nagy Villő. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 76-

77. 

467/ 
NAGYPÁL Szabolcs (1974-) 

Szervezeti  kultúra  az  újszövetségi  ősegyházban  / 

Nagypál Szabolcs. – Az éves tematikus cím: Szervezeti 
kultúra az egyházban. – Bibliogr.: p. 25. 

In: Evangélikus Nevelés. – 13. (2014) 1., Szervezeti 

kultúra az egyházban, p. 19-25. 

468/ 
NEMESNÉ UJJ Mária 

270 éve Orosházán / Nemesné Ujj Mária [et al.] 
In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 1., p. 7-8. 

469/ 
NÉMETH Zoltán 

Advent  2.  vasárnapja  :  Lk  21,25-36  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Németh  Zoltán. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Kerepeszki Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 432-435. 

470/ 
NEPP Éva 

Nagyszombat : Zsid 4,9-11 : igehirdetési előkészítő / 

Nepp  Éva. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki  Anikó 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 146. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 144-146. 

471/ 
NICOL, Martin 

Miért  tartunk  istentiszteletet?  :  Elvárások  Vasárnap 

reggel / Martin Nicol ; ford. Percze Sándor. – Bibliogr.: 
p. 59. 

background image

32  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  2., 

Figyelő, Előadások, p. 55-59. 

472/ 
NOVÁKY Andrea 

Az  egyházzene  tanítása  az  Evangélikus  Egyház 

iskoláiban / Nováky Andrea. 

In: Magyar Egyházzene. – 21. (2013/2014) 1., p. 58-

62. 

473/ 
NOVOTNY Dániel 

A szép és a jó oktatása / Novotny Dániel. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 74-76. 

474/ 
ÓDOR Balázs 

A Vigilia beszélgetése Dietrich Bonhoefferről : Ódor 

Balázzsal,  Pulay  Gyulával  és  Prőhle  Gergellyel  /  Ódor 
Balázs, Pulay Gyula, Prőhle Gergely ; [riporter:] Mezei 
Károly. – A Magyar Katolikus Rádió "Versenyképes-e a 
Jó  Pásztor?  Vezető  eszményképek  a  Bibliában  és 
napjainkban" című  műsorának rövidített és  szerkesztett 
változata. 

In: Vigilia. – 79. (2014) 8., p. 621-630. 

475/ 
OLÁH Tamás 

Adalékok  az  evangélikus  tábori  lelkészi  szolgálat 

történetéhez / Oláh Tamás. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  29.,  Kultúrkörök, 

p. 13. 

476/ 
OLÁH Tamás 

Egy zempléni evangélikus hazafi / Oláh Tamás. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  20.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

477/ 
OLESCHER Tamás (1954-) 

Sommaire 60, 30 / Olescher. – Budapest, 2013. 
Ismertetés: Zászkaliczky Zsuzsanna. 
In: Kortárs. – 58. (2014) 1., p. 101-102. 

478/ 
OPICZ József 

A korál nagy mestere / Opicz József. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  12.,  Kultúrkörök, 

p. 5. 

479/ 

Ordass  Lajos  levele  :  Budapest,  1956.  november  9-

10. – Bibliogr.: p. 48. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  103.  (2014)  3., 

Dokumentum, p. 48-52. 

480/ 
ÖRDÖG Endre (1969-) 

Hitvallásosságunk  :  az  alaphangon  megszólaló 

összhang / Ördög Endre. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 3., p. 3-4. 

481/ 
ÖRDÖG Endre (1969-) 

Hitvallásosságunk : előadás / Ördög Endre. 
In:  Dunántúli  Harangszó.  -  2014.  Különszám.  -  p. 

14-15. 

482/ 

Őrizd  meg  a  rád  bízott  kincset!  :  Energia  és 

éghajlatváltozás  /  szerk.  Béres  Tamás. –  Budapest  : 
Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 2014. – 43 p. 

483/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Az  emberi  társadalom  hajtóerői  :  Max  Weber  és  a 

protestantizmus teremtő ereje / Orosz Gábor Viktor. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 95-
98. 

484/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Gyógyulás és gyógyítás mint a Szentlélek ajándéka / 

Orosz Gábor Viktor. – Bibliogr.: p. 304. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 303-304. 

485/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

A megkülönböztetés nem azonos a szétválasztással : 

szabad egyház a szabad államban / Orosz Gábor Viktor. 

In: Theologiai Szemle. – 57. (2014) 4., p. 232-233. 

486/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Önazonosság  és  keresztény  életstílus  /  Orosz  Gábor 

Viktor. –  In:  Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus 
Hittudományi  Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  / 
szerk. Szabó Lajos. – Budapest : Luther, 2014. , p. [47]-
59. 

487/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Önrendelkezés 

és 

öngyilkosság 

Dietrich 

Bonhoeffer, Harry Kuitert és Johannes Fischer teológiai 
szempontjainak  jelentősége  és  ambivalenciája  az 
öngyilkosság  és  az  asszisztált  halálbasegítés  erkölcsi 
értékeléséhez / Orosz Gábor Viktor. 

In:  Ideje  van  az  életnek,  és  ideje  van  a 

meghalásnak...  :  életvégi  döntések  keresztyén  etikai 
megközelítése / Fazakas Sándor, Ferencz Árpád szerk. – 
Debrecen, 2014. 
– p. 63-78. 

background image

33  

488/ 
PALKOVICS Beáta 

Egy  gyerekkor  nekrológja  /  Palkovics  Beáta. – 

Ismertetett  mű:  Petőcz  András:  A  Hunor  utca  titka.  - 
Budapest : Tevan, 2014. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szemle, p. 79-

80. 

489/ 
PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969-) 

Nagycsütörtök : Jel 19,9-10 : igehirdetési előkészítő / 

Pángyánszky  Ágnes. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 139-141. 

490/ 
PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969-) 

Szentháromság után 12. vasárnap - 2014. szeptember 

7.  :  Zsidókhoz  irt  levél  12,12-17  -  a  visszahívó  szó  / 
Pángyánszky Ágnes. 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  8.  (2014)  3., 

Igetanulmányok, p. 470-475. 

491/ 
PAPP Máté 

Ború és ború / Papp Máté. – Ismertetett mű: Háború 

és  háború  /  Krasznahorkai  László.  -  Budapest  : 
Magvető, 2014. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 69-

70. 

492/ 
PAPP Miklós 

A  kompromisszum  :  megközelítések  a  katolikus, 

protestáns és a keleti teológia oldaláról / Papp Miklós. 

In: Theologia. – 48. (2014) 3-4., p. 144-161. 

493/ 
PAPP Tibor 

szófonatok kezdőknek / Papp Tibor. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Idézőjel, p. 15. 

494/ 
PÁTKAI Róbert (1930-) 

Jó  pásztor  [DVD-felvétel]  :  Irsától  Londonig  :  75 

éves  Pátkai  Róbert  angliai  evangélikus  püspök.  Fabiny 
Tamás  evangélikus  püspök  beiktatása  Miskolcon  : 
filmrészletek  /  rendező  operatőr  Kerényi  László  ; 
szerkesztő  riporter  Kerényi  Dávid. –  Budapest  : 
dávidfilm, 2014. – DVD (65'42" min) : színes ; 12 cm. 

495/ 

Payr Sándor-emlékkönyv / szerk. Polgárdi Sándor. – 

Budapest, 2011. 

Ismertetés:  Payr  Sándor  emlékkönyv  1861–1938  / 

Kérgesné Gerhát Krisztina. 

In: Vasi Szemle. – 68. (2014) 2., p. 241-243. 

496/ 
PELIKÁN András 

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap : Jn 8,37-45 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Pelikán  András. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
válogatott. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 273-276. 

497/ 
PERCZE Sándor (1974-) 

A teremtő, életet adó Lélek és a prédikáció folyamata 

:  korreferátum  Carina  Sundberg  előadásához  /  Percze 
Sándor. – Bibliogr.: p. 409. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 406-409. 

498/ 
PERCZE Sándor (1974-) 

A természet kultúrája / Percze Sándor. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 73-74. 

499/ 
PÉTERFI Gábor 

Szabó Dezső Trianonról / Péterfi Gábor. 
In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 132-146. 

500/ 
PÉTERNÉ BENEDEK Ágnes 

Mennybemenetel  ünnepe  :  Ézs  59,1-2.12-13.20  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Péterné  Benedek  Ágnes. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-
Nagy Zoltán gyűjtött. – Bibliogr.: p. 193. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 191-194. 

501/ 
PETHŐ-UDVARDI Andrea 

December  :  "Örülni  fog  a  puszta  és  a  szomjú  föld, 

vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz." / Pethő-
Udvardi Andrea. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 48-50. 

502/ 
PETHŐ-UDVARDI Andrea 

Szentháromság  ünnepe  után  utolsó  előttit  előző 

(Ítélet) vasárnap : Ám 5,14-20 : igehirdetési előkészítő / 
Pethő-Udvardi  Andrea. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 398-400. 

503/ 
PETRŐCZI Éva (1951-) 

Gyöngyfényű... / Petrőczi Éva. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Idézőjel, p. 13. 

background image

34  

504/ 
PETRŐCZI Éva (1951-) 

Prédikáció  -  "kométa"  nélkül  :  Lippóci  Miklós 

igehirdetése  a  kassai  nagytemplomban 1682. augusztus 
17-én / Petrőczi Éva. – Bibliogr.: p. 49. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szóbirodalom, 

p. 42-49. 

505/ 
PÉTURSSON, Hallgrímur (1614-1674) 

Passió-énekek / Hallgrímur Pétursson ; Ordass Lajos 

fordításában,  Probstner  János  grafikáival. –  Budapest, 
2013. 

Ismertetés:  Hallgrímur  Pétursson:  Passió  énekek  / 

Regős Mátyás. – In: Kőbányai Harangszó. - 2014/1., 68. 
sz. - p. 38-39. 

506/ 
POMOGÁTS Béla (1934-) 

Varázskörben  :  tanulmányok  és  előadások  / 

Pomogáts Béla. – Budapest, 2014. 

Ismertetés: Varázskörben / Fehér Charlotte. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szemle, p. 73-

75. 

507/ 
PONGRÁCZ Máté 

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap : Jak 2,14-

17(18-24)  :  igehirdetési  előkészítő  /  Pongrácz  Máté. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat 
Kerepeszki  Anikó  és  Réz-Nagy  Zoltán  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 349. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 347-350. 

508/ 
Porvoo Common Statement 

Porvooi  közös  nyilatkozat  :  1992  /  ford.  Rozs-Nagy 

Szilvia és Nagypál Szabolcs, lektorálta László Virgil. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, Kitekintés, p. 322-332. 

509/ 
POTZNER Ferenc 

A Várkert bazár és rekonstrukciója / Potzner Ferenc.  
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Hajlék, p. 28-

37. 

510/ 

Protestáns  mártirológia  a  kora  újkorban  /  [szerk. 

Dobos István et al.]. – [Debrecen], 2012. 

Ismertetés: Protestáns mártirológia a kora újkorban / 

Vrábel Tünde. 

In:  Egyháztörténeti  Szemle. –  15.  (2014)  2.,  p.  132-

134. 

511/ 
PUSZTAI Gabriella 

Felekezeti oktatás új szerepekben / Pusztai Gabriella. 
In: Educatio. – 23. (2014) 1., p. 50-66. 

512/ 
RÁC Dénes 

Emlékezés  Megyaszai  László  Kálmán  (1943-2014) 

evangélikus lelkész szolgálatára / Rác Dénes. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 222. 

513/ 
RÁC Dénes 

Megyaszai László Kálmán : 1943-2014 / Rác Dénes 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 183-184. 

514/ 
RÁC Dénes 

Megyaszai  László  Kálmánra  emlékezem,  1943-2014 

/ Rác Dénes. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  13.,  Krónika,  p. 

14. 

515/ 
RAKOVSZKY Zsuzsa (1950-) 

Szilánkok / Rakovszky Zsuzsa. – Budapest, 2014. 
Ismertetés: Múlt szilánkokból / Hegedűs Attila. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 4., Szemle, p. 75-

77. 

516/ 
RÉTHELYI Orsolya 

Mindez a miénk / Réthelyi Orsolya. 
In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Lectori 

salutem, p. 1-2. 

517/ 
REUSS András (1938-) 

Az  egyetlen  vagy  az  egyik  :  a  megigazulás  mint  az 

egyházi tanítás és gyakorlat elengedhetetlen kritériuma / 
Reuss András. – Bibliogr.: p. 90-91. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Tanulmányok, p. 82-91. 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-2103

 

518/ 
REUSS András (1938-) 

A  felülről  való  bölcsesség  irgalommal  teljes  :  a 

Biblia tanítása az irgalomról / Reuss András. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 2., p. 20-21. 

519/ 
REUSS András (1938-) 

Háborúktól a békéig a Bibliában / Reuss András. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 36-37. 

520/ 
REUSS András (1938-) 

A  II.  vatikáni  zsinat  protestáns  értékelése  /  Reuss 

András. – Bibliogr.: p. 117-119. 

In: Theologiai Szemle. – 57. (2014) 2., Ökumenikus 

szemle, p. 112-119. 

background image

35  

521/ 
REUSS András (1938-) 

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap : Jn 6,67-69 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Reuss  András. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
válogatott. – Bibliogr.: p. 272. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 271-273. 

522/ 
RÉVÉSZ Rita Boglárka 

A hitoktatás megszervezése : finn evangélikus példa / 

Révész  Rita  Boglárka. –  Az  éves  tematikus  cím: 
Szervezeti kultúra. – Bibliogr.: p. 84-88. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Innovatív 

pedagógia, p. 84-88. 

523/ 
RÉZ-NAGY Zoltán 

Április  :  "Bizony,  Isten  Fia  volt  ez!"  /  Réz-Nagy 

Zoltán. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 30-32. 

524/ 
RÉZ-NAGY Zoltán 

Vízkereszt  ünnepe  után  4.  vasárnap  :  Ef  1,15-23  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Réz-Nagy  Zoltán. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 34-38. 

525/ 
REZSABEK Nándor 

Georg Rheticus emlékezete / Rezsabek Nándor. 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 7., Krónika, p. 10. 

526/ 
REZSABEK Nándor 

Kométa  és  halo  :  csillagászati  jelenségek  a  brassói 

Nekesch-Schuller Dániel krónikájában / R. N. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 2., Fókusz, p. 10. 

527/ 
REZSABEK Nándor 

Podmaniczky  Géza,  a  tudománypártoló  főnemes  / 

Rezsabek Nándor. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  12.,  Krónika,  p. 

14. 

528/ 
REZSABEK Nándor 

Renner János Lajos emlékezete / Rezsabek Nándor. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  27.,  Krónika,  p. 

14. 

529/ 
REZSABEK Nándor 

Tycho  Brahe  hazai  hírnöke  :  az  evangélikus  szász-

magyar: Unger Mihály / R. N. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 2., Fókusz, p. 10. 

530/ 
RIBÁR János (1947-) 

Karácsony  2.  napja  :  Tit  3,4-7  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Ribár  János. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila,  Réz-Nagy 
Zoltán és Románné Bolba Márta gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 463-466. 

531/ 
RIBÁR János (1947-) 

Pünkösd  ünnepe  :  ApCsel  5,27-32  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Ribár  János. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 196. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 223-226. 

532/ 
RIBÁR János (1947-) 

Takács János : 1911-2013 / Ribár János. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Megfutottam pályámat, p. 183-184. 

533/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta (1986-) 

Szentháromság  ünnepe  után  19.  (Biblia-)  vasárnap  : 

Jn  5,39-44  :  igehirdetési  előkészítő  /  Románné  Bolba 
Márta. – 

Tallózót 

Szakács 

Tamás 

készített, 

illusztrációkat  Koczor  Tamás  gyűjtött. –  Bibliogr.:  p. 
392. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 390-393. 

534/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta (1986-) 

Bűn  és  kegyelem  Albert  Camus  A  pestis  című 

regényében / Románné Bolba Márta. – In: Bűn-vallás és 
kegyelem  :  előadások  a  vallástudomány  és  a  theológia 
vonzásköréből  :  Wesley  János  Lelkészképző  Főiskola 
2012. március 16-18. / szerk. Hubai Péter. - Budapest : 
Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2014. 

535/ 
ROSTÁNÉ PIRI Magda 

Látható keresztyénségünk : beszélgetés / Rostáné Piri 

Magda. 

In:  Dunántúli  Harangszó.  -  2014.  Különszám.  -  p. 

18-19. 

536/ 
ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

Ki az én ellenségem? / Rozs-Nagy Szilvia. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4., 

Mécses a te igéd, p. 121. 

background image

36  

537/ 
ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

Pünkösd  2.  napja  :  ApCsel  15,6-12  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Rozs-Nagy  Szilvia. –  Tallózót  Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 226-229. 

538/ 
ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

Sóbálvány, vagy a föld sója? / Rozs-Nagy Szilvia. – 

Az  éves  tematikus  cím:  Szervezeti  kultúra  az 
egyházban. 

In: Evangélikus Nevelés. – 13. (2014) 1., p. 2-3. 

539/ 
SÁNDOR Frigyes 

Tavasz az evangélikus könyvtárban / Sándor Frigyes 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  10.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

540/ 
SÁRAI SZABÓ Katalin 

A "konzervatív" nőmozgalmak és az I. világháború / 

Sárai Szabó Katalin. – Bibliogr.: p. 19. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  4.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 12-19. 

541/ 
SÁRKÁNYNÉ HORVÁTH Erzsébet (1930-) 

Krisztus  tanúi  a  változó  világban  :  egyháztörténeti 

tankönyv  12-14  éves  evangélikus  tanulók  számára  / 
Sárkányné  Horváth  Erzsébet,  Trajtlerné  Koppányi 
Ágnes. – [3. kiad.]. – Budapest : Luther, 2014. – 188 p. : 
ill. ; 28 cm. 

ISBN 963 7470 80 8 fűzött 

542/ 
SCHALLER Bernadett 

Friss  tartalmak  régi  formákban  :  lelkészakadémia 

Pullachban / Schaller Bernadett. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Figyelő, Beszámoló, p. 218-219. 

543/ 
SEFCSIK Zoltán 

Ki  tanulja  meg  "még"  ma  az  igét?  :  egy  generáció 

inspiráló példája / Sefcsik Zoltán. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 71-74. 

544/ 
SELMECZINÉ FÜZEKOVÁ Diána 

Április  :  "Ti  szomorkodtok,  de  szomorúságotok 

örömre fordul." / Selmecziné Füzeková Diána. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 30-32. 

545/ 
SIMON László 

In  memoriam Székely  Levente  : 1961-2014 / Simon 

László. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  38.,  Krónika,  p. 

14. 

546/ 
SIMON László 

Székely Levente : 1961-2014 / Simon László. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Megfutottam pályámat, p. 186-187. 

547/ 
SIMON Réka 

Húsvét  ünnepe  után  1.  vasárnap  :  Ez  37,1-14  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Simon  Réka. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
és Kerepeszki Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 153-156. 

