Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Magyar Evangélikus Bibliográfia 2013

MEB 2013

meb_2013.pdf — PDF document, 866Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1  

MAGYAR EVANGÉLIKUS 

BIBLIOGRÁFIA 

2013 

 

http://humanus.bibl.u-

szeged.hu/human/meb 

 

 

 

 

Készítették:  

Herzog Csaba, dr. Hubert Gabriella (szerk.),  

Jillyné Mássik Mária és Selmeczi Pálma 

 

Kiadja: az Evangélikus Országos Könyvtár, 

2014. április 23. 

 

Támogatja: a Magyarországi Evangélikus 

Egyház Reformációi Emlékbizottsága 

 

 

 

Kérdéseikkel, javítási észrevételeikkel 

szíveskedjenek a MEB-szerkesztőhöz fordulni: 
gabriella.hubert@lutheran.hu. A hibákat és a 
kiegészítéseket az adatbázisba vezetjük be.

background image

2  

 

1/ 

2011. október - 2012. szeptember 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Krónika, p. 101-154. 

2/ 

2012. október - 2013. szeptember 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Krónika, p. 105-169. 

3/ 
AGOD Anett 

Vízkereszt  ünnepe  után  1.  vasárnap  :  Jn  7,14-28  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Agod  Anett. –  Tallózót  Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 27. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 26-28. 

4/ 
ÁGOSTONNÉ SZŐCS Anna 

A szeretet születése : gyermek a keresztyén családban / 

Ágostonné  Szőcs  Anna. –  Budapest  :  Luther  Kiadó, 
2013. – 44 p. : ill. ; 19 cm 

Bibliogr.: p. 43-44. 
ISBN 978 963 380 004 1 fűzött 

5/ 
ALPÁRNÉ SZÁLA Erzsébet (1947-) 

A  magyar  művelődés  története  1849-1944  /  Alpárné 

Szála  Erzsébet. –  Sopron  :  Nyugat-magyarországi 
Egyetem, 2013. – 95 p. – (Benedek könyvek ; 6.) 

6/ 
AMÉLIE GRÄFIN ZU DOHNA 

A  nyitott evangélium  : Mk 16,1-8 / Amélie  Gräfin zu 

Dohna ; ford. Gyurkó Donát 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, Igehirdetés, p. 119-120. 

7/ 

Ámos  Imre  és  a  20.  század  :  kortárs  összművészeti 

kiállítás / szerk. Galambos Ádám. – Budapest : Corvina : 
Luther Kiadó, 2013. – 175 p. : ill. ; 25 cm + CD 

ISBN 978 96313 6179 7 

8/ 
ARADI András 

December : "Benne élet volt, és az élet volt az emberek 

világossága." / Aradi András 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 50-51. 

9/ 
ARADI András 

Kötelező  hitoktatás  versus  szórványhelyzet  /  Aradi 

András 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 92-93. 

10/ 
ARADI András 

Szeptember  :  "Légy  erős  és  bátor,  ne  félj,  és  ne 

rettegj!" / Aradi András 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 41-43. 

11/ 

Az  arany  középkor  :  zsidók,  muszlimok  és 

keresztények. – Budapest, 2012 

Ismertetés: "Ábrahám-vallások" az arany középkorban 

/ Magén István 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 1., Szemle, p. 75. 

12/ 
B. I. 

Záborszky Csaba : 1927-2012 / B. I. 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Megfutottam pályámat, p. 162-164. 

13/ 
BAKAY Péter (1958-) 

Az  ajtó  előtt  :  a  cigánykérdés  és  az  evangélikus 

oktatásügy / Bakay Péter 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Szélesre tárt 

kapuk, p. 111-116. 

14/ 
BALÁZS Géza (1959-) 

Kockázat  nélkül?  :  A  gazdasági  válság  tünetei  a  mai 

magyar kommunikációban / Balázs Géza 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 251-254. 

15/ 
BALICZA Iván (1948-) 

Advent  3.  vasárnapja  :  Ézs  51,1-6  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Balicza  Iván. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 456-458. 

16/ 
BALICZA Iván (1948-) 

A  gyermekúrvacsora  teológiai  alapjai  és  egyházunk 

válaszai / Balicza Iván. – Bibliogr.: p. 181. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5., 

Figyelő, Előadások, p. 178-181. 

17/ 
BALICZA Iván (1948-) 

Kapcsolatok  :  evangélikus  hittankönyv  8.  évfolyamos 

diákok  számára  /  Balicza  Iván,  Sándor  Éva,  Sólyom 
Anikó. – 2. kiadás. – Budapest : Luther, 2013. – 105 p. : 
ill. ; 24 cm 

ISBN 978 963 9571 81 5 

background image

3  

18/ 
BALLA Árpád (1910-1980) 

"Szorultságomban  -  tág  tért  adtál"  :  Balla  Árpád 

református  lelkipásztor  hagyatéka  /  [szerk.  Szabadi 
István] ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerületi és 
Kollégiumi Levéltár]. – Debrecen, 2012 

Ismertetés:  Tanúskodni  a  lelkiismeret  nyugalmáért  : 

"Szorultságomban - tág tért adtál" Balla Árpád református 
lelkipásztor hagyatéka... / Zászkaliczky Pál 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

99. 

(2013) 

3., 

Könyvismertetés, p. 41- 43. 
 

19/ 
BALOG Eszter 

Cyber-bullying  :  avagy  tragédiák  a  net  körül  és  a 

megelőzés  sokrétű  felelősségéről  /  Balog  Eszter. – 
Bibliogr.: p. 132. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4., 

Tanulmányok, p. 129-132. 

20/ 
BALOG Eszter 

Hetvened  vasárnap  :  1Kor  3,1-8  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Balog  Eszter. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 32-35. 

21/ 
BÁNDY György (1950-) 

A  galatákhoz  írt  levél  magyarázata  /  Bándy  György  ; 

[kiad.  a]  Selye  János  Egyetem  Református  Teológiai 
Kar. – Komárno, 2010 

Ismertetés:  "Bóra  Katalin"  Komáromból  /  László 

Virgil 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 182-183. 

22/ 
BARANYAY Csaba 

Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) 

:  Jer  23,1-4  :  igehirdetési  előkészítő  /  Baranyay  Csaba. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor 
Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 147-150. 

23/ 
BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet 

Egymás életének kísérése és őrzése / Baranyayné Rohn 

Erzsébet 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 61-63. 

24/ 
BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet 

Isten  cselekszik  :  evangélikus  hittankönyv  8-9  évesek 

számára / Baranyayné Rohn Erzsébet, Schaller Bernadett, 
Tillai  Zsófia  ;  [ill.  Szűcs  Édua]. –  4.  kiad. –  Budapest  : 

Luther Kiadó, 2013, cop. 2009. – 148 p. : ill., színes ; 29 
cm 

ISBN 978-963-9571-34-1 fűzött 

25/ 
BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet 

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap : Ézs 57,15-19 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Baranyayné  Rohn  Erzsébet. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat 
Kerepeszki Anikó gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 268-271. 

26/ 
BARCZA Béla 

Berzeviczy  Gergely,  a  közgazdász  felügyelő  /  Barcza 

Béla 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 24., Krónika, p. 10. 

27/ 
BARCZA Béla 

Zsilinszky Mihályra emlékezünk / Barcza Béla 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 18., Krónika, p. 10. 

28/ 
BARITZ Sarolta Laura 

Hit és profit / Baritz Sarolta Laura 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 249-251. 

29/ 
BARTHA István 

Reformáció és  hiábavalóság / Bartha  István. –  In: Hét 

Hárs, 12 (2013), 3-4. - p. 14-20. 

30/ 
BARTÓK István (1955-) 

"Poëtica est..." : Johann Honter latin grammatikájának 

irodalomelméleti  vonatkozásai  /  Bartók  István. –  A 
függelékben  táblázatok  a  mű  kiadástörténetéről, 
filológiájáról (p. 135-141.). – Bibliogr. a jegyzetekben 

In:  Irodalomtörténeti  közlemények. –  117.  (2013)  2., 

p. 123-141. 

31/ 
BATÁR Levente (1974-) 

Célirányos idegen nyelvi fejlesztés / Batár Levente 
In: Új Katedra. – (2013) december, p. 14-16. 

32/ 
BATÁR Levente (1974-) 

Dodzsem / Batár Levente 
In: Édes Anyanyelvünk. – 35. (2013) 5., p. 20. 

33/ 
BATÁR Levente (1974-) 

A  fiúk  és  a  lányok  nyelvhasználati  különbségei  egy 

agresszivitást  mérő  kérdőíves  kutatás  tükrében  /  Batár 
Levente. –  In:  A  gendernyelvészet  horizontjai  /  szerk. 
Huszár  Ágnes.  -  p.  18-27.  (Nyelvészeti  Doktorandusz 
Füzetek ; 9.) 

background image

4  

34/ 
BATÁR Levente (1974-) 

Az  idegen  nyelvi  fejlesztés  lehetőségei  nemzetközi 

projektekben  /  Batár  Levente  ;  Batár  Anikó. –  In: 
Pályázati Pavilon. - 2013. Ősz. - p. 15. 

35/ 
BAZSÁNYI Sándor (1969-) 

Kettős vakolás : terek - szövegterek / Bazsányi Sándor, 

Wesselényi-Garay Andor. – Pozsony, 2013 

Ismertetés: Irodalom és építészet / Masznyik Csaba 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  79-

82. 

36/ 
BÉL Mátyás (1684-1749) 

Notitia  Hungariae  novae  historico  geographica,  ...  : 

comitatuum  ineditorum  /  ...  elaboravit  Matthias  Bel  ; 
[operi  edendo  praefuit  et  praefatus  est  Gregorius  Tóth]  ; 
[textum  recensuerunt  notisque  instruxerunt  Ladislaus 
Glück, Zoltán Gőzsy, Gregorius Tóth] ; [publ.] ... Instituti 
Historici  Academiae  Scientiarum  Hungaricae,  ...  Archivi 
Hungariae Regnicolaris. – Budapestini, 2011- 

Ismertetés: Monok István 
In:  Magyar  Könyvszemle. –  129.  (2013)  1.,  p.  123-

124. 

37/ 
BÉL Mátyás (1684-1749) 

Notitia  Hungariae  novae  historico  geographica,  ...  : 

comitatuum  ineditorum  /  ...  elaboravit  Matthias  Bel  ; 
[operi  edendo  praefuit  et  praefatus  est  Gregorius  Tóth]  ; 
[textum  recensuerunt  notisque  instruxerunt  Ladislaus 
Glück, Zoltán Gőzsy, Gregorius Tóth] ; [publ.] ... Instituti 
Historici  Academiae  Scientiarum  Hungaricae,  ...  Archivi 
Hungariae Regnicolaris. – Budapestini, 2011- 

Ismertetés:  Bél  Mátyás  Notitiájának  kiadása  -  a 

forráskiadás  21.  századi  útjai  /  Mihalik  Béla  Vilmos. – 
Bibliogr. a jegyzetekben 

In: Történelmi Szemle. – 55. (2013) 2., p. 341-349. 

38/ 
BÉL Mátyás (1684-1749) 
Notitia Hungariae novae historico-geographica (részlet) 

 –

adca  :  Kysucké  múz.,  2013. –  448  p.  :  ill.  ; 

25 cm. – Latin nyelven is. – Összefoglalás angol és német 
nyelven 

Bibliogr.: p. 363-369. 
ISBN 978-80-970780-5-8 

39/ 
BÉL Mátyás (1684-1749) 
Notitia Hungariae novae historico-geographica (részlet) 
(magyar) 

Az  újabbkori  Magyarország  földrajzi  -  történelmi 

ismertetése  :  Moson  vármegye  /  Bél  Mátyás  ;  [...  ford. 
Mihály  Ferenc]. –  Mosonmagyaróvár  :  Mosonvármegye 
Lap- és Kvk., 2013. – 131 p. : ill. ; 21 cm 

ISBN 978-963-89254-9-7 fűzött 

40/ 
BENCE Gábor 

Korállá  vált  misetételek  az  evangélikus  liturgiában  / 

Bence Gábor. – Bibliogr.: p. 305. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Előadások, p. 302-305. 

41/ 
BENCE Imre 

Szentháromság  ünnepe  után  20.  vasárnap  :  Mt  12,33-

37  :  igehirdetési  előkészítő  /  Bence  Imre. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 384-387. 

42/ 
BENCZE András 

Korai  tapasztalatok  a  székesfehérvári  gyülekezetben  / 

Bencze András 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 70-72. 

43/ 
BENCZE Imre (1920-2002) 

Zarándokok,  küzdők,  tétovák  :  a  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház  történte  a  20.  században  /  Bencze 
Imre ; [szerk. Ecsedi Klára]. – Budapest, 2012 

Ismertetés:  Zarándokúton  /  Keveházi  László. – 

Bibliogr.: p. 143. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 143. 

44/ 
BENCZE Imréné 

Brebovszky Gyula : 1925-2012 / Bencze Imréné 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Megfutottam pályámat, p. 157-159. 

45/ 
BENCZÚR László (1943-) 

Benczúr László építészete / [szerk. Benczúr Emese, ifj. 

Benczúr László]. – Budapest : Luther, 2013. – 110 p. : ill. 
; 31 cm 

Bibliogr.: p. 102-103. 
ISBN 978-963-380-025-6 kötött 

46/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

Advent  3.  vasárnapja  :  ébredj  fel  és  erősítsd  meg  a 

többieket / Béres Tamás (Budapest) 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 7. (2013) 4., p. 585-

593. 

47/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

Gondolatok reformáció ünnepe körül / Béres Tamás. – 

In: Hét Hárs, 12 (2013), 3-4. - p. 20-23. 

background image

5  

48/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

Néhány  szempont  a  globális  éghajlatváltozással 

kapcsolatos 

kulturális 

mintázatok 

feltárását 

és 

értelmezését  célzó  átfogó  vizsgálat  tervéhez. –  Béres 
Tamás. – Bibliogr. a jegyzetekben 

In: Iskolakultúra. – 23. (2013) 12., p. 30-39. 
In:  Irodalmi  kalandtúra  :  válogatott  tanulmányok  / 

Gintli Tibor. – Budapest : M. Irodalomtört. Társ., 2013 

49/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

Természet és ember együttélése / Béres Tamás 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 74-75. 

50/ 
BÉRES Tamás (1965-) 

A  vallásközi  találkozások  világa  :  néhány  rendszeres 

teológiai  szempont  /  Béres  Tamás. –  Bibliogr.  a 
lábjegyzetben 

In: 

Evangélikus 

Nevelés. – 

12. 

(2013) 

2., 

Párbeszédben az egyház, p. 5-11. 

51/ 

Bibó  István  munkái  :  centenáriumi  sorozat. – 

[Budapest], [2011]-[2012] 

Ismertetés:  Újratervezett  életműkiadás  :  Bibó  István 

írásai 12 kötetben / Csepregi András 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Szemle,  p.  70-

72. 

52/ 
BIKFALVI Géza 

Európa  peremén  evangélikus  lélekkel  :  a  Feröer-

szigetek / Bikfalvi Géza 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 8., Panoráma, p. 9. 

53/ 
BIKFALVI Géza 

Hans Tausen, a "dán Luther" / B. G. 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 8., Panoráma, p. 8. 

54/ 
BIKFALVI Géza 

Katharina von Bora emlékezete / Bikfalvi Géza 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 47., Fókusz, p. 13. 

55/ 

Bivio  2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos 

Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 
Gábor]. – Budapest : EOK, 2013. – 251 p. 

56/ 

Bivio  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos 

Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 
Gábor]  ;  [kiad.  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár]. – 
2012. –  Budapest  :  Evangélikus  Országos  Könyvtár, 
2013-. – Ill. ; 29 cm. – Évente 

ISSN 2063-8418 = Bivio 

57/ 
BLÁZY Árpád (1962-) 

Pokoli 

kérdések 

pokol 

vagy 

egyetemes 

kiengesztelődés? / Blázy Árpád 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 82. 

58/ 
BODNÁROVÁ, Miloslava 

Evanjelická  cirkev  v  čase  povstania  Františka  II. 

Rákociho  v  nasledujúcom  období,  s  osobitným  zreteľom 
na slobodné kráľovské mestá severovýchodného Uhorska 
/  Miloslava  Bodnárová. –  In:  Historia  Ecclesiastica,  4 
(2013) 1., p. 92-108. 

59/ 
BODÓ Sára 

Böjt  5.  vasárnapja  (Judica)  :  1Móz  18,20-33  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Bodó  Sára. –  Tallózót  Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 75-78. 

60/ 
BODÓ Sára 

A  másik  ember  ajándéka  /  Bodó  Sára. –  Bibliogr.:  p. 

46. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Tanulmányok, p. 42-46. 

61/ 
BODROG Miklós (1929-2009) 

Rendeltetés  :  válogatott  versek  és  műfordítások  / 

Bodrog  Miklós  ;  [vál.  és  összeáll.  Ugrin  Aranka]. – 
Budapest, 2013 

Ismertetés:  Úton  a  lélek  mélységeibe  /  Románné 

Bolba Márta 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Könyvajánló, p. 315-316. 

62/ 
BODROG Miklós (1929-2009) 

Rendeltetés  :  válogatott  versek  és  műfordítások  / 

Bodrog  Miklós  ;  [vál.  és  összeáll.  Ugrin  Aranka]. – 
Budapest : Luther, 2013. – 125 p. ; 17 cm 

ISBN 978 963 9979 97 0 fűzött 

63/ 
BOGÁR Judit (1976-) 

A  vallásosság  mozzanatai  egy  evangélikus  lelkész 

életében  a  18.  század  elején  /  Bogár  Judit. –  Bibliogr.  a 
jegyzetekben 

In: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 

előtti Magyarországon / szerk. Bogár Judit. – Piliscsaba : 
PPKE BTK, 2013, p. 21-30. 

64/ 
BŐHM András 

[Versek]  :  Attrakció  :  Május,  köszönet  :  A  csend  : 

Ökörszem : Pannonhalmán / Bőhm András 

background image

6  

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Idézőjel, p. 77-

78. 

65/ 
BOLERATZKY Lóránd (1920-) 

Herényi István emlékezete / Boleratzky Lóránd 
In: Keresztyén Igazság. – 98. (2013). 2., Emlékezünk, 

p. 9-10. 

66/ 
BÖRÖCZ Enikő (1948-) 

Egyházfő  viharban  és  árnyékban  :  Ordass  Lajos 

evangélikus  hitvalló  püspöki  szolgálata,  1945-1958.  I. 
kötet  /  Böröcz  Enikő  ;  [ajánlót  és  utószót  írt  Helmut 
David Baer]. – Budapest, 2012 

Ismertetés:  Böröcz  Enikő:  Egyházfő  viharban  és 

árnyékban  :  Ordass  Lajos  evangélikus  hitvalló  püspöki 
szolgálata  (1945-1958),  I.  kötet  című  könyvének 
bemutatása  /  Giczi  Zsolt. –  Elhangzott  2012.  december 
12-én Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

97. 

(2013) 

1., 

Könyvismertetés, p. 36-39. 

67/ 
BÖRÖCZ Enikő (1948-) 

Egy "emberi pap" portréja  : száz  éve  született Böröcz 

Sándor / Böröcz Enikő. – Ez a tanulmány a 2013. június 
12-én Vadosfán megtartott előadás változata. – Jegyzet p. 
65-82. – Bibliogr.: p. 65-82. 

In: Keresztyén Igazság. – 100. (2013). 4., Emlékezünk, 

p. 65-82. 

68/ 
BÖRÖCZ Enikő (1948-) 

"Jól  van,  jó  és  hű  szolgám"  :  Ordass  Lajos  utolsó 

három 

évének 

legfontosabb 

lelki, 

evangélikus, 

egyházvédő  és  egyházharcos  vonásai,  1976-1978  :  I. 
Lelki  élet:  teljes  Bibliák,  újszövetségi  fordítások, 
apokrifok,  Breviarium,  izlandi  Passió  /  Böröcz  Enikő. – 
Jegyzet p. 9-14. 

In: Keresztyén Igazság. – 99. (2013). 3., Emlékezünk, 

p. 9-14. 

69/ 
BRORSON, Hans Adolf (1694-1764) 

Karácsonyi  ének  /  Hans  Adolf  Brorson. –  Terray 

László köszöntéséhez 

In: Keresztyén Igazság. – 100. (2013) 4., Köszöntés, p. 

60. 

70/ 
BUDAY Barnabás 

Nagycsütörtök : Lk 22,14-30 : igehirdetési előkészítő / 

Buday  Barnabás. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki  Anikó 
gyűjtött gyűjtött. – Bibliogr.: p. 102. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 101-104. 

71/ 
BÜNKER, Michael 

Torkolattól  a  forrásig,  avagy  új  perspektívák  :  Ézs 

43,1-7 / Michael Bünker 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, Igehirdetés, p. 358-359. 

72/ 
CHALUPECKÝ, Ivan 

Die Zips in der zweiten Hälfte des 18. und am Anfang 

des 19. Jahrhunderts / Ivan Chalupecký. –  In: Die  Zips  - 
eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  : 
Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  / 
hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba 
Szabó. – Wien, 2013. - p. [21]-34. 

73/ 
CHENNATTU, Rekha M. 

Bibliai nőalakok társadalomformáló szerepben / Rekha 

M.  Chennattu  ;  ford.  Wagner-Balicza  Klára. –  Bibliogr.: 
p. 452. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12., 

Figyelő, Előadás, p. 445-452. 

74/ 
CHOMA, Milan 

Johann  Genersich  und  die  Hohe  Tatra  /  Milan 

Choma. – In: Die Zips - eine kulturgeschichtliche Region 
im  19.  Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann 
Genersich, 1761-1823 / hrsg. von István Fazekas, Karl W. 
Schwarz und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [183]-187. 

75/ 

Notitia  Hungariae  novae  historico  geographica,  ...  : 

comitatuum  ineditorum  /  ...  elaboravit  Matthias  Bel  ; 
[operi  edendo  praefuit  et  praefatus  est  Gregorius  Tóth]  ; 
[textum  recensuerunt  notisque  instruxerunt  Ladislaus 
Glück, Zoltán Gőzsy, Gregorius Tóth] ; [publ.] ... Instituti 
Historici  Academiae  Scientiarum  Hungaricae,  ...  Archivi 
Hungariae Regnicolaris. – Budapestini : Instituti Historici 
Academiae  Scientiarum  Hungaricae  :  Archivi  Hungariae 
Regnicolaris,  2011-. –  Tom.  2.,  Comitatus  Soproniensis, 
Castriferrei, Szaladiensis et Vesprimiensis. – 2012 

Ismertetés: Bogár Judit 
In: Soproni Szemle. – 67. (2013) 3., p. 305-306. 

76/ 
CSEJDY Júlia (1964-) 

"...amit  az  életemben  láttam,  csak  a  hitemet  erősíti"  : 

Hudec  László  építész  (1893-1958)  /  Csejdy  Júlia. – 
Bibliogr.: p. 36. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Hajlék,  p.  29-

36. 

77/ 
CSELOVSZKY Ferenc (id.) 

Emlékezés  ifj.  Krmann  Dánielre  /  id.  Cselovszky 

Ferenc 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 42., Krónika, p. 14. 

background image

7  

78/ 
CSELOVSZKY Ferenc (ifj.) 

Óév  este  :  Jn  12,35-36  :  igehirdetési  előkészítő  / 

Cselovszky  Ferenc,  ifj. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 473-475. 

79/ 
CSEPREGI András (1962-) 

Hitoktatás  utak  és  életek  találkozásakor  /  Csepregi 

András 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 72-74. 

80/ 
CSEPREGI András (1962-) 

Identitás  és  tolerancia  -  korlátok  és  lehetőségek  / 

Csepregi András 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Isten  műhelye, 

p. 5-14. 

81/ 
CSEPREGI András (1962-) 

"Kimenni a falakon kívülre" : Dietrich Bonhoeffer és a 

kereszténység  posztmodern  útkeresése  a  világban  / 
Csepregi András 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 98-101. 

82/ 
CSEPREGI András (1962-) 

Az Újszövetség antijudaista szövegeinek értelmezése a 

holokauszt után / Csepregi András. – Bibliogr.: p. 33. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., A tolerancia 

teológiai természetrajza, p. 21-33. 

83/ 
CSEPREGI Márta (1950-) 

Magyarokról  -  egy  finn  barátunk  szemével  /  Csepregi 

Márta 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1., 

Figyelő, p. 5-12. 

84/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

A  reformáció  nyelve  :  tanulmányok  a  magyarországi 

reformáció  első  negyedszázadának  vizsgálata  alapján  / 
Csepregi Zoltán. – Budapest : Balassi, cop. 2013. – 558 p. 
; 25 cm. – (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 
; 34.). – Német nyelvű összefoglaló 

Bibliogr.: p. 463-516. 
ISBN 978 963 506 729 9 fűzött 

85/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Bibliafordítás,  nyelvteremtés  :  magyar  és  európai 

reformátorok a 16-17. században / Csepregi Zoltán 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 85-88. 

86/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Confessio  Pentapolitana  –  Confessio  Montana  – 

Confessio Scepusiana. – In: Tri Lutherské vyznania viery 
z  Uhorska  /  Peter  Kónya,  Csepregi  Zoltán. –  Prešov, 
2013. - p. 47-139. 

87/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

The  evolution  of  the  language  of  the  Reformation  in 

Hungary  (1522-1526)  /  Zoltán  Csepregi  ;  translated  by 
Thomas Cooper. – Bibliogr.: p. 30-34. 

In:  The  Hungarian  Historical  Review. –  2.  (2013)  1., 

Reformations, p. 3-34. 

88/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Ízelítő Luther levelezéséből / Csepregi Zoltán 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 2., Forrás, p. 59-66. 

89/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Mnohostranná história vzniku a prijatia vyznaní viery : 

A hitvallások többrétű keletkezés- és befogadástörténete : 
Die 

mehrschichtige 

Entstehungs- 

und 

Rezeptionsgeschichte 

der 

Konfessionen. – 

In: 

Tri 

Lutherské  vyznania  viery  z  Uhorska  /  Peter  Kónya, 
Csepregi Zoltán. – Prešov, 2013. - p. 30-37. 

90/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Náboženské  ustanovenia  snemu  r.  1548  :  Az  1548-as 

országgyűlés 

vallási 

rendelkezései 

Die 

kirchenpolitischen  Bestimmungen  des  Landtages  von 
1548. –  In:  Tri  Lutherské  vyznania  viery  z  Uhorska  / 
Peter Kónya, Csepregi Zoltán. – Prešov, 2013. - p. 27-29. 

91/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Die neu begonnene ungarische Lutherausgabe / Zoltán 

Csepregi. – In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch 
des  Martin-Luther-Bundes  :  Folge  60.  2013. –  Erlangen, 
2013. 

92/ 
CSEPREGI Zoltán (1964-) 

Pietas Danubiana / Pietismus im Donautal 1693-1755 : 

437  Schreiben  zum  Pietismus  in  Wien,  Preßburg  und 
Oberungarn  /  Csepregi  Zoltán. –  [Budapest]  :  [MEDiT], 
[2013] 

http://medit2.lutheran.hu/konyvek/konyv-146

 

93/ 
CSERHÁTI Márta (1962-) 

Binding  the  strong  man  :  demon-possession  and 

liberation  in  the  Gospel  of  Luke  /  Cserháti  Márta. –  In: 
Evil  and  the  devil  /  edited  by  Ida  Fröhlich  and  Erkki 
Koskenniemi. - London : Bloomsbury T&T Clark, 2013. - 
p. 108-115. 

background image

8  

94/ 
CSERHÁTI Sándor (1930-) 

Húsvét  ünnepe  :  1Kor  15,12-20  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Cserháti  Sándor. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött gyűjtött. – Bibliogr.: p. 111. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 109-112. 

95/ 
CSERHÁTI Sándor (1930-) 

Az  Újszövetség  teológiája  /  Cserháti  Sándor. – 

Budapest, 2012 

Ismertetés: "Mérsékelten kritikus és egyházközpontú" 

/  Pecsuk  Ottó. –  Elhangzott  Cserháti  Sándor  Az 
Újszövetség  teológiája  című  kötetének  bemutatóján, 
2012. december 5-én 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 96-97. 

96/ 
CSERHÁTI Sándor (1930-) 

Az  Újszövetség  teológiája  /  Cserháti  Sándor. – 

Budapest, 2012 

Ismertetés:  Betetőzés  /  Fabiny  Tamás. –  Elhangzott 

Cserháti  Sándor  Az  Újszövetség  teológiája  című 
kötetének bemutatóján, 2012. december 5-én 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 98-99. 

97/ 
CSERHÁTI Sándor (1930-) 

Az  Újszövetség  teológiája  /  Cserháti  Sándor. – 

Budapest, 2012 

Ismertetés: Betetőzés / Fabiny Tamás 
In:  Theologiai  Szemle. –  Új  folyam  56.  (2013)  1.,  p. 

61-62. 