548/ 
SINKÓ István 

Mennyi a mennyi? : A hazai koncept kialakulásának 

dokumentumai a Paksi Képtárban / Sinkó István 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 79-

80. 

549/ 
SMIDÉLIUSZ András 

Fogj munkához! / Smidéliusz András. 
In: Keresztyén Igazság. – 103. (2014) 3., igehirdetés, 

p. 1-4. 

550/ 
SMIDÉLIUSZ Ernő 

Közel van az Úr : igehirdetés 1Kor 12,1-11 alapján / 

Smidéliusz Ernő. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, Igehirdetés, p. 38-40. 

551/ 
SMIDÉLIUSZ Gábor 

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap : 1Jn 2,1-2 

: igehirdetési előkészítő / Smidéliusz  Gábor. – Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki 
Anikó és Réz-Nagy Zoltán gyűjtött. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 341-344. 

552/ 
SOLYMÁR Péter 

A  száz  éve  született  Bártfai  Lajosra  emlékezünk  / 

Solymár Péter. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  33.,  Krónika,  p. 

14. 

background image

37  

553/ 
SÓLYOM Anikó 

Veled  szövetségre  lépek  :  evangélikus  hittankönyv 

11-12  évesek  számára  /  Sólyom  Anikó. –  3.  kiadás. – 
Budapest  :  Luther,  2014. –  96  p.  :  ill.,  főként  színes, 
részben térk. ; 29 cm 

554/ 
STANDAERT, Benoît (1945-) 
De Jezusruimte (magyar) 

Jézus terében : a húsvéti hit és a vallások párbeszéde 

/  Benoît  Standaert  ;  [ford.  Mártonffy  Marcell]. – 
Pannonhalma, 2011. 

Ismertetés: Jézus terében / Bácskai Károly 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 66-

67. 

555/ 
SUNDBERG, Carina 

"És  lett  élet..."  :  a  teremtő,  életadó  Lélek  és  az 

igehirdetés folyamata / Carina Sundberg. – Bibliogr.: p. 
406. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 402-406. 

556/ 
SUNDBERG, Carina 

Az  igehirdetés  mint  Isten  kommunikációjának 

töredéke / Carina Sundberg ; ford. Molnár Lilla. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5., 

Tanulmányok, p. 168-171. 

557/ 
SUNDBERG, Carina 

Kreatív írás : bibliatanulmány / Carina Sundberg. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 410-412. 

558/ 
SYKES, Stephen W. 

Az anglikanizmus öt évszázada / Stephen W. Sykes ; 

ford. Fabiny Tibor. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Tanulmányok, p. 91-96. 

559/ 
SZABÓ András 

Február : "...nem szégyellem az evangéliumot, hiszen 

Isten  hatalma  az  minden  hívőnek  üdvösségére..."  / 
Szabó András. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 24-27. 

560/ 
SZABÓ András 

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap : Róm 7,4-

6  :  igehirdetési  előkészítő  /  Szabó  András. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki 
Anikó és Réz-Nagy Zoltán gyűjtött. – Bibliogr.: p. 352. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 350-353. 

561/ 
SZABÓ András 

Vízkereszt  ünnepe  után  1.  vasárnap  :  Róm  1,18-

25(26-32)  :  igehirdetési  előkészítő  /  Szabó  András. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat 
Kerepeszki Anikó gyűjtött. – Bibliogr.: p. 27. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 25-28. 

562/ 
SZABÓ András Péter (1980-) 

Bethrothal  and  wedding,  church  wedding  and 

nuptials  :  reflections  on  the  system  of  marriages  in 
sixteenth-  and  seventeenth-century  Hungary  /  András 
Péter Szabó ; translated by Matthew Caples. – Bibliogr.: 
p. 29-31. 

In: The Hungarian Historical Review. – 3. (2014) 1., 

The  history  of  family,  marriage  and  divorce  in  Eastern 
Europe, p. 3-31. 

563/ 
SZABÓ András Péter (1980-) 

Caspar  Hain  lőcsei  krónikája  -  egy  kompiláció 

forrásai / Szabó András Péter.  

In:  Clio  inter  arma  :  tanulmányok  a  16-18.  századi 

magyarországi  történetírásról  /  szerk.  Tóth  Gergely.  - 
Budapest : MTA BTK TTI, 2014., p. 169-202. 

564/ 
SZABÓ András Péter (1980-) 

Melchior  Genersich  rövid  lőcsei  krónikája  (1108–

1552) / Szabó András Péter. 

In: Lymbus. – (2012-2013) {2014}, p. 199-228. 

565/ 
SZABÓ B. András 

Advent  3.  vasárnapja  :  Mt  11,2-10  :  igehirdetési 

előkészítő / Szabó B. András. – Tallózót Szakács Tamás 
készített,  illusztrációkat  Kerepeszki  Anikó  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 437. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 432-438. 

566/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Csoda  és titok: ünnep a  gyermekek  között :  egyházi 

ünnepeink  és  az  ünnepkörök  jelentősége  a  család  és  a 
kisgyermekek  életében  /  Szabó  Lajos. –  Bibliogr.:  p. 
135. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4., 

Figyelő, Előadás, p. 131-135. 

567/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Gelebter  Glaube  /  Lajos  Szabó. –  In:  Michael 

Beintker,  Michael  Wöller,  Michael  Meyer,  Alexander 
Dölecke (szerk.) Theologische Ausbildung in der EKD: 
Dokumente  und  Texte  aus  der  Arbeit  der  Gemischten 
Kommission  für  die  Reform  des  Theologiestudiums  / 
Fachkommission  I.  (Pfarramt,  Diplom  und  Magister 

background image

38  

Theologiae).  Leipzig:  Evangelische  Verlagsanstalt, 
2014. p. 227-229. 

568/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Gyenesi lélek / Szabó Lajos. –  
In:  In:  80  éves  a  Kapernaum.  –  [Gyenesdiás]  : 

[Kapernaum], 2014. – p. 10-12. 

569/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Húsvét  1.  napja  -  2014.  április  20.  :  a  nagyünnepi 

misszió - avagy meglepetés a húsvéti asszonyok módján 
/ Szabó Lajos. 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 8. (2014) 2., p. 206-

214. 

570/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Jó helyen a szószék - jó helyen a szószéken : aktuális 

homiletikai témák feldolgozása / Szabó Lajos. – előadás 
a  Déli  Evangélikus  Egyházkerület  munkaév  kezdő 
konferenciáján, Balatonszárszón. 

In:  Igazság  és  Élet  (Debrecen). –  8.  (2014)  1., 

Kitekintés, p. 142-149. 

571/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Egy  kérdés  és  két  példázat  :  bibliatanulmány  Lk 

6,43-49  alapján  /  Szabó  Lajos. –  a  Magyarországi 
Metodista  Egyház  2013.  évi  konferenciáján  elhangzott 
előadás. 

In: 

Metodista 

Figyelő. – 

4. 

(2014) 

1., 

Bibliatanulmány, p. 34-46. 

572/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Lelki karbantartás / Szabó Lajos. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Mécses a te igéd, p. 81. 

573/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

A  lelkigondozás  kultúrája  -  a  lelkészi  szolgálatra 

készülők aspektusából / Szabó Lajos. –  In: Teológia  és 
kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem 
oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest : Luther, 2014. , p. [32]-46. 

574/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

A mintalelkipásztor / Szabó Lajos. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Mécses a te igéd, p. 281. 

575/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Reformáció és kultúra / Szabó Lajos. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 53-56. 

576/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Reformáció és oktatás / Szabó Lajos. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 55-58. 

577/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

A  szószék  nyelvezete  :  teológiai  alapfogalmaink 

érthetősége / Szabó Lajos. – Bibliogr.: p. 312. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 310-312. 

578/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Út  a  hitvallásig  :  bibliatanulmány  ApCsel  2,14-36 

alapján / Szabó Lajos. – Bibliogr.: p. 417. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 412-417. 

579/ 
SZABÓ T. Anna (1972-) 

[Versek] : Térrács : Atom : Vérbeszéd : Angyal : Éva 

/ Szabó T. Anna. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Idézőjel,  p. 

62-63. 

580/ 
SZABÓ Vilmos 

Húsvét  ünnepe  után  2.  vasárnap  :  Jn  21,15-19  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Szabó  Vilmos. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
és Kerepeszki Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 156-159. 

581/ 
SZABÓ Vilmos 

November  :  "Tanuljatok  jót  tenni,  törekedjetek 

igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek 
meg  az  árvák  jogát  és  az  özvegyek  peres  ügyét!"  / 
Szabó Vilmos. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 45-47. 

582/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

A  2014.  év  igéje  :  "De  nekem  olyan  jó  Isten 

közelsége!"  :  A  nyugalom  éve  /  Szabóné  Mátrai 
Marianna. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 5-7. 

583/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Dávid dalai / Szabóné Mátrai Marianna. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  5., 

Mécses a te igéd, p. 161. 

background image

39  

584/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Az  imádkozás  kultúrája  :  az  imádkozásra  nevelés 

mint  a  lelki  kompetenciák  fejlesztésének  lehetősége  / 
Szabóné Mátrai Marianna. – In: Teológia és kultúra : az 
Evangélikus 

Hittudományi 

Egyetem 

oktatóinak 

tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  : 
Luther, 2014. , p. [192]-206. 

585/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Július  :  "...ha  igent  mondotok,  az  legyen  igen,  ha 

pedig  nemet,  az  legyen  nem,  minden  további  szó  a 
gonosztól van." / Szabóné Mátrai Marianna. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 38-40. 

586/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Labdák és hitvallások / Szabóné Mátrai Marianna. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Mécses a te igéd, p. 201. 

587/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Pásztorok karácsonya / Szabóné Mátrai Marianna. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Mécses a te igéd, p. 441. 

588/ 
SZÁK-KOCSIS Pál 

A hit építészete, avagy A templom kultúrája / Szák-

Kocsis Pál. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 63-66. 

589/ 
SZÁNTÓ Enikő 

Vízkereszt  ünnepe  után  2.  vasárnap  :  1Tim  2,3-7  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Szántó  Enikő. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 28-31. 

590/ 
SZARKA István (1966-) 

Olyanok  voltunk,  mint  az  álmodók...  :  a 

bakonycsernyei  Evangélikus  Óvoda  szervezetfejlesztési 
példája  /  Szarka  István. –  Az  éves  tematikus  cím: 
Szervezeti kultúra. – Bibliogr.: p. [95]. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Innovatív 

pedagógia, p. 90-[95]. 

591/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Emlékezés  Székely  Levente  evangélikus  lelkész 

szolgálatára : 1961-2014 / Szebik Imre. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Figyelő, Krisztusban  mindnyájan életre  kelnek, p. 421-
422. 

592/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Hitvallásosságunk : előadás / Szebik Imre. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Különszám. - p. 9-

11. 

593/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Mózes Árpád : 1931-2013 / Szebik Imre. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Megfutottam pályámat, p. 175-178. 

594/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Az  öttalentumos  szolga  egyházépítő  tevékenysége  : 

Dr. Frenkl Róbert, 1934-2010 / D. Szebik Imre. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12., 

Figyelő, Előadások, p. 448-450. 

595/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Tarjáni Gyula : 1922-2012 / Szebik Imre 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Megfutottam pályámat, p. 185-186. 

596/ 
SZÉCHEY Béla József (1933-) 

Éljünk  már  ma  a  holnap Egyházában :  Living today 

in the Church of tomorrow / Széchey Béla József. 

In: Ökumené. – 20. (2014) 1., Beszámolók, p. 44-45. 

597/ 
SZÉCHEY Béla József (1933-) 

Végre környésznapok : Kirchentag - 2013 - Hamburg 

/ Széchey Béla József. 

In: Ökumené. – 20. (2014) 1., Beszámolók, p. 45-48. 

598/ 
SZEGEDY-MASZÁK Marianne (1955-) 
I kiss your hands many times (magyar) 

Csókolom  a  kezét  /  Szegedy-Maszák  Marianne  ; 

ford.  Rakovszky  Zsuzsa  ;  [...  a  jegyzeteket  és  a 
bibliográfiát  gond.  és  ford.  ...  Katona  Ferenc]. – 
Budapest, 2014. 

Ismertetés:  Hommage  à  Szegedy-Maszák  Aladár  / 

Nagy Villő. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Szemle, p. 67-

69. 

599/ [vacat] 

600/ 
SZÉKELY Gábor 

150  éve  épült  a  kecskeméti  evangélikus  templom  / 

Székely Gábor. 

In: Honismeret. – 42. (2014) 3., p. 5-9. 

601/ 
SZÉKELY Gábor 

"Oh  vajha  avagy  ne  született,  avagy  örökké  élt 

volna!" / Székely Gábor. 

background image

40  

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 81-

84. 

602/ 
SZÉKELY Gábor 

Párhuzamos lélekrajzok / Székely Gábor. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 86-

88. 

603/ 
SZÉKELY Gábor 

Ybl Miklós templomépítészete / Székely Gábor. – p. 

26-27. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Hajlék, p. 14-

27. 

604/ 
SZEMEREI János (1963-) 

Böjt  6.  vasárnapja  (Palmarum)  :  Zsid  2,5-9  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Szemerei  János. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila 
és Kerepeszki Anikó gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 136-139. 

605/ 
SZEMEREI János (1963-) 

Erős  vár  a  gyülekezet  :  a  gyülekezeti  autonómia 

kérdései / Szemerei János. – Bibliogr.: p. 314. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 313-314. 

606/ 
SZENES Márta (1957-) 

Odú vagy kelepce? : Új vallási közösségekbe megtért 

fiatalok  életútelemzése  az  identitáskeresés  tükrében  / 
Szenes Márta. – Budapest, 2013. 

Ismertetés:  Odú,  kelepce  vagy  elrejtettség?  /  Ribár 

János. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 104-105. 

607/ 
SZENTE Béla 

Egy Kárpát-medencei ároni ház, a Szeberényiek sarja 

:  Kertész  Botond  Békeidők  küzdelmei  -  Szeberényi 
Gusztáv Adolf élete című könyvéről / Szente Béla. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 24., Panoráma, p. 

8-9. 

608/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Dawkins  mutatványa  :  Igehirdetés,  vállveregetés, 

tervezetlenség  /  Szentpétery  Péter. –  Bibliográfia  a 
jegyzetekben,  p.  93-95. –  Összefoglaló  angol  nyelven, 
p. 128. 

In:  Korunk  (Cluj). –  25.  (2014)  5.,  Szekularizmus  - 

Vita és párbeszéd, p. 86-95. 

609/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Régi-új  pogányság  és  a  Szentírás  /  Szentpétery 

Péter. – Bibliogr.: p. 309-310. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, LMK-témák, p. 308-310. 

610/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Új  ateisták  -  régi-új  ateizmus  :  világethosz,  vallás, 

vitakultúra / Szentpétery Péter. – In: Teológia és kultúra 
:  az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  oktatóinak 
tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó  Lajos. –  Budapest  : 
Luther, 2014. , p. [91]-103. 

611/ 
SZIGETI Jenő (1936-) 

Evangélikus  lelkész  volt  a  cigánykutatás  úttörője  / 

Szigeti Jenő. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 38., Fókusz, p. 10. 

612/ 
SZIGETI Jenő (1936-) 

Fáy Ferenc Éváiról / Szigeti Jenő. 
In: Életünk (Szombathely). – 52. (2014) 4., p. 84-88. 

613/ 
SZIGETI Jenő (1936-) 

Két 18. századi tudós lelkipásztor / Szigeti Jenő. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  34-35.,  Krónika, 

p. 10. 

614/ 
SZIGETI Jenő (1936-) 

Vallomás a szépről / Szigeti Jenő. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 22-23. 

615/ 
SZILAS Attila 

"Íme,  új  jött  létre"  :  Észrevételek  a  vasárnapi 

istentisztelettel kapcsolatban / Szilas Attila. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  6., 

Figyelő, Olvasói levél, p. 220. 

616/ 
SZILASI László (1964-) 

A harmadik híd : magánérdekű feljegyzések Foghorn 

Péter  halálának  ügyében  /  Szilasi  László. –  Budapest, 
2014. 

Ismertetés: Mille modis morimur / Palkovics Beáta. 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 69-

70. 

617/ 
SZITHA Tünde 

"A liturgiában kell megmutatniuk amit megtanulnak" 

./ Szitha Tünde. 

In: Muzsika, 57. (2014) 1. 

background image

41  

618/ 
SZÜCS Eszter 

Solymár Péter : 1940-2013 / Szücs Eszter. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Megfutottam pályámat, p. 178-180. 

619/ 
SZŰCS Mária 

Reformáció  ünnepe  :  Mt  21,33-46  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Szűcs  Mária. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 393-396. 

620/ 
SZŰTS István Gergely 

A Herendi Porcelán-manufaktúra történetei : Gulden 

Gyula / Szűts István Gergely. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  26.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

621/ 
SZVITEK Róbert József 

Ellenségeskedés  a  dunántúli  evangélikusok  és 

reformátusok  között  az  1630-as  években  /  Szvitek 
Róbert 

József. – 

Bibliogr. 

jegyzetekben. – 

Függelékben: 

tanulmányhoz 

kapcsolódó 

dokumentumok  (levelek)  :  p.  116-151. –  Összefoglalás 
angol nyelven: p. 158. 

In: Egyháztörténeti Szemle. – 15. (2014) 1., p. [105]-

151., 158. 

622/ 
TAKÁCS Eszter 

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap : Jn 8,21-30 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Takács  Eszter. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Kerepeszki 
Anikó és Réz-Nagy Zoltán gyűjtött. – Bibliogr.: p. 340. 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 89. (2014) 8-9., Az 

igehirdető műhelye, p. 339-341. 

623/ 

Találkozások  /  Cigány  Módszertani  és  Kutató 

Központ... –  Békés  :  Cigány  Módszertani  és  Kutató 
Központ, 2014. – 28 p. : ill. ; 21 cm. – (Cigánymissziós 
módszertani füzetek, ISSN 2064-9177 ; 1.) 

ISBN 978-615-80116-0-0 fűzött 

624/ 
TAR Jánosné (1959 -) 

Az  evangélikus  köznevelési  kutatás  eredményeinek 

hasznosíthatósága 

egy 

területi 

periférián 

lévő 

gimnázium  szemszögéből  /  Tar  Jánosné. –  Az  éves 
tematikus cím: Szervezeti kultúra. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  13.  (2014)  1.,  Stratégiai 

gondolkodás, p. 61-66. 

625/ 
TELEKI András 

Oktatási 

segédletek 

készítésének 

módszertani 

tapasztalatai természetföldrajzból / Teleki András. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 202-205. 

626/ 

Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó 
Lajos. – Budapest, 2014. 

Ismertetés:  Inkulturációra  kész  biblikus szövetség a 

hittudományi egyetemen / Kinyik Anita. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 316-319. 