98/ 
CSERHÁTI Sándor (1930-) 

Az  Újszövetség  teológiája  /  Cserháti  Sándor. – 

Budapest, 2012 

Ismertetés:  Cserháti  Sándor:  Az  Újszövetség 

teológiája / Pecsuk Ottó 

In: 

Theologiai 

Szemle. – 

56. 

(2013) 

2., 

Könyvismertetés, [háttábla] 

99/ 
CSERHÁTI Sándor (1964-) 

Február : "Csak akkor szóljatok, ha  az jó a  szükséges 

építésre,  hogy  áldást  hozzon  azokra,  akik  hallják."  /  ifj. 
Cserháti Sándor 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 25-27. 

100/ 
CSORBA István 

Zenehíd  :  szonettkönyv  /  Csorba  István. –  Budapest  : 

Tonk Emil Üzleti Akadémia, 2013. – 180 p. : ill. ; haránt 
16 cm 

101/ 
CSORBÁNÉ FARKAS Zsófia 

Szentháromság ünnepe  után  13. vasárnap : Mk 12,41-

44  :  igehirdetési  előkészítő  /  Csorbáné  Farkas  Zsófia. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor 
Tamás és Hegedűs Attila gyűjtött. – Bibliogr.: p. 339. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 338-340. 

102/ 
CSÖRGŐ Zoltán (1967-) 

Hitre  nevelés  a  buddhizmusban  /  Csörgő  Zoltán. – 

Bibliogr.: p. 93. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 87-93. 

103/ 
CZENTHE Miklós (1964-) 

Die  Entwicklung  des  Leutschauer  Evangelischen 

Lyzeums  und  der  Evangelischen  Gemeinde  -  Lutheraner 
in der Zips und in Leutschau und die Familie Genersich / 
Miklós Czenthe. – In: Die Zips - eine kulturgeschichtliche 
Region im 19. Jahrhundert : Leben und Werk von Johann 
Genersich, 1761-1823 / hrsg. von István Fazekas, Karl W. 
Schwarz und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [137]-148. 

104/ 
CZENTHE Miklós (1964-) 

"Istent  imádni  s  hazát  szeretni  tőlünk  tanuljatok"  :  a 

tolerancia hagyománya az evangélikus iskolatörténetben a 
19. század végéig / Czenthe Miklós. – Bibliogr.: p. 51. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  12.  (2013)  1.,  Elődeink 

útján, p. 45-51. 

105/ 
CZENTHE Miklós (1964-) 

Lélek-vándorlás : gondolatok a népszámlálás kapcsán / 

Czenthe Miklós 

In: Híd (Budapest). – (2013) 2., p. 36-37. 

106/ 
CZICZKA Katalin 

Schesaeus  és  barátai  a  16.  századi  irodalmi 

alkotásokban  /  Cziczka  Katalin. –  In:  Nyelv,  lelkiség  és 
regionalitás  a  közép-  és  kora  újkorban  /  szerk.  Gábor 
Csilla  [et  al.].  -  Kolozsvár  :  Egyetemi  Műhely  Kiadó  ; 
Bolyai Társaság, 2013. - p. 507-515. 

107/ 
CZÖNDÖR István (1976-) 

Pünkösd  2.  napja  :  Mt  16,13-20  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Czöndör  István. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 191-192. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 189-193. 

108/ 
DARVAS Anikó 

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap : Lk 16,13-17 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Darvas  Anikó. –  Tallózót 

background image

9  

Szakács Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás és 
Hegedűs Attila gyűjtött. – Bibliogr.: p. 336. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 335-337. 

109/ 
DÁVID Adél (1977-) 

Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate) : Ézs 38,16-

20  :  igehirdetési  előkészítő  /  Dávid  Adél. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 152. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 150-153. 

110/ 
DÁVID Adél (1977-) 

Okuli  (Böjt  3.)  vasárnap  :  Isten  irritáló  emberének 

imája / Dávid Adél 

In: Igazság és élet (Debrecen). – 7. (2013) 1., p. 69-75. 

111/ 
DEBILZEN, Ashley 

Child  Development  and  school  readiness  at  the 

Gyerekház  in  Görögszállás  /  Ashley  Debilzen. – 
Bibliogr.: p. 79. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Életre váltott 

válaszok, p. 76-79. 

112/ 
DEDINSZKY Gyula (1905-1994) 

A  keresztyénség  hatása  magyar  anyanyelvünkre  / 

Dedinszky Gyula. – Dedinszky Gyula (1905-1994), néhai 
békéscsabai  lelkész  az  ifjúsága  számára  állította  össze 
előadásában  a  magyar  nyelvben  használt  bibliai 
kifejezések  gyűjteményét.  Az  előadás  1979.  március  10-
én hangzott el ifjúsági órán. 

In: Keresztyén Igazság. – 99. (2013) 3., Tanulmányok, 

p. 33-40. 

113/ 
DEME Dávid 

Emlékezés  Szakál  Árpád  (1926-2013)  evangélikus 

lelkész szolgálatára / Deme Dávid 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  219-
220. 

114/ 
DEME Dávid 

Emlékezés Szakál Árpád lelkészre : 1926-2013 / Deme 

Dávid 

In: Evangélikus Élet. – 78.(2013) 16., Krónika, p. 14. 

115/ 
DEME Dávid 

A  megtérés  kívánalma  és  az  újjászületés  lehetősége 

hitvallásaink alapján / Deme Dávid. – Bibliogr.: p. 59. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, LMK-témák, p. 58-59. 

116/ 
DEME Dávid 

Szakál Árpád : 1926-2013 / Deme Dávid 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Megfutottam pályámat, p. 180-182. 

117/ 
DEME Dávid 

Szentháromság  ünnepe  után  14.  vasárnap  :  Mt  12,22-

30  :  igehirdetési  előkészítő  /  Deme  Dávid. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás és 
Hegedűs Attila gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 340-343. 

118/ 
DEMÉNÉ SMIDÉLIUSZ Katalin 

Veletek  vagyok  minden  napon  /  Deméné  Smidéliusz 

Katalin 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 5., Mécses 

a te igéd, p. 161. 

119/ 
DETRE János 

Nagyszombat  :  Mt  22,31-32  :  igehirdetési  előkészítő  / 

Detre  János. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki  Anikó 
gyűjtött gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 107-109. 

120/ 
DIÓSZEGI György Antal 

"...ki a  legfőbb jót e  világon  véli elérni" : Spillenberg 

Sámuel  lőcsei  orvos  értékteremtése  kora  lutheránus 
világában / Diószegi György Antal. – Bibliogr.: p. 25. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 19-25. 

121/ 
DÓKA Zoltán 

Az  óegyházi  evangéliumok  etikai  alkalmazása  /  Dóka 

Zoltán 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Tanulmányok, p. 15-22. 

122/ 
DONÁTH László (1955-) 

Hatalomtalanul  /  Donáth  László. –  In:  Hét  Hárs,  12 

(2013), 1-2. - p. 2-5. 

123/ 
DRASKÓCZI Ágnes 

Üzenet : Weöres Sándornak / Draskóczi Ágnes 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 79. 

124/ 
DRZEWIECKÁ, Iveta 

Pädagogisch-didaktische  und  theologische  Ansichten 

von  Johann  Genersich  in  seinem  Werk  "Alfred.  Ein 
Lesebuch für Jünglinge von fünfzehn bis zwanzig Jahren, 

background image

10  

zur  Bildung  des  Herzens  und  des  Geschmacks"  /  Iveta 
Drzewiecká. –  In:  Die  Zips  -  eine  kulturgeschichtliche 
Region im 19. Jahrhundert : Leben und Werk von Johann 
Genersich, 1761-1823 / hrsg. von István Fazekas, Karl W. 
Schwarz und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [169]-173. 

125/ 

"Elvégeztetett"  :  felekezeti  tárlatvezetések  Munkácsy 

Mihály  Krisztus-trilógiája  előtt  /  [szerk.  Galambos 
Ádám]. – Budapest, 2013 

Ismertetés:  Tárlatvezetés Bibliával  a  kézben / Szőnyi 

István 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  78-

80. 

126/ 

"Elvégeztetett"  :  felekezeti  tárlatvezetések  Munkácsy 

Mihály  Krisztus-trilógiája  előtt  /  [szerk.  Galambos 
Ádám]. – Budapest : Luther, 2013. – 159 p. : ill. ; 23 cm 

Képek jegyzéke.: p. 159. – Bibliográfiákkal 
ISBN 978 963 9979 71 0 kötött 

127/ 

"Elvégeztetett"  :  felekezeti  tárlatvezetések  Munkácsy 

Mihály  Krisztus-trilógiája  előtt  /  [szerk.  Galambos 
Ádám]. – Budapest : Luther, 2013. – 159 p. : ill. ; 23 cm 

Képek jegyzéke.: p. 159. – Bibliográfiákkal 
ISBN 978 963 9979 71 0 kötött 

128/ 

Eperjesi  tükör  /  szerk.  Sturm  László,  Dobsony 

Erzsébet. – 

Prešov 

Vydavateľstvo 

Prešovskej 

Univerzity,  2013. –  369  p.  ;  23  cm. –  Eperjes.  Eperjes 
magyarsága  és  keletkezése  /  Gömöry  János.  -  Az  1687. 
évben felállított eperjesi vérpad vagy az eperjesi vérfürdő 
(részletek) / Rezik János. - Caraffa. Az eperjesi mészárlás 
/  Jókai  Mór.  -  Ősök  és  elődök:  Ottlyk  György  élete  ; 
Caraffa Eperjesen (részlet) ; Buda (részlet) / Ottlyk Ernő. 
-  Eperjes  mint  a  felső-magyarországi  evangélikus 
művelődés  központja  a  16-17.  században  ;  A  Thököly-
felkelés  erődje:  Eperjes  /  Kónya  Péter.  -  Ifjúkori 
visszaemlékezés Sárosy Gyulára (részletek) / Haan Lajos. 

ISBN 978-80-555-1038-5 fűzött 

129/ 

Evangélikus 

korálkönyv 

az 

Evangélikus 

énekeskönyvhöz  és  a  Gyülekezeti  liturgikus  könyvhöz 
[nyomtatott  kotta]  /  [a  Trajtler  Gábor  által  szerkesztett 
Korálkönyv  felhasználásával  összeáll.  Bence  Gábor, 
Csernyik  Ferenc,  Ecsedi  Zsuzsanna,  Pócs  Miklós]. – 
Budapest  :  Luther  Kiadó,  2013. –  251 p.  :  kotta  ;  21x28 
cm 

ISBN 979-0-801659-51-4 kötött 

130/ 
Evangélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) 

Evangélikus  Roma  Szakkollégium  2012/2013-as 

évkönyve  /  [szerk.  Deme  Dóra,  Molnár  Erzsébet]. – 
Nyíregyháza : Evangélikus Roma Szakkollégium, 2013. – 
116 p. : ill. ; 21 cm. – Évente 

131/ 
Evangélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) 

Evangélikus 

Roma 

Szakkollégium 

Hírlevele. – 

Nyíregyháza : Evangélikus Roma Szakkollégium, 2013. – 
5, [1] p. : ill. ; 21 cm. 

132/ 

Evangélikus  valláspedagógia  /  sorozatszerk.  Rozs-

Nagy Szilvia. – 1-. – Budapest : Luther, 2013-. – 23 cm 

ISSN 2064-1524 = Evangélikus Valláspedagógia 

133/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Az  anyagiaktól  való  belső  szabadság  a  Bibliában  / 

Fabiny Tamás 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Előadások, p. 286-289. 

134/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Felemelő  tolerancia  :  a  tolerancia  teológiai 

természetrajza / Fabiny Tamás. – Bibliogr.: p. 14. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., A tolerancia 

teológiai természetrajza, p. 4-14. 

135/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Kereszt fogantyú nélkül / Fabiny Tamás ; [előszó Jónás 

István]. – Budapest : Luther, 2013. – 192 p. : ill. ; 17 cm + 
1 CD 

ISBN 978 963 380 031 7 kötött 

136/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Kereszt fogantyú nélkül / Fabiny Tamás ; [előszó Jónás 

István]. – Budapest : Luther, 2013. – 192 p. : ill. ; 17 cm + 
1 CD 

ISBN 978 963 380 031 7 kötött 

137/ 
FABINY Tamás (1959-) 

A  krokodil  szája  és  a  nyulacska  füle  :  Bízik  László 

(1943-2013) / Fabiny Tamás 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  326-
334. 

138/ 
FABINY Tamás (1959-) 

Az  Úr  szépsége  :  igehirdetés  Weöres  Sándor 

születésének 100. évfordulóján / Fabiny Tamás 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Iránytű, p. 5-10. 

139/ 
FABINY Tibor (1955-) 

The  Drama  of  Reconciliation  in  the  Post-Communist 

Hungarian  Church  /  Tibor  Fabiny. –  Megjelent:  Mission 
As  Ministry  of  Reconciliation  /  ed.  Robert  Schreiter, 
Knud  Jørgensen.  -  Oxford  :  Oxford  Center  of  Mission 
Studies, 2013. - p. 231-238. (ISBN:1908355263) 

background image

11  

140/ 
FABINY Tibor (1955-) 

Galambszelídség  és  kígyóravaszság  :  emlékezés  Eric 

W. Gritsch amerikai Luther-kutató munkásságára / Fabiny 
Tibor 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  6.,  Luther-

konferencia, p. 10-11. 

141/ 
FABINY Tibor (1955-) 

Követendő példa  / Fabiny Tibor. –  Az  ismertetett  mű: 

Christian  churches  in  post-communist  Slovakia  :  current 
challenges  and  opportunities  /  [szerk.]  Michal  Valco, 
Daniel Slivka. - Salem : Roanoke College, 2012. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  72-

74. 

142/ 
FÁBRI György (1964-) 

Értékkommunikáció és a média / Fábri György 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 259-262. 

143/ 
FÁBRI György (1964-) 

Gondolatok reformáció ünnepe körül / Fábri György. – 

In: Hét Hárs, 12 (2013), 3-4. - p. 23-25. 

144/ 
FÁBRI György (1964-) 

Hol van a te testvéred? / Fábri György 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 1., Lectori salutem, 

p. 1-2. 

145/ 
FÁBRI Péter (1953-) 

Weöres Sándor ismeretlen verse / Fábri Péter 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

61. 

146/ 
FARKAS Etelka 

Pünkösd  ünnepe  :  Jn  4,4-19.28-30  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Farkas  Etelka. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Hegedűs Attila gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 187-189. 

147/ 
FAZAKAS Sándor (1965-) 

Böjt  6.  vasárnapja  (Palmarum)  :  Jn  10,17-18(19-21)  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Fazakas  Sándor. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 80. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 78-80. 

148/ 
FAZAKASNÉ BARTHA Zsuzsanna 

Böjt 4. vasárnapja (Laetare) : Ézs 58,6-12 : igehirdetési 

előkészítő  /  Fazakasné  Bartha  Zsuzsanna. –  Tallózót 

Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 74. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 72-75. 

149/ 
FEHÉR Béla (1949-) 

Kossuthkifli  :  hazafias  kalandregény  /  Fehér  Béla. – 

Utánny. – Budapest, 2013 

Ismertetés:  Nemzeti  identitásmorzsák  /  Kertész 

Botond 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  90-

91. 

150/ 
FEHÉR Borbála 

Csodákra emlékezni jó! / Fehér Borbála 
In: Orosházi Harangszó. – (2013) Pünkösd, p. 19-20. 

151/ 
FEKETE Károly (1960-) 

Böjt  2.  vasárnapja  (Reminiscere)  :  Ézs  42,1-4  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Fekete  Károly. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 68-69. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 67-70. 

152/ 
FENYVESI Félix Lajos (1946-) 

[Versek]  :  A  múzeumi  platán  :  Nyári  zsoltár  :  A 

csöngei evangélikus templomban : A mester köszöntése : 
Az utolsó látogatás : Utószó / Fenyvesi Félix Lajos 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 86-

89. 

153/ 
FERDINANDY György (1935-) 

Mélyebbre  :  elbeszélések,  jegyzetek  /  Ferdinandy 

György. – Budapest, 2013 

Ismertetés: Még mélyebbre / Hegedűs Attila 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  88-

90. 

154/ 
FERENC (pápa) (1936-) 
Mente abierta, corazón creyente (magyar) 
TORNIELLI, Andrea (1964-) 
Jorge Mario Bergoglio, Francesco insieme (magyar) 
BIALLOWONS, Simon (1984-) 
Franziskus, der neue Papst (magyar) 

Nyitott  ész,  hívő  szív  /  Ferenc  pápa  Jorge  Mario 

Bergoglio ; [ford. Tőzsér Endre]. – Budapest, 2013 

Ferenc  pápa  élete,  eszméi,  szavai  /  Andrea  Tornielli  ; 

[ford. Diós István]. – Budapest, 2013 

Ferenc,  az  új  pápa  /  Simon  Biallowons  ;  [ford. Török 

Csaba]. – Budapest, 2013 

Ismertetés: Három könyv Ferenc pápáról / Hafenscher 

Károly 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 104-

106. 

background image

12  

155/ 
FERENCZ Győző (1954-) 

Takács Ferenc és Bill Mc Cormack látogatása a Deák 

téri  Evangélikus  Országos  Múzeumban  1983-ban  / 
Ferencz  Győző. –  Függelék:  Hugh  Maxton  A  protestáns 
múzeumban (p. 91-94.). – Bibliogr. a jegyzetekben 

In:  Whack  fol  the  dah  :  írások  Takács  Ferenc  65. 

születésnapjára  :  writings  for  Ferenc  Takács  on  his  65th 
birthday  /  szerk.  Farkas  Ákos,  Simonkay  Zsuzsanna, 
Vesztergom  Janina  ... –  Budapest  :  ELTE  BTK  Angol  - 
Amerikai Int. Anglisztika Tansz., 2013, p. 91-95. 

156/ 
FINÁLI Gábor (1977-) 

Hitre nevelés a zsidóságban / Fináli Gábor 
In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 58-65. 

157/ 
FINTA Gergely (1968-) 

Alte Tradition im neuen Mantel : liturgisches Buch aus 

Ungarn / Finta Gergely. – In: 

http://www.ecpcm.eu/wp/wp-
content/uploads/2013/11/Referat-Ungarn.pdf

 

158/ 
FINTA Gergely (1968-) 

Evangélikus  Kántorlevél  /  szerk.  Finta  Gergely. –  A 

lajoskomáromi 

evangélikus 

templom 

orgonájának 

felújítása  /  Wagner  Szilárd. –  A  debreceni  evangélikus 
gyülekezet kántora / Kertész Attila 

In:  Magyar  Egyházzene. –  20.  (2012/2013)  1.,  p.  95-

100. 

159/ 
FISCHL Vilmos (1972-) 

Váratlan  küzdelem  -  reménnyel  megtelve  /  Fischl 

Vilmos 

In:  Theologiai  Szemle. –  56.  (2013)  2.,  Szólj,  Uram!, 

p. 67. 

160/ 
FOLTIN Brunó 

Vancsó József : 1915-2012 / Foltin Brunó 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Megfutottam pályámat, p. 162-164. 

161/ 
FÓNYAD Pál 

A  hitvallási  iratok  hittételei  a  16-17.  századi 

magyarországi és erdélyi énekekben / Fónyad Pál 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Figyelő, Előadások, p. 209-213. 

162/ 
FRÈRE RICHARD 

Olvasva  teljesedik  /  Frère  Richard  ;  ford.  Szűcs 

Kinga. – Bibliogr.: p. 178. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5., 

Figyelő, Előadások, p. 175-178. 

163/ 
FRIEDRICH, Gernot (1937-) 
Mit Kamera und Bibel durch die Sowjetunion (magyar) 

Fényképezőgéppel  és  bibliával  a  Szovjetunióban  / 

Gernot  Friedrich  ;  [ford.  Kárpáti  László]. –  Budapest, 
2007 

Ismertetés:  A  nagy  és  dicsőséges  -  egy  másik 

perspektívából / ifj. Zászkaliczky Pál 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Szemle,  p.  76-

77. 

164/ 
FRÜHWIRTHNÉ PAYRITS Marianna 

A  szexuális  irányultság  nevelése  :  lehetőségek  és 

határok  a  pszichológus  szemével  /  Frühwirthné  Payrits 
Marianna 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Szélesre tárt 

kapuk, p. 117-121. 

165/ 
FÜLLER Tímea 

Tócsatükörben : mesék, tárcák, novellák / Füller Tímea 

;  [szerk.  Dobsonyi  Sándor  ;  előszó  Varga  Gyöngyi]. – 
Budapest : Luther, 2013. – 231 p. ; 19 cm 

ISBN 978 963 380 029 4 kötött 

166/ 
GABNAI Sándor (1975-) 

Emlékezés / Gabnai Sándor 
In: Soproni  Szemle. – 67. (2013) 3., p. 228-229. : ill., 

fotó 

167/ 
GABNAI Sándor (1975-) 

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap : 5Móz 7,6-12 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Gabnai  Sándor. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Kerepeszki Anikó 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 271-274. 

168/ 
GÁBOR Csilla 

Keresztyéni felelet : hitviták a 16-17. századból / vál., 

a  szöveget  gond.,  az  előszót  és  a  jegyz.  írta  Gábor 
Csilla. – Kolozsvár, 2013 

Ismertetés:  Keresztyéni  felelet  :  hitviták  a  16-17. 

századból  :  válogatta  és  szerkesztette  Gábor  Csilla  / 
Jakabffy  Tamás. –  Megjelent:  Keresztény  Szó,  24.  évf. 
(2013)  7.  sz.  Az  ismertetett  mű  megjelent:  Kolozsvár  : 
Polis, 2013. 

169/ 
GÁBOR Csilla 

Keresztyéni felelet : hitviták a 16-17. századból / vál., 

a  szöveget  gond.,  az  előszót  és  a  jegyz.  írta  Gábor 
Csilla. –  Kolozsvár  :  Polis,  2013. –  329  p.  ;  20  cm. – 
(Remekírók diákkönyvtára) 

background image

13  

170/ 
GADÓNÉ KÉZDY Edit (1964-) 

A  tehetség  ajándéka  és  terhe  /  Gadóné  Kézdy  Edit. – 

Bibliogr.: p. 128. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Szélesre tárt 

kapuk, p. 122-128. 

171/ 
GALGÓCZI István (1971 -) 

Tanítás,  tanulás  az  iszlámban  /  Galgóczi  István. – 

Bibliogr. a lábjegyzetben 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 66-72. 

172/ 
GÁNCS Aladár (1925-2009) 

A "zenélő lutheránus" - az "ötödik evangélista" / Gáncs 

Aladár 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 89-91. 

173/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

Az Eljövendő vonzásában / Gáncs Péter 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 1., Iránytű, p. 3-4. 

174/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

A gyökerektől a gyümölcsökig / Gáncs Péter 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 41., Panoráma, p. 8. 

175/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

"Hiszek  a  Szentlélek  meglepetéseiben.  .  ."  /  Gáncs 

Péter 

In: Egyházfórum. – 28. (2013) 4., Súlypont, p. 14-15. 

176/ 
GÁNCS Péter (1951-) 

Az  iskolai  hitoktatás  missziói  és  ökumenikus 

aspektusai / Gáncs Péter 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 56-57. 

177/ 
GÁNCS Tamás 

A csendkirály vesztesei / Gáncs Tamás 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Mécses a te igéd, p. 281. 

178/ 
GÁNCS Tamás 

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) : 

2Kor  5,14-17  :  igehirdetési  előkészítő  /  Gáncs  Tamás. – 
Tallózót Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs 
Attila és Kerepeszki Anikó gyűjtött gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 116-118. 

179/ 
GÁSPÁR Dorottya (1942-) 

Egy  római  szarkofágtöredék  /  Gáspár  Dorottya. –  In: 

Bivio  2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos 
Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 
Gábor]. - Bp. : EOK, 2013. – p. 123-129. 

180/ 
GÉMES István (1927-) 

"...  saját  kezemmel  írom:  Pál"  :  tanulmányok  Pál 

apostol  teológiájához  /  Gémes  István  ;  [előszó  Cserháti 
Sándor]. – Budapest, 2012 

Ismertetés: Isten evangéliuma nem tűri a maszkokat : 

Gémes  István:  "...saját  kezemmel  írom:  Pál"  /  Fabiny 
Tamás 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

97. 

(2013) 

1., 

Könyvismertetés, p. 33-35. 

181/ 
GERLAI Pál 

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap : 1Móz 15,1-

6 : igehirdetési előkészítő / Gerlai Pál. – Tallózót Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Kerepeszki Anikó gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 274-277. 

182/ 
GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva (1963-) 

Május  :  "Krisztusban  tehát  nincs  zsidó,  sem  görög, 

nincs  szolga,  sem  szabad,  nincs  férfi,  sem  nő,  mert  ti 
mindnyájan  egyek  vagytok  a  Krisztus  Jézusban."  / 
Gerőfiné Brebovszky Éva 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 33-35. 

183/ 
GICZI Zsolt 

Raffay Sándor és a katolikus egyház / Giczi Zsolt. – In: 

Bivio  2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos 
Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 
Gábor]. - Bp. : EOK, 2013. – p. 103-122. 

184/ 
GÖMBÖCZ Elvira 

Ég - föld - ember : a keresztény lelkiség jelentősége a 

21.  századi  környezeti  és  gazdasági  válságok  megoldása 
szempontjából / Gömböcz Elvira. – Bibliogr.: p. 51. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  A  teremtett 

világ, p. 44-51. 

185/ 
GOÓR Judit 

Egy  tanár  a  100  éves  és  az  5000  éves  Weöres 

Sándorról / Goór Judit. – Jegyzet p. 83-92. – Bibliogr.: p. 
83-92. 

In: Keresztyén Igazság. – 100. (2013). 4., Emlékezünk, 

p. 83-92. 

background image

14  

186/ 
GOTTAS, Friedrich 

Der  Zips  -  Geschichte,  Kultur,  Besonderheiten  / 

Friedrich 

Gottas. – 

In: 

Die 

Zips 

eine 

kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  :  Leben 
und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  /  hrsg.  von 
István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba  Szabó. – 
Wien, 2013. - p. [9]-19. 

187/ 
GRENDORF Péter 

Egy szavak nélkül prédikáló élet / Grendorf Péter. – Az 

igehirdetés  2013.  augusztus  24-én  Ordass  Lajos  püspök 
halálának  35.  évfordulója  alkalmából  a  püspök  sírjánál 
tartott megemlékezésen hangzott el 

In: Keresztyén Igazság. – 100. (2013). 4., Emlékezünk, 

p. 61-64. 

188/ 
GRENDORF Péter 

Szentháromság  ünnepe  után  7. vasárnap : 1Móz  3,20-

24  :  igehirdetési  előkészítő  /  Grendorf  Péter. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Kerepeszki Anikó 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 265-268. 

189/ 
GYARMATI István 

Messze  látó  kiadvány  :  vasi  visszapillantás  négy 

évszázadra / Gyarmati István 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  39.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

190/ 

Gyermekbibliák  :  történeti  áttekintés  és  módszertan  / 

[szerk.  Vértesi  Lázár  ;  kiad.  a  Pécsi  Püspöki 
Hittudományi  Főiskola]. –  Pécs  :  Pécsi  Püspöki 
Hittudományi Főiskola, 2013. – 139 p. : ill. ; 24 cm 

ISBN 978 963 89536 4 3 fűzött 

http://www.pphf.hu/esemenyek/kiadvanyok/gyermekbibli
a/gyermekbiblekonyv.pdf

 

191/ 
GYŐRI Péter Benjámin 

Szentháromság ünnepe után utolsó (örök élet) vasárnap 

:  1Kor  15,54-58  /  Győri  Péter  Benjámin. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
és Kerepeszki Anikó gyűjtött. – Bibliogr.: p. 433. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 431-434. 

192/ 
HAFENSCHER Károly (1926-) 

Őrségváltás  a  Vatikán  vezetésében  /  Hafenscher 

Károly, id. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Kitekintés, p. 221-225. 

193/ 
HAFENSCHER Károly (1957-) 

Felkészülés  és  felkészítés  az  istentiszteletre  :  liturgia-

didaktikai, 

liturgia-pedagógiai 

célok, 

lehetőségek, 

feladatok  /  Hafenscher  Károly. –  Jegyzetek  p.  18-26. – 
Bibliogr.: p. 18-26. 

In: Keresztyén Igazság. – 98. (2013) 2., Tanulmányok, 

p. 18-26. 

194/ 
HAFENSCHER Károly (1957-) 

Az imádkozó Luther / Hafenscher Károly 
In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  5.,  Luther-

konferencia, p. 7-9. 

195/ 
HAFENSCHER Károly (1957-) 

Az imádkozó Luther / Hafenscher Károly 
In:  Keresztyén  Igazság. –  97.  (2013)  1.,  Luther-

konferencia, p. 10-19. 

196/ 
HAFENSCHER Károly (1957-) 

A liturgikus teológia mindenkori és aktuális kérdései / 

Hafenscher Károly 

In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 3., p. 227-

234. 

197/ 
HARMATI Béla (1936-) 

Húsz  éves  a  Budapest  Deák  téri  Evangélikus 

Gimnázium  /  Harmati  Béla. –  2013. –  [3]  p. –  Harmati 
Béla nyugalmazott püspök előadása az ünnepen 

http://www.evangelikus.hu

 

198/ 
HARMATI Béla (1936-) 

Közeledés  vagy  irritáció?  A  tolerancia  apró  csodái  az 

ökumenében / Harmati Béla 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tolerancia az egyháztörténetben, p. 95-98. 

199/ 
HARMATI Béla László (1966-) 

A  Lelkipásztor  2013.  évfolyamának  címlapján  :  a 

szentendrei evangélikus templom / Harmati Béla László 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 1., p. 25. 

200/ 
HARZ, Frieder 
Biblische Geschichten : eine Anleitung zum Erzählen 
(magyar) 

Életünk  történetei  :  útmutató  bibliai  történetek 

elbeszéléséhez  /  Frieder  Harz  ;  [ford.  Lázárné  Skorka 
Katalin ; ill. Holló Katalin]. – Budapest : Luther, 2013. – 
96 p. : ill. ; 23 cm. – (Evangélikus valláspedagógia, ISSN 
2064-1524 ; 1.) 

ISBN 978 963 380 021 8 fűzött 

background image

15  

201/ 
HAUSMANN, Jutta (1951-) 

Isten  szava  -  egy  hatóerővel  bíró  szó  :  Reuss  András 

tiszteletére  75.  születésnapja  alkalmából  /  Jutta 
Hausmann. – Bibliogr.: p. 285. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Tanulmányok, p. 282-285. 

202/ 
HEGEDŰS Attila 

Karácsony  2.  napja  :  Jn  3,35-36  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Hegedűs  Attila. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 467-470. 

203/ 
HEINRICHS Eszter 

Irigységből lettem evangélikus / Heinrichs Eszter 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 58-61. 

204/ 
HEINRICHS Eszter 

Január  :  "Hadd  halljam  minden  reggel,  hogy  hűséges 

vagy, hiszen benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik 
úton  járjak,  mert  hozzád  vágyódik  lelkem."  /  Heinrichs 
Eszter 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 23-25. 

205/ 
HELTAI Miklós (1941-) 

Nevelés  -  a  lelkek  összhangja  :  Karácsony  Sándor 

pedagógiája  a  21.  századi  Magyarországon  /  Heltai 
Miklós 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 36-43. 

206/ 
HELTAI Nándor 

"és  mind  itt  van  egy  helyen"  :  Weöres  Sándor 

kecskeméti kötődései és látogatásai / Heltai Nándor 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

67-75. 

207/ 
HEUBACH, Joachim 

A  hívők  papsága  és  az  egyházi  hivatal  /  Joachin 

Heubach ; ford. Weltler Rezső. – Az előadás megjelent a 
"Weise  mir  Herr  deinen  Weg,  In  memoriam  Joachim 
Heubach"  című,  Werner  Führer  és  Albrecht  Immanuel 
Herzog  által  kiadott  kötetben... –  Jegyzetek  p.  27-35. – 
Bibliogr. p. 27-35. 

In: Keresztyén Igazság. – 98. (2013) 2., Tanulmányok, 

p. 27-35. 

208/ 

Homiletika  ökumenikus  palettán  :  együttgondolkodó 

előadások  az  igehirdetésről  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest : Luther, 2013. – 256 p. : ill. ; 24 cm 

ISBN 978 963 380 024 9 fűzött 

209/ 

Homiletika  ökumenikus  palettán  :  együttgondolkodó 

előadások  az  igehirdetésről  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest : Luther, 2013. – 256 p. : ill. ; 24 cm 

ISBN 978 963 380 024 9 fűzött 

210/ 

Homiletika  ökumenikus  palettán  :  együttgondolkodó 

előadások  az  igehirdetésről  /  szerk.  Szabó  Lajos. – 
Budapest, 2013 

Ismertetés:  A  jövőbeli  jobb  igehirdetésért  /  Zsugyel 

Kornél 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 454-455. 

211/ 
HOPPÁL Péter 

A magyar protestáns passió / Hoppál Péter 
In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 1., p. 105-

109. 

212/ 
HORVÁTH Ernő Zoltán 

Iskolapélda  a  határon  :  tolerancia  a  sajátos  képzési 

igényű tanulók között / Horváth Ernő Zoltán. – Bibliogr.: 
p. 92. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Életre váltott 

válaszok, p. 86-92. 

213/ 
HORVÁTH Géza 

Eduard  Mörike,  "Horatius  és  egy  finom  sváb  asszony 

fia"  :  bevezető  Eduard  Mörike  költeményeinek  magyar 
fordításához  /  Horváth  Géza. –  In:  Bivio  2012  : 
tanulmányok  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár 
műhelyéből / [szerk. Mányoki János, Pintér Gábor]. - Bp. 
: EOK, 2013. – p. 157-162. 

Eduárd  Mörike  versei  Hárs  Ernő  fordításában.  –  p. 

163-177. 

214/ 
HORVÁTH-HEGYI Olivér 

A  hitoktatás  jövője  Szentendrén  és  környékén  2013 

szeptemberétől / Horváth-Hegyi Olivér 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 95. 

215/ 
HORVÁTH-HEGYI Olivér 

Június  :  "A  Lélek  gyümölcse  pedig:  szeretet,  öröm, 

békesség,  türelem,  szívesség,  jóság,  hűség,  szelídség, 
önmegtartóztatás." / Horváth-Hegyi Olivér 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 35-37. 

background image

16  

216/ 
HORVÁTH László Adrián 

A  képzőművészetnek  világítótoronynak  kell  lennie  ; 

Horváth  László  Adrián. –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok 
az  Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki  János,  Pintér  Gábor].  -  Bp.  :  EOK,  2013.  –  p. 
243-244. 

217/ 
HORVÁTH Orsolya 

A  leleplező  ige  :  hermeneutikai  helyzetek  az 

Újszövetségben  /  Horváth  Orsolya  ;  [kiad.  a 
Hermeneutikai 

Kutatóközpont]. – 

Budapest 

Hermeneutikai  Kutatóközpont,  1999. –  64  p.  ;  20  cm. – 
(Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 35.) 

Bibliogr.: p. 60. 
ISBN 978 963 87986 6 4 fűzött 

218/ 
HUBER, Wolfgang 

Bonhoeffer és a politikai ellenállás teológiai vetületei / 

Wolfgang  Huber  ;  ford.  Wagner-Balicza  Klára. – 
Bibliogr.: p. 141. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4., 

Figyelő, Előadások, p. 133-141. 

219/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956-) 

Elindult  a  Magyar  Evangélikus  Bibliográfia  /  H. 

Hubert Gabriella 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  21.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

220/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956-) 

Evangélikus  textuárium,  bibliográfia  és  teológiai 

művek az interneten / H. Hubert Gabriella 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Előadások, p. 295-296. 

221/ 
HUBERT Gabriella, H. (1956-) 

Szekrény mélyén, pincében vagy padláson / H. Hubert 

Gabriella 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  45.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

222/ 
HULEJ Enikő 

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap : Zof 3,8-9 : 

igehirdetési  előkészítő  /  Hulej  Enikő. –  Tallózót  Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás és Hegedűs 
Attila gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 349-352. 

223/ 
HULEJ Enikő 

Szeptember  :  "Ne  bánkódjatok,  mert  az  Úr  előtt  való 

öröm erőt ad nektek!" / Hulej Enikő 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 43-45. 

224/ 
HULEJ Enikő 

Terray  László  90  éves  /  személyes  élmények, 

melyekért hálás vagyok 

In: Keresztyén Igazság. – 100. (2013) 4., Köszöntés, p. 

57-59. 

225/ 
ILLÉS Péter 

Fenyőszajkó  (Nucifraga  caryocatactes)  előfordulások 

Vas megyében 2012-2013-ban / Illés Péter. – In: Cinege, 
Vasi  Madártani  Tájékoztató,  Szombathely,  18.  szám,  p. 
44-46. 

226/ 
ILLÉS Péter 

Folyami  rák  (Astacus  astacus)  az  Ablánc-patakban  / 

Illés  Péter. –  In:  Cinege,  Vasi  Madártani  Tájékoztató, 
Szombathely, 18. szám, p. 51-52. 

227/ 
ILLÉS Péter 

Haris (Crex crex) „megmentése” a kőszegi Alsó-réten / 

Illés  Péter. –  In:  Cinege,  Vasi  Madártani  Tájékoztató, 
Szombathely, 18. szám, p. 12-13. 

228/ 
ILLÉS Péter 

Jelzőrák  (Pacifastacus  leniusculus)  az  Abért-tóban  / 

Illés  Péter. –  In:  Cinege,  Vasi  Madártani  Tájékoztató, 
Szombathely, 18. szám, p. 52. 

229/ 
ILLÉS Péter 

Karmazsinpirók  (Carpodacus  erythrinus)  előfordulása 

költési  időben  a  kőszegi  Alsó-réten  /  Illés  Péter. –  In: 
Cinege,  Vasi  Madártani  Tájékoztató,  Szombathely,  18. 
szám, p. 47-48. 

230/ 
ILLÉS Péter 

„Szörnyecske”,  nyári pajzsosrák (Triops cancriformis) 

egy tömördi pocsolyában / Illés Péter. – In: Cinege, Vasi 
Madártani Tájékoztató, Szombathely, 18. szám p. 53-54. 

231/ 
IMRÉNYI Tibor 

Az  Isten  imádata,  az  ikonok  tisztelete,  a  bálványok 

tilalma  /  Imrényi  Tibor. –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok 
az  Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki  János,  Pintér  Gábor].  -  Bp.  :  EOK,  2013.  -  p. 
146-156. 

232/ 

In memoriam Bízik László 1943-2013. – In: Hét Hárs, 

12 (2013), 3-4. - p. 32-37. 

background image

17  

233/ 

In  memoriam Gellért  Kis  Gábor 1946-2013. –  In: Hét 

Hárs, 12 (2013), 3-4. - p. 38-51. 

234/ 

In  memoriam  Koczor  Zoltán  1958-2013. –  In:  Hét 

Hárs, 12 (2013), 3-4. - p. 51-66. 

235/ 

Író Cimborák és Illusztrátor Pajtások 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 90-

94. 

236/ 
ISÓ Dorottya 

Az  egyházat  az  ige  teremti  :  hozzászólás  a  Láthatóan 

evangélikus stratégiához / Isó Dorottya 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 20-21. 

237/ 
ISÓ Dorottya 

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap : Róm 1,16-17 

: igehirdetési előkészítő / Isó Dorottya. – Tallózót Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 197. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 196-198. 

238/ 
ISÓ Zoltán 

A  gyermekúrvacsora  teológiai  alapjai  és  gyakorlati 

lehetőségei  az  evangélikus  egyházban  /  Isó  Zoltán. – 
Bibliogr.: p. 53. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, LMK-témák, p. 52-53. 

239/ 

Isten  áldásával...  :  150  éves  a  kecskeméti  evangélikus 

templom / [szerk. Kis János és Hulej Enikő] ; [közread. a] 
Kecskeméti  Evangélikus  Egyházközség. –  Kecskemét  : 
Kecskeméti  Evangélikus  Egyházközség,  2013. –  63  p.  : 
ill., részben színes ; 24 cm 

ISBN 978-963-08-7557-8 fűzött 

240/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

A  Commentariustól  a  Liberig  :  Melanchthon  a  lélek 

halhatatlanságáról  /  Ittzés  Gábor. –  bibliogr.  a 
jegyzetekben 

In: Egyháztörténeti Szemle. – 14. (2013) 1., p. [46]-67. 

241/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

In  the  Beginning  :  Genesis  1:1  in  Milton’s  Paradise 

Lost / Ittzés Gábor. – In: HUSSE 11: 11th Conference of 
the  Hungarian  Society  for  the  Study  of  English,  24-26 
January  2013:  Abstracts.  -  Konferencia  helye,  ideje: 
Budapest, 

Magyarország, 

2013.01.24-2013.01.26. 

Budapest: ELTE SEAS, p. 29. 

242/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

Megtért-e Luther 1517 előtt? : A "toronyélmény" mint 

reformációtörténeti  probléma  /  Ittzés  Gábor. –  In: 
Conversio:  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22—23-án 
tartott vallástudományi konferencia előadásai / szerk. Déri 
Balázs [et al.] - Budapest : ELTE BTK Vallástudományi 
Központ, 2013. - p. 369-380. 

243/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

Sokszínű élet : Tomcsányi Teodóra köszöntése / Ittzés 

Gábor 

In: Embertárs. – 11. (2013) 2., p. 99-100 

244/ 
ITTZÉS Gábor (1968-) 

Sua fata : a Bibliotheca Palatina hat évszázada / Ittzés 

Gábor. – Bibliogr.: p. 38-39. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Szóbirodalom, 

p. 26-39. 

245/ 
ITTZÉS János (1944-) 

Ahol a Lélek munkálkodik... / Ittzés János. – Pünkösdi 

igehirdetés 

In: Keresztyén Igazság. – 98. (2013) 2., Igehirdetés, p. 

1-2. 

246/ 
ITTZÉS János (1944-) 

Igehirdetés Bödecs Barnabás ravatalánál / Ittzés János 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  324-
326. 

247/ 
ITTZÉS János (1944-) 

Krisztus-központúság  és  a  kereszt  teológiája  az 

evangélikus  istentiszteletben  :  nem  előadás,  hanem 
vallomás az istentisztelet misztériumáról / Ittzés János 

In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 4., p. 339-

344. 

248/ 

Ízlelő  (egy)háztáji  ízeink  :  rendhagyó  szakácskönyv 

nem  csak  evangélikusoknak  /  szerk.  Buday-Malik 
Adrienn. – Budapest : Luther Kiadó, 2013. – 143 p. : ill. ; 
23 

cm. – 

"A  könyvben  található  recepteket  a 

magyarországi  evangélikus  lelkészfeleségek  közössége 
jegyzi." 

ISBN 978 963 9979 41 3 kötött 

249/ 

Ízlelő  :  (egy)háztáji  ízeink  :  rendhagyó  szakácskönyv 

nem  csak  evangélikusoknak  /  [szerk.  Buday-Malik 
Adrienn]. – Budapest, 2013 

Ismertetés: Evangélikus ízek / Döbrentey Ildikó 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 379-381. 

background image

18  

250/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős  elhivatottsággal  :  válogatás  a  somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  :  Jakus  Imre  / 
Jáni János 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  17.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

251/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős  elhivatottsággal  :  válogatás  a  somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  :  Kutas 
Kálmán / Jáni János 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  7.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

252/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős  elhivatottsággal  :  válogatás  a  somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  :  Sárkány 
András Tibor / Jáni János 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  29.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

253/ 
JÁNI János (1939-) 

Kettős  elhivatottsággal  :  válogatás  a  somogy-zalai 

evangélikus  lelkészek  irodalmi  munkáiból  :  Sümegi 
István / Jáni János 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  50.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

254/ 
JÁNOSI Valéria 

Egyháztörténet  :  evangélikus  hittankönyv  11. 

évfolyamos diákok számára  / Jánosi Valéria. –  2. kiad. – 
Budapest : Luther Kiadó, 2013. – 258 p. : ill., színes ; 29 
cm 

255/ 
JÁSZ Julcsi 

micsodahétfő / Jász Julcsi 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 84-

85. 

256/ 
JENEI Teréz 

A  nyíregyházi  Evangélikus  Roma  Szakkollégium 

hallgatóinak  kisebbségi  identitás-mintázatai  /  Jenei 
Teréz. – In: Romológia. – 1. (2013) 1., p. 120-123. 

257/ 
JÓ András 

Missio  Dei  -  gyülekezet,  egyház,  világmisszió  :  a 

külmisszió  lehetőségei  és  kihívásai  a  21.  században  /  Jó 
András. – Bibliogr.: p. 58. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, LMK-témák, p. 56-58. 

258/ 

Jób  megpróbáltatásai  -  egy  evangélikus  gyülekezet 

sorsfordulói  :  a  pesti  szlovák  evangélikus  gyülekezet 
emlékkönyve  /  [szerk.]  Kovács  Anna,  Matus  László  ; 
[közread.  a]  Budapesti  Szlovákajkú  Evangélikus 
Egyházközség. – [Budapest], 2012 

Ismertetés:  Jób  megpróbáltatásai  -  egy  evangélikus 

gyülekezet  sorsfordulói/Utrpenia  Jóba-peripetie  jedného 
evangelického zboru / Kertész Botond 

In: Kisebbségkutatás. – 22. (2013) 4., p. 203-205. 

259/ 
JOHANN Gyula (1967-) 

Augusztus  :  "Énekelj  az  Úrnak,  te  egész  föld! 

Hirdessétek szabadítását nap mint nap!" / Johann Gyula 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 39-41. 

260/ 
JOHANN Gyula (1967-) 

Sajátos szemszögből : a csömöri tapasztalatok / Johann 

Gyula 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 91. 

261/ 
JOHANN Gyula (1967-) 

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap : Mt 5,38-45 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Johann  Gyula. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás és 
Hegedűs Attila gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 352-354. 

262/ 
JOHANN Gyula (1967-) 

Visszatekintés  Solymár  Péter  evangélikus  lelkész 

(1940-2013) életére és szolgálatára / Johann Gyula 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  381-
382. 

263/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Bírkózás a múlttal : kísérlet a múlt egyéni és közösségi 

feldolgozására,  különös  tekintettel  az  egyházi  hálózati 
személyek  és  a  kommunista-szocialista  állambiztonság 
kapcsolatára / Joób Máté 

In: Betekintő. – 7. (2013) 3. 

264/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Confession from the Point of View of the Experinence 

of  the  People  Seeking  Help  :  an  Empirical  Study  about 
Confessional  Practices  in  Finland  and  Hungary  /  Joób 
Máté. –  In:  European  Journal  of  Mental  Health.  -  8. 
(2013) 2. - p. 163-186. 

background image

19  

265/ 
JOÓB Máté (1972-) 

A lelkivezetés időszerűségének kérdése / Joób Máté. – 

In: A kápráztató sötétség : szempontok a lelkivezetéshez / 
szerk. Wikström, Owe. - Budapest : Luther Kiadó, 2013. - 
p. 13-21. 

266/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Megfelelő dioptria : gondolatok a stratégia olvasása elé 

/ Joób Máté 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 14-16. 

267/ 
JOÓB Máté (1972-) 

A mentálhigiénés szemlélet jelentősége és integrálása a 

lelkigondozásba  /  Joób  Máté. –  In:  Cura  mentis  --  salus 
populi  :  Mentálhigiéné  a  társadalom  szolgálatában  : 
Ünnepi  kötet  Tomcsányi  Teodóra  70.  születésnapjára  / 
szerk.  Ittzés  Gábor.  -  Budapest  :  Semmelweis  Egyetem 
Mentálhigiéné Intézet, 2013. - p. 417-429. 

268/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Október : "Gyönyörködj az Úrban, és  megadja  szíved 

kéréseit!" / Joób Máté 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 43-45. 

269/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Ringen  mit  der  Vergangenheit  :  ein  Versuch  zur 

individuellen 

und 

kollektiven 

Aufarbeitung 

der 

Vergangenheit und insbesondere der Beziehung zwischen 
den als inoffizielle Mitarbeiter angeworbenen kirchlichen 
Amtsrängern  und  der  kommunistisch-sozialistischen 
Staatssicherheit  /  Joób  Máté. –  In:  European  Journal  of 
Mental Health. - 8. (2013) 1. - p. 60-80. 

270/ 
JOÓB Máté (1972-) 

Szentháromság  ünnepe  :  Mt  28,16-20  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Joób  Máté. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila  gyűjtött. – 
Bibliogr.: p. 195. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 193-196. 

271/ 
JUHÁSZ-LACZIK Albin (OSB) 

Reformáció  a  Pannonhalmi  Bencés  Gimnáziumban  / 

Juhász-Laczik Albin 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Ökumenikus 

családi erőtér, p. 34-41. 

272/ 
K. SEBESTYÉN Nóra 

Az álom íze : Weöres Sándor: Rongyszőnyeg/158. / K. 

Sebestyén Nóra 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

60. 

273/ 
K. SEBESTYÉN Nóra 

"A szépség  mágikus  megmutatója"  -  Weöres Sándor / 

Korompayné Sebestyén Nóra. – Bibliogr.: p. 61. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, LMK-témák, p. 59-61. 

274/ 
K. SEBESTYÉN Nóra 

A  valóság  dörzspapírja  /  K.  Sebestyén  Nóra. – 

Ismertetett  mű:  Grendel  Lajos:  Az  utolsó  reggelen.  - 
Pozsony : Kalligram, 2013. 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 110-

111. 

275/ 
KAMARÁS István (1941-) 

A  vitorlázó  finombeállítása  :  hozzászólás  a  Láthatóan 

evangélikus című dokumentumhoz / Kamarás István 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 17-19. 

276/ 
KAMP Salamon (1958-) 

Cantare  amantis  est  -  aki  szeret,  az  énekel  /  Kamp 

Salamon 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 58-63. 

277/ 
KAMP Salamon (1958-) 

Luther zenefelfogása / Kamp Salamon 
In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 2., p. 202-

203. 

278/ 
KAMP Salamon (1958-) 

Mert a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie : 

Szokolay Sándor halálára / Kamp Salamon 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 51-52., "Presbiteri", 

p. 9. 

279/ 
KAPLINSKI, Jaan (1941-) 

A  nyitottságról  és  a  szeretetről  ;  Jaan  Kaplinski  ; 

Bereczki Gábor fordítása. – In: Bivio 2012 : tanulmányok 
az  Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki  János,  Pintér  Gábor].  -  Bp.  :  EOK,  2013.  -  p. 
209-215. 

280/ 
KARÁTSON Gábor (1935-) 

Irkafirka a házak falán / Karátson Gábor 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

62-63. 

background image

20  

281/ 
KÁŠA, Peter 

Von  Kesmark  nach  Neusatz  :  der  Genersichschüler 

Pavol  Jozef  Šafárik  /  Peter  Káša. –  In:  Die  Zips  -  eine 
kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  :  Leben 
und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  /  hrsg.  von 
István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba  Szabó. – 
Wien, 2013. - p. [149]-157. 

282/ 
KÄSSMANN, Margot (1958-) 
Mütter der Bibel (magyar) 

Anyák a Bibliában : 20 portré a ma embere számára / 

Margot  Kässmann  ;  [ford.  Gyökös  Réka]. –  Budapest, 
2013 

Ismertetés:  Anyák,  átölellek  benneteket!  /  Balog 

Eszter 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Könyvajánló, p. 316-317. 

283/ 
KÄSSMANN, Margot (1958-) 
Mütter der Bibel (magyar) 

Anyák  a  Bibliában  :  20 portré  a  ma  embere  számára  / 

Margot  Kässmann  ;  [ford.  Gyökös  Réka]. –  Budapest  : 
Luther, 2013. – 155 p. ; 19 cm 

ISBN 978 963 9979 98 7 fűzött 

284/ 
KÄSSMANN, Margot (1958-) 
Mütter der Bibel (magyar) 

Anyák a Bibliában : 20 portré a ma embere számára / 

Margot  Kässmann  ;  [ford.  Gyökös  Réka]. –  Budapest  : 
Luther, 2013. – 155 p. ; 19 cm 

ISBN 978 963 9979 98 7 fűzött 

285/ 
KATONA Csaba 

Adatok  Békéscsaba  18.  század  eleji  evangélikus 

kapcsolataihoz / Katona Csaba 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 51-52., "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 9. 

286/ 
KECZKÓ Szilvia 

Július : "Ne  félj, hanem  szólj, és  ne  hallgass,  mert én 

veled vagyok." / Keczkó Szilvia 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 38-39. 

287/ 
KECZKÓ Szilvia 

Karácsony  este  :  Mal  3,20a  :  igehirdetési  előkészítő  / 

Keczkó  Szilvia. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 462-464. 

288/ 
KENYERES Zoltán (1939-) 

Weöres  Sándor  /  Kenyeres  Zoltán. –  [Budapest],  cop. 

2013 

Ismertetés: A teljesség felé törekvő költészet / Érfalvy 

Lívia 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  4.,  Szemle,  p.  95-

97. 

289/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

205  esztendeje  született  Vajda  Péter  /  Kerecsényi 

Zoltán 

In: 

Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  33-34., 

Kultúrkörök, p. 6. 

290/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

"Az  élet  viharaival  szemben  olyan  légy,  mint  a 

madár..." : kétszáz esztendeje született báró Eötvös József 
/ Kerecsényi Zoltán 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 35., "Presbiteri", p. 

13. 

291/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Emlékezés a 195 esztendeje született Görgey Artúrra / 

Kerecsényi Zoltán 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 41., Kultúrkörök, p. 

6. 

292/ 
KERECSÉNYI Zoltán 

Negyvenöt  esztendeje  hunyt  el  Hamvas  Béla  / 

Kerecsényi Zoltán 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  51-52.,  Fókusz,  p. 

24. 

293/ 

Keresztény  tanúságtétel  egy  vallásilag  sokszínű 

világban  :  magatartási  javaslatok,  2011  /  ford.  Nagypál 
Szabolcs. – Bibliogr. a lábjegyzetben 

In: 

Evangélikus 

Nevelés. – 

12. 

(2013) 

2., 

Párbeszédben az egyház, p. 21-27. 

294/ 
KERNY Terézia (1957-) 

"O Mathia ha te mostan élnél, gondunkról gondolnál" ; 

Kerny  Terézia. –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az 
Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki  János,  Pintér  Gábor].  -  Bp.  :  EOK,  2013.  -  p. 
216-232. 

295/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Egyetemes  felelősség  :  a  Zelenka  Pál  Szolidaritási 

Alap névadójának portréja / Kertész Botond 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 50., Keresztutak, p. 

5. 

background image

21  

296/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Evangélikus  lelkészek  Magyarországon  :  Dunántúl, 

1783-1920  /  Kertész  Botond. –  [Budapest]  :  [MEDiT], 
[2013] 

http://medit.lutheran.hu/konyvek/konyv-1567

 

297/ 
KERTÉSZ Botond (1971-) 

Jelenetek  egy  házasságból  -  a  soknemzetiségű 

evangélikus egyház / Kertész Botond 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tolerancia az egyháztörténetben, p. 90-94. 

298/ 
KERTÉSZ Eszter 

Szalma  és  glória  /  Kertész  Eszter  ;  Kertész  Ambrus 

fotóival. – Budapest : Luther, 2013. – 38 p. ; 16 cm 

ISBN 978-963-380-032-4 fűzött 

299/ 
KERTÉSZ Eszter 

[Versek]  :  Erdő  mellett  :  Magas  és  mély  /  Kertész 

Eszter 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 78. 

300/ 
KÉTHELYI Mátyás 

A  pesti  lutheránus  elit  a  19.  század  első  felében  : 

származás  és  képzési  út  /  Kéthelyi  Mátyás. –  In:  Bivio 
2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár 
műhelyéből / [szerk. Mányoki János, Pintér Gábor]. - Bp. 
: EOK, 2013. - p. 55-70.  

301/ 
KETTUNEN, Paavo 

Rokonságeszme,  barátság  és  gyanakvás  :  75  éves  a 

finnugor  lelkészkonferencia  -  I.  rész  /  Paavo  Kettunen  ; 
ford. Pap Kinga Marjatta 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Figyelő, Előadások, p. 202-208. 

302/ 
KETTUNEN, Paavo 

Rokonságeszme,  barátság  és  gyanakvás  :  75  éves  a 

finnugor lelkészkonferencia  -  II. rész  / Paavo Kettunen ; 
ford. Pap Kinga Marjatta. – Bibliogr.: p. 247-248. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 242-248. 

303/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Bízik László : 1943-2013 / Keveházi László 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Megfutottam pályámat, p. 173. 

304/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Bödecs Barnabás : 1931-2013 / Keveházi László 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Megfutottam pályámat, p. 173-175. 

305/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Előreformátor-portrék / D. Keveházi László 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 9., Panoráma, p. 8-

9. 

306/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Emlékezés  Bödecs  Barnabás  (1931-2013)  evangélikus 

lelkész szolgálatára / Keveházi László 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  323-
324. 

307/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Karl Friedrich Stellbrink emlékezete / Keveházi László 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 45., Keresztutak, p. 

4. 

308/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Egy  kiállítás  margójára  :  Luther  magyarul  - 

evangélikusok Vas megyében / Keveházi László 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  26.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

309/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Menni vagy nem menni? / Keveházi László 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1., 

Figyelő, Előadások, p. 19-22. 

310/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Mindnyájan / Keveházi László 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Iránytű, p. 3-4. 

311/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Sztehlo  Gábor,  a  tolerancia  példája  /  Keveházi 

László. – Bibliogr.: p. 69. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  12.  (2013)  1.,  Elődeink 

útján, p. 62-69. 

312/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

Tarka  élet  a  "Tündérkertben"  :  az  erdélyi  vallási 

tolerancia  és  felekezetközi  zajos  együttélés  a  16-17. 
században / Keveházi László 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tolerancia az egyháztörténetben, p. 82-86. 