627/ 

Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi 

Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó 
Lajos. – Budapest : Luther, 2014. – 214 p. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 978 963 380 037 9 fűzött 

628/ 
TÖRÖK László 

Evangélikus csángók / Török László. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 3., p. 25-27. 

629/ 
TÓTH Árpád 

Asszimiláció  az  iskolapadban?  :  Izraelita  diákok  a 

pozsonyi  evangélikus  líceumban  a  19.  század  első 
felében / Tóth Árpád. – Bibliogr.: p. 23-24. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  1.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 16-24. 

630/ 
TÓTH Árpád 

Az  evangélikus  polgárság  házassági  piacának 

alakulása a tiszáninneni kerületben 1750 és 1850 között 
/  Tóth  Árpád. –  A  Piacok  a  társadalomban  és  a 
történelemben  c.  konferencián  2012.  augusztus  25-én 
Debrecenben 

elhangzott 

előadás 

kiegészített, 

szerkesztett  változata. –  Bibliogr.:  p.  460-462. – 
Összefoglalás angol nyelven: p. 544. 

In:  Piacok  a  társadalomban  és  a  történelemben  :  a 

Hajnal  István  Kör  -  Társadalomtörténeti  Egyesület 
2012.  évi,  debreceni  konferenciájának  kötete  /  [szerk. 
Halmos  Károly,  Kiss  Zsuzsanna,  Klement  Judit]. – 
Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2014, 
p. 448-462., 544. : ill., táblázat. 

631/ 
TÓTH Árpád 

Egy tudós-lelkész helye a városi polgári közösségben 

:  Bél  Mátyás  és  a  pozsonyi  evangélikus  társadalom  : 
forrásközlés és tanulmány / Tóth Árpád. 

In:  Publicationes  Universitatis  Miskolciensis.  Sectio 

philosophica. – 19. (2014) 1., p. 249-280. 

632/ 
TÓTH Csaba 

A  nemeskéri  evangélikus  egyházközség  története  / 

írta  és  szerk.  Tóth  Csaba. –  Lenti  :  Szerző,  2014. –  34 
p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. 

background image

42  

ISBN 978-963-08-8934-6 fűzött 

633/ 
TÓTH Gergely 

Lutheránus országtörténet újsztoikus keretben : Révai 

Péter Monarchiája / Tóth Gergely. 

In:  Clio  inter  arma  :  tanulmányok  a  16-18.  századi 

magyarországi  történetírásról  /  szerk.  Tóth  Gergely.  - 
Budapest : MTA BTK TTI, 2014., p. 117-147. 

634/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

Evangélikus egyházi vezetők és a vészkorszak / Tóth 

Károly István. – Bibliogr.: p. 19. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 15-19. 

635/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

Március  :  Jézus  Krisztus  mondja:  "Arról  fogja 

megtudni  mindenki,  hogy  az  én  tanítványaim  vagytok, 
ha szeretitek egymást." / Tóth Károly István. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Bibliatanulmányok, p. 27-29. 

636/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

Választások 

magyarországi 

evangélikusság 

történetében, II. / Tóth Károly. – Bibliogr.: p. 30-31. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  101.  (2014)  1., 

Tanulmány, p. 23-31. 

637/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

A világháború megtanított imádkozni? / Tóth Károly. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 11. 

638/ 
TÓTH Noémi Kinga 

Miről  mesélnek  a  színikritikák?  :  Shakespeare 

Lancaster-tetralógiája 

Kádár-korszak 

Magyarországának  színpadán  /  Tóth  Noémi  Kinga. – 
Bibliogr.: p. 46-47. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  2.,  Függöny,  p. 

32-47. 

639/ 
TÖTTÖSSY Magdolna 

Egy  nemzetiségi  anyaszervezet  Romániában  1944-

1953  között  :  Néhány  gondolat  a  Romániai  Magyar 
Népi Szövetségről / Töttössy Magdolna. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 161-182. 

640/ 
TRAJTLER Dóra Ágnes 

A centenárium : a reformáció százéves évfordulója a 

régi  magyarországi  nyomtatványok  tükrében  /  Trajtler 
Dóra Ágnes. – Bibliogr.: p. 28. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  4.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 20-28. 

641/ 

Tri  Lutherské  vyznania  viery  z  Uhorska  /  Peter 

Kónya, Csepregi Zoltán. – Prešov, 2013. 

Ismertetés: Vita nélküli vitairatok / Reuss András 
In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 1., Szemle, p. 71-

73. 

642/ 

Tri  Lutherské  vyznania  viery  z  Uhorska  /  Peter 

Kónya, Csepregi Zoltán. – Prešov, 2013. 

Ismertetés: Három lutheri hitvallás Magyarországon 

/ Tubán József. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  103.  (2014)  3., 

Könyvismertetés, p. 53-55. 

643/ 
TUBÁN József (1973-) 

A  boldogság  gyökere?  :  Rotterdami  Erasmus  és 

Luther vitájához / Tubán József. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 44., Élő víz, p. 11. 

644/ 
TUBÁN József (1973-) 

Az evangélikus böjt / Tubán József. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Tavasz. - p. 4. 

645/ 
TUBÁN József (1973-) 

Krisztus 

személyes 

jelenlétének 

kérdése 

templomban  és  az  istentiszteleten  /  Tubán  József. – 
LMK-előadás, Sopron, 2012. január 11. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014)  4., 

Tanulmányok, p. 23-34. 

646/ 
TUBÁN József (1973-) 

A megszentelődés / Tubán József. – Bibliogr.: p. 8. 
In:  Keresztyén  Igazság. –  103.  (2014)  3.,  Lutheri 

teológiáról mindenkinek, p. 5-8. 

647/ 
TUBÁN József (1973-) 

Status confessionis / Tubán József. – Bibliogr.: p. 7. 
In:  Keresztyén  Igazság. –  102.  (2014)  2.,  Lutheri 

teológiáról mindenkinek, p. 4-7. 

648/ 
TUBÁN József (1973-) 

Az utolsó idők / Tubán József. – Jegyzetek: p. 6-7. – 

Bibliogr.: p. 8. 

In:  Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014)  4.,  Lutheri 

teológiáról mindenkinek, p. 5-8. 

649/ 

A tudomány vonzásában : evangélikus iskolák kutató 

tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy  Lívia]. – 
Budapest : Luther Kiadó, 2014. – 256 p. 

background image

43  

650/ [vacat] 

651/ 

Tükör  :  a  magyarországi  protestáns  egyházak 

cigánymisszióinak  negyedévente  megjelenő  lapja  / 
főszerk. Szentesi Zoltán; szerk.Bakay Péter [et al.]. – 1. 
évf.  1.  sz.  (2014)-. –  Békés  :  Cigány  Módszertani  és 
Kutató Központ, 2014-. – Negyedévenként.  

652/ 
TÚRI Tamás 

Spira  Ferenc  históriájának  magyar  és  erdélyi 

recepciójáról / Túri Tamás. 

In:  Keresztény  Magvető. –  120.  (2014)  2.,  p.  103-

130. 

653/ 
TÚRÓCZY Zoltán (1893-1971) 

Időszerű  szeretet  :  igehirdetések  az  1953/54-es 

egyházi  esztendő  epistolai  sorozata  alapján  /  Túróczy 
Zoltán  ;  [szerk.  Ittzés  János]  ;  [közread.  a]  Túróczy-
hagyaték Alapítvány ... – Budapest, 2013. 

Ismertetés: Az időtálló igehirdetés / Bence Imre 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  3., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 100-101. 

654/ 
TÜSKÉS Gábor (1955-) 

Elbeszélő 

irodalom 

és 

reformáció 

egy 

interdiszciplináris 

kutatási 

terület 

problémái, 

eredményei  és  feladatai  /  Tüskés  Gábor. –  Bibliogr.  a 
jegyzetekben. 

In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 118. (2014) 2., 

p. 163-188. 

655/ 

Útmutató  a  Biblia  rendszeres  olvasásához  :  2015. – 

Budapest : Luther Kiadó, 2014. – 130 p. ; 17 cm. 

656/ 

Útmutató  a  Biblia  rendszeres  olvasásához  : 

olvasmányokkal  :  2015. –  Budapest  :  Luther  Kiadó, 
2014. – 203 p. ; 17 cm. 

657/ 
ÜVEGES Tamás (1971-) 

The 

1918 

Spanish 

Flu 

Pandemic 

In 

the 

Contemporary  Media  /  Üveges  Tamás. –  In: 
Spanyolnátha Művészeti Folyóirat, 11. (2014) 3. 

http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2014-
3/55/tizeset-the-tiny-circle-of-freedom/the-1918-
spanish-flu-pandemic-in-the-contemporary-media/3691/

 

658/ 
ÜVEGES Tamás (1971-) 

Csináljon úgy, mint ki játszik / Üveges Tamás. – In: 

Spanyolnátha Művészeti Folyóirat, 11. (2014) 6. 

http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2014-
6/58/gruppentext-puzzle-ii-/csinaljon-ugy-mint-ki-
jatszik/3789/

 

659/ 
ÜVEGES Tamás (1971-) 

A  "pelyhes  prókátor"  :  Dayka  Gábor  költészete  / 

Üveges Tamás. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 31-36. 

660/ 

Vademecum  :  a  romák  társadalmi  befogadásának  10 

közös alapelve. 

In:  Roma-társadalomismereti  szöveggyűjtemény  / 

Hüse  Lajos,  Kerülő  Judit  ;  [közread.  az]  Evangélikus 
Roma  Szakkollégium. –  Nyíregyháza  :  Evangélikus 
Roma Szakkollégium, 2014, p. 281-292. 

661/ 
Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) 

Vajda  Péter  Evangélikus  Gimnázium  évkönyve  : 

2013-2014  /  [felelős  kiadó  Kitajkáné  Szántai  Mária]. – 
Szarvas : Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 2014. – 
270 p. : ill. ; 22 cm. 

662/ 
VANKÓ Péter 

Mikola Sándor, 1871-1945 / Vankó Péter. 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015),  Reformáció  és  oktatás  az  évszázadokban,  p. 
103-106. 

663/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. – 7. kiad. – Budapest : 

Luther K., 2014. – 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm. 

ISBN 978-963-9571-98-3 kötött 

664/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Böjt  4.  vasárnapja  :  Isten  örök  hűsége  és  irgalma  / 

Varga Gyöngyi. 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 8. (2014) 1., p. 110-

117. 

665/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

"Csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most" : 

az  imádság  mint  nyelvi  kultúra  /  Varga  Gyöngyi. –  In: 
Teológia  és  kultúra  :  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem  oktatóinak  tanulmánykötete  /  szerk.  Szabó 
Lajos. – Budapest : Luther, 2014. , p. [68]-79. 

666/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Dávid, a zsoltáros király / Varga Gyöngyi. 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 20., Ifjúsági oldal, 

p. 12. 

667/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Az  életismeret  oktatása  -  Mózestől  napjainkig?  / 

Varga Gyöngyi. 

background image

44  

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Tanulmányok, p. 59-62. 

668/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

A  gondoskodás  és  a  törődés  kultúrája  /  Varga 

Gyöngyi. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 78-81. 

669/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Mire  megszépülünk  :  az  Ószövetség  és  a  szépség 

teológiája / Varga Gyöngyi. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 28-29. 

670/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Önkorlátozó szabadság / Varga Gyöngyi. 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  11., 

Mécses a te igéd, p. 401. 

671/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Remény s ég / Varga Gyöngyi. – 3. kiad. – Budapest 

: Luther, 2014. – 173, [2] p. : ill., főként színes ; 14x19 
cm 

ISBN 978-963-380-039-3 kötött 

672/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Szentháromság után 17. vasárnap : Jeremiás 10,1-16 

- Félelem nélkül / Varga Gyöngyi. 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 8. (2014) 4., p. 558-

565. 

673/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Vízkereszt  ünnepe  :  Ézs  60,1-6  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Varga  Gyöngyi. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila,  Réz-Nagy 
Zoltán és Románné Bolba Márta gyűjtött. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 477-480. 

674/ 
VÉGHELYI Antal 

Mi  szükséges  az  egyház  egységéhez?  :  a  marburgi 

kollokvium aktualitása, I. / Véghelyi Antal. – Előadás a 
2014.  évi  Luther-konferencián  Révfülöp,  2014.  február 
1. 

In:  Keresztyén  Igazság. –  101.  (2014)  1.,  Luther-

konferencia, p. 6-11. 

675/ 
VÉGHELYI Antal 

Mi  szükséges  az  egyház  egységéhez?  :  A  marburgi 

kollokvium aktualitása, II. / Véghelyi Antal. – Bibliogr.: 
p. 20. 

In:  Keresztyén  Igazság. –  102.  (2014)  2.,  Luther-

konferencia, p. 14-20. 

676/ 
VERASZTÓ Antal 

Akit kortársai példaképnek tekintettek : Molnár Imre 

(1877-1931) / Verasztó Antal. 

In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 3., p. 10-11. 

677/ 
VERASZTÓ Antal 

I. világháborús hősök temetője. 1. / Verasztó Antal. 
In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 4., p. 6-7. 

678/ 
VERASZTÓ Antal 

Orosháza az évfordulók tükrében / Verasztó Antal 
In: Orosházi Harangszó. – 21. (2014) 1., p. 6-7. 

679/ 
VERASZTÓNÉ MAGYAR Melinda 

Bibliatanulmány  :  Jn  6,1-15  /  Verasztóné  Magyar 

Melinda. 

In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Különszám. - p. 3-

4. 

680/ 
VERES-KOVÁCS Attila 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az 

Erdélyi Kör / Veres-Kovács Attila. 

In: Művelődés. – 67. (2014) 3., p. 11-12. 

681/ 
VESZPRÉMI Erzsébet 

"Benczúr ismét köztünk van" / Veszprémi Erzsébet. 
In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 6., Panoráma, p. 9. 

682/ 
VETŐ István 

Az  esztendő  első  vasárnapja  :  1Pt  4,12-19  : 

igehirdetési előkészítő / Vető István. – Tallózót Szakács 
Tamás  készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila,  Réz-
Nagy  Zoltán  és  Románné  Bolba  Márta  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 476. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 474-477. 

683/ 
VLADIKA Zsófia 

December  :  "Ujjongjatok,  egek,  vigadozz,  föld, 

ujjongásban  törjetek  ki,  hegyek!  Mert  megvigasztalja 
népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken." / Vladika 
Zsófia. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Bibliatanulmányok, p. 51-52. 

684/ 
VOIGT Vilmos (1940-) 

Evilág és túlvilág a magyar protestáns meditációs és 

emlékirat-irodalomban  a  17.  század  elején  /  Voigt 
Vilmos. – Bibliogr. a jegyzetekben. 

In:  Menny  és  pokol  a  barokk  kori  ember  életében  / 

szerk.  Báthory  Orsolya. –  Budapest  :  MTA-PPKE 
Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2014, p. 385-399. 

background image

45  

685/ 
VOIGT Vilmos (1940-) 

Régi magyar bűnök / Voigt Vilmos. – In: Bűn-vallás 

és  kegyelem  :  előadások  a  vallástudomány  és  a 
theológia  vonzásköréből  :  Wesley  János  Lelkészképző 
Főiskola 2012. március 16-18. / szerk. Hubai Péter. - p. 
538-543. 

686/ 
WAGNER Szilárd 

A  megváltás  lehetősége  és  lehetetlensége  Richard 

Wagner Parsifal című operájában / Wagner Szilárd. 

In:  A  tudomány  vonzásában  :  evangélikus  iskolák 

kutató  tanárainak  I.  konferenciája  /  [szerk.  Érfalvy 
Lívia]. – Budapest : Luther Kiadó, 2014. –  p. 217-221. 

687/ 
WALKÓ Ádám 

IV.  Zrínyi  György,  a  "veszett  protestáns"  /  Walkó 

Ádám. 

In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  39.,  Kultúrkörök, 

p. 6. 

688/ 
WARD, Kevin 

Az  anglikanizmus  öt  évszázada  :  V.  Anglikanizmus 

az egész világon a 20. és 21. században / Kevin Ward ; 
ford. Mucsi Zsófia. – Bibliogr.: p. 286. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  89.  (2014)  8-9., 

Tanulmányok, p. 282-286. 

689/ 
WELTLER Gábor (1985-) 

Bibliatanulmány : Jn 6,1-15 / Weltler Gábor. 
In: Dunántúli Harangszó. - 2014. Különszám. - p. 7-

8. 

690/ 
WELTLER Gábor (1985-) 

Isten végtelen hatalma / Weltler Gábor. 
In: Keresztyén Igazság. – 102. (2014) 2., Igehirdetés, 

p. 1-3. 

691/ 
WELTLER Gábor (1985-) 

Az  Úrral  dicsekszünk :  igetanulmány 1Kor 1, 27-31 

alapján / Weltler Gábor. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014)  4., 

Tanulmányok, p. 9-15. 

692/ 
WELTLER Sándor 

A mi időnk / Weltler Sándor. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 3., p. 20-21. 

693/ 
WELTLER Sándor 

A szépség pásztora / Weltler Sándor. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 26-27. 

694/ 
WELTLER Sándor 

Több  mint  rokonság  -  jó  szöveg!  :  Megemlékezés 

Szokolay Sándorról / Weltler Sándor. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 32-33. 

695/ 
WIKSTRÖM, Owe (1945-) 
Det bländande mörkret (magyar) 

kápráztató 

sötétség 

szempontok 

lelkivezetéshez. – Budapest, 2013 

Ismertetés: A kápráztató sötétség / Kádár Zsolt 
In: Theologiai Szemle. – 57. (2014) 4., p. 251-253. 

696/ 
ZALÁN Tibor (1954-) 

Papírváros : egy lassúdad regény, három : letarolva, / 

Zalán Tibor. – Budapest, 2013. 

Ismertetés: Érfalvy Lívia 
In: Vigilia. – 79. (2014) 7., p. 551-552. 

697/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935-) 

Hallgrímur  Pétursson,  Passió-énekek  egyes  énekeire 

ajánlott ismerős dallamok / Zászkaliczky Pál. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  101.  (2014).  1., 

Dallamajánló, p. 37-39. 

698/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935-) 

Haynau  temetése  evangélikus  lelkész  szolgálatával  : 

olvasmányélmény  egy  családregény  lapjairól  / 
Zászkaliczky Pál. 

In: 

Keresztyén  Igazság. –  104.  (2014)  4., 

Tanulmányok, p. 39-45. 

699/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935-) 

A türelmes evangélista / Zászkaliczky Pál. 
In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 3., p. 38-40. 

700/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1966-) 

Bepillantás  az  isteni  kegyelem  természetébe  /  ifj. 

Zászkaliczky Pál 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 3., p. 34-35. 

701/ 
ZÁSZKALICZKY Péter (1937-) 

"Nagypéntek  ünnepén  boldog  voltam  s  szabad!"  : 

Emlékezés Dr. Keken Andrásra / Zászkaliczky Péter. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 1., p. 40-41. 

702/ 
ZÁSZKALICZKY Péter (1937-) 

A  sebek  gyógyulása  Krisztus  szeretetében  : 

emlékezés Botta István lelkészre / Zászkaliczky Péter. 