313/ 
KEVEHÁZI László (1928-) 

A  Vasi  Evangélikus  Egyházmegye  négy  évszázada  / 

Keveházi László 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  22.,  Evangélikus 

Élet, p. 7. 

background image

22  

314/ 
KÉZDY Péter 

Az esztendő első vasárnapja : Mt 3,13-17 : igehirdetési 

előkészítő  /  Kézdy  Péter. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 478-480. 

315/ 
KINYIK Anita 

Esendő esernyő ég és föld között : gondolatok Weöres 

Sándor  költészetéről  Az  elveszített  napernyő  című 
hosszúénekbe merülve / Kinyik Anita. – Bibliogr.: p. 26. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  4.,  Szóbirodalom, 

p. 17-26. 

316/ 
KINYIK Anita 

Labdajátékok a tettek mezején / Kinyik Anita 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 63-65. 

317/ 
KINYIK Anita 

"A  tökéletlenség  ihletett  izzása"  /  Kinyik  Anita. – 

Ismertetett  mű:  Láng  Zsolt:  Szerelemváros  és  más 
történetek. - Pozsony : Kalligram, 2013. 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 106-

108. 

318/ 
KISS MÁTÉNÉ 

Gyermeknevelés  és  hittan  Görögszálláson  /  Kiss 

Máténé 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Életre váltott 

válaszok, p. 70-75. 

319/ 
KLÁTIK, Miloš 

Leonhard  Stöckel  /  Miloš  Klátik. –  In:  Lutherische 

Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes : 
Folge 60. 2013. – Erlangen, 2013. 

320/ 
KLIMENTNÉ FERENCZY Andrea 

Szentháromság  ünnepe  után  15.  vasárnap  :  Mt  19,16-

26  :  igehirdetési  előkészítő  /  Klimentné  Ferenczy 
Andrea. – 

Tallózót 

Szakács 

Tamás 

készített, 

illusztrációkat Koczor Tamás és Hegedűs Attila gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 344-347. 

321/ 
KOCZÓH Péter 

A  felmérhetetlen  értékű  drágakövekkel  teli  bánya  : 

hitre  nevelés  a  bahá'í  hitben  /  Koczóh  Péter. –  Bibliogr.: 
p. 79. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 73-79. 

322/ 
KOCZOR Tamás (1959-) 

Befogadtatás / Koczor Tamás 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Idézőjel, p. 45-

48. 

323/ 
KOCZOR Tamás (1959-) 

Feltéve...  II.  /  Koczor  Tamás. –  In:  Hét  Hárs,  12 

(2013), 1-2. - p. 10-11. 

324/ 
KOCZOR Tamás (1959-) 

Tenyeredbe rejtve / Koczor Tamás. – In: Hét Hárs, 12 

(2013), 3-4. - p. 5-6. 

325/ 
KOCZOR Zoltán 

Feltéve... I. / Koczor Zoltán. – In: Hét Hárs, 12 (2013), 

1-2. - p. 5-9. 

326/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Lesz hittan jövőre? : Milyen lesz a hitoktatás jövője? / 

Kodácsy-Simon Eszter 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 85-90. 

327/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Egy  mai  százéves  reform  :  természettudományok  és 

hittan kapcsolata az iskolában / Kodácsy-Simon Eszter. – 
Bibliogr.: p. 301-302. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Előadások, p. 296-302. 

328/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Teremtésvédelem - egyházak közösségében / Kodácsy-

Simon  Eszter. –  Ismertetett  mű:  Zöldellő  egyház  :  nyolc 
vallás a jövőért / szerk. Miltényi Kinga [et al.].  - [S. l.] : 
Ma & Holnap, 2013. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Könyvajánló, p. 314-315. 

329/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Tolerancia a világvallások összefüggésében / Kodácsy-

Simon Eszter 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 71-73. 

330/ 
KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

Van-e  helye  a  hitoktatásnak  az  iskolában?  /  Kodácsy-

Simon Eszter. – Bibliogr.: p. 55. 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 49-55. 

background image

23  

331/ 
KODÁCSY Tamás (1975-) 

Böjt 3. vasárnapja (Oculi) : 1Móz 4,1-13 : igehirdetési 

előkészítő  /  Kodácsy  Tamás. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 70-72. 

332/ 
KŐHÁTI Dorottya 

Hányan  férnek  el  a  bárkában?  :  a  Mevisz  Bárka 

huszonöt éve / Kőháti Dorottya 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Evangélikus 

műhely, p. 37-44. 

333/ 
KŐHÁTI Dorottya 

Úton  2017  felé.  1.  rész  :  a  MEE  Reformációi 

Emlékbizottságának munkája / Kőháti Dorottya 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Evangélikus 

műhely, p. 59-69. 

334/ 
KŐHÁTI Dorottya 

Úton  2017  felé.  2.  rész  :  a  MEE  Reformációi 

Emlékbizottságának munkája / Kőháti Dorottya 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 53-58. 

335/ 
KÓNYA Péter (1966-) 

Evanjelické  A. V. školstvo na  území Šarišskej Stolice 

v  ranom  novoveku  /  Peter  Kónya. –  in:  Historia 
Ecclesiastica, 4 (2013) 1., p. 66-91. 

336/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Az érthetőség kultúrája / Korányi András 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 56-58. 

337/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Evangélium  a  samáriai  asszony  szerint  /  Korányi 

András 

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 3., Mécses 

a te igéd, p. 81. 

338/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Háború és béke : a vallás regénye a reformációt követő 

évszázadban / Korányi András 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tolerancia az egyháztörténetben, p. 79-81. 

339/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Hanem  szeretni  is  :  Káldy  Zoltán  püspöki  szolgálata 

itthon és külföldön / Korányi András. – Budapest, 2012 

Ismertetés: 

Püspökké 

lenni 

Isten 

vagy 

az 

állambiztonság  kegyelméből?  /  Csatári  Bence  ;  Vörös 
Géza 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Szemle,  p.  72-

74. 

340/ 
KORÁNYI András (1974-) 

Húsvét  ünnepe  után  4.  vasárnap  (Cantate)  :  1Krón 

16,1-2.7-15  :  igehirdetési  előkészítő  /  Korányi  András. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor 
Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 153-155. 

341/ 
KOSKAI Erzsébet 

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap : Jn 5,1-17 : 

igehirdetési  előkészítő  /  Koskai  Erzsébet. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás és 
Hegedűs Attila gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 354-357. 

342/ 
KOSTELNÍKOVÁ-ZWILINGOVÁ, Astrid 

Der  evangelische  Friedhof  zu  Leutschau  (Levoča)  - 

eine 

national-kulturelle 

Gedenkstätte 

Astrid 

Kostelníková-Zwilingová. –  In:  Die  Zips  -  eine 
kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  :  Leben 
und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  /  hrsg.  von 
István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba  Szabó. – 
Wien, 2013. - p. [189]-195. 

343/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

Élet  alulnézetből  :  a  város  az  ószövetségi  korban  / 

Kőszeghy Miklós 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5., 

Figyelő, Előadások, p. 181-182. 

344/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

Élet alulnézetből : a víz / Kőszeghy Miklós 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Figyelő, Előadások, p. 217-218. 

345/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

Élet alulnézetből : az étel / Kőszeghy Miklós 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Figyelő, p. 263-264. 

346/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

Élet  alulnézetből  :  családmodellek  az  Ószövetség 

világában / Kőszeghy Miklós 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4., 

Figyelő, Előadások, p. 142-143. 

background image

24  

347/ 
KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

Élet  alulnézetből  :  iskola  -  írás  -  olvasás  /  Kőszeghy 

Miklós 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, p. 312-313. 

348/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Báró  Prónay  Albert  -  A  békési  egyházmegye  egykori 

jeles felügyelője / Koszorús Oszkár 

In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 3., p. 6-7. 

349/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Boczkó Dániel  -  A  békési egyházmegye egykori jeles 

felügyelője / Koszorús Oszkár 

In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 4., p. 4-5. 

350/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Az  első  földvári  evangélikusok  /  Koszorús  Oszkár. – 

In: Nyomkövető, Pusztaföldvár 2013. szeptember 21. - p. 
1-4. 

351/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Id. Koszorús Oszkárra  és Tóth Lászlóra  emlékezünk / 

Koszorús Oszkár 

In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 2., p. 5-7. 

352/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Két  orosházi  lelkész  emlékezete  :  száz  éve  született 

Benkő István és Aranyi József / Koszorús Oszkár 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 12., Fókusz, p. 10. 

353/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk 2012. évi krónikája / Koszorús Oszkár 
In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 2., p. 7. 

354/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk kincseiből. 2. / Koszorús Oszkár 
In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 1., p. 7-8. 

355/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk kincseiből. 3. / Koszorús Oszkár 
In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 2., p. 9-10. 

356/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk kincseiből. 4. / Koszorús Oszkár 
In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 3., p. 9-10. 

357/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Levéltárunk kincseiből. 5. / Koszorús Oszkár 
In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 3., p. 7-8. 

358/ 
KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

Orosházi evangélikus évfordulók 2014-ben / Koszorús 

Oszkár 

In: Orosházi Harangszó. – 20. (2013) 4., p. 9-10. 

359/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970-) 

Evangélikusok  Lajoskomáromban  /  Kovács  Eleonóra, 

Kollega Tarsoly István. – Budapest, 2012 

Ismertetés: Pontosan egy gyülekezetről / Harmati Béla 

László 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  75-

76. 

360/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970-) 

Mi  magunk  :  három  szempont  a  stratégiai 

prioritásokhoz / Kovács Eleonóra 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 27-29. 

361/ 
KOVÁCS Eleonóra (1970-) 

Nyugat kincsei / Kovács Eleonóra 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  81-

84. 

362/ 
KOVÁCS László 

Sem magasság, sem mélység... 
In: Keresztyén Igazság. – 99. (2013) 3., Igehirdetés, p. 

1. 

363/ 
KOVÁCS László Attila 

Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap : Jn 12,36-43 : 

igehirdetési előkészítő / Kovács László Attila. – Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 29-32. 

364/ 
KOVÁCS Orsolya Ágota 

Fogadjátok  be  egymást,  ahogy  Krisztus  is  befogadott 

minket... / Kovács Orsolya Ágota 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Életre váltott 

válaszok, p. 93-98. 

365/ 
KOVÁCS Viktor 

Szentháromság  ünnepe  után  utolsó  előtti  (reménység) 

vasárnap  :  1Jn  2,24-29  /  Kovács  Viktor. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
és Kerepeszki Anikó gyűjtött. – Bibliogr.: p. 426. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 427-431. 

background image

25  

366/ 
KOVÁCSNÉ TÉGEN Sára 

Az  aszódi  evangélikus  gyülekezet  kántora  /  Kovácsné 

Tégen Sára 

In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 4., p. 437-

438. 

367/ 
KOVÁCSNÉ TÓTH Márta 

Női dolgok / Kovácsné Tóth Márta 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 1., Fókusz, p. 10. 

368/ 
KÖVESI Györgyi 

Civil  kurázsi,  tabuk  nélkül  :  társadalmi  érzékenységet 

fejlesztő  program  középiskolás  korú  fiatalok  számára  / 
Kövesi Györgyi 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Életre váltott 

válaszok, p. 99-104. 

369/ 
KRIZA Ágnes 

Diptichonok, triptichonok, tyelnyikek ; Kriza Ágnes. – 

In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos 
Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 
Gábor]. - Bp. : EOK, 2013. - p. 233-235. 

370/ 

Kronika Evanjelického A. V. Cirkevného zboru v Soli, 

1792-1855  /  ed.  Peter  Kónya. –  Prešov  :  Vydavateľstvo 
Prešovskej  Univerzity,  2013. –  252  p.  :  ill.  ;  24  cm. – 
Miesto a okolnosti vzniku kroniky farára Mateja Rojku / 
Peter  Kónya.  -  Autori  a  jazyk  farskej  kroniky  Ev.  A.  V. 
Cirkvi v Soli / Ján Adam 

ISBN 978-80-555-1045-3 kötött 

371/ 
KUZMA Dóra 

Végintézkedések  a  16.  századi  Besztercebányán  / 

Kuzma  Dóra. –  Előadásként  elhangzott  Pécsett,  2012. 
december  1-jén,  a  PhD-hallgatók  első  konferenciáján, 
megjelent 2013. március a konferencia kötetében 

372/ 
LABORCZI Dóra 

Szöveg és értelmezés : a bibliai hermeneutika kihívásai 

a 21. században / Laborczi Dóra. – Bibliogr.: p. 40. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  4.,  Isten  műhelye, 

p. 35-40. 

373/ 
LACKNER Pál 

Die  Möglichkeiten  der  Seelsorge  an  Soldaten  -  und 

ihre Grundlegung / Pál Lackner. – In: Lutherische Kirche 
in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes : Folge 
60. 2013. – Erlangen, 2013. 

374/ 
LACKNERNÉ PUSKÁS Sára 

Isten  ajándékai  :  evangélikus  hittankönyv  6-7  évesek 

számára  /  Lacknerné  Puskás  Sára  ;  ill.  Szűcs  Édua. –  5. 

kiadás. – Budapest : Luther Kiadó, 2013. – 64 p., [2] t.fol. 
: ill. ; 29 cm 

375/ 
LACZI Roland 

Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap : Zsid 3,1-8a : 

igehirdetési előkészítő / Laczi Roland. – Tallózót Szakács 
Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy  Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 227. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 226-229. 

376/ 

Láthatóan evangélikus : a  Magyarországi Evangélikus 

Egyház stratégiai prioritásai 2012-2017 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 5-13. 

377/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

Advent  1.  vasárnapja  :  Hós  14,2-3.5-10  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Lázárné  Skorka  Katalin. –  Tallózót  Szakács 
Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy  Zoltán  és 
Kerepeszki Anikó gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 435-437. 

378/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

Április : "Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, 

az  Urat,  éljetek  is  őbenne.  Gyökerezzetek  meg  és 
épüljetek  fel  őbenne,  erősödjetek  meg  a  hit  által,  amint 
tanultátok,  és  hálaadásotok  legyen  egyre  bőségesebb."  / 
Lázárné Skorka Katalin 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 31-33. 

379/ 
LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

Párbeszédes óvoda / Lázárné Skorka Katalin 
In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Ökumenikus 

családi erőtér, p. 28-33. 

380/ 
LEITNER Lászlóné 

Szalay  Sándor  Fizika  Emlékverseny.  2.  /  Leitner 

Lászlóné. – In: Fizikai Szemle. - 63. (2013) 2. - p. 63-65. 

381/ 
LEITNER Lászlóné 

Szalay  Sándor  Fizika  Emlékverseny  eseményei  és 

értékelése  /  Leitner  Lászlóné. –  In:  A  Fizika  Tanítása.  - 
21. (2013) 1. - p. 21-24. 

382/ 
LEITNER Lászlóné 

Egy  természettudományos  csoport  munkájából  / 

Leitner Lászlóné. – In: Fizikai Szemle. - 63. (2013) 5. - p. 
166-167. 

background image

26  

383/ 
LEVENTE Péter (1943-) 

A magatartás kultúrája / Levente Péter 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 67-70. 

384/ 
LIPTÁK, Mikuláš 

Professor  Johann  Genersich  und  sein  Weltbild  aus 

seiner 

Erbauungsliteratur 

Schwerpunkte 

seiner 

Weltanschauung  /  Mikuláš  Lipták. –  In:  Die  Zips  -  eine 
kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  :  Leben 
und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  /  hrsg.  von 
István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba  Szabó. – 
Wien, 2013. - p. [175]-181. 

385/ 
LUKÁTS Miklós (1946-) 

Az  Állami  Egyházügyi  Hivatal  szervezeti  változásai 

1951-1989 között / Lukács Miklós 

In: 

Vallástudományi  Szemle. –  9.  (2013)  3., 

Tudományunk története és műhelyei, p. [141]-171. 

386/ 
LUTHER, Martin (1483-1546) 
Kleiner Katechismus (magyar) 

Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. és 

magyarázatokkal  ell.  Prőhle  Károly]. –  10.  kiad. – 
Budapest : Luther, 2013. – 67 p. ; 14 cm 

ISBN 978-963-7470-86-8 fűzött 

387/ 
LUTHER, Martin (1483-1546) 

Levelek  /  [szerk.,  a  szövegeket  vál.  Csepregi  Zoltán  ; 

ford.  Barthel-Rúzsa  Zsolt  et  al.]. –  Budapest  :  Luther 
Kiadó, 2013. – 772 p. ; 24 cm. – (Luther válogatott művei 
; 7.) 

Bibliogr.: p. 716-720. 
ISBN 978-963-380-027-0 kötött 

388/ 

Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-

Luther-Bundes  :  Folge  60.  2013  /  [hrsg.  im  Auftrag  des 
Martin-Luther-Bundes 

von 

Hans-Martin 

Weiss]. – 

Erlangen : Martin-Luther-Verlag, 2013. – 295, [1] p. ; 21 
cm 

389/ 
MAAS, Gertrudeke van der 

A nyugalom napja : 3Móz 25,1-12.18-22; Mt 6,25-34 / 

Gertrudeke van der Maas ; ford. Kodácsy-Simon Eszter 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, Igehirdetés, p. 199-200. 

390/ 
MACCULLOCH, Diarmaid (1951-) 
The Reformation (magyar) 

A reformáció története / Diarmaid MacCulloch ; [ford. 

és  a  ...  jegyzeteket  írta  Varga  Benjámin]. –  Budapest, 
2011 

Ismertetés: Történet és kitekintés / Keveházi László. – 

Bibliogr.: p. 379. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 376-379. 

391/ 
MACZKÓNÉ IVÁNYI Katalin 

Mesélnek a régi könyvek / Maczkóné Iványi Katalin 
In: Orosházi Harangszó. – (2013) Húsvét, p. 10-11. 

392/ 
MADOCSAI Miklós 

Illés és Elizeus / Madocsai Miklós 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1., 

Figyelő, Előadások, p. 17-18. 

393/ 
MAGASSY Sándor (1932-2003) 

Igeértés  és  igehirdetés  ajándéka  és  felelősége  /  id. 

Magassy  Sándor. –  A  szerző  kezdettől,  1989-2003-ig, 
haláláig  a  Keresztyén  Igazság  c.  folyóirat  új  folyamának 
szerkeztőbizottsági 

tagja 

volt;. – 

Veszprémi 

Evangélikus  Egyházmegye  lelkészi  munkaközösségének 
1999 januári ülésére készült előterjesztés 

In:  Keresztyén  Igazság. –  97.  (2013)  1.,  Emlékezünk, 

p. 7-9. 

394/ 
Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli Egyházkerület 

Vetés,  érés,  aratás  Délen  :  2003-2013  /  [szerk.  Boda 

Zsuzsa] ; [előszó Gáncs Péter]. – Budapest : Luther : Déli 
Evangélius Egyházkerület, 2013. – 127 p. : ill. ; 20 cm 

ISBN 978 963 380 028 7 fűzött 

395/ 

A Magyarországi Evangélikus Egyház név- és címtára 
In:  Evangélikus  naptár  az  ...  évre  (Budapest). – 

(20148, Evangélikus név- és címtár, p. 169-256. 

396/ 

A Magyarországi Evangélikus Egyház név- és címtára 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Evangélikus név- és címtár, p. 169-240. 

397/ 

A Magyarországi Evangélikus Egyház név- és címtára 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Evangélikus név- és címtár, p. 189-256. 

398/ 
MAKAY László (1966 -) 

Gyermekek  vallási  nevelése  különböző  vallású  szülők 

esetében / Makay László 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 94-96. 

399/ 
MAKOVICZKY Gyula 

Mennybemenetel ünnepe  :  Róm 8,31-34 : igehirdetési 

előkészítő  /  Makoviczky  Gyula. –  Tallózót  Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött 

background image

27  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 158-160. 

400/ 
MÁNYOKI János (1956-) 

Beköszöntő  /  Mányoki  János. –  In:  Bivio  2012  : 

tanulmányok  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár 
műhelyéből / [szerk. Mányoki János, Pintér Gábor]. - Bp. 
: EOK, 2013. - p. 5-16. 

401/ 
MÁNYOKI János (1956-) 

Kegyelem és remény / Mányoki János 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 91-94. 

402/ 
MÁNYOKI János (1956-) 

Papp  Ivánné  emlékére  /  Mányoki  János. –  In:  Bivio 

2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos  Könyvtár 
műhelyéből / [szerk. Mányoki János, Pintér Gábor]. - Bp. 
:  EOK,  2013.  -  p.  17-21. –  Papp  Ivánné  válogatott 
bibliográfiája: p. 21. 

403/ 
MARINELLI-KÖNIG, Gertraud 

Johann 

Genersich 

und 

Öffentlichkeit 

die 

zeitgenössische  Wiener  Presse  und  der  oberungarische 
protestantische  Raum  /  Gertraud  Marinelli-König. –  In: 
Die  Zips  -  eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19. 
Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich, 
1761-1823  /  hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz 
und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [111]-121. 

404/ 
MAROSI Ernő (1940-) 

A  történelem  mint  a  reformszándék  kifejeződése  / 

Marosi Ernő 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  93-

96. 

405/ 
MASZNYIK Csaba 

Egy kiállítás margójára / Masznyik Csaba 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 113-

116. 

406/ 
MEKIS Ádám 

Január  :  "Megismertetted  velem  az  élet  útját,  teljes 

öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon." / 
Mekis Ádám 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 24-25. 

407/ 
MEKIS Ádám 

Július : "De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb 

kezemet.  Tanácsoddal  vezetsz  engem,  és  végül 
dicsőségedbe fogadsz." / Mekis Ádám 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 37-39. 

408/ 
MEKIS Ádám 

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap : 1Kor 1,27-31 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Mekis  Ádám. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 229-231. 

409/ 
MESTER Béla 

Szólni,  látni,  tenni  :  szavak,  képek  és  gesztusok 

meggyőzőképessége az eszmetörténetben / Mester Béla. – 
Bibliogr.: p. 28. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 21-28. 

410/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

Advent  2.  vasárnapja  :  Mal  3,13-19  :  igehirdetési 

előkészítő / Mesterházy Balázs. – Tallózót Szakács Tamás 
készített,  illusztrációkat  Réz-Nagy  Zoltán  és  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött. – Bibliogr.: p. 439. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 437-440. 

411/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

Karakterformálás és tanítványság / Mesterházy Balázs 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 75-76. 

412/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

Más  vallásokról  evangélikus  iskolában  /  Mesterházy 

Balázs. – Hivatkozások p. 97-102. – Bibliogr.: p. 103. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 97-103. 

413/ 
MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

A  szabadidő  és  a  szórakozás  kultúrája  /  Mesterházy 

Balázs 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 70-72. 

414/ 
MÉZES Zsolt László (1973-) 

"Legyetek üdvözölve!" / Mézes Zsolt László 
In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 4., Mécses 

a te igéd, p. 121. 

415/ 
MÉZES Zsolt László (1973-) 

A vallásos tapasztalás terei : a Láthatatlan Színház és a 

bibliodráma kapcsolódásai / Mézes Zsolt László 

In: Embertárs. – 11. (2013) 1., p. 59-67. 

background image

28  

416/ 
MICHELS, Georg B. 

Az  1674.  évi  pozsonyi  prédikátorper  történetéhez  : 

protestáns 

lelkipásztorok 

harca 

az 

erőszakos 

ellenreformációval  szemben  /  Mikó  Gábor  ;  [fordította:] 
Ress  László. –  Bibliogr.  a  jegyzetekben. –  Összefoglalás 
angol nyelven: p. 77-78. 

In: Történelmi Szemle. – 55. (2013) 1., p. 55-78. 

417/ 
MIKLYA Zsolt 

"Mit  üzen  a  tél?"  :  Semmise-ének  :  Fénnyel,  sárral  : 

Csipkealátét  talpak  :  Leila  álma  :  égből  földből  gyűrt  / 
Miklya Zsolt 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 80-

84. 

418/ 
MISSURA Tibor 

A  humanizmus  és  a  reformáció  határán  :  Sylvester 

János (1504?-1551?) / Missura Tibor 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Tanulmányok, p. 365-370. 

419/ 
MOLNÁR Erzsébet (1969-) 

Az  Evangélikus  Roma  Szakkollégium  /  Molnár 

Erzsébet 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Életre váltott 

válaszok, p. 80-85. 

420/ 
MOLNÁR Illés (1981-) 

A  bolond  bölcsessége  :  tradicionalista  depresszió  és 

evangéliumi  reménység  Weöres  Sándor  Bolond 
Istókjában / Molnár Illés. – Bibliogr.: p. 34. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  4.,  Szóbirodalom, 

p. 27-34. 

421/ 
MOLNÁR Illés (1981-) 

Bolond Istók / Molnár Illés 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 89-

90. 

422/ 
MOLNÁR Krisztina Rita (1967-) 

Kőház / Molnár Krisztina Rita. – Budapest, 2013 
Ismertetés: Se hév, se hűs / Papp Máté 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  84-

85. 

423/ 
MOLNÁR Krisztina Rita (1967-) 

Az vagyok annak / Molnár Krisztina Rita 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 85. 

424/ 
MÓRICZ Nikolett 

Diaszpórakoncepciók  az  Ószövetségben  /  Móricz 

Nikolett. – Bibliogr.: p. 166. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5., 

Tanulmányok, p. 162-166. 

425/ 
MÜLLER, Herta (1953-) 
Der Fuchs war damals schon der Jäger (magyar) 

A  róka  volt  a  vadász  /  Herta  Müller  ;  [Nádori  Lídia 

fordítása]  ;  [az  utószót  Dragomán  György  írta]. – 
Budapest, 2010 

Ismertetés:  Halott(i)  beszéd  egy  diktatúra  haláláról  / 

Hegedűs Attila 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Szemle,  p.  78-

79. 

426/ 
NAGY Ervin 

Igehirdetés  Takács  János  evangélikus  lelkész 

temetésén / Nagy Ervin 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  145-
146. 

427/ 
NAGY Villő 

A semmiből / Nagy Villő 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Szemle,  p.  81-

82. 

428/ 
NAGY Zoltán 

Hitoktatás az iskolában / Nagy Zoltán 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 62-64. 

429/ 
NÉMETH Mihály 

Szentháromság  ünnepe  után  23.  vasárnap  :  Mt  17,24-

27  :  igehirdetési  előkészítő  /  Németh  Mihály. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 397-400. 

430/ 
NÉMETH Tibor 

"...mások  szegénységén  segíthetni..."  :  Ihász  Lajos 

élete : 1850-1908 / Németh Tibor. – Pápa, 2012 

Ismertetés: A múlt egy értékének köztudatba emelése 

/ Németh Szabolcs 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

98. 

(2013) 

2., 

Könyvismertetés, p. 36-37. 

431/ 
NÉMETH Zoltán 

Hozzatok  szavakat  :  Hóseás  14,3  nyomán  /  Németh 

Zoltán. – In: Hét Hárs, 12 (2013), 3-4. - p. 7-8. 

432/ 
NÉMETH Zoltán 

Kancsendzöngánk / Németh Zoltán 

background image

29  

In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 7., Mécses 

a te igéd, p. 241. 

433/ 
NÉMETHNÉ TÓTH Szilvia 

Megfáradás  -  kiégés:  haldoklók  kísérése  /  Némethné 

Tóth Szilvia 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 413-415. 

434/ 

Nemiség,  ajándék  és  bizalom  :  az  Amerikai 

Evangélikus  Egyház  (ELCA)  (2009),  1.  rész  /  ford. 
Nagypál Szabolcs. – Jegyzetek. – Bibliogr.: p. 44. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., A tolerancia 

teológiai természetrajza, p. 34-44. 

435/ 
NOVOTNY Dániel (1973-) 

A  békés  vallásokat  lelövik,  ugye?  :  vallásbeli 

párbeszéd  (Sárkompót)  /  Novotny  Dániel. –  Bibliogr.  a 
lábjegyzetben 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 104-112. 

436/ 
NOVOTNY Dániel (1973-) 

Szerepek : női jelleg a lelkészi szolgálatban / Novotny 

Dániel 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Figyelő, Előadások, p. 213-216. 

437/ 
ÓCSAI Zoltán 

Hasznos  töprengés  "törvényről  és  evangéliumról"  / 

Ócsai Zoltán 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 93-94. 

438/ 

Ökumenikus  képzés  :  ökumenikus  megfontolások  és 

javaslatok,  1993  /  ford.  Nagypál  Szabolcs. –  Bibliogr.  a 
lábjegyzetben 

In: 

Evangélikus 

Nevelés. – 

12. 

(2013) 

2., 

Párbeszédben az egyház, p. 12-20. 

439/ 
OLESCHER Tamás (1954-) 

Sommaire 60, 30 / Olescher. – Budapest, 2013 
Ismertetés:  Az  ember,  akiben  van  művészet  /  Sinkó 

István 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  76-

77. 

440/ 
ORDASS Lajos (1901-1978) 

Hallgrímur  Pétursson  :  1614-1674.  október  27.  / 

Ordass Lajos 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Könyvismertetés, p. 93-96. 

441/ 
ORDASS Lajos (1901-1978) 

Újévi  ének  /  Ordass  Lajos. –  Ordass  Lajos  1963 

karácsonyán ennek az éneknek a fordításával ajándékozta 
meg szeretteit 

In:  Keresztyén  Igazság. –  100.  (2013)  4.,  Lectori 

salutem!, p. 2. 

442/ 

"Örömmel  adom  örökségül"  :  evangélikus  közösségi 

jövőképek  /  [szerk.  Czöndör  István,  Kendeh  K.  Péter]. – 
Budapest, 2013 

Ismertetés: Nappali csillagok / Bácskai Károly 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12., 

Figyelő, Könyvajánló, p. 453-454. 

443/ 

"Örömmel  adom  örökségül"  :  evangélikus  közösségi 

jövőképek  /  [szerk.  Czöndör  István,  Kendeh  K.  Péter]. – 
Budapest  :  Luther,  2013. –  206  p.  :  ill.  ;  23  cm. –  "A 
kiadvány  dr.  Szabó  Lajos  egyetemi  tanár  60. 
születésnapja alkalmából jelent meg." 

Bibliogr. a tanulmányok végén 
ISBN 978 963 380 020 1 fűzött 

444/ 

"Örömmel  adom  örökségül"  :  evangélikus  közösségi 

jövőképek  /  [szerk.  Czöndör  István,  Kendeh  K.  Péter]. – 
Budapest  :  Luther,  2013. –  206  p.  :  ill.  ;  23  cm. –  "A 
kiadvány  dr.  Szabó  Lajos  egyetemi  tanár  60. 
születésnapja alkalmából jelent meg." 

Bibliogr. a tanulmányok végén 
ISBN 978 963 380 020 1 fűzött 

445/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Az  emberi  társadalom  hajtóerői  :  Max  Weber  és  a 

protestantizmus teremtő ereje / Orosz Gábor Viktor 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Reformáció és kultúra az évszázadokban, p. 95-98. 

446/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Harmónia és ökumené / Orosz Gábor Viktor 
In: Reformátusok Lapja. – 57. (2013) 3., p. 11. 

447/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

A  hatalmaskodásról  való  lemondás  lehetősége  és  a 

jövő  elővételezésének  ajándéka  /  Orosz  Gábor  Viktor. – 
Bibliogr.: p. 4. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1., 

Tanulmányok, p. 2-4. 

448/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Az  inkarnáció  ünnepe  a  szégyenkező  ember 

megváltása  szégyenétől  :  Magamba  bújtam  volna  ...  / 
Orosz Gábor Viktor 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 51., p. 15. 

background image

30  

449/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Jézus  érintése  és  érintettségünk  következményei  : 

Lukács  7,11-16  :  Szentháromság  után  16.  vasárnap  / 
Orosz Gábor Viktor 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 7. (2013) 3., p. 444-

449. 

450/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

A  közösségépítő  lelkész  :  gyakorlati  teológiai 

kézikönyv  lelkészeknek  és  nem  lelkészeknek  /  Orosz 
Gábor Viktor. – a kötet szerkesztője Szabó Lajos 

In: Egyházfórum. – 28. (2013) 3., Recenziók, p. 59-60. 

451/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

A  különböző  vallások  szerint  hol  kezdődik  az  emberi 

élet? : Az embrió beültetés előtti genetikai vizsgálatáról / 
Orosz  Gábor  Viktor. –  In:  Versys  :  a  Versys  Clinics 
magazinja. - 2. (2013) 1. - p. 84-85. 

452/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Megőrzendő  ajándék  és  odaszánt  áldozat  :  Dietrich 

Bonhoeffer  az  öngyilkosságról  és  az  önfeláldozásról  - 
gondolatainak  aktualitása  /  Orosz  Gábor  Viktor. –  In: 
Halálos  bűn  és  szabad  akarat  :  öngyilkosság  a 
jogtudomány  tükrében  /  szerk.  Filó  Mihály. –  Budapest, 
2013. 

453/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Negyven  éve  írták  alá  a  Leuenbergi  Konkordiát  : 

ünnepi  konferencia  az  Evangélikus  Hittudományi 
Egyetem kápolnájában / Orosz Gábor Viktor 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 12., p. 1-4. 

454/ 
OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

Szentháromság  után  16.  vasárnap  :  Jézus  érintése  és 

érintettségünk következményei / Orosz Gábor Viktor 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 7. (2013) 3., p. 444-

449. 

455/ 
ŐRY Katinka 

Mítoszok hálójában. – In: Bivio 2012 : tanulmányok az 

Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki  János,  Pintér  Gábor].  -  Bp.  :  EOK,  2013.  -  p. 
236-242. 

456/ 
OSZAJCA, Wacław (1947-) 

Az  öröm  szenvedése  :  válogatott  versek  /  Wacław 

Oszajca ; vál. és szerk. Zsille Gábor ; [ford. Kovács István 
és Zsille Gábor]. – Budapest, 2012 

Ismertetés: Csupán a szavak hisznek bennem / Érfalvy 

Lívia 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  70-

71. 

457/ 
PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969-) 

A megújuló hitoktatás kérdéséhez : a nagy gyülekezet 

szemszögéből / Pángyánszky Ágnes 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 92. 

458/ 
PAP Kinga Marjatta 

Evangélikus  önkép  és  a  jövő  perspektívái  :  egyházi 

stratégiaalkotás  nemzetközi  színtéren  /  Pap  Kinga 
Marjatta 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 22-26. 

459/ 
PAPP Júlia 

Régiség-  és  ritkasággyűjtés  a  18.  századi  Erdélyben  : 

Laurentius  Weidenfelder  szász  evangélikus  lelkész 
gyűjtői  kapcsolati  hálója  /  Papp  Júlia. –  Bibliogr. 
lábjegyzetben. – Res. angol nyelven 

In: Századok. – 147. (2013) 5., p. 1269-1291. 

460/ 
PAPP Máté (1987-) 

A vers szélütése / Papp Máté. – Bibliogr.: p. 16. 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  4.,  Szóbirodalom, 

p. 11-16. 

461/ 
PATAKFALVI János 

Fegyelmi szabályzat a régmúltból / Patakfalvi János 
In: Orosházi Harangszó. – (2013) Pünkösd, p. 20-21. 

462/ 
PÁTKAI Róbert (1930-) 

Többrétű  szolgálat  /  Pátkai  Róbert. –  Jegyzetek  p.  43; 

47. – Bibliogr.: p. 43; 47. 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Tanulmányok, p. 43-49. 

463/ 
PECSUK Ottó (1974-) 

Bibliaolvasás 

és 

bibliafordítások 

mai 

Magyarországon  :  elfogult  konferenciabeszámoló  / 
Pecsuk Ottó 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Beszámoló, p. 318-322. 

464/ 
PÉCZY Vera 

Csöngei templom / Péczy Vera 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 85. 

465/ 
PELIKÁN András 

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap : Ézs 6,1-8(9-

13)  :  igehirdetési  előkészítő  /  Pelikán  András. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 236. 

background image

31  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 234-237. 

466/ 
PÉNZES Péter 

Evangélikus  iskola  testvéri  szemmel  /  Pénzes  Péter. – 

Bibliogr.: p. 47. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Ökumenikus 

családi erőtér, p. 42-47. 

467/ 
PERCZE Sándor (1974-) 

Június  :  "Isten  nem  hagyta  magát  bizonyság  nélkül, 

mert  jótevőtök  volt,  a  mennyből  esőt  adott  nektek  és 
termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli 
örömet." / Percze Sándor 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 36-38. 

468/ 
PERCZE Sándor (1974-) 

Kunst,  Kino  und Kanzel : die  Ästhetik des Films  und 

die  Gestalt  der  Predigt  /  Sándor  Percze. –  Erlangen  : 
Christliche  Publizistik  Verlag,  2013. –  364  p.  ;  19  cm. – 
(Studien zur christlichen Publizistik ; 22.) 

Bibliogr.: p. 345-363. 
ISBN 978 3 933992 23 9 fűzött 

469/ 
PERCZE Sándor (1974-) 

A természet kultúrája / Percze Sándor 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 73-74. 

470/ 
PETHŐ Attila 

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap : Mt 23,1-12 

: igehirdetési előkészítő / Pethő Attila. – Tallózót Szakács 
Tamás készített, illusztrációkat Koczor Tamás és Hegedűs 
Attila gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 347-349. 

471/ 
PETHŐ-UDVARDI Andrea 

December  :  "Örülni  fog  a  puszta  és  a  szomjú  föld, 

vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz." / Pethő-
Udvardi Andrea 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 48-50. 

472/ 
PETHŐ-UDVARDI Andrea 

Húsvét  második  napja  :  ApCsel  13,(16)26-39  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Pethő-Udvardi  Andrea. – 
Tallózót Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs 
Attila  és  Kerepeszki  Anikó  gyűjtött  gyűjtött. –  Bibliogr.: 
p. 114. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 113-116. 

473/ 
PETŐCZ András (1959-) 

Az éjszaka csodái : Weöres Sándornak / Petőcz András 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 76-

77. 

474/ 
PETRŐCZI Éva (1951-) 

"Isten kedves írnoka" / Petrőczi Éva. – Ismertetett mű: 

Fenyvesi  Félix  Lajos:  Hódolat  W.  S.  mesternek.  - 
Budapest : Napkút Kiadó, 2013. 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 102-

103. 

475/ 
PETRŐCZI Éva (1951-) 

[Versek]  :  Bártfafürdő...  :  Dacos  dalocska  /  Petrőczi 

Éva 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 2., Idézőjel, p. 52. 

476/ 
PETRŐCZI Éva (1951-) 

Egy Weöres Sándor-levél 1969-ből / Petrőczi Éva 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

58-60. 

477/ 
PETRŐCZI Éva (1951-) 

Zarándoklat / Petrőczi Éva 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Idézőjel, p. 79. 

478/ 
PÉTURSSON, Hallgrímur (1614-1674) 

Passió-énekek  /  Hallgrímur  Pétursson  ;  Ordass  Lajos 

fordításában,  Probstner  János  grafikáival. –  Budapest  : 
Ordass Lajos  Alapítvány, 2013. –  274 p. : ill.  ; 17 cm. – 
Böröcz Enikő: Ordass Lajos és Izland 

479/ 
POMOGÁTS Béla (1934-) 

Weöres Sándor macskái / Pomogáts Béla 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

53-56. 

480/ 
POPOFF, Alexandra 
Sophia Tolstoy (magyar) 
CYPKIN,

 (1926-1982) 

TOLSTOJ, Lev

 (1828-1910) 

Krejcerova sonata (magyar) 

Szofja Tolsztaja élete / Alexandra Popoff ; [ford. Rácz 

Judit]. – Budapest, 2012 

Nyár  Badenben  /  Leonyid  Cipkin  ;  ford.  Gábor 

Sámuel. – Budapest, 2012 

Kreutzer-szonáta / Lev Tolsztoj. – Budapest, 2012 
Ismertetés:  Így  szeretett  Szofja  Tolsztaja  és  Anna 

Dosztojevszkaja / Kézdy Pál 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  86-

88. 

background image

32  

481/ 
PRÉMAMÓJA DÁSZA 

Krisna-tudatos  lelki  nevelés  /  Prémamója  dásza. – 

Prémamója dásza (Németh Péter) 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Szélesre tárt 

kapuk, p. 80-86. 

482/ 
PRŐHLE Gergely (1965-) 

Gyengén, de fáradhatatlanul / Prőhle Gergely 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 2., Lectori salutem, 

p. 1-2. 

483/ 

Prőhle  Károly,  1911-2005  /  [összeáll.  Magyarországi 

Evangélikus  Egyház]. –  [Budapest]  :  [Magyarországi 
Evangélikus Egyház], [2013]. – 26 p. ; 21 cm 

484/ 
RAJKI Zoltán (1971-) 

Az  Egervári-mozgalom  :  a  Keresztény  Advent 

Közösség  kialakulása  és  vallásszabadsági  küzdelmei  a 
Kádár-korszak  második  felében,  1975-1990  /  Rajki 
Zoltán. – Budapest, 2012 

Ismertetés:  A  szembenállástól  az  önállóságig  /  Kósa 

László 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  67-

70. 

485/ 
RAKOVSZKY István 

Egy  jámbor  lélek:  Charles  Bovary  ;  Rakovszky 

István. –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus 
Országos Könyvtár műhelyéből / [szerk. Mányoki János, 
Pintér Gábor]. - Bp. : EOK, 2013. - p. 200-208. 

486/ 
RÉBAY Magdolna 

A bányai evangélikus egyházkerület oktatási politikája, 

1920-1931 : evangélikus-református párhuzamok / Rébay 
Magdolna. –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az 
Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki János, Pintér Gábor]. - Bp. : EOK, 2013. - p. 71-
102.  

487/ 

Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v 

Uhorsku  =  Rekatolizáció,  ellenreformáció  és  katolikus 
megújulás Magyarországon / ed. Peter Kónya. – Prešov : 
Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, 2013. – 424 p. : ill. 
; 24 cm 

Bibliogr. a lábjegyzetben 
ISBN 978 80 555 1050 7 fűzött 

488/ 
RÉTHELYI Orsolya 

Egymás elviselésének formái / Réthelyi Orsolya 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Lectori salutem, 

p. 1-2. 

489/ 
REUSS András (1938-) 

Identitás  és  tolerancia  /  Reuss  András. –  Bibliogr.:  p. 

52. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, LMK-témák, p. 51-52. 

490/ 
REUSS András (1938-) 

Krisztusért  van  Istennél  bocsánatunk  :  megváltás  a 

Biblia szerint / Reuss András 

In: Híd (Budapest). – (2013) 1., p. 22-23. 

491/ 
REUSS András (1938-) 

Luther és a tolerancia / Reuss András 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 15-20. 

492/ 
REUSS András (1938-) 

Luther és a tolerancia / Reuss András 
In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  5.,  Luther-

konferencia, p. 7-8. 

493/ 
REUSS András (1938-) 

Magassy Sándor : 1959-2012 / Reuss András 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Megfutottam pályámat, p. 159-160. 

494/ 
REUSS András (1938-) 

Töröljük  el  könnyen,  gyorsan  a  poklot?  /  Reuss 

András. – Bibliogr.: p. 219. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6., 

Figyelő, p. 218-219. 

495/ 
RÉZ-NAGY Zoltán 

Frontális falak - körkörös romok / Réz-Nagy Zoltán 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  92-

93. 

496/ 
RÉZ-NAGY Zoltán 

Május  :  "Nyisd  meg  szádat  a  némáért,  a  mulandó 

emberek ügyéért." / Réz-Nagy Zoltán 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 34-35. 

497/ 
REZSABEK Nándor 

Aki  Bél  Mátyásnak  is  mintául  szolgált  :  Parschitz 

Kristóf emlékezete / Rezsabek Nándor 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 2., Krónika, p. 14. 

498/ 
REZSABEK Nándor 

Kalendárium és krónika  - magyarul : Bencédi Székely 

István, az asztronómia úttörője / Rezsabek Nándor 

background image

33  

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 50., Krónika, p. 14. 

499/ 
REZSABEK Nándor 

Közgazdász-statisztikus  a  csillagok  között  :  Ráth 

Zoltán emlékezete / Rezsabek Nándor 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 27., Krónika, p. 14. 

500/ 
RIBÁR János (1947-) 

Emlékezés  Takács  János  (1911-2013)  evangélikus 

lelkész szolgálatára / Ribár János 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 144. 

501/ 
RIBÁR János (1947-) 

Istenkeresők és kételkedők kátéja / Ribár János ; [kiad. 

az  Evangélikus  Missziói  Központ-Magyar  Evangélikus 
Rádiómisszió, Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület ; 
szerk.  Szeverényi  János]. –  Budapest  :  Evangélikus 
Missziói  Központ-Magyar  Evangélikus  Rádiómisszió  : 
Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, 2013. – 71 p. ; 
20 cm. – (Élő víz füzetek, ISSN 1789-7378 ; 7.) 

Bibliogr.: p. 62. 
ISBN 978 963 87825 6 4 fűzött 

502/ 
RIBÁR János (1947-) 

A  lelkészi  szolgálat  megújításáról  /  Ribár  János. – 

Bibliogr.: p. 408. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 406-408. 

503/ 
RIBÁR János (1947-) 

Nagypéntek  :  Lk  23(24-32),  33-49  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Ribár  János. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila  és  Kerepeszki 
Anikó gyűjtött gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 104-106. 

504/ 
RIBÁR János (1947-) 

Reformáció  ünnepe  :  5Móz  4,1-2.9-10  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Ribár  János. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 393-397. 

505/ 
RIBÁR János (1947-) 

Takács János : 1911-2013 / Ribár János 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Megfutottam pályámat, p. 183-184. 

506/ 
ROBINSON, Marilynne (1943-) 
Gilead (magyar) 

Gilead / Marilynne  Robinson ; [ford. Pásztor Péter]. – 

Budapest, 2012 

Ismertetés: Otthonos evangélium / Kertész Eszter 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Szemle,  p.  79-

80. 

507/ 
ROKAY Zoltán (1947-) 

Hans Lassen Martensen dogmatikája / Rokay Zoltán. – 

In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus  Országos 
Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk.  Mányoki  János,  Pintér 
Gábor]. - Bp. : EOK, 2013. - p. 22-54. –  

508/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

Anya  örök /  Románné Bolba  Márta. –  Ismertetett  mű: 

Kässmann,  Margot:  Anyák  a  Bibliában.  -  Budapest  : 
Luther Kiadó, 2013. 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 112-

113. 

509/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

Kiút / Románné Bolba Márta 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12., 

Mécses a te igéd, p. 441. 

510/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

Missziói  gyakorlat  és  teológiai  gondolkodás  kéz  a 

kézben / Románné Bolba Márta 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1., 

Figyelő, Beszámoló, p. 23-25. 

511/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

Só és világosság / Románné Bolba Márta 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 2., Iránytű, p. 3-4. 

512/ 
ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap : Lk 22,31-34 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Románné  Bolba  Márta. – 
Tallózót  Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Réz-
Nagy Zoltán gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 387-390. 

513/ 
RÓNAY László (1937-) 

Emlékmorzsák Weöres Sándorról / Rónay László 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

57-58. 

514/ 
ROSTÁNÉ PIRI Magdolna (1960-) 

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap : Ézs 43,1-7 : 

igehirdetési  előkészítő  /  Rostáné  Piri  Magda. –  Tallózót 

background image

34  

Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 237-240. 

515/ 
ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

Kiben  másban?  /  Rozs-Nagy  Szilvia. –  Az  éves 

tematikus cím: Párbeszédben 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Beköszöntő, 

p. 2-4. 

516/ 
ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

Kifogások  keresése  helyett  /  Rozs-Nagy  Szilvia. –  Az 

éves  tematikus  cím:  Befogadó  egyház,  befogadó 
pedagógia 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Beköszöntő, 

p. 2-3. 

517/ 
ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

A nevelés szent útjai / Rozs-Nagy Szilvia. – Bibliogr.: 

p. 61. 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 58-61. 

518/ 
RUZSA György (1947-) 

Megjegyzések az ikon teológiájához és esztétikájához / 

Ruzsa  György. –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az 
Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki  János,  Pintér  Gábor].  -  Bp.  :  EOK,  2013.  -  p. 
130-145.  

519/ 
SÁNDOR P. Tibor 

Maléter  Pál  és  egy  másik  Üllői  úti  ház  /  Sándor  P. 

Tibor 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 11., Keresztutak, p. 

6. 

520/ 
SÁRKÁNY TIBORNÉ Horváth Erzsébet 

Női 

lelkészek 

szolgálata 

egyházunkban 

egyháztörténet  alulnézetből  /  Sárkány  Tiborné  Horváth 
Erzsébet 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Pályakép, p. 308-312. 

521/ 
SCHELANDER, Robert 

Jakob  Glatz  als  Pädagoge  der  Aufklärung  /  Robert 

Schelander. –  In:  Die  Zips  -  eine  kulturgeschichtliche 
Region im 19. Jahrhundert : Leben und Werk von Johann 
Genersich, 1761-1823 / hrsg. von István Fazekas, Karl W. 
Schwarz und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [123]-135. 

522/ 
SCHERMANN Gábor 

Húsvét  ünnepe  után 5. vasárnap (Rogate) : 1Kir 8,28-

30 : igehirdetési előkészítő / Schermann Gábor. – Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 155-158. 

523/ 
SCHNELLER János 

Reformáció és tolerancia / Schneller János 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 118-

120. 

524/ 
SCHWARZ, Karl W. (1952-) 

Von  Käsmark  nach  Wien  :  der  Zipser  Literat  und 

Pädagoge 

Johann 

Genersich, 

1761-1823, 

als 

Theologieprofessor  an  der  Protestantisch-Theologischen 
Lehranstalt  /  Karl  W.  Schwarz. –  In:  Die  Zips  -  eine 
kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  :  Leben 
und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  /  hrsg.  von 
István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba  Szabó. – 
Wien, 2013. - p. [79]-95. 

525/ 
SCHWÖBEL, Christoph 

A  rendszeres  teológia  fogásai.  1.  rész  /  Christoph 

Schwöbel ; ford. Wagner Szilárd. – Bibliogr.: p. 365. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Tanulmányok, p. 362-365. 

526/ 
SCHWÖBEL, Christoph 

A  rendszeres  teológia  fogásai.  2.  rész  /  Christoph 

Schwöbel ; ford. Wagner Szilárd. – Bibliogr.: p. 405. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11., 

Tanulmányok, p. 402-405. 

527/ 
SCHWÖBEL, Christoph 

A  rendszeres  teológia  fogásai.  3.  rész  /  Christoph 

Schwöbel ; ford. Wagner Szilárd. – Bibliogr.: p. 444. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12., 

Tanulmányok, p. 442-444. 

528/ 
SEBEN Glória 

Szociálpszichológiai  módszerek  felhasználhatósága  a 

gyülekezetépítésben  /  Seben  Glória. –  Bibliogr.:  p.  128-
129. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  4., 

Tanulmányok, p. 122-129. 

529/ 
SEFCSIK Zoltán 

Tolerancia a kegyességben / Sefcsik Zoltán 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 65-69. 

background image

35  

530/ 
SEFCSIK Zoltán 

Újév  :  Jn  14,13-15  (12-14)  :  igehirdetési  előkészítő  / 

Sefcsik  Zoltán. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 475-478. 

531/ 
SEIBERT, Ernst 

Johann  Genersich  -  Graue  Eminenz  der  ungarischen 

Jugendschriftsteller  im  biedermeierlichen  Wien  /  Ernst 
Seibert. – In: Die Zips - eine kulturgeschichtliche Region 
im  19.  Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann 
Genersich, 1761-1823 / hrsg. von István Fazekas, Karl W. 
Schwarz und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [43]-53. 

532/ 
SELMECZINÉ FÜZEKOVÁ Diána 

Április : "Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre 

fordul." / Selmecziné Füzeková Diána 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 30-32. 

533/ 
SIMON Attila (1981-) 

Tolerancia  és  adaptivitás  a  hitoktatásban  /  Simon 

Attila. – Bibliogr.: p. 110. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Szélesre tárt 

kapuk, p. 105-110. 

534/ 
SIMON, Ladislav 

Pavol 

Jozef 

Šafárik, 

1795-1861, 

als 

Literaturtheoretiker  und  -historiker  /  Ladislav  Simon. – 
In:  Die  Zips  -  eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19. 
Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich, 
1761-1823  /  hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz 
und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [159]-165. 

535/ 
SIMON Réka 

Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi) : 4Móz 20,6-

13  :  igehirdetési  előkészítő  /  Simon  Réka. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Hegedűs  Attila 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 185. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 184-187. 

536/ 
SIMONCSICS Péter (1946-) 

Száz éve született Lotz János / Simoncsics Péter 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 14., Fókusz, p. 10. 

537/ 
SMIDÉLIUSZ András 

Karácsony ünnepe : Jn 1,1-13 : igehirdetési előkészítő / 

Smidéliusz  András. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 464-467. 

538/ 
SMIDÉLIUSZ Gábor 

Böjti zsoltár / Smidéliusz Gábor 
In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 2., Mécses 

a te igéd, p. 41. 

539/ 
SMIDÉLIUSZ Gábor 

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap : 1Móz 39,1-5 

:  igehirdetési  előkészítő  /  Smidéliusz  Gábor. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  6.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 231-234. 

540/ 
SOLYMÁR Mónika 

Közelebb a Bibliához : evangélikus hittankönyv 15-17 

évesek  számára  /  Solymár  Mónika. –  Budapest  :  Luther, 
2013. – 48 p. : ill., főként színes ; 29 cm 

Bibliogr.: p. [45]. 
ISBN 978-963-9571-20-4 fűzött 

541/ 
SOLYMÁR Mónika 

Örömhír  Jézus  Krisztusról  :  evangélikus  hittankönyv 

10-11  éves  gyerekeknek  /  Solymár  Mónika  ;  Sólyom 
Anikó. –  5.  kiad. –  Budapest  :  Luther,  2013. –  179  p.  : 
részben színes ; 28 cm 

ISBN 978-963-9571-95-2 fűzött 

542/ 
SÓLYOM Anikó 

Veled szövetségre lépek : evangélikus hittankönyv 11-

12 évesek számára / Sólyom Anikó. – 2. kiad. – Budapest 
: Luther, 2013. – 89 p., [6] t. : ill., főként színes, részben 
térk. ; 29 cm 

ISBN 978-963-9571-91-4 fűzött 

543/ 
SÓLYOM János 

Das  Leben  und  Schaffen  von  Johann  Genersich  / 

Sólyom  János  ;  Sólyom  Jenő  ;  Sólyom  István. –  In:  Die 
Zips  -  eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19. 
Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich, 
1761-1823  /  hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz 
und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [35]-42. 

544/ 
SPARN, Walter 

Apokaliptikus világkép és keresztény örökkévalósághit 

/ Walter Sparn ; ford. Sághy Balázs. – Bibliogr.: p. 375. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Figyelő, Előadás, p. 371-375. 

545/ 
STEINBACH József (1964-) 

Böjt  1.  vasárnapja  (Invocavit)  :  Jób  1,6-22  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Steinbach  József. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 65. 

background image

36  

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 63-67. 

546/ 

Szabadon  a  jövőért.  Felelősségvállalás  Európáért  :  az 

Európai  Protestáns  Egyházak  Közössége  (CPCE) 
Nagygyűlésének Nyilatkozata, Firenze, 2012 / ford. Forró 
Krisztina 

In: Confessio. – 37. (2013) 1., p. 117-121. 

547/ 
SZABÓ András (1954-) 

A  rejtőzködő  bibliafordító,  Károlyi  Gáspár  : 

Nagykároly,  1535  körül  -  Gönc,  1591.  december  vége  / 
Szabó András. – Budapest, 2012 

Ismertetés:  A  rejtőzködő  bibliafordító  nyomában  / 

Székely Gábor 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 109-

110. 

548/ 
SZABÓ András (1977-) 

A  2013.  év  igéje  :  "Nincsen  itt  maradandó  városunk, 

hanem az eljövendőt keressük." / Szabó András 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 21-23. 

549/ 
SZABÓ B. András 

Gazdasági válság és igehirdetés / Szabó B. András 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7., 

Figyelő, Előadások, p. 254-258. 

550/ 
SZABÓ B. András 

Lila és zöld / Szabó B. András 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Iránytű, p. 3-4. 

551/ 
SZABÓ B. András 

Tolerancia a pénz birodalmában / Szabó B. András 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 69-71. 

552/ 
SZABÓ B. András 

Vízkereszt vagy amit akartok / Szabó B. András 
In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 1., Mécses 

a te igéd, p. 1. 

553/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Egy  alkotói  folyamat  értéke  :  az  "Igazság  és  Élet"  c. 

folyóirat szakmai értékelése / Szabó Lajos. – a Tiszántúli 
Református  Lelkésztovábbképző  Intézet  fennállása  10 
éves  jubileumi  konferenciáján  2012.december  11-én 
Debrecenben elhangzott előadás 

In:  Igazság  és  élet  (Debrecen). –  7.  (2013)  2., 

Kitekintés, p. 345-349. 

554/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

A civil szolgálat szabadsága / Szabó Lajos. – Bibliogr.: 

p. 50. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, Előadás, p. 47-50. 

555/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Élet a  gyülekezetben : alapvető és aktuális kérdések a 

gyülekezetépítés  tárgykörében  /  Szabó  Lajos. –  2. 
kiadás. – Budapest : Luther, 2013. – 256 p. ; 23 cm 

Bibliogr.: p. 241-256. 
ISBN 978-963-9979-39-0 fűzött 

556/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Jó  helyen  a  szószék  -  jó  helyen  a  szószéken  /  Szabó 

Lajos. – Bibliogr.: p. 413. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11., 

Figyelő, Előadások, p. 409-413. 

557/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Egy kérdés és két példázat : bibliatanulmány Lk 6,43-

49 alapján / Szabó Lajos. – Bibliogr.: p. 294. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Bibliatanulmány, p. 289-294. 

558/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

A keresztény toleranciaküszöb / Szabó Lajos 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tanulmányok, p. 55-57. 