In: Híd (Budapest). – 10. (2014) 4., p. 40-41. 

background image

46  

703/ 
ZÁSZKALICZKY Péter (1937-) 

"Világítsatok,  hogy  az  emberek  dicsőítsék  a  mennyi 

Atyát!"  :  id.  Gryllus  Vilmosra  emlékezem  / 
Zászkaliczky Péter. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 2., "Presbiteri", p. 

12. 

704/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Háromféleképpen  ugyanarról,  avagy  mire  jó  a 

múzeumpedagógia / Zászkaliczky Zsuzsanna. 

In: Múzeumcafé. – 8. (2014) 5., p. 17. 

705/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

In memoriam Polgár Rózsa. 
In:  Evangélikus  Élet. –  79.  (2014)  25.,  "Presbiteri", 

p. 13. 

706/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

A  látás  visszaszerzése:  Lajta  Gábor  Emmausa 

Dombóváron  :  in  memoriam  Kovács  Imre  / 
Zászkaliczky Zsuzsanna. 

In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  3.,  Tárgy  - 

kultúra, p. 57-62. 

707/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Legyen  a  térből  hely  :  beszélgetés  az  Evangélikus 

Országos Múzeum lehetőségeiről / zzs. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 16., Panoráma, p. 

9. 

708/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Reformáció  és  kultúra  /  Zászkaliczky  Zsuzsanna. – 

In: Kőbányai Harangszó. - 2014/1., 68. sz. - p. 21-22. 

709/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Reformáció  és  vizuális  kultúra,  avagy  Művelés  és 

műveltetés / Zászkaliczky Zsuzsa. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2014), Tanulmányok, p. 74-78. 

710/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Toronyélmény  :  Konok  Tamás  és  Fabiny  Tamás 

beszélgetéséről / Zászkaliczky Zsuzsanna. 

In: Evangélikus Élet. – 79. (2014) 39., Panoráma, p. 

8. 

711/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Vezetőhang / Zászkaliczky Zsuzsanna. 
In:  Credo  (Budapest). –  20.  (2014)  4.,  Lectori 

salutem, p. 1-2. 

712/ 
ZÁVADA Pál (1954-) 

Természetes fény / Závada Pál. – Budapest, 2014. 
Ismertetés: Valahonnan egy fehér ló érkezik / Papp 

Máté. 

In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 3., Szemle, p. 67-

68. 

713/ 

Die  Zips  :  eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19. 

Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich 
(1761-1823)  /  hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W. 
Schwarz und Csaba Szabó. – Wien ; [Budapest], 2013. 

Ismertetés: Doncsecz Etelka. 
In: Irodalomtörténeti Közlemények. – 118. (2014) 3., 

p. 430-434. 

714/ 
ZOMBORYNÉ BAZSÓ Rozália 

Veres  Pálné  Beniczky  Hermin  :  a  magyar  nemzeti 

nőnevelés prófétája / Zomboryné B. Rozália. 

In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(2015), Reformáció és oktatás az évszázadokban, p. 99-
102. 

715/ 
ZSOLDOS Endre 

Egy  csillagászati  kézirat  a  kiskartali  Podmaniczky-

Degenfeld-könyvtárból  /  Zsoldos  Endre. –  A  Magyar 
Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont  Konkoly  Thege  Miklós  Csillagászati 
Intézet könyvtárában őrzött dokumentumról. – Bibliogr. 
jegyzetekben. 

In: Magyar Könyvszemle. – 130. (2014) 1., p. 85-89. 

716/ 
ZSUGYEL János 

Háló / Zsugyel János. 
In:  Miskolci  Keresztény  Szemle. –  10.  (2014)  2.,  p. 

52-54. 

717/ 
ZVARA Edina (1971-) 

Nyugat-dunántúli  protestáns  lelkészek  könyvei  a 

késő  humanizmus  korában  /  Zvara  Edina. –  Szeged  ; 
Budapest, 2013. 

Ismertetés: Nagy Györgyi 
In:  Magyar  Könyvszemle. –  130.  (2014)  2.,  p.  297-

300. 

718/ 
ZVARA Edina (1971-) 

Nyugat-dunántúli  protestáns  lelkészek  könyvei  a 

késő  humanizmus  korában  /  Zvara  Edina. –  Szeged  ; 
Budapest, 2013 

Ismertetés: Németh S. Katalin 
In: Soproni Szemle. – 68. (2014) 1., p. 115-118. 

background image

47  

719/ 
ZVARA Edina (1971-) 

Nyugat-dunántúli  protestáns  lelkészek  könyvei  a 

késő  humanizmus  korában  /  Zvara  Edina. –  Szeged  ; 
Budapest, 2013. 

Ismertetés:  Nyugat-dunántúli  protestáns  lelkészek 

könyvei a késő humanizmus korában / Oláh Róbert. 

In: Theologiai Szemle. – 57. (2014) 4., p. 251-253.

background image

48  

Betűrendes mutató 

1,2, !? "Itt jelentkezzen öt egyforma ember". 
Koncept palimpszeszt vagy a magyar 
konceptuális művészet (Paksi Képtár) (Paks) 
(2014. március 28. - június 8.) 

548/ 

1Kor 13,8 

206/ 

30 éves a Nyílt levél 

1/ 

Az 51. zsoltár hatástörténete, és annak egy mai 
aktualitásáról 

170/ 

80 éves a Kapernaum 

2/ 

100 % kreativitás. I. Építészeti Nemzeti Szalon 
(Műcsarnok, Budapest) (2014. június 4. - 
szeptember 7.) 

434/ 

110 éves a Lutheránia, 1904-2014 

252/ 

150 éve épült a kecskeméti evangélikus 
templom 

600/ 

270 éve Orosházán 

468/ 

The 1918 Spanish Flu Pandemic In the 
Contemporary Media 

657/ 

2012. október - 2013. szeptember 

3/ 

2013. október - 2014. szeptember 

4/ 

A 2014. év igéje 

582/ 

2014 : Keresztény-zsidó teológiai évkönyv 

5/ 

A 2015. év igéje 

319/ 

ÁBRAHÁM Barna 

6/ 

Adalékok az evangélikus tábori lelkészi 
szolgálat történetéhez 

475/ 

Adalékok Besztercebánya 16. századi 
egyháztörténetéhez 

405/ 

"Adjátok meg a császárnak..."? 

104/ 

ADORJÁN Dezső 

7/ 

Advent 1. vasárnapja 

211/ 

Advent 2. vasárnapja 

469/ 

Advent 3. vasárnapja 

565/ 

Advent 4. vasárnapja 

79/ 

AGOD Anett, Lászlóné 
→ LÁSZLÓNÉ AGOD Anett 

Aki az Atyától és a Fiútól származik... 

234/ 

Akit kortársai példaképnek tekintettek 

676/ 

Albert Flórián (1941-2011) 

159/ 

ALBERT Fruzsina (1969-) 

8/ 

ALBERTNÉ JOÓB Emese 

280/ 

Áldáskönyv 

663/ 

Az alkalmazás dilemmái 

32/ 

Állandó kiállítás (Jüdisches Museum) 
(Berlin) 

330/ 

Állandóság és/vagy változás 

392/ 

ALPÁRNÉ SZÁLA Erzsébet 

9/ 

Az alsóbbrendűség szégyene 

314/ 

Ámi Lajos (1886-1963) 

291/ 

Amiben egyek vagyunk 

297/ 

Ámos Imre (1907-1944) 

161/, 162/, 602/ 

Ámos Imre emlékkiállítás (Rumbach 
Sebestyén utcai zsinagóga, Budapest) (2013. 
december 7.) 

161/ 

Andorka Eszter (1970-2003) 

159/ 

Az anglikán kereszténység évszázadai 

10/ 

Az anglikanizmus öt évszázada 

23/, 75/, 171/, 282/, 558/, 688/ 

Angyali küldetés 

206/ 

ANTAL Mária 

12/ 

Anya(g)himnusz 

465/ 

Apámnak, fiamnak 

198/ 

Április 

523/, 544/ 

Áprily Lajos (1887-1967) 

13/ 

ARADI András 

14/, 15/ 

Az arc vonzereje 

441/ 

Arcok a múltból 

138/ 

Ariadne-csoport 

220/ 

Arisztotelész (i. e. 384 – i. e. 322. március 7.) 

276/, 277/ 

"... arra rendeltelek titeket, hogy 
munkátokkal maradandó gyümölcsöt 
hozzatok..." 

16/ 

Árvay Teöreök Sándor Evangélikus Könyvtár 
(Miskolc) 

539/ 

Asbóth László 

244/ 

Asbóth László (1927-2014) 

244/, 245/, 339/ 

Asszimiláció az iskolapadban? 

629/ 

ÁSVÁNYI Ilona 

16/, 17/, 18/, 19/, 20/ 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és 
Kollégium 

612/ 

Asztali beszélgetések 

423/, 424/ 

Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány 

271/ 

ASZTALOS Éva (1980-) 

280/ 

ASZTALOS Richárd 

21/, 22/ 

August Hermann Francke és a hallei pietizmus 

69/ 

Augustini Sámuel (1729-1792) 

611/ 

Augusztus 

295/, 411/ 

Avagy a te szemed.... 

451/ 

AVIS, Paul 

23/ 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
és az Erdélyi Kör 

680/ 

Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 

205/, 312/ 

BÁCSKAI Károly (1965-) 

24/, 25/, 26/, 27/, 28/, 73/, 131/, 554/ 

 
BAGDY Judit 

280/ 

Bajza József (1804-1858) 

323/ 

BAKAY HOLBY, Tímea 

249/ 

BAKAY Péter 

29/, 30/, 31/, 198/, 438/, 623/, 651/ 

Bakonycsernye, Evangélikus Óvoda 

590/ 

Balassa János (1814-1868) 

267/ 

BALÁZS Mihály (1948-) 

32/ 

BALLA Emőke 

33/ 

BALOG Eszter 

34/, 35/ 

BALOGH László Levente 

36/ 

BALOGNÉ VINCZE Katalin 

37/ 

"Bár tsak valaki a Sztárai ügyet felfogná" 

335/ 

BARANYA Péter 

38/ 

BARANYAY Csaba 

39/, 40/ 

Barbour, Claude Marie (1935-) 

354/ 

BARCSAY Zsombor 

223/ 

BARCZA Béla 

41/ 

A Barmeni hitvallás egykor és ma 

59/ 

Bártfai Lajos (1914-1972) 

552/ 

Barth, Karl (1886-1968) 

55/ 

BARTHEL-RÚZSA Barbara 

280/ 

Basel, Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem (1969-) 

680/ 

Basilica di San Pietro in Vaticano, Vatican 
Council (1962-1965) (2nd) 

520/ 

BATÁR Levente (1974-) 

42/ 

Báthory István (1555-1605) 

684/ 

Bátor ugrás az evangélikus egyház életében 

29/ 

Bátorság és teopoézis az imádságban 

153/ 

BAZSÓ Rozália, Zomboryné 
→ ZOMBORYNÉ BAZSÓ Rozália 

background image

49  

Beauchamp, Paul 

120/ 

BEDFORD-STROHM, Heinrich 

43/ 

Bedford-Strohm, Heinrich 

34/ 

Befogadás vagy kirekesztés? 

333/ 

A béke katonája 

44/ 

Békeidők küzdelmei 

326/ 

A békéscsabai evangélikus gyülekezet 
életmódja a 18. század első felében az első 
anyakönyv alapján, 1722-1752 

438/ 

BÉKÉSI Sándor 

45/ 

Bél Mátyás (1684-1749) 

631/ 

BENCE Áron 

46/ 

BENCE Gábor 

47/ 

BENCE Imre 

653/ 

BENCZE András (1960-) 

48/, 49/, 50/ 

BENCZÚR Emese (1969-) 

271/ 

Benczúr Gyula (1844-1920) 

321/, 681/ 

Benczúr Gyula emlékezete 

321/ 

"Benczúr ismét köztünk van" 

681/ 

BENEDEK Ágnes, Péterné 
→ PÉTERNÉ BENEDEK Ágnes 

Benkő István (1913-1993) 

374/, 380/ 

Benkő István lelkészre és Fasang Árpád 
tanítóra emlékezünk 

374/ 

BENKÓCZY Péter 

51/ 

BENKŐNÉ DI GIOVANNI Rita 

52/ 

Bepillantás az isteni kegyelem természetébe 

700/ 

BERÉNYI György 

448/ 

BÉRES Tamás (1965-) 

53/, 54/, 55/, 56/, 482/ 

Berzeviczy Albert (1853-1936) 

196/ 

Berzeviczy Albert, egy elfelejtett 
kultúrpolitikus 

196/ 

Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 
2014. évi összejöveteléről 

17/ 

Egy betelepítő báró emlékezete 

41/ 

Egy beteljesedett élet 

283/ 

Bethlen Gábor (fejedelem : Erdély) (1580-
1629) 

601/ 

BETHLENFALVY Gábor 

57/ 

Bethrothal and wedding, church wedding and 
nuptials 

562/ 

Beythe korabeli kiskáté 

181/ 

Biberauer, Michael 

77/, 698/ 

Biblia [ábécében, nem a bibliai könyvek 
sorrendjében!] 

24/, 293/, 370/, 518/, 609/, 655/, 656/, 693/ 

 
Biblia Ószövetség 

371/, 372/, 519/, 666/, 669/ 

Biblia Ószövetség 1Krón 16,23 

295/ 

Biblia Ószövetség 1Krón 22,13,16 

549/ 

Biblia Ószövetség 1Krón 22,13b 

15/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 13,5-18 

274/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 22,1-13 

172/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 3,1-13 

400/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 32,27b 

248/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 8,22 

122/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 19,3-8 

50/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 33,21 

670/ 

Biblia Ószövetség Ám 5,14-20 

502/ 

Biblia Ószövetség Dán 12,1c-4 

409/ 

Biblia Ószövetség Ez 34,17-22 

112/ 

Biblia Ószövetség Ez 37,1-14 

547/ 

Biblia Ószövetség Ézs 1,17 

581/ 

Biblia Ószövetség Ézs 35,1 

501/ 

Biblia Ószövetség Ézs 36-39 

665/ 

Biblia Ószövetség Ézs 52,7-10 

436/ 

Biblia Ószövetség Ézs 54,7-10 

664/ 

Biblia Ószövetség Ézs 55,10-11 

111/ 

Biblia Ószövetség Ézs 59,1-2.12-13.20 

462/, 500/ 

Biblia Ószövetség Ézs 60,1-6 

673/ 

Biblia Ószövetség Ézs 64,3-8 

14/ 

Biblia Ószövetség Jer 10,1-16 

672/ 

Biblia Ószövetség Jób 2,10b 

296/ 

Biblia Ószövetség Jón 2,2-10 

208/ 

Biblia Ószövetség Mal 3, 13-19 

422/ 

Biblia Ószövetség Préd 3,4 

84/ 

Biblia Ószövetség Zak 1,3-6 

395/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 

121/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 126 

590/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 136,1 

206/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 143,8 

247/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 31,5 

137/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 37,4 

300/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 73,23-24 

437/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 73,28a 

393/, 582/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 98,1-2 

583/ 

Biblia Újszövetség 1Jn 1,5-10 

22/ 

Biblia Újszövetség 1Jn 2,1-2 

551/ 

Biblia Újszövetség 1Jn 2,3-6 

349/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 1 27-31 

691/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 12,1-11 

550/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 12 27-28 

307/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 2,6-10 

320/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 1,13-16 

228/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 4,12-19 

682/ 

Biblia Újszövetség 1Tim 2,3-7 

589/ 

Biblia Újszövetség 1Tim 4,12 

416/ 

Biblia Újszövetség 2Kor 12,2 

210/ 

Biblia Újszövetség 2Tim 4,1-8 

261/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 15,6-12 

537/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 17,24-28 

89/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 2,14-36 

578/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 2,42 

235/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 5,27-32 

690/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 5,27-32 

531/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 8,14-25 

388/ 

Biblia Újszövetség Ef 

298/ 

Biblia Újszövetség Ef 1,15-23 

524/ 

Biblia Újszövetség Ef 1,3-14 

39/ 

Biblia Újszövetség Ef 4,1-16 

163/ 

Biblia Újszövetség Ef 4,1-2 

401/ 

Biblia Újszövetség Ef 4,29 

107/ 

Biblia Újszövetség Ézs 49,13 

683/ 

Biblia Újszövetség Fil 4,13 

417/ 

Biblia Újszövetség Gal 1,10 

85/ 

Biblia Újszövetség Gal 2,16-20 

301/ 

Biblia Újszövetség Gal 3,23-29 

64/ 

Biblia Újszövetség Gal 3,28 

215/ 

Biblia Újszövetség Gal 4,1-7 

109/ 

Biblia Újszövetség Gal 5,22-23a 

262/ 

background image

50  

Biblia Újszövetség Jak 2,14-17(18-24) 

507/ 

Biblia Újszövetség Jel 

131/ 

Biblia Újszövetség Jel 19,9-10 

489/ 

Biblia Újszövetség Jel 20,11-15 

86/ 

Biblia Újszövetség Jel 21, 10-11.22-24 

645/ 

Biblia Újszövetség Jn 1,19-28 

79/ 

Biblia Újszövetség Jn 1,35-40 

128/ 

Biblia Újszövetség Jn 1,41-51 

35/ 

Biblia Újszövetség Jn 11,46-53 

412/ 

Biblia Újszövetség Jn 13,34 

279/ 

Biblia Újszövetség Jn 13,35 

635/ 

Biblia Újszövetség Jn 16,20b 

544/ 

Biblia Újszövetség Jn 17,24 

358/ 

Biblia Újszövetség Jn 21,15-19 

580/ 

Biblia Újszövetség Jn 3,20 

358/ 

Biblia Újszövetség Jn 4,6-30 

46/ 

Biblia Újszövetség Jn 5,39-44 

533/ 

Biblia Újszövetség Jn 6,1-15 

203/, 679/, 689/ 

Biblia Újszövetség Jn 6,48-59 

28/ 

Biblia Újszövetség Jn 6,67-69 

521/ 

Biblia Újszövetség Jn 8,21-30 

622/ 

Biblia Újszövetség Jn 8,37-45 

496/ 

Biblia Újszövetség Júd 22 

407/ 

Biblia Újszövetség Kol 3,17-4,1 

132/ 

Biblia Újszövetség Lk 

105/ 

Biblia Újszövetség Lk 11,5-10 

414/ 

Biblia Újszövetség Lk 12,42-48 

410/ 

Biblia Újszövetség Lk 19,37-40 

406/ 

Biblia Újszövetség Lk 2,9 

88/ 

Biblia Újszövetség Lk 21,25-36 

469/ 

Biblia Újszövetség Lk 22,26-27 

25/ 

Biblia Újszövetség Lk 24,13-35 

706/ 

Biblia Újszövetség Lk 6,43-49 

571/ 

Biblia Újszövetség Lk 9,38-45 

308/ 

Biblia Újszövetség Mk 10,13-16 

124/ 

Biblia Újszövetség Mk 12,13-17 

104/ 

Biblia Újszövetség Mk 16,1-8 

569/ 

Biblia Újszövetség Mk 18,2-6 

119/ 

Biblia Újszövetség Mk 2,18-22 

413/ 

Biblia Újszövetség Mk 9,33-41 

21/ 

Biblia Újszövetség Mk10,43-45 

25/ 

Biblia Újszövetség Mt 1,18-25 

37/ 

Biblia Újszövetség Mt 10,16b 

411/ 

Biblia Újszövetség Mt 11,2-10 

565/ 

Biblia Újszövetség Mt 12,15b-21 

222/ 

Biblia Újszövetség Mt 18,3 

27/ 

Biblia Újszövetség Mt 18,6 

451/ 

Biblia Újszövetség Mt 20,26-28 

25/ 

Biblia Újszövetség Mt 21,1-9 

211/ 

Biblia Újszövetség Mt 21,33-46 

619/ 

Biblia Újszövetség Mt 27,54c 

523/ 

Biblia Újszövetség Mt 5,37 

585/ 

Biblia Újszövetség Mt 7,12 

108/ 

Biblia Újszövetség Mt 9,35-38 

318/ 

Biblia Újszövetség Róm 1,16a 

559/ 

Biblia Újszövetség Róm 1,18-25 

561/ 

Biblia Újszövetség Róm 1,26-32 

561/ 

Biblia Újszövetség Róm 14, 7-9. 