559/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Reformáció és kultúra / Szabó Lajos 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 53-56. 

560/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Szent idők az evangélikusoknál / Szabó Lajos 
In: Præconia. – 8. (2013) 2., p. 20-28. 

561/ 
SZABÓ Lajos (1953-) 

Szentháromság  ünnepe  után  utolsó  előttit  megelőző 

(ítélet)  vasárnap  :  Jak  1,8-13  :  igehirdetési  előkészítő  / 
Szabó  Lajos. –  Tallózót  Szakács  Tamás  készített, 
illusztrációkat  Réz-Nagy  Zoltán  és  Kerepeszki  Anikó 
gyűjtött. – Bibliogr.: p. 426. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 424-427. 

562/ 
SZABÓ Szilárd 

Szentháromság ünnepe után 22. (Biblia-) vasárnap : Jer 

15,16 : igehirdetési előkészítő / Szabó Szilárd. – Tallózót 

background image

37  

Szakács Tamás készített, illusztrációkat Réz-Nagy Zoltán 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 390-393. 

563/ 
SZABÓ Vilmos 

Március : "Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem 

az élőké. Mert az ő számára mindenki él." / Szabó Vilmos 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 28-30. 

564/ 
SZABÓ Vilmos 

November  :  "Tanuljatok  jót  tenni,  törekedjetek 

igazságra,  térítsétek  jó  útra  az  erőszakoskodót!Védjétek 
meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!" / Szabó 
Vilmos 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 45-47. 

565/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

A  2014.  év  igéje  :  "De  nekem  olyan  jó  Isten 

közelsége!" : A nyugalom éve / Szabóné Mátrai Marianna 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 5-7. 

566/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Alázatos királyok / Szabóné Mátrai Marianna 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11., 

Mécses a te igéd, p. 401. 

567/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Október : "A jótékonyságról és az adakozásról pedig el 

ne  feledkezzetek,  mert  ilyen  áldozatokban  gyönyörködik 
az Isten." / Szabóné Mátrai Marianna 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 45-47. 

568/ 
SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Egy szócska / Szabóné Mátrai Marianna 
In: Lelkipásztor (Magyarbóly). – 88. (2013) 6., Mécses 

a te igéd, p. 201. 

569/ 
SZÁK-KOCSIS Pál 

A  hit  építészete,  avagy  A  templom  kultúrája  /  Szák-

Kocsis Pál 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 63-66. 

570/ 
SZAKÁCS Tamás 

Hit  és  kötelező  oktatása  :  gondolatok  Kodácsy-Simon 

Eszter felvezetéséhez / Szakács Tamás 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 64-67. 

571/ 
SZAKOLCZAY Lajos 

A teremtés megszállottjai / Szakolczay Lajos 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  4.,  Szemle,  p.  97-

100. 

572/ 
SZALAY László Pál 

Hittel fordulva a kék bolygó felé / Szalay László Pál. – 

Bibliogr.: p. 173-174. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  5., 

Tanulmányok, p. 167-174. 

573/ 
SZARKA István 

Szabó Julianna : 1966-2012 / Szarka István 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Megfutottam pályámat, p. 160-162. 

574/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Emlékezés  Mózes  Árpád  (1931-2013)  evangélikus 

püspök szolgálatára / Szebik Imre 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  322-
323. 

575/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Emlékezés  Tarjáni  Gyula  (1922-2012)  evangélikus 

lelkész szolgálatára / Szebik Imre 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, Krisztusban mindnyájan életre kelnek, p. 100. 

576/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Igehirdetés  Solymár  Péter  evangélikus  lelkész 

koporsója mellett / Szebik Imre 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Figyelő,  Krisztusban  mindnyájan  életre  kelnek,  p.  382-
383. 

577/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Mózes Árpád : 1931-2013 / Szebik Imre 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Megfutottam pályámat, p. 175-178. 

578/ 
SZEBIK Imre (1939-) 

Tarjáni Gyula : 1922-2012 / Szebik Imre 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Megfutottam pályámat, p. 185-186. 

579/ 
SZEGFŰ Katalin 

Egykor  evangélikusok  is  használták  a  békési 

zsinagógát / Szegfű Katalin 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 35., Panoráma, p. 8. 

background image

38  

580/ 
SZÉKÁCS István 

"Csak  egy  író  bácsi  kitalálta"  /  Székács  István. – 

Ismertetett  mű:  Megölni,  akit  szeretünk  :  történetek  a 
mából / Schein Gábor. - Budapest : Kalligram, 2013. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  3.,  Szemle,  p.  82-

83. 

581/ 
SZÉKÁCS István 

A  Kaukázusból  Erdélybe,  a  török  elől  a  pesti 

belvárosba / Székács István 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  84-

85. 

582/ 
SZÉKELY Gábor 

Béke veletek! / Székely Gábor 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Szemle,  p.  86-

88. 

583/ 
SZELESTEI N. László (1947-) 

Berzsenyi  Dániel  Fohászkodása  és  az  evangélikus 

egyházi  költészet  /  Szelestei  N.  László. –  Megjelent: 
Irodalom  és  lelkiség  /  Szelestei  N.  László.  -  Budapest  : 
MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 
2013. - p. 127-142. 

584/ 
SZELESTEI N. László (1947-) 

Egyházi  énekeskönyveink  reformja  1800  körül  / 

Szelestei  N.  László. –  Megjelent:  Irodalom  és  lelkiség  / 
Szelestei  N.  László.  -  Budapest  :  MTA-PPKE  Barokk 
Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2013. - p. 75-84. 

585/ 
SZELESTEI N. László (1947-) 

Hegyfalusi  György  Centifoliájának  verses  imáiról  / 

Szelestei  N.  László. –  Megjelent:  Irodalom  és  lelkiség  / 
Szelestei  N.  László.  -  Budapest  :  MTA-PPKE  Barokk 
Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2013. - p. 57-64. 

586/ 
SZELESTEI N. László (1947-) 

Irodalom és lelkiség / Szelestei N. László. – Budapest : 

MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 
2013. –  208  p.  ;  23  cm. –  (Pázmány  irodalmi  műhely. 
Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) 

ISBN 978-963-308-180-8 

587/ 
SZELESTEI N. László (1947-) 

Rimay  János  imádságos  könyve  /  Szelestei  N. 

László. –  Megjelent:  Irodalom  és  lelkiség  /  Szelestei  N. 
László.  -  Budapest  :  MTA-PPKE  Barokk  Irodalom  és 
Lelkiség Kutatócsoport, 2013. - p. 25-32. 

588/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Beszámoló 

Doktoranduszok 

Országos 

Konferenciájának 

vallástudományi 

szekciójáról 

Szentpétery Péter 

In:  Vallástudományi  Szemle. –  9.  (2013)  3.,  Hírek,  p. 

[189]-191. 

589/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Dietrich  Bonhoeffer  és  a  mai  vallási  pluralizmus  / 

Szentpétery  Péter. –  In:  Vallási  pluralizmus,  vallásközi 
párbeszéd  és  kortárs  ideológiák  :  magyar  protestáns 
teológiai  kitekintések  /  szerk.  Kovács  Ábrahám.  - 
Budapest : Kálvin, 2013. - p. 15-34. 

590/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Igehirdetés  az  evangélikusoknál  /  Szentpétery  Péter. – 

Bibliogr. a jegyzetekben 

In: Az egyházi retorika : "A retorika a társadalomban - 

a  társadalom  a  retorikában"  konferencia  előadásai  és  a 
tizennegyedeik országos Kossuth-szónokverseny beszédei 
/  [szerk.  Raátz  Judit,  Tóth  Etelka]. –  Budapest  :  ELTE 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tansz., 2013, p. 35-43. 

591/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Rónay Péter és Szalay András doktori fokozatszerzése 

az  Evangélikus  Hittudományi  Egyetemen  /  Szentpétery 
Péter 

In:  Vallástudományi  Szemle. –  9.  (2013)  3.,  Hírek,  p. 

[192]-193. 

592/ 
SZENTPÉTERY Péter (1956-) 

Világethosz, párbeszéd, egyezkedő szó, széles távlatok 

és szűk korlátok / Szentpétery Péter 

In: Theologiai Szemle. – 56. (2013) 4., p. 212-219. 

593/ 
SZERDAHELYI Péterné 

Schulek  Frigyes  tervezte  a  szegedi  evangélikus 

templomot / Szerdahelyi Péterné ; Szerdahelyi Péter 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  1.,  "Presbiteri",  p. 

13. 

594/ 
SZEVERÉNYI János (1959-) 

"Egymást  különbnek  tartsátok!"  :  Hogyan  lehet 

szinkronba  hozni  gyülekezeteink  befogadókészségét 
missziói  munkaágaink  tevékenységével?  /  Szeverényi 
János 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1., 

Figyelő, Előadások, p. 12-16. 

595/ 
SZIGETHY Szilárd 

Február  :  "Vigyázz  tehát,  hogy  a  benned  lévő 

világosság sötétséggé ne legyen!" / Szigethy Szilárd 

background image

39  

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 26-27. 

596/ 
SZIGETHY Szilárd 

Ötvened  vasárnap  (Esto  mihi)  :  2Pt  1,3-11  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Szigethy  Szilárd. –  Tallózót 
Szakács  Tamás  készített,  illusztrációkat  Koczor  Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 38-40. 

597/ 
SZILÁGYI Márton 

Sonnenfels und Genersich / Márton Szilágyi. – In: Die 

Zips  -  eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19. 
Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich, 
1761-1823  /  hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz 
und Csaba Szabó. – Wien, 2013. - p. [97]-109. 

598/ 
SZILAS Attila 

"Először ember - úgy keresztény" / Szilas Attila 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 36., Krónika, p. 14. 

599/ 
SZŐNYI István 

Egy elvesztegetett lehetőség / Szőnyi István 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 116-

118. 

600/ 
SZŐNYI István 

A  milicista  halála  mindent  visz?  :  szempontok  és 

képelemzések  Robert  Capa  fotóinak  újraértékeléséhez  / 
Szőnyi István. – Bibliogr.: p. 52. 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Tárgy - kultúra, 

p. 41-52. 

601/ 
SZÜCS Eszter 

Solymár Péter : 1940-2013 / Szücs Eszter 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Megfutottam pályámat, p. 178-180. 

602/ 
SZŰCS Kinga 

Állati jogok és egyházi állásfoglalások : az EKD 1991-

es vitaanyagának tanulságai / Szűcs Kinga. – Bibliogr.: p. 
58. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  A  teremtett 

világ, p. 50-58. 

603/ 
SZŰCS Petra 

Múltidéző.  1.  :  az  evangélikus  lelkészképzés  története 

két rendkívüli állapot között : 1945-1956 / Szűcs Petra. – 
Az Evangélikus Élet Útitárs melléklapjában: 57 (2013) 1. 
p. 3. 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 18. 

604/ 
SZŰCS Petra 

Múltidéző.  2.  :  az  evangélikus  lelkészképzés  története 

két rendkívüli állapot között : 1945-1956 / Szűcs Petra. – 
Az Evangélikus Élet Útitárs melléklapjában: 57 (2013) 2. 
p. 3. 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 24. 

605/ 
SZŰCS Petra 

Múltidéző.  3.  :  az  evangélikus  lelkészképzés  története 

két rendkívüli állapot között : 1945-1956 / Szűcs Petra. – 
Az Evangélikus Élet Útitárs melléklapjában: 57 (2013) 3. 
p. 3. 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 33-34. 

606/ 
SZŰCS Petra 

Múltidéző.  4.  :  az  evangélikus  lelkészképzés  története 

két rendkívüli állapot között : 1945-1956 / Szűcs Petra. – 
Az Evangélikus Élet Útitárs melléklapjában: 57 (2013) 4. 
p. 3. 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 38. 

607/ 
SZŰCS Petra 

Múltidéző.  5.  :  az  evangélikus  lelkészképzés  története 

két rendkívüli állapot között : 1945-1956 / Szűcs Petra. – 
Az Evangélikus Élet Útitárs melléklapjában: 57 (2013) 2. 
p. 3. 

In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 44. 

608/ 
TAGORE, Rabindranath (1861-1941) 

Ahol  a  szellem...  /  Rabindranath  Tagore  ;  ford.  Radó 

György. – Az éves tematikus cím: Párbeszédben 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Beköszöntő, 

p. 1. 

609/ 
TAMÁSY Tamás 

Szentháromság ünnepe  után  11. vasárnap : Mt 7,1-5 : 

igehirdetési  előkészítő  /  Tamásy  Tamás. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Kerepeszki Anikó 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  7.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 277-280. 

610/ 
TANKÓ Attila 

Nachwort  des  Sekretärs  der  Dr.  Antal  Genersich 

Stiftung  /  Attila  Tankó. –  In:  Die  Zips  -  eine 
kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  :  Leben 
und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  /  hrsg.  von 
István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba  Szabó. – 
Wien, 2013. - p. [197]-200. 

611/ 
TARANCI, CAHIT SITKI Cahit Sıtkı (1910-1956) 

Cahit  Sıtkı  Tarancı  versei  Hárs  Ernő  fordításában  ; 

Hárs  Ernő.  –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az 

background image

40  

Evangélikus  Országos  Könyvtár  műhelyéből  /  [szerk. 
Mányoki  János,  Pintér  Gábor].  -  Bp.  :  EOK,  2013.  –  p. 
178-183. 

612/ 

A  teremtés  ünnepe  :  "Nézd,  itt  a  víz!"  ApCsel  8,36  : 

segédanyag  a  "Teremtés  Hete"  ünnepkörhöz,  2013. 
szeptember  29-október  6.  /  [kész.  Bágya  János  et  al.]  ; 
[kiad. 

Magyarországi 

Egyházak 

Ökumenikus 

Tanácsa]. – [Budapest] : MEÖT, [2013]. – 39 p. : ill. ; 22 
cm 

613/ 
TERRAY László (1924-) 

"Füstbe  ment  terv"  :  amikor  az  állambiztonság  Vajta 

Vilmost  ügynöknek  szerette  volna  beszervezni  /  Terray 
László. – Jegyzetek p. 33-42. – Bibiogr.: p. 33-42. 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Tanulmányok, p. 33-42. 

614/ 
THIEDE, Werner (1962-) 

A  pokol  eltöröltetett  :  Miért  legitim  teológiailag  az 

egyetemes kiengesztelődés reménysége? / Werner Thiede 
; ford. Blázy Árpád 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 82-85. 

615/ 
TILLICH, Paul (1886-1965) 

A  hatalom  problémája  /  Paul  Tillich  ;  ford.  Kada 

Júlia. – In: Hét Hárs, 12 (2013), 1-2. - p. 12-20. 

616/ 
TÖRÖK Gábor 

A mentálhigiénés szemlélet jelentősége és integrálása a 

lelkigondozásba / Török Gábor, Joób Máté. – Bibliogr.: p. 
428. – Összefoglalás magyar és német nyelven: p. 429. 

In:  Cura  mentis  -  salus  populi  :  mentálhigiéné  a 

társadalom  szolgálatában  :  ünnepi  kötet  Tomcsányi 
Teodóra  70.  születésnapjára  :  Festschrift  für  Teodóra 
Tomcsányi  zum  70.  Geburtstag  /  szerk.  Ittzés  Gábor. – 
Budapest : SE EKK Mentálhigiéné Int., 2013, p. 417-429. 

617/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

Az  1938  és  1941  közötti  határrevíziók  és  az 

evangélikus  egyház  /  Tóth  Károly  István. –  Bibliogr.:  p. 
17-18. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 5-18. 

618/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

Intolerancia  és  tolerancia  -  a  18.  századi  Habsburg 

valláspolitika / Tóth Károly István 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Tolerancia az egyháztörténetben, p. 86-89. 

619/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

Március  :  Jézus  Krisztus  mondja:  "Arról  fogja 

megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
szeretitek egymást." / Tóth Károly István 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Bibliatanulmányok, p. 27-29. 

620/ 
TÓTH Károly István (1983-) 

Választások 

magyarországi 

evangélikusság 

történetében,  I.  /  Tóth  Károly. –  Jegyzetek  p.  50-56. – 
Bibliogr.: p. 50-56. 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Tanulmányok, p. 50-56. 

621/ 
TRAJTLER Gábor (1929-) 

Száz  éve  született  három  egyházzenészünk  /  Trajtler 

Gábor 

In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 2., p. 198-

201. 

622/ 

Tri Lutherské vyznania viery z Uhorska / Peter Kónya, 

Csepregi  Zoltán. –  Prešov  :  Vydavateľstvo  Prešovskej 
Univerzity, 2013. – 139 p. : ill. ; 26 cm 

ISBN 978-80-555-0945-7 kötött 

623/ 
TUBÁN József (1973-) 

"...az  evangéliumot  tisztán  tanítják..."  :  korszerű 

hitvallásosság,  hitvalló  korszerűség  /  írta  Tubán  József  ; 
[kiad.  a  Fraternitás  Lelkészegyesület]. –  Veszprém  ; 
[Győr] : Fraternitás Lelkészegyesület, 2013. – 187 p. ; 25 
cm 

Bibliogr.: p. 185-187. 
ISBN 978-963-89748-0-8 kötött 

624/ 
TUBÁN József (1973-) 

"...az  evangéliumot  tisztán  tanítják..."  :  korszerű 

hitvallásosság,  hitvalló  korszerűség  /  írta  Tubán  József  ; 
[kiad.  a  Fraternitás  Lelkészegyesület]. –  Veszprém  : 
Fraternitás Lelkészegyesület, 2013. – 187 p. ; 25 cm 

Bibliogr.: p. 185-187. 
ISBN 978-963-89748-0-8 kötött 

625/ 
TUBÁN József (1973-) 

"...az  evangéliumot  tisztán  tanítják..."  :  korszerű 

hitvallásosság,  hitvalló  korszerűség  /  írta  Tubán  József  ; 
[kiad.  a  Fraternitás  Lelkészegyesület]. –  Veszprém  ; 
[Győr], 2013 

Ismertetés:  Tubán  József:  Az  evangéliumot  tisztán 

tanítják című könyvének ajánlása / Kovács László 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

98. 

(2013) 

2., 

Könyvismertetés, p. 38-39. 

background image

41  

626/ 
TUBÁN József (1973-) 

"...az  evangéliumot  tisztán  tanítják..."  :  korszerű 

hitvallásosság,  hitvalló  korszerűség  /  írta  Tubán  József  ; 
[kiad.  a  Fraternitás  Lelkészegyesület]. –  Veszprém  ; 
[Győr], 2013 

Ismertetés: Kilépni a szorítóból / Reuss András 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11., 

Figyelő, Könyvrecenzió, p. 415-417. 

627/ 
TUBÁN József (1973-) 

"...az  evangéliumot  tisztán  tanítják..."  :  korszerű 

hitvallásosság,  hitvalló  korszerűség  /  írta  Tubán  József  ; 
[kiad.  a  Fraternitás  Lelkészegyesület]. –  Veszprém  ; 
[Győr], 2013 

Ismertetés: Ajándék és meglepetés / Garádi Péter 
In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  11., 

Figyelő, Fórum, p. 418-423. 

628/ 
TUBÁN József (1973-) 

Identitás és tolerancia, [I.] / Tubán József. – jegyzetek 

p. 11-17. – Bibliogr. p.11-17. 

In: Keresztyén Igazság. – 98. (2013) 2., Tanulmányok, 

p. 11-17. 

629/ 
TUBÁN József (1973-) 

Identitás  és  tolerancia,  II.  :  identitás  és  tolerancia 

Luthernél  /  Tubán  József. –  jegyzetek  p.  15-21. – 
Bibliogr. p. 15-21. 

In: Keresztyén Igazság. – 99. (2013) 3., Tanulmányok, 

p. 15-21. 

630/ 
TUBÁN József (1973-) 

Identitás  és  tolerancia,  III.  :  napjaink  veszélyeztetett 

evangélikus identitása / Tubán József. – Jegyzetek p. 23-
32. – Bibiogr.: p. 23-32. 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Tanulmányok, p. 23-32. 

631/ 
TUBÁN József (1973-) 

Íme,  az  ember!  /  Tubán  József. –  Az  igehirdetés 

elhangzott  2010.  április  2-án,  a  csornai  templomban,  az 
MR-1 Kossuth Rádió istentiszteleti közvetítésén. 

In: Keresztyén Igazság. – 97. (2013) 1., Igehirdetés, p. 

1-4. 

632/ 
TÚRMEZEI Erzsébet (1912-2000) 

A kegyelem ege alatt : száz év  - száz vers / Túrmezei 

Erzsébet ; [vál. Zászkaliczky Pál] ; [közread. a] ... Fébé. – 
2. kiad. – Budapest : Luther : Fébé, 2013. – 112 p. : ill. ; 
16x18 cm 

ISBN 978-963-9979-53-6 fűzött 

633/ 
TURÓCZY Zoltán (1893-1971) 

Időszerű  szeretet  :  igehirdetések  az  1953-54-es 

esztendő  epistolai  sorozata  alapján  /  Túróczy  Zoltán  ; 
[szerk.  Ittzés  János]  ;  [közread.  a  Túróczy-hagyaték 
Alapítvány]. – Budapest : Túróczy-hagyaték Alapítvány : 
Luther, 2013. – 367 p. ; 20 cm 

ISBN 978 963 380 026 3 kötött 

634/ 
TURÓCZY Zoltán (1893-1971) 

A szeretet parancsa és ajándéka : ádvent 1. vasárnapja-

1953. november 28. 

In:  Keresztyén  Igazság. –  100.  (2013)  4.,  Igehirdetés, 

p. 3-6. 

635/ 
UGRAI János 

Im  Zeichen  des  Philantropismus  -  Johann  Genersichs 

pädagogisches  Konzept  /  János  Ugrai. –  In:  Die  Zips  - 
eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19.  Jahrhundert  : 
Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich,  1761-1823  / 
hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba 
Szabó. – Wien, 2013. - p. [55]-78. 

636/ 

Útmutató  a  Biblia  rendszeres  olvasásához  :  2013. – 

Budapest : Luther Kiadó, 2013 

637/ 

Útmutató  a  Biblia  rendszeres  olvasásához  : 

olvasmányokkal : 2013. – Budapest : Luther Kiadó, 2013 

638/ 
UTSCHALOTT János 

Katolikusként evangélikus iskolában / Utschalott János 
In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Ökumenikus 

családi erőtér, p. 48-50. 

639/ 
ÜVEGES Tamás (1971-) 

[Badacsonyi  Ferenc  fotókiállításának  megnyitója]  / 

Üveges  Tamás. –  Néptelen  útjaim  járva.  Badacsonyi 
Ferenc  fotókiállítása  (Bródy  Sándor  Megyei  Könyvtár, 
Eger) (2013. május 31.-június 12.) 

640/ 
ÜVEGES Tamás (1971-) 

Emberek keresztjére feszítve / versek Üveges Tamás ; 

képek Badacsonyi Ferenc 

http://badacsonyiferenc.wix.com/formavilag

 

641/ 
ÜVEGES Tamás (1971-) 

Kicsit babonás a hangulatom máma / Üveges Tamás. – 

In: Spanyolnátha : művészeti folyóirat. - 10. (2013) 6. 

http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2013-6/52/pen-
tek13/kicsit-babonas-a-hangulatom-mama/3574/

 

background image

42  

642/ 
VÁCI Mihály (1924-1970) 

Eső a homokra / Váci Miháy. – Az éves tematikus cím: 

Befogadó egyház, befogadó pedagógia 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., Beköszöntő, 

p. 1. 

643/ 
VAJTA Vilmos (1918-1998) 

Ordass Lajos, 1901-1978 / Vajta Vilmos. – Az Ordass 

Lajos  Alapítvány  és  lapja,  a  Keresztyén  Igazság  a  Vajta 
Vilmos  által  Ordass  Lajos  halálának  hírére  az  Útitárs 
című  folyóiratba  (Útitárs, Magyar evangéliumi  lap 1978. 
5.  sz.  XXII.  évf.)  írt  nekrológjával,  és  Böröcz  Enikő 
tanulmányával emlékezik a 35 éve elhunyt püspökre. 

In: Keresztyén Igazság. – 99. (2013). 3., Emlékezünk, 

p. 7-8. 

644/ 

Vallásszociológia  /  szerk.  Bögre  Zsuzsa,  Kamarás 

István. – Budapest : Luther, 2013. – 226 p. ; 21 cm 

Bibliogr.: p. 218-226. 
ISBN 978 963 380 030 0 fűzött 

645/ 
VANCSAI József 

A lelkész lehetőségei krízisbe jutott családok körében : 

lelkigondozás,  kezek  evangéliuma,  anyagi,  lelki  krízis, 
családon  belüli  erőszak  /  Vancsai  József. –  Bibliogr.:  p. 
62. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, LMK-témák, p. 61-62. 

646/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Advent  4.  vasárnapja  :  Ézs  46,8-13a  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Varga  Gyöngyi. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Hegedűs Attila és Koczor Tamás 
gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 459-462. 

647/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Áldáskönyv  /  Varga  Gyöngyi. –  6.  kiad. –  Budapest  : 

Luther K., 2013. – 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm 

ISBN 978-963-9571-98-3 kötött 

648/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Augusztus : "Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad 

gyászruhámat, és örömbe öltöztettél." / Varga Gyöngyi 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 40-42. 

649/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

A gondoskodás és a törődés kultúrája / Varga Gyöngyi 
In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 78-81. 

650/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

"Nemzedékről  nemzedékre"  :  a  hit  továbbadása  az 

Ószövetség korában / Varga Gyöngyi 

In: Metodista Figyelő. – 3. (2013) 1., Tanulmányok, p. 

3-15. 

651/ 
VARGA Gyöngyi (1971-) 

Remény s ég / Varga Gyöngyi. – 2. kiad. – Budapest : 

Luther, 2013. – 173 p. : ill., főként színes ; 14x19 cm 

ISBN 978-963-9979-50-5 kötött 

652/ 
VARGA Imréné (1940-) 

Búcsú Horváth Zoltántól / Varga Imréné. – Bibliogr. a 

jegyzetekben 

In: Soproni Szemle. – 67. (2013) 3., p. 303-304. 

653/ 
VASSÁNYI Miklós 

Az élet értelme / Vassányi Miklós. – Bibliogr.: p. 35. 
In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Tanúk  és 

tanulságok, p. 33-35. 

654/ 
VÉGH Dániel 

Szűzies  vagy  hűtlen?  :  Győry  Vilmos  Don  Quijote-

fordítása  kiadatlan  dokumentumok  tükrében  /  Végh 
Dániel. –  In:  Bivio  2012  :  tanulmányok  az  Evangélikus 
Országos Könyvtár műhelyéből / [szerk. Mányoki János, 
Pintér Gábor]. - Bp. : EOK, 2013. - p. 184-199. 

655/ 
VÉGHELYI Antal 

Adiaforon  :  a  kifejezés  értelme  és  használatának 

eredete / Véghelyi Antal 

In:  Keresztyén  Igazság. –  100.  (2013)  4.,  Lutheri 

teológiáról mindenkinek, p. 7-11. 

656/ 
VÉGHELYI Antal 

A  félreértett  Luther  :  bűnbánat-bűnbocsánat-úrvacsora 

/ Véghelyi Antal 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  5.,  Luther-

konferencia, p. 10. 

657/ 
VÉGHELYI Antal 

A  félreértett  Luther  :  bűnbánat  -  bűnbocsánat  - 

úrvacsora / Véghelyi Antal 

In:  Keresztyén  Igazság. –  97.  (2013)  1.,  Luther-

konferencia, p. 20-32. 

658/ 
VÉGHELYI Antal 

Luther az akarat szabadságáról : II. : Istennek a kereszt 

kinyilatkoztatásában  megnyilvánuló  akarata  /  Véghelyi 
Antal. – 2. rész 

In:  Keresztyén  Igazság. –  99.  (2013)  3.,  Lutheri 

teológiáról mindenkinek, p. 2-6. 

background image

43  

659/ 
VÉGHELYI Antal 

Luther az egyház ismertetőjeleiről / Véghelyi  Antal. – 

2. rész 

In:  Keresztyén  Igazság. –  97.  (2013)  1.,  Lutheri 

teológiáról mindenkinek, p. 5-6. 

660/ 

Veletek  vagyok  :  410  éves  a  Vasi  Evangélikus 

Egyházmegye  /  [szerk.  Baranyay  Csaba,  Söptei  Imre  ; 
előszó Rostáné Piri Magda]. – Kőszeg : Vasi Evangélikus 
Egyházmegye, 2013. – 64 p. : ill. ; 30 cm 

661/ 
VELLADICS Márta 

A  sziráki  Teleki-Degenfeld-kastély  /  Velladics 

Márta. – Bibliogr.: p. 49. 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  1.,  Hajlék,  p.  40-

49. 

662/ 
VEÖREÖS András 

Falusi  templomok  felújítása  Sopron  környékén,  avagy 

a  műemlékvédelem kihívásai, lehetőségei és módszerei a 
21.  század  elején  /  Veöreös  András. –  Bibliogr.  a 
jegyzetekben 

In: Soproni Szemle. – 67. (2013) 1., p. 32-48. 

663/ 
VERASZTÓ Antal 

Adatok  az  orosházi  evangélikus  templom  déli 

szárnyának építéséhez / Verasztó Antal 

In: Orosházi Harangszó. – (2013) Húsvét, p. 7-8. 

664/ 
VERASZTÓ Antal 

Az építőmester / Verasztó Antal 
In: Orosházi Harangszó. – (2013) Húsvét, p. 8. 

665/ 
VETŐ István 

Az iskolai hitoktatás tapasztalatai / Vető István 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 3., Modus vivendi, 

p. 68-70. 

666/ 
VETŐ István 

A  társkapcsolatok  új  formái  és  egyházunk  válaszai  / 

Vető István. – Bibliogr.: p. 56. 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  2., 

Figyelő, LMK-témák, p. 54-56. 

667/ 
VILÁGI Dávid 

Elfeledett kincseink : a győri Ráth Mátyás gyűjtemény 

/ Világi Dávid 

In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  4.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

668/ 
VILÁGI Dávid 

Az első magyar hírlapíró / Világi Dávid 
In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 33-34., "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 9. 

669/ 
VILÁGI Dávid 

Levéltárak új utakon / Világi Dávid 
In:  Evangélikus  Élet. –  78.  (2013)  14.,  "Presbiteri", 

Thesaurus, p. 13. 

670/ 
VILÁGI Dávid 

Megelevenedő  múlt  :  a  Ráth  Mátyás  Evangélikus 

Gyűjtemény Levéltára / Világi Dávid 

In: Levéltári Szemle. – 63. (2013) 1., p. 11-18. 

671/ 
WAGNER Szilárd 

A  megváltás  lehetősége  és  lehetetlensége  Richard 

Wagner Parsifal című operájában / Wagner Szilárd 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  8-9., 

Figyelő, Előadások, p. 305-307. 

672/ 
WAGNER Szilárd 

Mennybemenetel ünnepe : János 17,20–26 : az egység 

jézusi fogalma / Wagner Szilárd 

In: Igazság és Élet (Debrecen). – 7. (2013) 2., p. 234-

237. 

673/ 
WAGNER Szilárd 

A  szombathelyi  evangélikus  gyülekezeti  terem  új 

otthonra talált orgonája / Wagner Szilárd 

In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 2., p. 204. 

674/ 
WAGNER Szilárd 

Tolerancia : a "lehetetlen erény" evangélikus szemmel 

/ Wagner Szilárd. – Jegyzetek p. 16-18. – Bibliogr.: p. 20. 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 1., A tolerancia 

teológiai természetrajza, p. 15-20. 

675/ 
WELTLER Gábor 

Karácsony  ünnepe  utáni  vasárnap  :  Jn  3,16  : 

igehirdetési  előkészítő  /  Weltler  Gábor. –  Tallózót 
Szakács Tamás készített, illusztrációkat Hegedűs Attila és 
Koczor Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  12.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 470-473. 

676/ 
WELTLER Gábor 

A  megtérés  kívánalma  hitvallási  irataink  alapján  / 

Weltler  Gábor. –  A  tanulmány  előadásként  elhangzott 
2013.  április  3-án,  a  balatonfüredi  LMK  gyűlésen. – 
jegyzetek p. 23-32. – Bibliogr. és jegyzetek p. 23-32. 

background image

44  

In: Keresztyén Igazság. – 99. (2013) 3., Tanulmányok, 

p. 22-32. 

677/ 
WELTLER Rezső (1910-1977) 

Öt tétel korunk úrvacsorai gyakorlatával kapcsolatban / 

Weltler  Rezső. –  1985-ben  jelent  meg  a  Herrenalber 
Texte  60.  füzete  Feiern  wir  das  Abendmahl  richtig? 
(Helyesen ünnepeljük az úrvacsorát?) címmel. A szöveget 
Weltler Rezső fordításába közöljük 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Dokumentum, p. 12-14. 

678/ 
WEÖRES Sándor (1913-1989) 

Jászolban  a  szalmán  /  Weöres  Sándor. –  Az 

evangélikus énekeskönyv 169. éneke, a szerző karácsonyi 
verse 

In: Keresztyén Igazság. – 100. (2013). 4., Emlékezünk, 

p. 92. 

679/ 
WIKSTRÖM, Owe (1945-) 
Det bländande mörkret (magyar) 

kápráztató 

sötétség 

szempontok 

lelkivezetéshez. –  Budapest : Luther, 2013. –  312 p. ; 21 
cm 

Bibliogr.: p. [299]-312. 
ISBN 978 963 380 023 2 kötött 

680/ 
WIKSTRÖM, Owe (1945-) 
Det bländande mörkret (magyar) 

kápráztató 

sötétség 

szempontok 

lelkivezetéshez. –  Budapest : Luther, 2013. –  312 p. ; 21 
cm 

Bibliogr.: p. [299]-312. 
ISBN 978 963 380 023 2 kötött 

681/ 
WINKLER Gábor (1941-) 

Helyi értékvédelem Sopronban / Winkler Gábor 
In: Soproni Szemle. – 67. (2013) 1., p. 5-31. 

682/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935-) 

Búcsú  Herényi  Istvántól  /  Zászkaliczky  Pál. – 

Bibliogr.: p. 8. 

In: Keresztyén Igazság. – 98. (2013). 2., Emlékezünk, 

p. 7-8. 

683/ 
ZÁSZKALICZKY Pál (1935-) 

Vetés  közben  :  áhítatok  és  imádságok  az  év  minden 

napjára  /  Zászkaliczky  Pál  ;  [ill.  Gergely-Kosza  Attila]  ; 
[ajánlást írt id. Hafenscher Károly]. – Budapest:, 2012 

Ismertetés:  Rendhagyó  könyvajánló  /  Cserhátiné 

Szabó Izabella 

In: 

Keresztyén 

Igazság. – 

100. 

(2013) 

4., 

Könyvismertetés, p. 97-98. 

684/ 
ZÁSZKALICZKY Péter (1937-) 

"Örülök,  hogy  Krisztusért  szenvedhettem..."  : 

emlékezés  Danhauser  László  lelkészre  /  Zászkaliczky 
Péter 

In: Híd (Budapest). – (2013) 2., p. 26-27. 

685/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Arról, hogy nem mindig az a fontos, ami először fontos 

/ Zászkaliczky Zsuzsanna 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Lectori salutem, 

p. 1-2. 

686/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

A  család  mint  az  ökumené  tere  /  Zászkaliczky 

Zsuzanna. – Bibliogr.a lábjegyzetben 

In: Evangélikus Nevelés. – 12. (2013) 2., Ökumenikus 

családi erőtér, p. 51-57. 

687/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Használni a költészetet / Zászkaliczky Zsuzsanna 
In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Szemle, p. 100-

101. 

688/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Lesz-e érettségi tétel Weöres  Sándorból? : beszélgetés 

Kenyeres Zoltánnal / Zászkaliczky Zsuzsanna 

In: Credo (Budapest). – 19. (2013) 4., Találkozások, p. 

64-66. 

689/ 
ZÁSZKALICZKY Zsuzsanna (1964-) 

Reformáció  és  vizuális  kultúra,  avagy  Művelés  és 

műveltetés / Zászkaliczky Zsuzsa 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2014), 

Tanulmányok, p. 74-78. 

690/ 
ZÁSZKALICZKYNÉ MIRÁK Katalin 

A  rákoskeresztúri  evangélikus  gyülekezet  kántora  / 

Zászkaliczkyné Mirák Katalin 

In: Magyar Egyházzene. – 20. (2012/2013) 2., p. 195-

198. 

691/ 
ZÁTONYI Sándor 

Péterfy  Sándor  (1841-1913)  emlékezete  :  halálának 

centenáriumán / Zátonyi Sándor 

In: Vasi Szemle. – 67. (2013) 5/6., p. 690-692. 

692/ 
ZIEGLER BÁLINT Ágnes 

"A  brassói  evangélikus  főtemplom  (Fekete  templom) 

18.  századi  újjáépítése  :  felekezeti,  politikai,  rendi 
csoportidentitás  kifejeződése  egy  újjászülető  épületben" 
című  doktori  (PhD)  értekezésének  vitája  /  Ziegler  Bálint 
Ágnes 

background image

45  

In: Művészettörténeti Értesítő. – 62. (2013) 1., p. 133-

152. 

693/ 

Die  Zips  -  eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19. 

Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich, 
1761-1823  /  hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz 
und  Csaba  Szabó. –  Wien  :  Institut  für  Ungarische 
Geschichtsforschung  [et  al.],  2013. –  234  p.  :  ill., 
nagyrészt  színes  ;  24  cm. –  (Publikationen  der 
ungarischen  Geschichtsforschung  in  Wien,  ISSN  2073-
3054 ; 5.) 

ISBN 978-963-89583-7-2 fűzött 

694/ 

Die  Zips  -  eine  kulturgeschichtliche  Region  im  19. 

Jahrhundert  :  Leben  und  Werk  von  Johann  Genersich, 
1761-1823 = A Szepesség - egy kultúrtörténeti régió a 19. 
században : Johann Genersich, 1761-1823, munkássága / 
hrsg.  von  István  Fazekas,  Karl  W.  Schwarz  und  Csaba 
Szabó. – 

Wien 

Institut 

für 

Ungarische 

Geschichtsforschung ; Budapest : Balassi, 2013. – 234 p. : 
ill.,  nagyrészt  színes  ;  24  cm. –  (Publikationen  der 
ungarischen  Geschichtsforschung  in  Wien,  ISSN  2073-
3054 ; 5.) 

Bibliogr.: p. [211]-227. 
ISBN 978-963-89583-7-2 fűzött 

695/ 

Zöldellő  egyház  :  nyolc  vallás  a  jövőért  /  szerk. 

Miltényi  Kinga,  Doró  Viktória,  Dékány  Zsolt. –  [S.  l.]  : 
Ma & Holnap, 2013 

696/ 
ZOMBORYNÉ BAZSÓ Rozália 

A  Budapesti  Evangélikus  Gimnázium  zsidó  tanulói  a 

19-20.  században  /  Zomboryné  Bazsó  Rozália. – 
Lábjegyzetben bibliogr. – Bibliogr.: p. 61. 

In:  Evangélikus  Nevelés. –  12.  (2013)  1.,  Elődeink 

útján, p. 52-61. 

697/ 
ZSEDNAI JÓZSEFNÉ Herdliczka Éva 

Szemek  evangéliuma  /  Zsednai  Józsefné  Herdliczka 

Éva 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  10., 

Mécses a te igéd, p. 361. 

698/ 
ZSUGYEL János 

"Szerezzetek 

magatoknak 

barátokat 

hamis 

mammonnal..."  :  gondolatok  az  egyházi  pénzügyek 
fenntarthatóságáról / Zsugyel János 

In:  Credo  (Budapest). –  19.  (2013)  2.,  Evangélikus 

műhely, p. 30-32. 

699/ 
ZSUGYEL-KLENOVICS Katalin 

A  hitoktatás  kérdései  nógrádi  nézőpontból  /  Zsugyel-

Klenovics Katalin 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  3., 

Figyelő, p. 94. 

700/ 
ZSUGYEL-KLENOVICS Katalin 

November  :  "Az  Isten  országa  közöttetek  van!"  / 

Zsugyel-Klenovics Katalin 

In: Evangélikus naptár az ... évre (Budapest). – (2013), 

Bibliatanulmányok, p. 48-49. 

701/ 
ZSUGYEL Kornél 

Hatvanad  vasárnap  :  ApCsel  26,1.22-32  :  igehirdetési 

előkészítő  /  Zsugyel  Kornél. –  Tallózót  Szakács  Tamás 
készített, illusztrációkat Koczor Tamás gyűjtött 

In:  Lelkipásztor  (Magyarbóly). –  88.  (2013)  1.,  Az 

igehirdető műhelye, p. 35-38. 

702/ 
ZVARA Edina 

Nyugat-dunántúli  protestáns  lelkészek  könyvei  a  késő 

humanizmus  korában  /  Zvara  Edina. –  Szeged  :  Szegedi 
Tudományegyetem  ;  Budapest  :  Historia  Ecclesiastica 
Hungarica Alapítvány, 2013. – 500 p. : ill. ; 24 cm. – (A 
Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, ISSN 1416-1044 
; 9.). – Összefoglalás német nyelven 

Bibliogr.: p. 164-185. 
ISBN 978-963-306-238-8 fűzött

background image

46  

Betűrendes mutató 

205 esztendeje született Vajda Péter 

289/ 

Az 1674. évi pozsonyi prédikátorper 
történetéhez 

416/ 

Az 1938 és 1941 közötti határrevíziók és az 
evangélikus egyház 

617/ 

2011. október - 2012. szeptember 

1/ 

2012. október - 2013. szeptember 

2/ 

A 2013. év igéje 

548/ 

A 2014. év igéje 

565/ 

A protestáns múzeumban 

155/ 

A reformáció nyelve 

84/ 

"Ábrahám-vallások" az arany középkorban 

11/ 

ADAM, Ján 

370/ 

Adatok az orosházi evangélikus templom déli 
szárnyának építéséhez 

663/ 

Adatok Békéscsaba 18. század eleji 
evangélikus kapcsolataihoz 

285/ 

Adiaforon 

655/ 

Advent 1. vasárnapja 

377/ 

Advent 2. vasárnapja 

410/ 

Advent 3. vasárnapja 

15/, 46/ 

Advent 4. vasárnapja 

646/ 

AGÁRDI Péter 

233/ 

AGOD Anett 

3/, 208/, 209/ 

ÁGOSTONNÉ SZŐCS Anna 

4/ 

Ahol a Lélek munkálkodik... 

245/ 

Ahol a szellem... 

608/ 

Ajándék és meglepetés 

627/ 

Az ajtó előtt 

13/ 

Aki Bél Mátyásnak is mintául szolgált 

497/ 

Alázatos királyok 

566/ 

Albert Flórián (1941-2011) 

135/, 136/ 

ALBERTNÉ JOÓB Emese 

248/ 

Áldáskönyv 

647/ 

Egy alkotói folyamat értéke 

553/ 

Állami Egyházügyi Hivatal (Budapest) 

385/ 

Az Állami Egyházügyi Hivatal szervezeti 
változásai 1951-1989 között 

385/ 

Állati jogok és egyházi állásfoglalások 

602/ 

Az álom íze 

272/ 

ALPÁRNÉ SZÁLA Erzsébet (1947-) 

5/ 

Alte Tradition im neuen Mantel 

157/ 

AMD Kongress für Theologinnen und 
Theologen (Dortmund) (2012. szeptember 
24-27.) (5.). "Brannte nicht unser Herz..."" 
Zwischen Überforderung und Verheißung 
("Nem lángolt-e a szívünk..." - Túlterheltség 
és ígéret között) 

510/ 

AMÉLIE GRÄFIN ZU DOHNA 

6/ 

Amerikai Evangélikus Egyház 

434/ 

"...amit az életemben láttam, csak a hitemet 
erősíti" 

76/ 

Amnesty International Magyarország 

368/ 

Ámos Imre és a 20. század 

7/ 

Andorka Eszter (1970-2003) 

135/, 136/ 

Angliai Magyar Evangélikus Egyház 

462/ 

Angliai Magyarok Országos Szövetsége 

462/ 

Anya örök 

508/ 

Az anyagiaktól való belső szabadság a 
Bibliában 

133/ 

Anyák a Bibliában 

283/, 284/ 

Anyák, átölellek benneteket! 

282/ 

Apeldoorn, European Christian 
Environmental Network (2012. szeptember 
2.) 

389/ 

Apokaliptikus világkép és keresztény 
örökkévalósághit 

544/ 

Április 

378/, 532/ 

ARADI András 

8/, 9/, 10/ 

Aranyi József (1913-1999) 

352/ 

Arról, hogy nem mindig az a fontos, ami 
először fontos 

685/ 

Aszód, Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma 

31/, 32/, 33/, 34/, 638/ 

Az aszódi evangélikus gyülekezet kántora 

366/ 

ASZTALOS Éva (1980-) 

248/ 

At the Protestant Museum 

155/ 

Augsburg, Birodalmi gyűlés (1548) 

487/ 

Augsburg, Evangélikus-Római katolikus 
közös nyilatkozat a megigazulás tanításáról 
(1999. október 31.) 

198/ 

Augusztus 

259/, 648/ 

B. I. 

12/ 

Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 

172/ 

BÁCSKAI Károly (1965-) 

442/ 

BADACSONYI Ferenc 

640/ 

Badacsonyi Ferenc 

639/ 

[Badacsonyi Ferenc fotókiállításának 
megnyitója] 

639/ 

BAGDY Judit 

248/ 

BÁGYA János 

612/ 

Bahá'u'lláh 

321/ 

BAKAY Péter (1958-) 

13/ 

Balassi Bálint (1554-1594) 

455/ 

Balatonszárszó, Déli Evangélikus 
Egyházkerület munkaévkezdő konferenciája 

556/ 

Balatonszárszó, Evangélikus oktatási 
intézményvezetők és iskolalelkészek 
konferenciája (2013. április 15-16.) 

364/ 

BALÁZS Géza (1959-) 

14/ 

BALICZA Iván (1948-) 

15/, 16/, 17/ 

BALICZA Klára, Wagner- 
→ WAGNER-BALICZA Klára 

BÁLINT Ágnes, Ziegler 
→ ZIEGLER BÁLINT Ágnes 

Balla Árpád  

18/ 

BALOG Eszter 

19/, 20/, 282/ 

Bánhegyi Miksa (1928-2009) 

418/ 

A bányai evangélikus egyházkerület oktatási 
politikája, 1920-1931 

486/ 

BARANYAY Csaba 

22/, 444/, 660/ 

BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet 

23/, 24/, 25/ 

BARCZA Béla 

26/, 27/ 

BARITZ Sarolta Laura 

28/ 

Báró Prónay Albert - A békési egyházmegye 
egykori jeles felügyelője 

348/ 

BARTHA István 

29/ 

BARTHA Zsuzsanna, Fazakasné 
→ FAZAKASNÉ BARTHA Zsuzsanna 

BARTHEL-RÚZSA Barbara 

248/ 

BARTÓK István (1955-) 

30/ 

BATÁR Anikó 

34/ 

BATÁR Levente (1974-) 

31/, 32/, 33/, 34/ 

Bazsányi Sándor 

35/ 

BAZSÓ Rozália, Zomboryné 
→ ZOMBORYNÉ BAZSÓ Rozália 

background image

47  

Beatrix hozománya - kiállítás (Iparművészeti 
Múzeum, Budapest) (2008) 

294/ 

Bécs, Külföldön Élő Magyar Evangélikus 
Lelkigondozók Munkaközössége (1957) 

462/ 

BEER Miklós 

126/, 127/ 

Befogadtatás 

322/ 

Békásmegyer, Budapest, Muntág Judit 
gyászistentisztelete (2013. szeptember 6.) 

324/ 

Béke veletek! 

582/ 

A békés vallásokat lelövik, ugye? 

435/ 

Beköszöntő 

400/ 

BÉL Mátyás (1684-1749) 

38/, 39/ 

Bél Mátyás (1684-1749) 

37/ 

Bél Mátyás (1684-1749). Notitia Hungariae 
novae historico geographica, ... : comitatuum 
ineditorum 

36/ 

BENCE Gábor 

40/, 129/ 

BENCE Imre 

41/ 

Bencédi Székely István 

498/ 

BENCZE András 

42/ 

Bencze Imre (1920-2002) 

43/ 

BENCZE Imréné 

44/ 

BENCZÚR Emese (1969-) 

45/ 

BENCZÚR László (1943-) 

45/ 

Benczúr László (1943-) 

45/ 

BENCZÚR László (1968-) 

45/ 

Benczúr László építészete 

45/ 

Benedek könyvek 

5/ 

Benkő István (1913-1993) 

352/ 

BERECZKI Gábor (1928-2012) 

279/ 

BÉRES Tamás (1965-) 

46/, 47/, 48/, 49/, 50/, 208/, 209/, 612/ 

Berzeviczy Gergely (1763-1822) 

26/ 

Berzeviczy Gergely, a közgazdász felügyelő 

26/ 

Berzsenyi Dániel (1776-1836) 

583/ 

Berzsenyi Dániel Fohászkodása és az 
evangélikus egyházi költészet 

583/ 

Beszámoló a Doktoranduszok Országos 
Konferenciájának vallástudományi szekciójáról 

588/ 

Betetőzés 

96/, 97/ 

Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1613-1629) 
(1580-1629) 

487/ 

Beythe András (1564-1599) 

702/ 

Beythe Imre (?-1624) 

702/ 

Beythe István (1532-1612) 

702/ 

Biblia 

540/, 636/, 637/ 

Biblia Ószövetség 1Kir 2Kir 

392/ 

Biblia Ószövetség 1Kir 8,28-30 

522/ 

Biblia Ószövetség 1Krón 16,1-2 1Krón 16,7-
15 

340/ 

Biblia Ószövetség 1Krón 16,23 

259/ 

Biblia Ószövetség 1Krón 22,13b 

10/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 1,1 

241/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 15,1-6 

181/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 18,20-33 

59/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 2 

73/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 29,17b-18a 

346/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 3,20-24 

188/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 32,22-31 

159/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 37-50 

424/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 39,1-5 

539/ 

Biblia Ószövetség 1Móz 4,1-13 

331/ 

Biblia Ószövetség 2Móz 1 

73/ 

Biblia Ószövetség 3Móz 25,1-12 3Móz 
25,18-22 

389/ 

Biblia Ószövetség 4Móz 20,6-13 

535/ 

Biblia Ószövetség 5Móz 4,1-2 5Móz 4,9-10 

504/ 

Biblia Ószövetség 5Móz 7,6-12 

167/ 

Biblia Ószövetség Bír 4-5 

73/ 

Biblia Ószövetség Eszt 

424/ 

Biblia Ószövetség Ez 24, 15-24 

187/ 

Biblia Ószövetség Ézs 1,17 

564/ 

Biblia Ószövetség Ézs 35,1 

471/ 

Biblia Ószövetség Ézs 38,16-20 

109/ 

Biblia Ószövetség Ézs 42,1-4 

151/ 

Biblia Ószövetség Ézs 43,1-7 

71/, 514/ 

Biblia Ószövetség Ézs 46,8-13a 

646/ 

Biblia Ószövetség Ézs 49,15b-16a 

324/ 

Biblia Ószövetség Ézs 51,1-6 

15/ 

Biblia Ószövetség Ézs 57,15-19 

25/ 

Biblia Ószövetség Ézs 58,6-12 

148/ 

Biblia Ószövetség Ézs 6,1-8 

465/ 

Biblia Ószövetség Hós 14,2-3.5-10 

377/ 

Biblia Ószövetség Hós 14,3 

431/ 

Biblia Ószövetség Jer 15,16 

562/ 

Biblia Ószövetség Jer 20,7-13 

110/ 

Biblia Ószövetség Jer 23,1-4 

22/ 

Biblia Ószövetség Jer 29 

424/ 

Biblia Ószövetség Jób 1,6-22 

545/ 

Biblia Ószövetség Jud 8-16 

73/ 

Biblia Ószövetség Mal 3,13-19 

410/ 

Biblia Ószövetség Mal 3,20a 

287/ 

Biblia Ószövetség Neh 8,10b 

223/ 

Biblia Ószövetség Péld 31,8 

496/ 

Biblia Ószövetség Zof 3,8-9 

222/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 143,8 

204/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 16,11 

406/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 27,4 

138/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 30,12 

648/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 32,8 

697/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 37,4 

268/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 73,23-24 

407/ 

Biblia Ószövetség Zsolt 73,28a 

565/ 

Biblia Újszövetség 1Jn 2,24-29 

365/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 1,27-31 

408/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 15,12-20 

94/, 323/, 325/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 15,54-58 

191/ 

Biblia Újszövetség 1Kor 3,1-8 

20/ 

Biblia Újszövetség 1Pt 1, 22-25 

634/ 

Biblia Újszövetség 2Kor 5,14-17 

178/ 

Biblia Újszövetség 2Pt 1,3-11 

596/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 13,16 

472/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 13,26-39 

472/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 14,17 

467/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 18,9b-10a 

286/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 26,1.22-32 

701/ 

Biblia Újszövetség ApCsel 5,27-32 

245/ 

Biblia Újszövetség Ef 4,2 

134/ 

Biblia Újszövetség Ef 4,29 

99/ 

Biblia Újszövetség Ef 5,20 

426/ 

background image

48  

Biblia Újszövetség Fil 2,3 

594/ 

Biblia Újszövetség Gal 3,26-29 

310/ 

Biblia Újszövetség Gal 3,28 

182/ 

Biblia Újszövetség Gal 5,22-23a 

215/ 

Biblia Újszövetség Jak 1,8-13 

561/ 

Biblia Újszövetség Jel 3,1-6 

46/ 

Biblia Újszövetség Jn 1,1-13 

537/ 

Biblia Újszövetség Jn 1,4 

8/, 509/ 

Biblia Újszövetség Jn 10,17-21 

147/ 

Biblia Újszövetség Jn 12,35-36 

78/ 

Biblia Újszövetség Jn 12,36-43 

363/ 

Biblia Újszövetség Jn 13,35 

619/ 

Biblia Újszövetség Jn 14,13-15 Jn 14,12-14 

530/ 

Biblia Újszövetség Jn 16,20b 

532/ 

Biblia Újszövetség Jn 17,20-26 

672/ 

Biblia Újszövetség Jn 19,1-7 

631/ 

Biblia Újszövetség Jn 3,16 

675/ 

Biblia Újszövetség Jn 3,35-36 

202/ 

Biblia Újszövetség Jn 4 

73/ 

Biblia Újszövetség Jn 4,1-42 

337/ 

Biblia Újszövetség Jn 4,4-19 Jn 4,28-30 

146/ 

Biblia Újszövetség Jn 5,1-17 

341/ 

Biblia Újszövetség Jn 7,14-28 

3/ 

Biblia Újszövetség Jn 8,12 

483/ 

Biblia Újszövetség Kol 2,6-7 

378/ 

Biblia Újszövetség Lk 

93/ 

Biblia Újszövetség Lk 1 

73/ 

Biblia Újszövetség Lk 1,36-37 

550/ 

Biblia Újszövetség Lk 11,35 

595/ 

Biblia Újszövetség Lk 14,15 

576/ 

Biblia Újszövetség Lk 16,13-17 

108/ 

Biblia Újszövetség Lk 17,21b 

700/ 

Biblia Újszövetség Lk 20,38 

563/ 

Biblia Újszövetség Lk 22,14-30 

70/ 

Biblia Újszövetség Lk 22,31-34 

512/ 

Biblia Újszövetség Lk 23-49 

503/ 

Biblia Újszövetség Lk 6,43-49 

557/ 

Biblia Újszövetség Lk 7,11-16 

449/, 454/ 

Biblia Újszövetség Mk 10,42-44 

447/ 

Biblia Újszövetség Mk 12,41-44 

101/ 

Biblia Újszövetség Mk 16,1-8 

6/ 

Biblia Újszövetség Mt 12,22-30 

117/ 

Biblia Újszövetség Mt 12,33-37 

41/ 

Biblia Újszövetség Mt 15 

73/ 

Biblia Újszövetség Mt 16,13-20 

107/ 

Biblia Újszövetség Mt 17,24-27 

429/ 

Biblia Újszövetség Mt 19,16-26 

320/ 

Biblia Újszövetség Mt 22,31-32 

119/ 

Biblia Újszövetség Mt 23,1-12 

470/ 

Biblia Újszövetség Mt 28,16-20 

270/ 

Biblia Újszövetség Mt 28,20b 

118/ 

Biblia Újszövetség Mt 28,9 

414/ 

Biblia Újszövetség Mt 3,13-17 

314/ 

Biblia Újszövetség Mt 5,13-16 

511/ 

Biblia Újszövetség Mt 5,38-45 

261/ 

Biblia Újszövetség Mt 6,25-34 

389/ 

Biblia Újszövetség Mt 7,1-5 

609/ 

Biblia Újszövetség Róm 1,16-17 

237/ 

Biblia Újszövetség Róm 8,31-34 

399/ 

Biblia Újszövetség Róm 8,38-39 

362/ 

Biblia Újszövetség Zsid 13,14 

173/, 548/ 

Biblia Újszövetség Zsid 13,16 

567/ 

Biblia Újszövetség Zsid 3,1-8a 

375/ 

Bibliafordítás, nyelvteremtés 

85/ 

Bibliai nőalakok társadalomformáló 
szerepben 

73/ 

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai 
Magyarországon 

463/ 

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai 
Magyarországon (Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kara, Budapest) 
(2013. április 2-3.) 