369/ 

Biblia Újszövetség Róm 15,7 

319/ 

Biblia Újszövetség Róm 3,28-31 

272/ 

Biblia Újszövetség Róm 7,4-6 

560/ 

Biblia Újszövetség Róm 8,31b 

129/ 

Biblia Újszövetség Tit 2,11-14 

157/ 

Biblia Újszövetség Tit 3,4-7 

530/ 

Biblia Újszövetség Zsid 10,11-18 

216/, 431/ 

Biblia Újszövetség Zsid 12,12-17 

490/ 

Biblia Újszövetség Zsid 2,5-9 

604/ 

Biblia Újszövetség Zsid 4,9-11 

470/ 

Biblia Újszövetség Zsid 9,27 

77/ 

A Biblia utolsó írása 

131/ 

Bibliafordítás, nyelvteremtés 

90/ 

A bibliai szöveggondozás élménye 

24/ 

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai 
Magyarországon (2013. április 2-3.) 
(Budapest, Károli Gáspár Református 
Hittudományi Egyetem Hittudományi Kar) 

183/ 

Bibliatanulmány 

203/, 679/, 689/ 

Bibó István (1911-1979) 

83/ 

Bihari János Táncegyüttes 

223/ 

Bíró Mátyás, Dévai 
→ Dévai Bíró Mátyás (1500 k.-1545) 

BIRTHA Melinda, Hangóné 
→ HANGÓNÉ BIRTHA Melinda 

BIVIO 2012 

58/ 

Bivio 2012 

58/ 

Bízik László 

336/ 

Bízik László (1943-2013) 

336/ 

BLÁZY Árpád (1962-) 

59/, 60/, 61/ 

Bocatius, Johannes (1569-1621). Olympias 
carceraria 

684/ 

Bödecs Barnabás 

337/ 

Bödecs Barnabás (1931-2013) 

337/ 

BÓDI Emese 

62/, 63/ 

BODOKI Ágnes, Csanády Andrásné 
→ CSANÁDY ANDRÁSNÉ BODOKI Ágnes 

Bodoky Richárd (1908-1996) 

698/ 

BOGDÁNYI Mária 

64/, 65/ 

Bogya Géza (1904-1987) 

1/ 

Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) 

308/ 

Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) 

222/ 

Böjt 3. vasárnapja (Oculi) 

128/ 

Böjt 4. vasárnapja 

664/ 

Böjt 4. vasárnapja (Laetare) 

28/ 

Böjt 5. vasárnapja (Judica) 

412/ 

Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) 

604/ 

Böjti meditációk 

65/ 

BOLBA Márta, Románné 
→ ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

Bölcs szív 

66/ 

A boldogság gyökere? 

643/ 

BOLERATZKY Lóránd (1920-) 

67/ 

BONÁCZ Ágnes 

454/ 

Bonhoeffer 

448/, 448/ 

Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945) 

80/, 81/, 82/, 448/, 449/, 474/, 487/ 

Bonhoeffer - egy amerikai keresztény újságíró 
szemével 

449/ 

Bonyhád, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium 

12/, 612/ 

A bonyhádi evangélikus gimnázium régi 
könyves tára 

12/ 

background image

51  

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium (Bonyhád) 

12/, 612/ 

Borbély Szilárd (1964-2014) 

68/ 

Böröcz Enikő (1948-2014) 

456/ 

Böröcz Sándor (1913-2006) 

700/ 

Boronkay Albert (1801-1853) 

476/ 

Boros Lajos (1914-1996) 

396/ 

Ború és ború 

491/ 

Botta István (1918-1999) 

702/ 

Brassótól Eperjesig, Pataktól Sopronig 

187/ 

Braunschweig, Bugenhagen-szimpózium (2013. 
szeptember) (4.) 

74/, 450/, 471/ 

BREBOVSZKY Éva, Gerőfiné 
→ GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva (1963-) 

Bregantini, Giancarlo Maria 

153/ 

BREUL, Wolfgang 

69/ 

Bruckner Győző (1877-1962) 

67/ 

A budahegyvidéki evangélikus gyülekezet 
kántora 

141/ 

BUDAKER Dóra, Kretzné 
→ KRETZNÉ BUDAKER Dóra 

Budapest, Deák Téri Evangélikus Gimnázium 

327/ 

Budapest, Egyházi könyvtárak a 21. század 
elején. Konferencia (2014) 

18/ 

Budapest, Evangélikus Hittudományi Egyetem 

29/, 367/, 626/ 

Budapest, Evangélikus Országos Könyvtár 

58/, 268/, 527/ 

Budapest, Evangélikus Országos Múzeum 

707/ 

Budapest, Evangélikus Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató és Továbbképző Intézet 

151/ 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 

52/, 70/, 115/, 223/, 662/ 

Budapest, Lutheran Theological University 

29/ 

Budapest, Lutheránus Világszövetség 7. 
nagygyűlése (1984. július 22.-augusztus 5.) 

158/ 

Budapest, Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Országos Iroda. Nevelési és Oktatási Osztály 

151/ 

Budapest, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 

307/ 

Budapest, Zenetudományi Intézet 

187/ 

Budapest, zuglói evangélikus templom, Societas 
Oecumenica konferenciája (2014. augusztus 
21.) (18.) 

250/ 

BUDAY Barnabás 

70/ 

BUDAY-MALIK Adrienn 

280/ 

Bugenhagen-szimpózium (Braunschweig) 
(2013. szeptember) (4.) 

74/, 450/, 471/ 

BUKSZÁR Fruzsina 

71/ 

Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra 
marburgi prédikációiban 

264/ 

Bultmann, Rudolf (1884-1976) 

264/ 

Bűn és kegyelem Albert Camus A pestis 
című regényében 

534/ 

Bűn-vallás és kegyelem 

72/, 170/, 220/, 297/, 534/, 685/ 

Busse, Andrea 

46/ 

Calvin, Jean (1509-1564) 

60/ 

Camus, Albert (1913-1960) 

534/ 

Cantare amantis est - aki szeret, az énekel 

311/ 

CAPLES, Matthew (1968-) 

562/ 

Carroll, Lewis (1832-1898) 

460/ 

Caspar Hain lőcsei krónikája - egy 
kompiláció forrásai 

563/ 

A centenárium 

640/ 

Chagall - Háború és béke között; Ámos Imre, 
a "magyar Chagall" - a háború örvényében 
1937-1944 (Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest) (2013. szeptember 13. - 2014. 
január 5.) 

602/ 

Chagall, Marc (1887-1985) 

602/ 

CHENNATTU, Rekha 

73/ 

Church of England 

10/, 23/, 75/, 171/, 282/, 558/, 688/ 

Cifra János 

291/ 

Cigány mese, cigánymese-gyűjtés, cigány 
mesemondás 

291/ 

Cigány Módszertani és Kutató Központ 
(Békés) 

651/ 

A cigány népesség egészségi állapotának 
összetevői Északkelet Magyarországon 

197/ 

Cigánymissziós módszertani füzetek 

623/ 

CILLIERS, Johan 

74/ 

A címlapon Krähling János budaörsi 
temploma 

240/ 

CLEUGH, Hannah 

75/ 

Colloquy of Marburg (1529) 

674/, 675/ 

COOPER, Thomas (1971-) 

99/ 

Cranach, Lucas (1515-1586) 

51/ 

"Csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én 
most" 

665/ 

"...csak értelem és szorgalom árán tarthatod 
meg hazádat..." 

322/ 

CSÁKY-PALLAVICINI Zsófia 

76/ 

Családi titok 

255/ 

CSANÁDY ANDRÁSNÉ BODOKI Ágnes 

77/ 

CSATLÓS Noémi 

78/ 

CSELOVSZKY Ferenc ifj. 

79/ 

CSEPREGI András (1962-) 

54/, 80/, 81/, 82/, 83/, 84/, 134/ 

CSEPREGI Béla (1914-2004) 

85/, 86/, 87/, 88/, 89/ 

Csepregi Béla (1914-2004) 

86/, 87/, 253/, 699/ 

CSEPREGI Márta (1950-) 

87/ 

CSEPREGI Zoltán (1964-) 

90/, 91/, 92/, 93/, 94/, 95/, 96/, 97/, 98/, 101/, 

102/ 

Csepregi Zoltán (1964-) 

11/, 99/, 100/, 424/, 425/, 641/ 

CSERCSA Balázs 

103/ 

CSERHÁTI Márta (1962-) 

104/, 105/, 106/ 

CSERHÁTI Sándor (1964-) 

107/, 108/ 

CSERHÁTINÉ SZABÓ Izabella 

109/ 

CSERMELY Péter 

110/ 

Csináljon úgy, mint ki játszik 

658/ 

Csoda és titok: ünnep a gyermekek között 

566/ 

CSOMA Áron 

111/ 

CSORBA János 

112/ 

CSORBA László (1952-) 

113/ 

CSUHAI József 

651/ 

CZENTHE Miklós (1964-) 

114/, 115/, 116/, 117/ 

Czetter Sámuel (1765-?) 

386/ 

CZICZKA Katalin 

118/ 

CZOMBOS Dorottya 

119/ 

CZÖNDÖR István 

65/ 

CZÖVEK Tamás 

120/, 121/ 

D. Nagy Judit 

30/ 

DANI Eszter 

623/, 651/ 

DARVAS Anikó 

122/ 

Dávid, a zsoltáros király 

666/ 

DÁVID Adél 

123/, 124/ 

DÁVID Beáta (1968-) 

8/ 

Dávid dalai 

583/ 

Dawkins mutatványa 

608/ 

Dawkins, Richard (1941-) 

608/, 610/ 

Dayka Gábor (1769-1796) 

659/ 

DEÁK Eszter (1962-) 

125/ 

DEÁK László 

126/ 

background image

52  

Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) 

327/ 

Deák téri evangélikus templom, Budapest, 
Polgár Rózsa temetése (2014. június 17.) 

206/ 

A Deák téri iskolák neves evangélikus diákjai 

327/ 

DEBRECZENI-DROPPÁN Béla 

127/ 

December 

501/, 683/ 

DEME Dávid 

128/, 129/, 130/ 

Deméné Smidéliusz Katalin 

289/ 

Deméné Smidéliusz Katalin (1954-) 

288/ 

Dennett, Daniel Clement (1942-) 

610/ 

Dér Katalin 

131/ 

Descartes, René (1596-1650) 

458/ 

DETRE János 

132/ 

Dévai Bíró Mátyás (1500 k.-1545) 

71/, 239/ 

Dévai Bíró Mátyás, Miskolc reformátora 

239/ 

Dezséry László (1914-1977) 

338/ 

Dezséry László emlékezete 

338/ 

DI GIOVANNI Rita, Benkőné 
→ BENKŐNÉ DI GIOVANNI Rita 

A diakónia és a krisztológia kapcsolata mint a 
keresztény segítő szolgálat alapja 

25/ 

Dies Academicus. Az esztétika igénye a kortárs 
teológiai gondolkodásban (Evangélikus 
Hittudományi Egyetem, Budapest) (2014. 
március 27.) 

45/, 110/, 146/, 441/ 

The difficulties of conversion 

305/ 

DÖBRENTEY Ildikó (1946-) 

232/ 

DOBSZAY Ágnes 

617/ 

Dóka Zoltán (1929-2000) 

1/ 

Dokumentumok és tanulmányok a 
Magyarországi Evangélikus Egyház és az 
állambiztonság kapcsolatáról, 1945-1990 

134/ 

DONCSECZ Etelka 

713/ 

DOROSMAI Erzsébet 

138/ 

DRASKOVICH József, Dusnoki- 
→ DUSNOKI-DRASKOVICH József 

DROPPÁN Béla, Debreczeni- 
→ DEBRECZENI-DROPPÁN Béla 

DURKÓ Albert 

623/, 651/ 

DUSNOKI-DRASKOVICH József 

139/ 

Ébredve és ébresztve 

213/ 

Eck, Johannes (1486-1543) 

101/ 

Economic history 

398/ 

ECSEDI Zsuzsanna 

140/, 141/, 142/ 

ECSEDY Judit, V. (1946-) 

143/ 

Az Efezusi levél házitáblájának 
figyelembevétele a családi életben 

298/ 

Egressy Béni (1814-1851) 

142/ 

Egy csillagászati kézirat a kiskartali 
Podmaniczky-Degenfeld-könyvtárból 

715/ 

Egy tudós eszmecsere dokumentumai 

125/ 

Egyetemi tanári székfoglaló előadás 
(Evangélikus Hittudományi Egyetem, 
Budapest) (2013. november 7.) 

365/ 

Az egyetlen vagy az egyik 

517/ 

Az egyház és a háború 

362/ 

Egyház és közélet 

175/ 

Az egyház jövője: szervezet és/vagy Krisztus 
teste 

399/ 

Egyházak a viharban 

316/ 

Az egyházak és az ügynökkérdés 

257/ 

Egyházi könyvtárak a 21. század elején 

18/ 

Egyházi könyvtárak a 21. század elején. 
Konferencia (2014) (Budapest) 

18/ 

Egyházi könyvtárak adatbázis-fejlesztései 

38/ 

Egyházi Könyvtárak Egyesülése 

17/, 18/, 19/, 20/ 

Az egyházi könyvtárak és a nyilvánosság 

19/ 

Az egyházi szervezetfejlesztés alapelvei 

299/ 

Az egyházzene tanítása az Evangélikus 
Egyház iskoláiban 

472/ 

Egyházzene vagy Zene az egyházban 

346/ 

Egystrófásaink 

182/ 

Elbeszélő irodalom és reformáció 

654/ 

ÉLEK 

370/ 

Elengedhetetlen a szakmai párbeszéd 

26/ 

Az életismeret oktatása - Mózestől 
napjainkig? 

667/ 

Életre szomjazva 

46/ 

"Életrevalók" - Híres emberek és alkotásaik 

260/ 

Életút a Saale partjától a Temze vizéig 

140/ 

Egy elfelejtett magyar utazó a kora újkori 
Oroszországról 

373/ 

Éljünk már ma a holnap Egyházában 

596/ 

Az elképzelt és lehetséges korai cigány 
történelem 

463/ 

Ellenségeskedés a dunántúli evangélikusok 
és reformátusok között az 1630-as években 

621/ 

Élményprédikáció - eseményprédikáció 

450/ 

Élni a zsoltárokat 

120/ 

Élni akarunk? 

350/ 

Éltető Evangélium Karitatív Egyesület 

370/ 

Az emberi társadalom hajtóerői 

483/ 

Embernek születni, emberré lenni 

363/ 

Emlékezés a száz éve született Tihanyi János 
lelkészre 

285/ 

Emlékezés Megyaszai László Kálmán (1943-
2014) evangélikus lelkész szolgálatára 

512/ 

Emlékezés Székely Levente evangélikus 
lelkész szolgálatára 

591/ 

Emlékezőbeszéd a nagy háború áldozataira 

375/ 

"Emlékezz vissza az egész útra, amelyen 
vezetett Istened, az Úr" 

339/ 

ENYEDI Ágnes 

144/ 

ENYEDI Pál 

145/ 

Az epikus próza elemzésének új irányai az 
orosz irodalomelmélet felől 

306/ 

Erasmus, Desiderius (1466-1536) 

643/ 

ERDÉLYI Gabriella (1971-) 

99/ 

Erdélyi Kör (Kolozsvár) (1998-) 

680/ 

Erdélyi szászok emlékezése 

114/ 

ÉRFALVY Lívia (1979-) 

146/, 147/, 148/, 649/, 696/ 

Erős vár a gyülekezet 

605/ 

Erőtlenség által 

263/ 

Értelmiségképzés - cigány diákok a 
felsőoktatásban 

200/ 

Az érthetőség kultúrája 

364/ 

"És lett élet..." 

555/ 

Az esztendő első vasárnapja 

682/ 

Esztétikum és etikum a magyar irodalomban 

146/ 

Európai Bizottság 

149/ 

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
(Basel) (1969-) 

680/ 

European Commission 

149/ 

Evangelical-Lutheran Church in Hungary 

136/ 

Evangelical Lutheran Church in Hungary. 
Diocese of Sopron. Congregation of Nemeskér 

632/ 

Az evangélikus böjt 

644/ 

Evangélikus csángók 

628/ 

Az evangélikus egyház az állami elvárások és a 
nemzetiségi identitástörekvések kereszttüzében 
a 19. század második felében 

225/ 

background image

53  

Evangélikus egyházi vezetők és a vészkorszak 

634/ 

Evangélikus hittankönyv 7-8 évesek számára 

150/ 

Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest) 

29/, 367/, 626/ 

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 
Dies Academicus. Az esztétika igénye a kortárs 
teológiai gondolkodásban (2014. március 27.) 

45/, 110/, 146/, 441/ 

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 
Egyetemi tanári székfoglaló előadás (2013. 
november 7.) 

365/ 

Evangélikus Információs Szolgálat 

711/ 

Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén 
a 16. és a 19. században 

361/ 

Evangélikus-katolikus párbeszéd 

154/ 

Evangélikus kéziratok 

438/ 

Az evangélikus köznevelési kutatás 
eredményeinek hasznosíthatósága egy területi 
periférián lévő gimnázium szemszögéből 

624/ 

Evangélikus lelkész volt a cigánykutatás 
úttörője 

611/ 

Evangélikus lelkészek Magyarországon 
(ELEM). 1. 

91/ 

Evangélikus nevelési és oktatási stratégia 

151/ 

Evangélikus Országos Könyvtár (Budapest) 

58/, 268/, 527/ 

Evangélikus Országos Múzeum (Budapest) 

707/ 

Evangélikus Óvoda (Bakonycsernye) 

590/ 

Evangélikus óvónők országos szakmai 
találkozója (Orosháza) (2014. március 4.) 

566/ 

Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és 
Továbbképző Intézet (Budapest) 

151/ 

Az evangélikus polgárság házassági piacának 
alakulása a tiszáninneni kerületben 1750 és 
1850 között 

630/ 

Evangélikus püspökök az ügynöklistán 

430/ 

Evangélikus Világgyűlés (Mineapolis) (1957. 
augusztus 15-25.) (3.) 

273/ 

Az evangélium nem az emberek gondolatai 
szerint való 

85/ 

Az evangéliumok színe 

152/ 

Evilág és túlvilág a magyar protestáns 
meditációs és emlékirat-irodalomban a 17. 
század elején 

684/ 

Eyck, Hubert van (1385/90-1426) 

190/ 

Eyck, Jan van (1390-1441) 

190/ 

FABINY Tamás (1959-) 

2/, 153/, 154/, 155/, 156/, 157/, 158/, 159/, 

161/, 162/, 163/, 164/, 165/, 166/, 167/, 168/, 

169/, 256/, 271/, 494/ 

Fabiny Tamás (1959-) 

160/, 231/, 287/, 289/, 710/ 

Fabiny Tamás evangélikus püspök beiktatása 
Miskolcon 

494/ 

FABINY Tibor (1955-) 

10/, 23/, 75/, 170/, 171/, 172/, 173/, 174/, 

183/, 282/, 558/, 688/ 

FÁBRI György (1964-) 

175/, 176/, 177/, 178/ 

FAJT Anita (1987-) 

179/ 

FALUDY Alexander (1983-) 

10/ 

Egy falusi mizantróp 

459/ 

FARKAS Gábor Farkas 

525/ 

Fasang Árpád (1912-2001) 

374/, 380/ 

Fáy Ferenc (1921-1981) 

612/ 

Fáy Ferenc Éváiról 

612/ 

Február 

107/, 559/ 

FEHÉR Charlotte 

506/ 

FEHÉR Károly 

180/ 

Fejes László, Fritz- 
→ Fritz-Fejes László (1889-1967) 

FEKETE Csaba (1940-) 

181/, 182/ 

Felebarát vagy Embertárs 

183/ 

Felekezeti oktatás új szerepekben 

511/ 

A felekezeti statisztika a népszámlálásban és 
a szociológiában 

464/ 

Félidőben 2017 felé 

155/ 

Félre bánat, félre bú... 

184/ 

A felülről való bölcsesség irgalommal teljes 

518/ 

FENYVESI Félix Lajos (1946-) 

185/, 186/ 

FERENCZI Ilona (1949-) 

187/, 188/ 

FINTA Gergely 

189/, 190/, 191/, 192/, 193/ 

Fischer, Johannes 

487/ 

FISCHL Vilmos (1972-) 

194/, 195/ 

FODOR Tamás (1965-) 

196/ 

Fogj munkához! 

549/ 

Föld alatti Izrael 

371/ 

A föld sója - a világ világossága? 

43/ 

FÓNAI Mihály (1956-) 

197/ 

A fordító kalandjai Aliz Csodaországában 

460/ 

Forgács István 

198/ 

FORGÓ András 

199/ 

FORRAY R. Katalin (1942-) 

200/ 

A fóti evangélikus gyülekezet kántora 

415/ 

Francke, August Hermann (1663-1727) 

69/ 

Frank, Anneliese Marie (1929-1945) 

516/ 

FRANKÓ Dóra 

201/ 

Frenkl Róbert (1934-2010) 

594/ 

FRICZ-MOLNÁR Péter 

202/ 

FRIDECZKY Péter 

280/ 

Friss tartalmak régi formákban 

542/ 

Fritz-Fejes László (1889-1967) 

202/ 

Frölich család 

398/ 

Frölich Frigyes (ca 1810-1892) 

398/ 

FÜZEKOVÁ Diána, Selmecziné 
→ SELMECZINÉ FÜZEKOVÁ Diána 

GABNAI Sándor 

203/ 

GÁL Katalin 

403/ 

GALAMBOS Ádám (1984-) 

65/, 204/, 271/ 

GÁNCS Aladár (1925-2009) 

205/ 

GÁNCS Péter (1951-) 

160/, 206/, 207/, 208/, 209/, 210/ 

GÁNCS Tamás 

211/, 212/ 

GARÁDI Péter 

213/ 

GÁTAI Hajnalka 

243/ 

GAUCK, Joachim (1940-) 

214/ 

Gauck, Joachim (1940-) 

329/ 

Gazdasági globalizáció és spiritualitás 

218/ 

Gelebter Glaube 

567/ 

Genersich János (1761-1823) 

713/ 

Genersich, Melchior (16. század) 

564/ 

A genfi zsoltárok helye a magyarországi 
református és evangélikus énekeskönyvben 

188/ 

Georg Rheticus emlékezete 

525/ 

GERHÁT Krisztina, Kérgesné 
→ KÉRGESNÉ GERHÁT Krisztina 

GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva (1963-) 

215/, 216/ 

GICZI Zsolt 

217/ 

GÖMBÖCZ Elvira (1972-) 

218/ 

GOMBOCZ Eszter (1959-) 

219/, 220/ 

Gondolatok a petesejt-adományozásról 

201/ 

Gondolatok Ézs 59,1-2.12-13.20 kapcsán 

462/ 

A gondoskodás és a törődés kultúrája 

668/ 

Good start, azaz a "Jó kezdet" 

334/ 

GÖRÖZDI Zsolt 

221/ 

background image

54  

Göttliche Setzung und menschliche Erfahrung 

242/ 

Gozsdu Elek (1849-1919) 

459/ 

Graz, Heilandskirche, Temetési prédikáció 
(1853. március 18.) 

77/ 

GREGERSEN-LABOSSA György 

2/ 

GRENDORF Péter 

222/ 

GROZDITS Károly 

223/ 

GRYLLUS Dániel (1950-) 

224/ 

Gryllus Vilmos (1922-2013) 

703/ 

Gulden Gyula (1898-1979) 

620/ 

GUÓTH Emil (1961-) 

225/ 

Gyapay Gábor (1924-2009) 

70/ 

Gyapay Gábor és az új Fasor 

70/ 

GYARMATI György (1951-) 

133/, 226/ 

Gyászistentisztelet (Sopron, evangélikus 
templom) (2013. december 21.) 

279/ 

Gyenesi lélek 

568/ 

Egy gyerekkor nekrológja 

488/ 

Gyógyulás és gyógyítás mint a Szentlélek 
ajándéka 

484/ 

Gyöngyfényű... 

503/ 

Gyöngyösi Vilmos (1915-1995) 

386/ 

Gyóni Géza (1884-1917) 

44/ 

Győr, Jezsuita Kollégium 

305/ 

GYŐRFFY Eszter 

227/ 

GYŐRI Dávid 

228/ 

GYŐRI Gábor Dávid 

229/ 

Győri János (1914-1997) 

230/, 340/, 341/ 

Győri János, a hídpásztor 

230/ 

GYŐRI János Sámuel 

230/ 

GYŐRI László 

231/ 

Gyurta Dániel (1989-) 

159/ 

"Ha én rózsa volnék..." 

365/ 

"Ha Isten velünk, ki ellenünk?" 

36/ 

Háborúktól a békéig a Bibliában 

519/ 

HAFENSCHER Károly (1926-) 

233/ 

Hafenscher Károly (1926-) 

232/, 233/, 273/ 

HAFENSCHER Károly (1957-) 

2/, 234/, 235/ 

Hagyomány és kihívás 

176/ 

Hain, Kaspar (1632-1687) 

563/ 

HAJDUCH-SZMOLA Patrik 

236/ 

Hajnal István (1892-1956) 

83/ 

HAJNÓCZI Eszter 

237/ 

A halál ellen 

185/ 

Hallgrímur Pétursson: Passió énekek 

505/ 

Hallgrímur Pétursson, Passió-énekek egyes 
énekeire ajánlott ismerős dallamok 

697/ 

Háló 

134/, 716/ 

Hálózat és esztétika 

110/ 

Händel, Georg Friedrich (1685-1759) 

140/ 

HANGÓNÉ BIRTHA Melinda 

239/ 

Hantaï (Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti 
Múzeum) (Budapest) (2014. május 9. - 
augusztus 31.) 

465/ 

HARMATI Béla László (1966-) 

240/, 241/, 266/, 707/ 

Három lutheri hitvallás Magyarországon 

642/ 

Háromféleképpen ugyanarról, avagy mire jó 
a múzeumpedagógia 

704/ 

Harris, Sam (1967-) 

610/ 

Harruckern János György (1664-1742) 

41/ 

Hatvanad vasárnap 

400/ 

HAUSMANN, Jutta (1951-) 

242/, 243/ 

Haynau, Julius Jacob von (1786-1853) 

77/, 698/ 

Haynau temetése evangélikus lelkész 
szolgálatával 

698/ 

Ház és lakója 

267/ 

HÁZI Magdolna, Lászlóné 
→ LÁSZLÓNÉ HÁZI Magdolna 

HEGEDŰS Attila 

35/, 37/, 64/, 108/, 109/, 124/, 157/, 208/, 

216/, 244/, 245/, 246/, 261/, 436/, 470/, 489/, 
496/, 515/, 521/, 530/, 547/, 580/, 604/, 673/, 

682/ 

HEGYI Áron, Horváth- 
→ HORVÁTH-HEGYI Áron 

HEGYI Olivér, Horváth- 
→ HORVÁTH-HEGYI Olivér 

HEINEMANN Ildikó, Koczorné 
→ KOCZORNÉ HEINEMANN Ildikó 

HEINRICHS Eszter 

247/, 248/ 

HEITMANN, Jan H. 

249/ 

HELLER, Dagmar 

250/ 

HENSCHEL, Frank 

251/ 

Herbert Wulf 

145/ 

A Herendi Porcelán-manufaktúra történetei 

620/ 

Herendi Porcelánmanufaktúra 

620/ 

HERÉNYI István 

252/ 

Herman Ottó (1835-1914) 

322/ 

Hermeneutikai Kutatóközpont (Budapest) 

10/, 183/ 

Hermész magyar barátja 

433/ 

HERZOG Csaba (1953-) 

253/ 

hétfalusi csángók 

628/ 

Hetvened vasárnap 

172/ 

HEUBACH, Joachim 

254/ 

HEUVEL, Eric (1960-) 

255/ 

Hidd, hogy lesz ítélet 

86/ 

Hiltebrandt, Conrad Jacob 

315/ 

A hit építészete, avagy A templom kultúrája 

588/ 

Hit és tanúskodás a protestáns örökségben 

256/ 

A hit fejlődése és a "hit oktatása" 

212/ 

A hit nemzetmegtartó ereje 

256/ 

Hitchens, Christopher (1949-2011) 

610/ 

Hitetek mellé ragasszatok tudományt! 

156/ 

A hitoktatás megszervezése 

522/ 

Hitvallásosságunk 

48/, 480/, 481/, 592/ 

HODOSSY-TAKÁCS Előd (1974-) 

371/ 

...hogy véget érjen a sötétség 

452/ 

„Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem?” 

53/ 

HOLLÓ Péter 

257/, 258/ 

Homiletika ökumenikus palettán; 
együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. 
(Szerk: Szabó Lajos) 

304/ 

Hommage à Szegedy-Maszák Aladár 

598/ 

Honterus, Johannes (1498-1549) 

102/ 

Horváth András (1715-1785) 

386/ 

HORVÁTH Ernő Zoltán 

260/ 

HORVÁTH Erzsébet, Sárkányné 
→ SÁRKÁNYNÉ HORVÁTH Erzsébet (1930-

HORVÁTH-HEGYI Áron 

261/ 

HORVÁTH-HEGYI Olivér 

262/ 

Horváth László Imre 

263/ 

HORVÁTH Orsolya 

264/ 

HÓVÁRI János 

265/ 

Howes, Graham 

266/ 

HUBAI Péter 

72/ 

background image

55  

HUBERT Gabriella, H. (1956-) 

267/, 268/ 

Humán-erő gazdálkodás egyházunkban 

207/ 

HÜSE Lajos (1970-) 

269/, 270/ 

Hűség és elkötelezettség 

396/ 

Húsvét 1. napja - 2014. április 20. 

569/ 

Húsvét 2. napja 

436/ 

Húsvét ünnepe 

208/ 

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap 

547/ 

Húsvét ünnepe után 2. vasárnap 

580/ 

Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate) 

413/ 

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) 

406/ 

Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate) 

414/ 

Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi) 

318/ 

Húszéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 

20/ 

Az I. világháború orosházi evangélikus 
halottai. 1. 

376/ 

Az I. világháború orosházi evangélikus 
halottai. 2. 

377/ 

Az I. világháború orosházi evangélikus 
halottai. 3. 

378/ 

Az I. világháború orosházi evangélikus 
halottai. 4. 

379/ 

I. világháborús hősök temetője. 1. 

677/ 

Az időtálló igehirdetés 

653/ 

Az ifjú Zsilinszky Mihály utazásai 

139/ 

Az igaz szenvedése 

121/ 

Az ige embere 

340/ 

Az Ige testté lett 

180/ 

Az igehirdetés: közügy 

259/ 

Az igehirdetés mint Isten kommunikációjának 
töredéke 

556/ 

Igehirdetés Molnár Jenő temetésén 

358/ 

Igehirdetés Szokolay Sándor 
gyászistentiszteletén 

279/ 

Az igehirdető szolgálat lelkészi szolgálatom 
központja 

33/ 

A II. vatikáni zsinat protestáns értékelése 

520/ 

Az imádkozás kultúrája 

584/ 

Imádság Szokolay Sándor sírjánál 

369/ 

Imák Auschwitz után 

271/ 

"Íme, új jött létre" 

615/ 

In memoriam Asbóth László 

245/ 

In memoriam Polgár Rózsa 

705/ 

In memoriam Székely Levente 

7/, 545/ 

In sphaeram mundi caelestem, et 
Astrolabium in lapide exaratum, breuis 
instructio ac usus 1672 

715/ 

Inkulturáció az iskolában avagy Tanítás 
missziós lelkülettel 

354/ 

Inkulturációra kész biblikus szövetség a 
hittudományi egyetemen 

626/ 

Interserve 

294/ 

Intonációk, korálelőjátékok 

189/ 

Írás-jel. Ifj. Szlávics László kiállítása (Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Budapest) (2014. május 
28.) 

466/ 

 

Az iskola, a tanulás és a könyvekhez való 
viszony megjelenése cigány népmesékben 

292/ 

Iskola és nemzetépítés 

6/ 

Az iskola mint az egyház ablaka a világra 
Avagy az iskola az egyházi és világi 
szervezetek metszetében 

307/ 

Az iskolapadtól a lövészárokig 

115/ 

ISÓ Dorottya 

272/ 

ISÓ Gergely 

137/, 273/ 

ISÓ Zoltán 

274/ 

Isten közöttünk van 

353/ 

Isten végtelen hatalma 

690/ 

Istenfélelem, megelégedéssel 

494/ 

Istentisztelet (Sárszentlőrinc) (1986. 
november 16.) 

86/ 

 

ITTZÉS Ádám 

134/ 

 
Ittzés Gábor (1968-) 

454/ 

ITTZÉS Gábor (1968-) 

275/, 276/, 277/, 278/, 303/ 

 

ITTZÉS János (1944-) 

279/ 

Ittzés János (1944-) 

33/, 173/ 

Ittzés János hetvenéves? 

173/ 

IV. Zrínyi György, a "veszett protestáns" 

687/ 

Ízlelő (egy)háztáji ízeink 

280/ 

Izsó Zita 

281/ 

JACOB, William 

282/ 

Jakus Imre (1907-1993) 

289/ 

JANGFELDT, Bengt (1948-) 

283/ 

JÁNI János (1939-) 

285/, 286/, 287/, 288/, 289/ 

JANKOVITS Béla 

290/ 

Január 

122/, 247/ 

JENEI Teréz (1958-) 

291/, 292/, 293/ 

Jesus Christ - Juvenile literature 

152/ 

Jezábel halála 

372/ 

Jezsuita Kollégium (Győr) 

305/ 

Jezsuita Kollégium (Pozsony) 

305/ 

Jézus Krisztus 

104/, 152/ 

Jézus terében 

554/ 

JÓ András 

294/ 

Jó helyen a szószék - jó helyen a szószéken 

570/ 

Jó pásztor 

494/ 

A jó tanárság titka 

246/ 

JOHANN Gyula (1967-) 

295/, 296/ 

JÓNÁS István 

159/ 

JOÓB Árpád 

184/ 

JOÓB Emese, Albertné 
→ ALBERTNÉ JOÓB Emese 

JOÓB Máté (1972-) 

297/, 298/, 299/, 300/, 301/ 

Joób Olivér (1910-1969) 

159/, 302/ 

JOÓB Olivér (1940-) 

302/ 

Jüdisches Museum, Állandó kiállítás (Berlin) 

330/ 

Juhász Péter, Melius 
→ Melius Juhász Péter (1532/1536-1572) 

Július 

437/, 585/ 

Jung, Martin H. 

303/ 

Június 

248/, 262/ 

K. Péter, Kendeh 
→ KENDEH K. Péter 

KÁDÁR Ferenc (1947-) 

259/, 304/ 

KÁDÁR Zsófia 

305/ 

KÁDÁR Zsolt 

695/ 

Kakas István, Zalánkeményi 
→ Zalánkeményi Kakas István (1558?-1603) 

Káldy Zoltán (1919-1987) 

1/, 134/ 

KALINA Katalin 

306/, 307/ 

KALIT Eszter 

308/, 309/ 

Kálvin tanítványa és Bölcs Frigyes utóda 

426/ 

KAMARÁS István 

310/ 

KAMP Salamon (1958-) 

311/, 312/ 

background image

56  

Kamp Salamon (1958-) 

252/ 

Kant, Immanuel (1724-1804) 

432/ 

A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben 

8/ 

KAPOSI Luca 

214/ 

A kápráztató sötétség 

695/ 

Karácsony 2. napja 

530/ 

Karácsony emlékezete 

111/ 

Karácsony este 

37/ 

Karácsony ünnepe 

157/ 

Karácsony utáni vasárnap 

109/ 

Karádi Antal (1925-1982) 

291/ 

KARÁDY Viktor (1936-) 

313/ 

Kardból ekét- harminc év után 

158/ 

KARIZS Krisztina 

314/ 

KÁRMÁN Gábor 

315/ 

Károli könyvek 

221/ 

Egy Kárpát-medencei ároni ház, a 
Szeberényiek sarja 

607/ 

KARSAI László 

316/ 

KASUBA Judit 

11/ 

KASURA Lilla 

71/ 

A katolicitás (egyetemesség) kihívása 

250/ 

A katolikus-protestáns vegyes házasságok és a 
reverzálisok ügye az 1920-as évek 
Magyarországán 

217/ 

KATONA Csaba 

317/ 

KECZKÓ Pál 

318/ 

KECZKÓ Szilvia 

280/ 

"A kegyelem és feloldozás édes üzenetét 
hirdette..." 

341/ 

Kegyelem és remény 

432/ 

A kegyelem forrásánál 

87/ 

"Kegyelettel viseltessünk irántuk" - a 
gyülekezet temetője 

389/ 

Keken András (1909-1974) 

273/, 701/ 

Kémiaoktatás a Budapest-Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban 

52/ 

KENDEH K. Péter 

319/, 320/ 

Képek által homályosan 

434/ 

Egy kérdés és két példázat 

571/ 

Kérdezés az igehirdetésben 

357/ 

KERECSÉNYI Zoltán 

321/, 322/, 323/, 324/, 325/ 

KERÉNYI Dávid 

494/ 

KERÉNYI László 

494/ 

KEREPESZKI Anikó 

22/, 79/, 112/, 208/, 211/, 216/, 272/, 301/, 

349/, 388/, 409/, 410/, 436/, 469/, 470/, 489/, 
507/, 524/, 547/, 551/, 560/, 561/, 565/, 580/, 

589/, 604/, 622/ 

Keress! 

54/ 

Kereszt fogantyú nélkül 

159/ 

Keresztény egységtörekvések 

194/ 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. 
Országos kongresszus (9.) (2013) (Budapest) 

256/ 

A kereszténység Auschwitz után 

204/ 

"Keresztfa titka tündököl" 

209/ 

A keresztlevelek hamisításától a templomi 
gettóig 

219/ 

KÉRGESNÉ GERHÁT Krisztina 

495/ 

KERTÉSZ Botond (1971-) 

134/, 326/, 327/, 328/, 329/, 330/, 331/, 707/ 

KERTÉSZ Eszter 

332/ 

KERÜLŐ Judit (1956-) 

333/, 334/ 

A kései konfesszionalizáció magyarországi 
jellegzetességeiről 

199/ 

Két 18. századi tudós lelkipásztor 

613/ 

Két könyv a reformáció koráról 

425/ 

Két zsidó megy az utcán 

161/ 

Két zsidó megy az utcán... 

162/ 

KÉTHELYI Mátyás 

256/ 

Kétszáz éve született Egressy Béni, a Szózat 
zeneszerzője 

142/ 

Kétszáz éve született Pulszky Ferenc 

127/ 

Kétszáztíz éve született Bajza József 

323/ 

Kettős elhivatottsággal 

289/ 

Kettős elhivatottsággal. 5. 

286/ 

Kettős elhivatottsággal. 6. 

287/ 

Kettős elhivatottsággal. 7. 

288/ 

A kettős látás poétikája 

281/ 

Kettős mérce az iskola szerepének 
megítélésében - egy kirekesztés-kutatás 
margójára 

269/ 

KEVEHÁZI László (1928-) 

335/, 336/, 337/, 338/, 339/, 340/, 341/, 342/, 

343/, 344/ 

KÉZDY Edit 

345/ 

KÉZDY Pál 

404/ 

KHALED László 

651/ 

Ki állja meg a helyét? 

80/ 

Ki az én ellenségem? 

536/ 

Ki tanulja meg "még" ma az igét? 

543/ 

Ki volt Nagyváthy János? 

324/ 

Kicsoda (nekünk) Bonhoeffer? 

81/ 

Kiegyensúlyozódás Bábel és pünkösd jegyében 

310/ 

"Kimenni a falakon kívülre" 

82/ 

Kincsesláda 

355/ 

KINCZLER Zsuzsanna 

346/, 347/ 

King, Martin L. (1929-1968) (Jr.) 

159/ 

KINYIK Anita 

626/ 

A kirekesztés diskurzusa 

270/ 

(Ki)robbanó kérdés 

309/ 

Kiről hisszük el, hogy szándéka szerint Isten 
bölcsessége van a szívében? 

224/ 

KIS Ferenc Balázs 

348/ 

KIS János 

349/ 

Kis káté 

181/ 

KITAJKÁNÉ Szántai Mária 

661/ 

Kiút a hiábavalóságból 

431/ 

Kizárólag 

51/ 

Kőbe vésett orosházi tisztelet 

380/ 

KOCSIS Pál, Szák- 
→ SZÁK-KOCSIS Pál 

KOCZOR György (1951-) 

350/ 

KOCZOR Tamás (1959-) 

14/, 21/, 28/, 39/, 50/, 65/, 128/, 132/, 222/, 

228/, 351/, 352/, 395/, 412/, 502/, 531/, 533/, 

537/, 619/ 

KOCZORNÉ HEINEMANN Ildikó 

353/ 

A kód: Bethlen 1613. (Magyar Nemzeti 
Múzeum, Budapest) (2013. november 13. - 
2014. február 2.) 

601/ 

KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

54/, 280/, 354/, 355/, 356/ 

KODÁCSY Tamás 

357/ 

KOLLERNÉ LOÓS Zsuzsanna 

358/, 359/ 

Kolozsvár, Erdélyi Kör (1998-) 

680/ 

KOMÁROMI Sándor (1939-) 

360/ 

Komenský, Jan Amos (1592-1670) 

446/ 

Kométa és halo 

526/ 

A kompromisszum 

492/ 

background image

57  

Könnycseppeken átragyogva 

119/ 

Könnyűzene = könnyű misszió? 

236/ 

Konok Tamás (1930-) 

710/ 

KÓNYA Péter (1966-) 

361/ 

Kónya Péter (1966-) 

641/ 

Könyvbemutató (Rumbach Sebestyén utcai 
zsinagóga, Budapest) (2013. október 27.) 

162/ 

Könyvtár és olvasója 

268/ 

A "konzervatív" nőmozgalmak és az I. 
világháború 

540/ 

KOPPÁNYI Ágnes, Trajtlerné 
→ TRAJTLERNÉ KOPPÁNYI Ágnes 

A korál nagy mestere 

478/ 

Korállá vált misetételek az evangélikus 
liturgiában 

47/ 

KORÁNYI András (1974-) 

69/, 283/, 362/, 363/, 364/, 365/, 366/, 367/, 

368/, 425/, 449/ 

Körmend, Szentháromság ünnepe utáni 10. 
vasárnap (1938. július 21.) 

550/ 

Kormos István (1923-1977) 

186/ 

KORZENSZKY Richárd (1941-) 

369/ 

Korzenszky Richárd (1941-) 

369/ 

KÓSA Gergely 

370/ 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 
(Miskolc) 

657/, 658/ 

Kossuth Zsuzsanna (1817-1854) 

325/ 

KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

371/, 372/ 

KŐSZEGHY Péter (1951-) 

58/ 

KŐSZEGHY Zsolt 

373/ 

KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

374/, 375/, 376/, 377/, 378/, 379/, 380/, 381/, 

382/, 383/, 384/, 385/, 386/, 387/ 

Kosztolányi Dezső (1885-1936) 

148/ 

KOVÁCS Áron 

388/ 

KOVÁCS Bálint 

623/ 

KOVÁCS Eleonóra 

317/, 389/, 390/, 391/ 

Kovács Imre (1954-2010) 

706/ 

KOVÁCS István Vilmos (1961-) 

392/ 

KOVÁCS László 

393/ 

KOVÁCS László Attila 

394/, 395/ 

KOVÁCS Viktor 

396/ 

KÖVÉCS Ildikó 

397/ 

KÖVÉR György (1949-) 

398/ 

Közel van az Úr 

550/ 

Közkinccsé váló értékeink 

390/ 

Közösségi kultúra a magyarországi 
reformációban 

92/ 

Közteológiával a közéletben 

34/ 

Krähling János (1962-) 

240/ 

KRÁMER György (1970-) 

399/, 400/, 401/, 402/ 

Kránitz Mihály (1959-) 

403/ 

Kránitz Mihály: Együtt az úton 

403/ 

Krasznahorkai László (1954-) 

491/ 

Kreatív írás 

557/ 

KRETZNÉ BUDAKER Dóra 

150/ 

KRISZT Éva  

448/ 

Krisztus személyes jelenlétének kérdése a 
templomban és az istentiszteleten 

645/ 

Krisztus szenvedéséről - északon 

238/ 

Krisztus tanúi a változó világban 

541/ 

"A kritikus szolidaritást vállalom, de a 
magam útját járom, őrzöm" 

231/ 

Kuitert, Harry 

487/ 

Különös könyv 

457/ 

Kun Árpád 

404/ 

KURDI Zoltán 

623/ 

Kurkó Gyárfás (1909-1983) 

639/ 

Kutas Kálmán (1888-1984) 

289/ 

Kutatószemmel 

455/ 

Küzdelem az igaz istenképért 

243/ 

A küzdő és szenvedő egyház embere 

302/ 

KUZMA Dóra 

405/ 

Labdák és hitvallások 

586/ 

LABORCZI Géza (1957-) 

2/, 406/, 407/ 

LACKNER Pál 

408/, 409/ 

LACKNERNÉ PUSKÁS Sára 

150/, 355/ 

LACZI Roland 

410/ 

Lajta Gábor 

706/ 

"... láng, hideg érem" 

466/ 

LÁSZLÓ Virgil 

75/, 411/, 412/, 508/ 

LÁSZLÓNÉ AGOD Anett 

413/ 

LÁSZLÓNÉ HÁZI Magdolna 

414/ 

A látás visszaszerzése: Lajta Gábor Emmausa 
Dombóváron 

706/ 

Látható keresztyénségünk 

535/ 

Láthatóan evangélikus 

49/, 163/ 

LAUKÓ Levente 

415/ 

Laus eum in cordis et organo 

190/ 

LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

416/, 417/ 

Légy példa! 

416/ 

Legyen a térből hely 

707/ 

LEITNER Lászlóné 

418/ 

A lélek ajándéka mint Isten ígértének 
beteljesedése 

254/ 

A lélektől a deskripciókig 

458/ 

Lelkészi Munkaközösség (2014.) 

106/, 175/, 207/, 298/, 399/, 484/, 577/, 605/, 

609/ 

Lelkészi szolgálati napló 2014 

419/ 

Lelki karbantartás 

572/ 

Lelki útvonaltervező 

160/ 

A lelkigondozás kultúrája - a lelkészi 
szolgálatra készülők aspektusából 

573/ 

Leszállunk az alvilágba 

62/ 

Levéltárunk 2013. évi krónikája 

381/ 

Levéltárunk kincseiből. 6. 

382/ 

Levéltárunk kincseiből. 7. 

383/ 

Levéltárunk kincseiből. 8. 

384/ 

Levéltárunk kincseiből. 9. 

385/ 

LEVENTE Péter (1943-) 

420/ 

LIENEMANN-PERRIN, Christine 

421/ 

Lippóci Miklós 

504/ 

"A liturgiában kell megmutatniuk amit 
megtanulnak" 

617/ 

LOÓS Zsuzsanna, Kollerné 
→ KOLLERNÉ LOÓS Zsuzsanna 

LŐRINCZ Csaba 

422/ 

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 
Hantaï (Budapest) (2014. május 9. - augusztus 
31.) 

465/ 

Luther és a zsidók 

93/ 

Luther és az istentisztelet 

394/ 

Luther-konferencia (Révfülöp) (2014. január 
31.) 

276/, 277/ 

LUTHER, Martin (1483-1546) 

423/ 

background image

58  

Luther, Martin (1483-1546) 

63/, 93/, 94/, 101/, 116/, 117/, 181/, 213/, 276/, 

277/, 394/, 424/, 425/, 432/, 576/, 643/, 646/, 

647/, 648/, 674/, 675/, 692/ 

Lutheran Theological University (Budapest) 

29/ 

Lutheránia Choir of the Lutheran Church of 
Deák tér (Budapest) 

252/ 

Lutheránia Ének- és Zenekar 

252/ 

Lutheránia Ének- és Zenekar 

252/ 

Lutheránus országtörténet újsztoikus keretben 

633/ 

Lutheránus Világszövetség 7. nagygyűlése 
(Budapest) (1984. július 22.-augusztus 5.) 

158/ 

Lutherék kertje 

94/ 

LUZSÁNYI Mónika, Miklya 
→ MIKLYA LUZSÁNYI Mónika (1965-) 

Madách Imre (1823-1864) 

268/ 

Madarak lelkünk hajóján 

30/ 

A magatartás kultúrája 

420/ 

MAGOS István 

426/ 

 

MAGYAR Melinda, Verasztóné 
→ VERASZTÓNÉ MAGYAR Melinda 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, Chagall - 
Háború és béke között; Ámos Imre, a "magyar 
Chagall" - a háború örvényében 1937-1944 
(2013. szeptember 13. - 2014. január 5.) 

602/ 

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, A kód: 
Bethlen 1613. (2013. november 13. - 2014. 
február 2.) 

601/ 

Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület – 
Országos Dokumentum-ellátó Rendszer 

38/ 

Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület. 
Régi Nyomtatványok Tagozat 

38/ 

Magyar Országos Közös Katalógus – Országos 
Dokumentum-ellátó Rendszer 

38/ 

MAGYARI Márton (1958-) 

271/ 

Magyarország 

16/, 18/, 19/, 20/, 397/ 

Magyarország, Budapest 

38/, 268/ 

Magyarország, Miskolc 

539/ 

Magyarország, Nógrádszakál 

268/ 

Magyarország, Vác 

17/ 

Magyarországi diákok egyetemjárása az 
újkorban - egy nélkülözhetetlen adattár 
"koraújkorász" szemmel 

427/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

134/, 299/, 392/, 402/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli 
Egyházkerület. Kelet-Békési Egyházmegye. 
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség 

438/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli 
Egyházkerület. Pesti Egyházmegye. Deák 
Téri Gyülekezet 

252/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli 
Egyházkerület. Tolna-Baranyai 
Egyházmegye. Sárszentlőrinci Evangélikus 
Egyházközség 

87/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli 
Evangélikus Egyházkerület. Pesti 
Evangélikus Egyházmegye. Deák Téri 
Evangélikus Egyházközség 

703/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Északi 
Evangélikus Egyházkerület. Budai 
Evangélikus Egyházmegye. Budahegyvidéki 
Evangélikus Egyházközség 

141/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Evangélikus Nevelési és Oktatási Osztály 

152/ 

A Magyarországi Evangélikus Egyház név- 
és címtára 

428/, 429/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület. 
Somogy-Zalai Egyházmegye 

286/, 287/, 288/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület. 
Soproni Egyházmegye. Nemeskéri 
Evangélikus Egyházközség 

632/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Országos Iroda. Nevelési és Oktatási Osztály 
(Budapest) 

151/ 

A magyarországi evangélikus 
egyházszervezet kialakulása 

408/ 

Magyarországi protestáns lelkészi életrajzi 
adattárak 

95/ 

Egy mai százéves reform 

356/ 

Május 

215/, 417/ 

MAKKI Marie-Rose 

430/ 

Maléter Pál (1917-1958) 

159/ 

MALIK Péter 

431/ 

MÁNYOKI János (1956-) 

432/ 

Mányoki János (1956-) 

58/ 

Március 

129/, 635/ 

A Márciusi Fronttól a Ráday utcai pincéig 

83/ 

MARGÓCSY István (1949-) 

424/ 

MARJAI Éva 

433/ 

Markovicz Mátyás (1707-1762) 

613/ 

MÁRTON László (1959-) 

423/ 

MASZÁK Marianne, Szegedy- 
→ SZEGEDY-MASZÁK Marianne (1955-) 

Maszák Marianne, Szegedy- 
→ Szegedy-Maszák Marianne 

MASZNYIK Csaba 

434/ 

MÁTHÉ-TÓTH András 

435/ 

MÁTRAI Marianna, Szabóné 
→ SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Megemlékezés (Testnevelési Egyetem, 
Budapest) 

594/ 

A Megfeszített képmása 

366/ 

Meghívottak körében 

401/ 

A megkülönböztetés nem azonos a 
szétválasztással 

485/ 

A megszentelődés 

646/ 

A megváltás lehetősége és lehetetlensége 
Richard Wagner Parsifal című operájában 

686/ 

Megyaszai László Kálmán 

513/ 

Megyaszai László Kálmán (1943-2014) 

169/, 512/, 513/, 514/ 

Megyaszai László Kálmán temetése 
(Nagykeresztúr) (2014. március 24.) 

169/ 

Megyaszai László Kálmánra emlékezem, 1943-
2014 

514/ 

MEKIS Ádám 

436/, 437/ 

MEKIS Ádám (1912-1984) 

438/ 

Melanchthon 

63/ 

Melanchthon, Philipp (1497-1560) 

63/, 276/, 277/, 303/ 

Melchior Genersich rövid lőcsei krónikája 
(1108–1552) 

564/ 

Melius Juhász Péter (1532/1536-1572) 

101/ 

"Méné, tekel..." 

68/ 

Mennybemenetel ünnepe 

500/ 

Mennyi a mennyi? 

548/ 

MERÉNYI Zsuzsanna (1957-) 

439/, 440/ 

MESKÓ Norbert 

441/ 

MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

442/, 443/, 444/, 445/ 

MÉSZÁROS Kornélia (1989-) 

446/ 

MÉSZÁROS Tamás 

447/ 

Metaxas, Eric 

80/ 

METAXAS, Eric (1963-) 

448/ 

MEYER-BLANCK, Michael 

450/ 

MEZEI Károly 

474/ 

Méznél édesb 

179/ 

A mi időnk 

692/ 

Mi szükséges az egyház egységéhez? 

674/, 675/ 

background image

59  

Michael Biberauer lelkész 1853. március 18-án 
a grazi Heilandskirchében Haynau koporsója 
felett elmondott német nyelvű prédikációjának 
magyar szövege 

77/ 

Miért hiszek? 

233/ 

Miért tartunk istentiszteletet? 

471/ 

Mihácsi Lajos (1914-1989) 

290/ 

MIKLÓSNÉ SZÉKÁCS Judit 

451/ 

MIKLYA LUZSÁNYI Mónika (1965-) 

452/ 

MIKLYA Zsolt 

453/ 

Mikola Sándor, 1871-1945 

662/ 

Mikola Sándor (1871-1945) 

662/ 

Milánói Ediktum 1700. 

258/ 

Mille modis morimur 

616/ 

Milton univerzuma 

454/ 

Milyen a keresztény vállalkozó? 

57/ 

Mindennek rendelt ideje van? 

84/ 

Mindez a miénk 

516/ 

Mineapolis, Evangélikus Világgyűlés (1957. 
augusztus 15-25.) (3.) 

273/ 

A mintalelkipásztor 

574/ 

MIRÁK Katalin (1966-) 

134/, 455/, 456/ 

Mirák Katalin (1966-) 

87/, 133/ 

Mire megszépülünk 

669/ 

Miről mesélnek a színikritikák? 

638/ 

Miskolc, Árvay Teöreök Sándor Evangélikus 
Könyvtár 

539/ 

Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskola 

657/, 658/ 

A miskolci reformáció kezdetei 

71/ 

MISSURA Tibor (1932-) 

457/ 

Mit hoz a jövő? 

55/ 

Mit mondjunk Robinak? 

126/ 

Mitől evangélikus egy oktatási intézmény? 

402/ 

MOKKA-ODR 

38/ 

MOKKA-R 

38/ 

Molnár Albert, Szenci 
→ Szenci Molnár Albert (1574-1634) 

MOLNÁR Antal 

100/ 

Molnár Gyula (1914-1989) 

342/ 

Molnár Gyula evangélikus lelkész esztergomi 
emlékezete (1914-1989) 

342/ 

MOLNÁR Illés 

263/, 281/ 

Molnár Imre (1877-1931) 

676/ 

Molnár Jenő 

359/ 

Molnár Jenő (1936-2014) 

358/, 359/ 

MOLNÁR Lilla 

282/, 556/ 

MOLNÁR Péter, Fricz- 
→ FRICZ-MOLNÁR Péter 

MOLNÁR Zoltán Gábor 

458/ 

MÓROCZ Gábor (1981-) 

459/ 

A morzsát kérő koldustól az asztal vendégéig 

105/ 

Mózes Árpád 

593/ 

Mózes Árpád (1931-2013) 

593/ 

Műcsarnok, Budapest, 100 % kreativitás. I. 
Építészeti Nemzeti Szalon (2014. június 4. - 
szeptember 7.) 

434/ 

MUCSI Zsófia 

688/ 

MUDRICZKI Judit 

460/ 

Műemléki helyreállítások Pest megyében 

461/ 

A műfordítás szerepe a nyelvi tervezésben 

293/ 

Múlt szilánkokból 

515/ 

A nagy esély 

439/ 

NAGY Györgyi 

717/ 

Nagy Gyula (1918-2014) 

273/ 

Nagy Judit, D. 
→ D. Nagy Judit 

NAGY Norbert 

462/ 

NAGY Pál 

463/ 

NAGY Péter Tibor (1963-) 

464/ 

NAGY Szilvia, Rozs- 
→ ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

NAGY Villő 

465/, 466/, 598/ 

Nagy Zoltán 

30/ 

NAGY Zoltán, Réz- 
→ RÉZ-NAGY Zoltán 

Nagycsütörtök 

489/ 

Nagykeresztúr, Megyaszai László Kálmán 
temetése (2014. március 24.) 

169/ 

NAGYPÁL Szabolcs (1974-) 

467/, 508/ 

Nagypéntek 

216/ 

"Nagypéntek ünnepén boldog voltam s 
szabad!" 

701/ 

Nagyszombat 

470/ 

Nagyváthy János (1755-1819) 

324/ 

Naplók, magánlevelek, memoárok 

391/ 

Nehézségek és örömök között 

347/ 

Nekesch-Schuller Dániel (1606-) 

526/ 

A nemeskéri evangélikus egyházközség 
története 

632/ 

NEMESNÉ UJJ Mária 

468/ 

Németh László (1901-1975) 

433/ 

NÉMETH S. Katalin (1950-) 

718/ 

NÉMETH Zoltán 

469/ 

Nemzeti Kulturális Alap 

397/ 

Egy nemzetiségi anyaszervezet Romániában 
1944-1953 között 

639/ 

NEPP Éva 

470/ 

NICOL, Martin 

471/ 

Nostra Aetate (Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem) (2014. május 26.) 

154/ 

NOVÁKY Andrea 

472/ 

November 

407/, 581/ 

NOVOTNY Dániel 

473/ 

Nyári fagyok, őszi kikelet 

214/ 

Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet – Új 
nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. 
(2010. november 23−24.) (Budapest) 

293/ 

A nyelvi agresszió kutatásának lehetőségei és 
módszertana 

42/ 

Nyíregyházi Főiskola 

334/ 

Nyisszantások 

442/ 

Nyitott ajtóval a nagyvilágra 

367/ 

Nyomdák sorsa, könyvek sorsa 

143/ 

Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei 
a késő humanizmus korában 

719/ 

Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei 
a késő humanizmus korában 

717/, 718/ 

Oberlin, Jean-Frédéric (1740-1826) 

241/ 

ÓCSAI Zoltán 

442/ 

ÓDOR Balázs 

474/ 

Odú, kelepce vagy elrejtettség? 

606/ 

Óév este 

261/ 

"Oh vajha avagy ne született, avagy örökké élt 
volna!" 

601/ 

Oksanen, Sofi 

314/ 

Oktatás, kutatás és növelés-nevelés 

164/ 

background image

60  

Oktatási segédletek készítésének módszertani 
tapasztalatai természetföldrajzból 

625/ 

Október 

296/, 300/ 

Októberi táj 

148/ 

Ökumené a Deák téren 

232/ 

Az ökumené helyzete Magyarországon 

195/ 

Az ökumenikus reformátor 

303/ 

OLÁH Róbert 

719/ 

OLÁH Tamás 

475/, 476/ 

Olescher Tamás (1954-) 

477/ 

Olyanok voltunk, mint az álmodók... 

590/ 

Olympias carceraria 

684/ 

Önazonosság és keresztény életstílus 

486/ 

Önkorlátozó szabadság 

670/ 

Önrendelkezés és öngyilkosság 

487/ 

De ontdekking 

255/ 

OPICZ József 

478/ 

Orbis program 

38/ 

Ordass Lajos (1901-1978) 

273/, 479/ 

Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi 
világgyűlésen, I. 

273/ 

Ordass Lajos levele 

479/ 

ÖRDÖG Endre (1969-) 

480/, 481/ 

Orgonahangverseny a Bécsi kapu téri 
evangélikus templomban 

191/ 

Orgonahangverseny a veszprémi Szt. Margit 
templomban 

192/ 

Őrizd meg a rád bízott kincset! 

482/ 

Az örökkévalóság előlege 

165/ 

Orosháza az évfordulók tükrében 

678/ 

Orosháza, Evangélikus óvónők országos 
szakmai találkozója (2014. március 4.) 

566/ 

Orosházi evangélikus évfordulók 2015-ben 

386/ 

OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

483/, 484/, 485/, 486/, 487/ 

Országos digitális közfoglalkoztatási 
mintaprogram 2013-2014 

539/ 

Az öttalentumos szolga egyházépítő 
tevékenysége 

594/ 

Otthonra lelni Norvégiában 

404/ 

Ottlyk Ernő (1918-1995) 

134/ 

Ötvened vasárnap (Esto mihi) 

274/ 

Paksi Képtár 

704/ 

Paksi Képtár, 1,2, !? "Itt jelentkezzen öt 
egyforma ember". Koncept palimpszeszt vagy 
a magyar konceptuális művészet (Paks) 
(2014. március 28. - június 8.) 

548/ 

PALKOVICS Beáta 

488/, 616/ 

PALLAVICINI Zsófia, Csáky- 
→ CSÁKY-PALLAVICINI Zsófia 

Pályázatok szerepe az egyházi könyvtárak 
megújulásában 

397/ 

PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969-) 

280/, 489/, 490/ 

PAP Kinga Marjatta 

23/, 163/ 

PAPP Máté 

491/, 712/ 

PAPP Miklós 

492/ 

PAPP Tibor 

493/ 

Párhuzamos elképzelések 

241/ 

Párhuzamos lélekrajzok 

602/ 

Parsifal 

686/ 

Pásztorok karácsonya 

587/ 

PÁTKAI Róbert (1930-) 

494/ 

Pátkai Róbert (1930-) 

494/ 

Payr Sándor (1861-1938) 

495/ 

Payr Sándor emlékkönyv 1861–1938 

495/ 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nostra 
Aetate (2014. május 26.) 

154/ 

PECSUK Ottó (1974-) 

183/ 

PELIKÁN András 

496/ 

A "pelyhes prókátor" 

659/ 

PÉNZES Mariann 

197/ 

Perbeszéd helyett párbeszéd 

233/ 

PERCZE Sándor (1974-) 

471/, 497/, 498/ 

Perikópareform? 

123/ 

Egy pesti evangélikus nagykereskedő csődje 

398/ 

PÉTERFI Gábor 

499/ 

PÉTERNÉ BENEDEK Ágnes 

500/ 

PETHŐ-UDVARDI Andrea 

501/, 502/ 

Péti Miklós 

454/ 

Petőcz András 

488/ 

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, A 
zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a 
magyar női művelődés történetéből (2014. 
április 3. - október 28.) 

345/ 

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, Írás-jel. 
Ifj. Szlávics László kiállítása (2014. május 
28.) 

466/ 

PETRŐCZI Éva (1951-) 

13/, 503/, 504/ 

Pétursson, Hallgrímur (1614-1674) 

238/, 505/ 

Pintér Gábor (1957-) 

58/ 

PINTÉR Zsuzsanna 

353/ 

PIRI Magda, Rostáné 
→ ROSTÁNÉ PIRI Magda 

The Place of the Theological Academy in the 
Church 

56/ 

Podmaniczky-Degenfeld-könyvtár 

715/ 

Podmaniczky Géza (1839-1923) 

527/ 

Podmaniczky Géza, a tudománypártoló 
főnemes 

527/ 

Polgár Rózsa (1936-2014) 

206/, 705/ 

Polgár Rózsa kendője 

705/ 

Polgár Rózsa temetése (Deák téri evangélikus 
templom, Budapest) (2014. június 17.) 

206/ 

Pomogáts Béla (1934-) 

506/ 

PONGRÁCZ Máté 

507/ 

Por és birs 

453/ 

Porvoo Common Statement 

508/ 

Porvooi közös nyilatkozat 

508/ 

POTZNER Ferenc 

509/ 

Pozsony, Jezsuita Kollégium 

305/ 

Pozsonyi Evangélikus Líceum 

629/ 

Prédikáció - "kométa" nélkül 

504/ 

A prédikáció mint politikai és eszkatológiai 
esemény 

74/ 

PRŐHLE Gergely (1965-) 

474/ 

A protestáns egyetemi hallgatók hitbeli 
ismerete és vallásos szokásai egy felmérés 
alapján 

227/ 

Protestáns egyházértelmezés a reformáció 
századában a jelentősebb egyházi 
rendtartásokban 

221/ 

Protestáns identitás a plurális Magyarországon 

435/ 

Protestáns mártirológia a kora újkorban 

510/ 

PULAY Gyula (1956-) 

474/ 

Pulszky Ferenc (1814-1897) 

78/, 113/, 127/ 

Pulszky Ferenc házai 

113/ 

Pünkösd 2. napja 

537/ 

Pünkösd ünnepe 

531/ 

PUSKÁS Sára, Lacknerné 
→ LACKNERNÉ PUSKÁS Sára 

PUSZTAI Gabriella 

511/ 

background image

61  

Tükör 

651/ 

RÁC Dénes 

512/, 513/, 514/ 

RAKOVSZKY Zsuzsa (1950-)  

598/ 

Rakovszky Zsuzsa (1950-) 

515/ 

Rangon aluli házasság 

133/ 

Raoul Wallenberg 

283/ 

Raoul Wallenberg élete 

283/ 

Reformáció a Muravidéken 

96/ 

A reformáció ádventje 

368/ 

A reformáció az Alsó-Dunántúlon 

343/ 

Reformáció és kultúra 

276/, 277/, 447/, 575/, 708/ 

Reformáció és kultúra (2014) 

666/ 

Reformáció és kultúra: növelés és nevelés 

166/ 

Reformáció és oktatás 

576/ 

Reformáció és vizuális kultúra, avagy Művelés 
és műveltetés 

709/ 

A reformáció második generációjának 
vezéregyénisége 

60/ 

A reformáció nyelve, hitváltók és hitvédők 

97/, 98/ 

Reformáció ünnepe 

619/ 

Reformációs jubileumok és régi, népszerű 
Luther-kiadványok 

116/ 

Régi magyar bűnök 

685/ 

A régi német Sopron/Ödenburg protestáns 
irodalma és műveltsége 

360/ 

Régi reformációs jubileumok és népszerű 
Luther-kiadványok 

117/ 

Régi-új pogányság és a Szentírás 

609/ 

REGŐS Mátyás 

505/ 

Reitzer Béla (1911-1942) 

83/ 

Religions and the nation in Kassa before World 
War I 

251/ 

Remény s ég 

671/ 

Reményik Sándor (1890-1941) 

13/ 

Renner János Lajos (1889-1976) 

528/ 

Renner János Lajos emlékezete 

528/ 

Részt vettek 

235/ 

RÉTHELYI Orsolya 

516/ 

Rettenjetek meg! 

88/ 

Reuchlin, Johann (1455-1522) 

63/ 

REUSS András (1938-) 

517/, 518/, 519/, 520/, 521/, 641/ 

Révay Péter (1568-1622) 

633/ 

RÉVÉSZ Rita Boglárka 

522/ 

Révfülöp, Luther-konferencia (2014. január 
31.) 

276/, 277/ 

RÉZ-NAGY Zoltán 

37/, 54/, 64/, 109/, 157/, 172/, 261/, 272/, 

274/, 301/, 308/, 318/, 320/, 388/, 400/, 406/, 
410/, 413/, 414/, 500/, 507/, 523/, 524/, 530/, 

551/, 560/, 622/, 673/, 682/ 

REZSABEK Nándor 

525/, 526/, 527/, 528/, 529/ 

Rheticus, Georg (1514-1574) 

525/ 

RIBÁR János (1947-) 

530/, 531/, 532/, 606/ 

ROCHLITZ Bernadett 

256/ 

Rokon álmok álmodója 

13/ 

Romániai Magyar Népi Szövetség 

639/ 

ROMÁNNÉ BOLBA Márta (1986-) 

37/, 64/, 109/, 157/, 261/, 530/, 533/, 534/, 

673/, 682/ 

ROSTÁNÉ PIRI Magda 

535/ 

Rostás Mihály (1937-2002) 

291/ 

ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

152/, 508/, 536/, 537/, 538/ 

Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, 
Budapest, Ámos Imre emlékkiállítás (2013. 
december 7.) 

161/ 

Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, 
Budapest, Könyvbemutató (2013. október 
27.) 

162/ 

S. Katalin, Németh 
→ NÉMETH S. Katalin (1950-) 

Salz der Erde - Licht der Welt? Kirche in der 
modernen Gesellschaft 

43/ 

SÁNDOR Éva 

351/, 352/ 

SÁNDOR Frigyes 

539/ 

Sántha Károly (1840-1928) 

286/, 289/ 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola Bibliatudomány Tanszékének 
kiadványai 

371/ 

SÁRAI SZABÓ Katalin 

540/ 

Sárkány András Tibor 

289/ 

SÁRKÁNYNÉ HORVÁTH Erzsébet (1930-) 

541/ 

SÁRKÖZY Mátyás (1937-) 

494/ 

Sárszentlőrinc, Istentisztelet (1986. 
november 16.) 

86/ 

SCHALLER Bernadett 

542/ 

Schedius Lajos (nyelvész, író, esztéta) (1768-
1847) 

125/ 

Scheidt, Samuel (1587-1654) 

478/ 

Schesaeus, Christian (ca 1535-1585) 

118/ 

Schesaeus és barátai a 16. századi irodalmi 
alkotások szövegeiben 

118/ 

Schnelle, Udo 

26/ 

Schönberg, Arnold (1874-1951) 

243/ 

Schuller Dániel, Nekesch- 
→ Nekesch-Schuller Dániel (1606-) 

Schustel, Wolfgang (148?-1553) 

92/ 

Sebeivel gyógyulunk meg 

45/ 

A sebek gyógyulása Krisztus szeretetében 

702/ 

SEFCSIK Zoltán 

543/ 

SELMECZINÉ FÜZEKOVÁ Diána 

544/ 

Shakespeare, William (1564-1616) 

638/ 

SIMON Eszter, Kodácsy- 
→ KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

SIMON László 

545/, 546/ 

SIMON Réka 

547/ 

SIMON Z. Attila 

54/ 

SINKÓ István 

548/ 

Skolka Sámuel (1789-1825) 

386/ 

SKORKA Katalin, Lázárné 
→ LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

SMIDÉLIUSZ András 

549/ 

SMIDÉLIUSZ Ernő 

550/ 

SMIDÉLIUSZ Gábor 

551/ 

Smidéliusz Katalin, Deméné 
→ Deméné Smidéliusz Katalin (1954-) 

SMIDÉLIUSZ Zoltán 

2/ 

Sóbálvány, vagy a föld sója? 

538/ 

Societas Jesu 

305/ 

Societas Oecumenica 

421/ 

Societas Oecumenica konferenciája (Budapest, 
zuglói evangélikus templom) (2014. augusztus 
21.) (18.) 

250/ 

Egy sokrétű evangélikus személyiség 

202/ 

Soltvadkert, Szélrózsa (2014. július 16-20.) 
(10.) 

210/, 444/, 445/ 

Soltvadkert, Szélrózsa országos evangélikus 
ifjúsági találkozó (10.) (2014. július 16-20.) 

442/ 

SOLYMÁR Péter 

552/ 

Solymár Péter 

618/ 

Solymár Péter (1940-2013) 

618/ 

SÓLYOM Anikó 

351/, 352/, 553/ 

Somnus mortis imago 

275/ 

background image

62  

Sopron, evangélikus templom, 
Gyászistentisztelet (2013. december 21.) 

279/ 

Soproni Evangélikus Gyűjtemények 

9/ 

A Soproni Evangélikus Gyűjtemények a 
megújulás útján 

9/ 

Speratus, Paulus (1484-1551/1554) 

92/ 

Spiera, Francesco (1502-1548) 

652/ 

Spira Ferenc (1502-1548) 

652/ 

Spira Ferenc históriájának magyar és erdélyi 
recepciójáról 

652/ 

Standaert, Benoît (1497-1560) 

554/ 

Status confessionis 

647/ 

Stöckel Lénárd (1510-1560) 

229/ 

Stöckel Lénárd és a bártfai iskola 

229/ 

Stratégiai szervezetfejlesztés a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban 

177/ 

Sümegi István 

289/ 

SUNDBERG, Carina 

555/, 556/, 557/ 

Sundberg, Carina 

497/ 

SYKES, Stephen W. 

558/ 

A szabadidő és a szórakozás kultúrája 

443/ 

Szabadíts ki a hálóból... 

137/ 

SZABÓ András 

559/, 560/, 561/ 

SZABÓ András Péter (1980-) 

427/, 562/, 563/, 564/ 

SZABÓ B. András 

565/ 

Szabó Dezső (1879-1945) 

499/ 

Szabó Dezső Trianonról 

499/ 

SZABÓ Izabella, Cserhátiné 
→ CSERHÁTINÉ SZABÓ Izabella 

Szabó József (1902-1986) 

273/ 

SZABÓ Katalin, Sárai 
→ SÁRAI SZABÓ Katalin 

SZABÓ Lajos (1953-) 

2/, 66/, 566/, 567/, 568/, 569/, 570/, 571/, 572/, 

573/, 574/, 575/, 576/, 577/, 578/ 

Szabó Lajos (1953-)