463/ 

Bibliotheca Apostolica Vaticana (Róma) 

244/ 

Bibliotheca Palatina (Heidelberg) 

244/ 

Biblische Geschichten 

200/ 

Bibó István (1911-1979) 

51/ 

BIKFALVI Géza 

52/, 53/, 54/ 

Binding the strong man 

93/ 

Bírkózás a múlttal 

263/ 

Birodalmi gyűlés (1548) (Augsburg) 

487/ 

Bivio 

56/, 179/, 213/, 216/, 231/, 279/, 294/, 300/, 

369/, 400/, 402/, 455/, 485/, 486/, 507/, 518/, 

611/, 654/ 

Bivio 2012 

55/ 

Bízik László 

303/ 

Bízik László (1943-2013) 

137/, 232/, 303/ 

Biztos Kezdet Gyerekház (Görögszállás) 

111/, 318/ 

Det bländande mörkret 

679/, 680/ 

BLÁZY Árpád (1962-) 

57/, 614/ 

Boczkó Dániel (1789-1870) 

349/ 

Boczkó Dániel - A békési egyházmegye 
egykori jeles felügyelője 

349/ 

BODA Zsuzsa 

394/ 

Bödecs Barnabás 

304/ 

Bödecs Barnabás (1931-2013) 

246/, 304/, 306/ 

BODNÁROVÁ, Miloslava 

58/ 

BODÓ Sára 

59/, 60/, 208/, 209/ 

BODOR Pál 

233/ 

BODROG Miklós (1929-2009) 

62/ 

Bodrog Miklós (1929-2009) 

61/ 

BOGÁR Judit (1976-) 

63/, 75/ 

BÖGRE Zsuzsanna (1960-) 

644/ 

BŐHM András 

64/ 

Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) 

545/ 

Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) 

151/ 

Böjt 3. vasárnapja (Oculi) 

331/ 

Böjt 4. vasárnapja (Laetare) 

148/ 

Böjt 5. vasárnapja (Judica) 

59/ 

Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) 

147/ 

Böjti zsoltár 

538/ 

BOLBA Márta, Románné 
→ ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

BOLERATZKY Lóránd (1920-) 

65/ 

A bolond bölcsessége 

420/ 

Bolond Istók 

421/ 

Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945) 

81/, 218/, 452/, 589/ 

Bonhoeffer és a politikai ellenállás teológiai 
vetületei 

218/ 

Bonhoeffer-kongresszus (Sigtuna) (2012. június 
28.) 

218/ 

background image

49  

"Bóra Katalin" Komáromból 

21/ 

Bora, Katharina von (1499-1552) 

54/ 

Bornemisza-énekeskönyv 

221/ 

BÖRÖCZ Enikő (1948-) 

67/, 68/, 478/ 

Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban 

66/ 

Böröcz Sándor (1913-2006) 

67/ 

"Brannte nicht unser Herz..."" Zwischen 
Überforderung und Verheißung ("Nem lángolt-
e a szívünk..." - Túlterheltség és ígéret között) 

510/ 

"A brassói evangélikus főtemplom (Fekete 
templom) 18. századi újjáépítése 

692/ 

BREBOVSZKY Éva, Gerőfiné 
→ GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva (1963-) 

Brebovszky Gyula 

44/ 

Brebovszky Gyula (1925-2012) 

44/ 

Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger, 
Néptelen útjaim járva. Badacsonyi Ferenc 
fotókiállítása (2013. május 31.-június 12.) 

639/ 

BRORSON, Hans Adolf (1694-1764) 

69/ 

Bücher protestantischer Pfarrer im 
Pannonischen Raum zur Zeit des 
Späthumanismus 

702/ 

Buchholtz György (1688-1737) 

63/ 

Búcsú Herényi Istvántól 

682/ 

Búcsú Horváth Zoltántól 

652/ 

Budapest, Állami Egyházügyi Hivatal 

385/ 

Budapest, Deák Téri Evangélikus Gimnázium 

170/ 

Budapest, Európai Egyházak Konferenciája 
(2013. július 3-8.) 

71/ 

Budapest, Evangélikus Hittudományi Egyetem 

603/, 604/, 605/, 606/, 607/ 

Budapest, Evangélikus iskolák kutató 
tanárainak konferenciája (2013. április 23.) 
(1.) 

40/, 220/, 327/, 671/ 

Budapest, Evangélikus Országos Könyvtár 

221/, 333/, 400/, 402/ 

Budapest, Evangélikus Országos Múzeum 

155/, 582/ 

Budapest, Evangélikus Teológiai Akadémia 

483/ 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 

696/ 

Budapest, Genersich Antal Alapítvány 

610/, 693/, 694/ 

Budapest, Lelkészi munkaközösség ülése 

436/ 

Budapest, Luther Otthon 

519/ 

Budapest, Pesti Egyházmegye Lelkészi 
Munkaközössége 

594/ 

A Budapesti Evangélikus Gimnázium zsidó 
tanulói a 19-20. században 

696/ 

Budapesti Történeti Múzeum, Hunyadi 
Mátyás a király - kiállítás (2008) 

294/ 

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma, 
Távol az Araráttól. Örmény kultúra a 
Kárpát-medencében (2013. április 6. - 
szeptember 15.) 

581/ 

BUDAY Barnabás 

70/ 

BUDAY-MALIK Adrienn 

248/ 

Buday-Malik Adrienn 

249/ 

BÜNKER, Michael 

71/ 

Cahit Sıtkı Tarancı versei Hárs Ernő 
fordításában 

611/ 

Cantare amantis est - aki szeret, az énekel 

276/ 

Capa, Robert (1913-1954) 

599/, 600/ 

Ceglédi Szabó Pál (?-1649) 

702/ 

Célirányos idegen nyelvi fejlesztés 

31/ 

CHALUPECKÝ, Ivan 

72/ 

CHENNATTU, Rekha M. 

73/ 

Child Development and school readiness at 
the Gyerekház in Görögszállás 

111/ 

CHOMA, Milan 

74/ 

Cipkin, Leonyid 

480/ 

Civil kurázsi, tabuk nélkül 

368/ 

A civil szolgálat szabadsága 

554/ 

A Commentariustól a Liberig 

240/ 

Confessio Pentapolitana – Confessio 
Montana – Confessio Scepusiana 

86/ 

Confession from the Point of View of the 
Experinence of the People Seeking Help 

264/ 

Conversio (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 
Budapest) (2011. szeptember 22-23.) 

242/ 

COOPER, Thomas (1971-) (ford.) 

87/ 

Cordatus Konrad (1476-1546) 

84/ 

"Csak egy író bácsi kitalálta" 

580/ 

A család mint az ökumené tere 

686/ 

CSATÁRI Bence 

339/ 

CSEJDY Júlia (1964-) 

76/ 

CSELOVSZKY Ferenc id. 

77/ 

CSELOVSZKY Ferenc ifj. 

78/ 

A csendkirály vesztesei 

177/ 

CSEPREGI András (1962-) 

51/, 79/, 80/, 81/, 82/ 

CSEPREGI Márta (1950-) 

83/ 

CSEPREGI Zoltán (1964-) 

84/, 85/, 86/, 87/, 88/, 89/, 90/, 91/, 92/, 387/, 

388/, 622/ 

CSERHÁTI Márta (1962-) 

93/ 

CSERHÁTI Sándor (1930-) 

94/ 

Cserháti Sándor (1930-) 

95/, 96/, 97/ 

CSERHÁTI Sándor (1964-) 

99/ 

Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája 

98/ 

CSERHÁTINÉ SZABÓ Izabella 

683/ 

Csernoch János (1852-1927) 

183/ 

CSERNYIK Ferenc 

129/ 

Csillag a Holló árnyékában-kiállítás (Országos 
Széchényi Könyvtár) (2008) 

294/ 

Csodákra emlékezni jó! 

150/ 

Csönge, Istentisztelet (2013. június 22.) 

138/ 

Csöngei templom 

464/ 

CSORBA István 

100/ 

CSORBÁNÉ FARKAS Zsófia 

101/ 

CSÖRGŐ Zoltán (1967-) 

102/ 

Csupán a szavak hisznek bennem 

456/ 

Cyber-bullying 

19/ 

CZENTHE Miklós (1964-) 

103/, 104/, 105/, 693/, 694/ 

CZICZKA Katalin 

106/ 

Czigler Antal 

664/ 

CZÖNDÖR István (1976-) 

107/, 443/, 444/ 

Danhauser László (1906-1990) 

684/ 

DARVAS Anikó 

108/ 

DÁVID Adél (1977-) 

109/, 110/ 

Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) 

197/ 

Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) 

170/ 

DEBILZEN, Ashley 

111/ 

December 

8/, 471/ 

DEDINSZKY Gyula (1905-1994) 

112/ 

Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelői 
konferenciája (Piliscsaba) 

554/ 

Déli Evangélikus Egyházkerület munkaévkezdő 
konferenciája (Balatonszárszó) 

556/ 

DEME Dávid 

113/, 114/, 115/, 116/, 117/ 

DEME Dóra 

130/ 

DEMÉNÉ SMIDÉLIUSZ Katalin 

118/ 

DETRE János 

119/ 

background image

50  

Diákközéletért Alapítvány 

368/ 

Diaszpórakoncepciók az Ószövetségben 

424/ 

Dies Academicus. Szembeszállhatunk-e a 
korszellemmel? Belső szabadság és manipulált 
mértéktelenség (Evangélikus Hittudományi 
Egyetem, Budapest) (2013. április 11.) 

14/, 28/, 142/, 549/ 

Dietrich Bonhoeffer és a mai vallási 
pluralizmus 

589/ 

DIÓSZEGI György Antal 

120/ 

Diptichonok, triptichonok, tyelnyikek 

369/ 

DÖBRENTEY Ildikó (1946-) 

249/ 

DOBSONY Erzsébet 

128/ 

DOBSONYI Sándor 

165/ 

Dodzsem 

32/ 

DÓKA Zoltán 

121/ 

DONÁTH László (1955-) 

122/, 232/, 233/, 234/ 

DONÁTH Mirjam 

233/ 

Dortmund, AMD Kongress für Theologinnen 
und Theologen (2012. szeptember 24-27.) (5.). 
"Brannte nicht unser Herz..."" Zwischen 
Überforderung und Verheißung ("Nem lángolt-
e a szívünk..." - Túlterheltség és ígéret között) 

510/ 

Dr. Luther Márton Kis kátéja 

386/ 

The Drama of Reconciliation in the Post-
Communist Hungarian Church 

139/ 

DRASKÓCZI Ágnes 

123/ 

Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus 
Ungarn 

622/ 

Drugeth György, Homonnai 
→ Homonnai Drugeth György (1583-1620) 

DRZEWIECKÁ, Iveta 

124/ 

DUDÁS Krisztián Sándor 

364/ 

ECSEDI Zsuzsanna 

129/ 

Eduard Mörike, "Horatius és egy finom sváb 
asszony fia" 

213/ 

Ég - föld - ember 

184/ 

Egyetemes felelősség 

295/ 

Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

293/, 438/ 

Az egyházat az ige teremti 

236/ 

Egyházi énekeskönyveink reformja 1800 körül 

584/ 

Egyháztörténet 

254/ 

Egykor evangélikusok is használták a békési 
zsinagógát 

579/ 

Egymás életének kísérése és őrzése 

23/ 

Egymás elviselésének formái 

488/ 

"Egymást különbnek tartsátok!" 

594/ 

Az éjszaka csodái 

473/ 

Élet a gyülekezetben 

555/ 

Élet alulnézetből 

343/, 344/, 345/, 346/, 347/ 

Az élet értelme 

653/ 

"Az élet viharaival szemben olyan légy, mint 
a madár..." 

290/ 

Életünk történetei 

200/ 

Elfeledett kincseink 

667/ 

Elindult a Magyar Evangélikus Bibliográfia 

219/ 

Az Eljövendő vonzásában 

173/ 

Élő víz füzetek 

501/ 

előreformáció 

305/ 

Előreformátor-portrék 

305/ 

"Először ember - úgy keresztény" 

598/ 

Az első földvári evangélikusok 

350/ 

Az első magyar hírlapíró 

668/ 

"Elvégeztetett" 

126/, 127/ 

Egy elvesztegetett lehetőség 

599/ 

Az ember, akiben van művészet 

439/ 

Emberek keresztjére feszítve 

640/ 

Egy "emberi pap" portréja 

67/ 

Az emberi társadalom hajtóerői 

445/ 

Emlékezés 

166/ 

Emlékezés a 195 esztendeje született Görgey 
Artúrra 

291/ 

Emlékezés Bödecs Barnabás (1931-2013) 
evangélikus lelkész szolgálatára 

306/ 

Emlékezés ifj. Krmann Dánielre 

77/ 

Emlékezés Mózes Árpád (1931-2013) 
evangélikus püspök szolgálatára 

574/ 

Emlékezés Szakál Árpád (1926-2013) 
evangélikus lelkész szolgálatára 

113/ 

Emlékezés Szakál Árpád lelkészre 

114/ 

Emlékezés Takács János (1911-2013) 
evangélikus lelkész szolgálatára 

500/ 

Emlékezés Tarjáni Gyula (1922-2012) 
evangélikus lelkész szolgálatára 

575/ 

Emlékkiállítás Henszlmann Imre születésének 
200. évfordulójára (MTA BTK 
Művészettörténeti Intézet - MTA Művészeti 
Gyűjtemény, Budapest) (2013. október 15. - 
december 13.) 

404/ 

Emlékmorzsák Weöres Sándorról 

513/ 

Die Entwicklung des Leutschauer 
Evangelischen Lyzeums und der Evangelischen 
Gemeinde - Lutheraner in der Zips und in 
Leutschau und die Familie Genersich 

103/ 

Eötvös József (1813-1871) 

290/ 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola (Sopron) 

371/ 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola (Sopron) 

212/ 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Budapest, Conversio 
(2011. szeptember 22-23.) 

242/ 

Eperjesi tükör 

128/ 

Építészek Háza, Az év építészeti fotója (2013) 

405/ 

Az építőmester 

664/ 

Erasmus, Desiderius Rotterdamus (1469-1536) 

658/ 

ÉRFALVY Lívia (1979-) 

288/, 456/ 

Értékkommunikáció és a média 

142/ 

Az érthetőség kultúrája 

336/ 

"és mind itt van egy helyen" 

206/ 

Esendő esernyő ég és föld között 

315/ 

Eső a homokra 

642/ 

Esperesi tréning (Révfülöp) (2012. szeptember 
10.) 

447/ 

Északi Evangélikus Egyházkerület 
munkaévkezdő konferenciája (Mátraháza) 

433/, 502/ 

Az esztendő első vasárnapja 

314/ 

Európa peremén evangélikus lélekkel 

52/ 

Európai Egyházak Konferenciája (Budapest) 
(2013. július 3-8.) 

71/ 

Európai Protestáns Egyházak Közössége 

546/ 

Európai Protestáns Egyházak Közössége 
(CPCE) Nagygyűlése (Firenze) (2012.) 

546/ 

European Christian Environmental Network 
(Apeldoorn) (2012. szeptember 2.) 

389/ 

European Conference for Protestant Church 
Music (Strasbourg) (2013. szeptember 19-22.) 

157/ 

Az év építészeti fotója (Építészek Háza) (2013) 

405/ 

Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület 

501/ 

Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest) 

603/, 604/, 605/, 606/, 607/ 

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 
Dies Academicus. Szembeszállhatunk-e a 
korszellemmel? Belső szabadság és manipulált 
mértéktelenség (2013. április 11.) 

14/, 28/, 142/, 549/ 

Evangélikus iskola testvéri szemmel 

466/ 

background image

51  

Evangélikus iskolák kutató tanárainak 
konferenciája (Budapest) (2013. április 23.) 
(1.) 

40/, 220/, 327/, 671/ 

Evangélikus ízek 

249/ 

Evangélikus Kántorlevél 

158/ 

Evangélikus korálkönyv az Evangélikus 
énekeskönyvhöz és a Gyülekezeti liturgikus 
könyvhöz 

129/ 

Evangélikus lelkészek Magyarországon 

296/ 

Evangélikus Lyceum (Lőcse) 

103/, 693/, 694/ 

Evangélikus Missziói Központ (Budapest). 
Magyar Evangélikus Rádiómisszió 

501/ 

Evangélikus oktatási intézményvezetők és 
iskolalelkészek konferenciája (Balatonszárszó) 
(2013. április 15-16.) 

364/ 

Evangélikus önkép és a jövő perspektívái 

458/ 

Evangélikus Országos Könyvtár 

56/ 

Evangélikus Országos Könyvtár (Budapest) 

221/, 333/, 400/, 402/ 

Evangélikus Országos Múzeum (Budapest) 

155/, 582/ 

Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, A 
tolerancia évszázada. Protestáns egyházi élet a 
19. század első felében (2013. április 30. - 
október 31.) 

582/ 

Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 
Hivatásunk az élet - reformáció és nők (2012. 
június 5. - október 31.) 

367/ 

Evangélikus Országos Múzeum, Budapest, 
Reformáció és tolerancia (2013. november 18.) 

523/ 

Az Evangélikus Roma Szakkollégium 

419/ 

Evangélikus Roma Szakkollégium 2012/2013-
as évkönyve 

130/ 

Evangélikus Roma Szakkollégium Hírlevele 

131/ 

Evangélikus Roma Szakkollégium 
(Nyíregyháza) 

130/, 131/, 131/ 

Evangélikus Roma Szakkollégium 
(Nyíregyháza) 

130/, 256/, 419/ 

Evangélikus-Római katolikus közös nyilatkozat 
a megigazulás tanításáról (Augsburg) (1999. 
október 31.) 

198/ 

Evangélikus Teológiai Akadémia (Budapest) 

483/ 

Evangélikus textuárium, bibliográfia és 
teológiai művek az interneten 

220/ 

Evangélikus valláspedagógia 

132/, 200/ 

Der evangelische Friedhof zu Leutschau 
(Levoča) - eine national-kulturelle 
Gedenkstätte 

342/ 

Evangelische Kirche in Deutschland 

602/ 

Evangélium a samáriai asszony szerint 

337/ 

Evangéliumi Világszövetség 

293/ 

"...az evangéliumot tisztán tanítják..." 

623/, 624/ 

Evanjelická cirkev v čase povstania Františka 
II. Rákociho v nasledujúcom období, s 
osobitným zreteľom na slobodné kráľovské 
mestá severovýchodného Uhorska 

58/ 

Evanjelické A. V. školstvo na území 
Šarišskej Stolice v ranom novoveku 

335/ 

The evolution of the language of the 
Reformation in Hungary (1522-1526) 

87/ 

Faber Egyed (?-1536) 

84/ 

FABINY Tamás (1959-) 

96/, 97/, 126/, 127/, 133/, 134/, 135/, 136/, 

137/, 138/, 180/, 208/, 209/ 

FABINY Tibor (1955-) 

139/, 140/, 141/, 217/ 

FÁBRI György (1964-) 

142/, 143/, 144/, 208/, 209/ 

FÁBRI Péter (1953-) 

145/ 

Falusi templomok felújítása Sopron 
környékén, avagy a műemlékvédelem 
kihívásai, lehetőségei és módszerei a 21. 
század elején 

662/ 

FARKAS Etelka 

146/ 

FARKAS Zsófia, Csorbáné 
→ CSORBÁNÉ FARKAS Zsófia 

FAZAKAS Sándor (1965-) 

147/, 208/, 209/ 

FAZAKASNÉ BARTHA Zsuzsanna 

148/ 

FAZEKAS István 

693/, 694/ 

Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 

632/ 

Február 

99/, 595/ 

Fedél Nélkül Alapítvány 

368/ 

Fegyelmi szabályzat a régmúltból 

461/ 

Fehér Béla 

149/ 

FEHÉR Borbála 

150/ 

FEKETE Károly (1960-) 

151/, 208/, 209/ 

Felemelő tolerancia 

134/ 

Felkészülés és felkészítés az istentiszteletre 

193/ 

A felmérhetetlen értékű drágakövekkel teli 
bánya 

321/ 

A félreértett Luther 

656/, 657/ 

Feltéve... I. 

325/ 

Feltéve... II. 

323/ 

Fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes) 
előfordulások Vas megyében 2012-2013-ban 

225/ 

FENYVESI Félix Lajos (1946-) 

152/ 

Fenyvesi Félix Lajos (1946-) 

474/ 

Ferdinandy György (1935-) 

153/ 

Ferenc (pápa) ((2013-) (1936-)) 

154/, 192/ 

FERENCZ Győző (1954-) 

155/ 

FERENCZY Andrea, Klimentné 
→ KLIMENTNÉ FERENCZY Andrea 

filantrópia 

635/ 

FINÁLI Gábor (1977-) 

156/ 

Finnugor lelkészkonferencia (Tartu) (2012. 
szeptember 27.) 

301/, 302/ 

FINTA Gergely (1968-) 

157/, 158/ 

Firenze, Európai Protestáns Egyházak 
Közössége (CPCE) Nagygyűlése (2012.) 

546/ 

FISCHL Vilmos (1972-) 

159/ 

A fiúk és a lányok nyelvhasználati különbségei 
egy agresszivitást mérő kérdőíves kutatás 
tükrében 

33/ 

Flaubert, Gustave (1821-1880) 

485/ 

Fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is 
befogadott minket... 

364/ 

FOLTIN Brunó 

160/ 

Folyami rák (Astacus astacus) az Ablánc-
patakban 

226/ 

folyóirat 

663/, 664/ 

FÓNYAD Pál 

161/ 

FORRÓ Krisztina 

546/ 

Fraternitás Magyarországi Evangélikus 
Lelkészek Közössége (Veszprém) 

623/, 624/ 

FRÈRE RICHARD 

162/ 

FRIDECZKY Péter 

248/ 

Frontális falak - körkörös romok 

495/ 

FRÜHWIRTHNÉ PAYRITS Marianna 

164/ 

FÜLLER Tímea 

165/ 

"Füstbe ment terv" 

613/ 

FÜZEKOVÁ Diána, Selmecziné 
→ SELMECZINÉ FÜZEKOVÁ Diána 

GABNAI Sándor (1975-) 

166/, 167/ 

GÁBOR Csilla 

169/ 

Gábor Csilla 

168/ 

GADÓNÉ KÉZDY Edit (1964-) 

170/ 

GALAMBOS Ádám 

126/, 127/ 

Galambszelídség és kígyóravaszság 

140/ 

GALGÓCZI István (1971 -) 

171/ 

GÁNCS Aladár (1925-2009) 

172/ 

GÁNCS Péter (1951-) 

126/, 127/, 173/, 174/, 175/, 176/, 394/, 444/ 

background image

52  

Gáncs Péter (1951-) 

328/, 695/ 

GÁNCS Tamás 

177/, 178/ 

GARÁDI Péter 

627/ 

Garay Andor, Wesselényi- 
→ Wesselényi-Garay Andor 

GÁSPÁR Dorottya (1942-) 

179/ 

Gazdasági válság és igehirdetés 

549/ 

Gellért Kis Gábor (1946-2013) 

233/ 

gendernyelvészet 

33/ 

Genersich Antal Alapítvány (Budapest) 

610/, 693/, 694/ 

Genersich család 

103/ 

Genersich, Johann (1761-1823) 

74/, 103/, 124/, 281/, 384/, 403/, 521/, 524/, 

531/, 534/, 543/, 597/, 635/, 693/, 694/ 

GERLAI Pál 

181/ 

GERŐFINÉ BREBOVSZKY Éva (1963-) 

182/ 

GICZI Zsolt 

66/, 183/ 

Glatz, Jakob (1776-1831) 

521/, 693/, 694/ 

GLÜCK László (1979-) (sajtó alá rend.) 

38/ 

GÖMBÖCZ Elvira 

184/ 

Gömbös Gyula (1886-1936) 

183/ 

Gondolatok reformáció ünnepe körül 

47/, 143/ 

A gondoskodás és a törődés kultúrája 

649/ 

GOÓR Judit 

185/ 

Görgey Artúr (1818-1916) 

291/ 

Görögszállás, Biztos Kezdet Gyerekház 

111/, 318/ 

GOTTAS, Friedrich 

186/ 

GŐZSY Zoltán (1974-) (sajtó alá rend.) 

38/ 

Grendel Lajos (1948-) 

274/ 

GRENDORF Péter 

187/, 188/ 

Gritsch, Eric W. 

140/ 

Grundtvig, Nicolai Frederik Severin (1783-
1872) 

598/ 

GYARMATI István 

189/ 

Gyengén, de fáradhatatlanul 

482/ 

Gyermekbiblia-konferencia (Pécsi 
Hittudományi Főiskola) (2012.10.18.) 

190/ 

Gyermekbibliák 

190/ 

Gyermekek vallási nevelése különböző vallású 
szülők esetében 

398/ 

Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány 

368/ 

Gyermeknevelés és hittan Görögszálláson 

318/ 

gyermekúrvacsora 

16/ 

A gyermekúrvacsora teológiai alapjai és 
egyházunk válaszai 

16/ 

A gyermekúrvacsora teológiai alapjai és 
gyakorlati lehetőségei az evangélikus 
egyházban 

238/ 

A gyökerektől a gyümölcsökig 

174/ 

GYÖKÖS Réka 

283/, 284/ 

Győr, Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény 

667/, 670/ 

György (Brandenburg-Ansbach: őrgróf) 
Kegyes (1484-1543) 

84/ 

GYŐRI Péter Benjámin 

191/ 

Győry Vilmos (1838-1885) 

654/ 

GYURKÓ Donát 

6/ 

Gyurta Dániel (1989-) 

135/, 136/ 

Háború és béke 

338/ 

Habsburg-ház 

618/ 

HAFENSCHER Károly (1926-) 

154/, 192/ 

HAFENSCHER Károly (1957-) 

193/, 194/, 195/, 196/ 

Hallgrímur Pétursson 

440/ 

Halott(i) beszéd egy diktatúra haláláról 

425/ 

Hamvas Béla (1897-1968) 

292/ 

Hans Lassen Martensen dogmatikája 

507/ 

Hans Tausen, a "dán Luther" 

53/ 

Hányan férnek el a bárkában? 

332/ 

Haris (Crex crex) „megmentése” a kőszegi 
Alsó-réten 

227/ 

HARMATI Béla (1936-) 

197/, 198/ 

HARMATI Béla László (1966-) 

199/, 359/ 

Harmónia és ökumené 

446/ 

Három könyv Ferenc pápáról 

154/ 

Három lutheri hitvallás Magyarországon 

622/ 

HÁRS Ernő (1920-) 

213/, 611/ 

HARZ, Frieder 

200/ 

Használni a költészetet 

687/ 

Hasznos töprengés "törvényről és 
evangéliumról" 

437/ 

A hatalmaskodásról való lemondás 
lehetősége és a jövő elővételezésének 
ajándéka 

447/ 

A hatalom problémája 

615/ 

Hatalomtalanul 

122/ 

Hatvanad vasárnap 

701/ 

HAUSMANN, Jutta (1951-) 

201/ 

Haver Alapítvány 

368/ 

HÁZI Magdolna, Lászlóné 
→ LÁSZLÓNÉ HÁZI Magdolna 

HEGEDŰS Attila 

15/, 70/, 78/, 94/, 101/, 107/, 108/, 117/, 119/, 

146/, 153/, 178/, 202/, 202/, 222/, 237/, 261/, 
270/, 287/, 314/, 320/, 341/, 425/, 470/, 472/, 

503/, 530/, 535/, 537/, 646/, 675/ 

Hegyfalusi György (166?-1730) 

585/ 

Hegyfalusi György Centifoliájának verses 
imáiról 

585/ 

HEGYI Olivér, Horváth- 
→ HORVÁTH-HEGYI Olivér 

Heidelberg, Bibliotheca Palatina 

244/ 

HEINRICHS Eszter 

203/, 204/, 444/ 

HELTAI Miklós (1941-) 

205/ 

HELTAI Nándor 

206/ 

Helyi értékvédelem Sopronban 

681/ 

Henckel Johannes (?-1539) 

84/ 

Henszlmann Imre (1813-1888) 

404/ 

Herdliczka Éva, Zsednai Józsefné 
→ ZSEDNAI JÓZSEFNÉ Herdliczka Éva 

Herényi István (1918-2013) 

65/, 682/ 

Herényi István emlékezete 

65/ 

Hermeneutikai füzetek 

217/ 

Hermeneutikai Kutatóközpont (Budapest) 

217/ 

Hetvened vasárnap 

20/ 

HEUBACH, Joachim 

207/ 

"Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. . ." 

175/ 

A hit építészete, avagy A templom kultúrája 

569/ 

Hit és kötelező oktatása 

570/ 

Hit és profit 

28/ 

Hitoktatás az iskolában 

428/ 

A hitoktatás jövője Szentendrén és környékén 
2013 szeptemberétől 

214/ 

A hitoktatás kérdései nógrádi nézőpontból 

699/ 

Hitoktatás utak és életek találkozásakor 

79/ 

Hitre nevelés a buddhizmusban 

102/ 

Hitre nevelés a zsidóságban 

156/ 

Hittel fordulva a kék bolygó felé 

572/ 

A hitvallási iratok hittételei a 16-17. századi 
magyarországi és erdélyi énekekben 

161/ 

background image

53  

Hivatásunk az élet - reformáció és nők 
(Evangélikus Országos Múzeum, Budapest) 
(2012. június 5. - október 31.) 

367/ 

A hívők papsága és az egyházi hivatal 

207/ 

Hol van a te testvéred? 

144/ 

HOLLÓ Katalin 

200/ 

Homiletika ökumenikus palettán 

208/, 209/ 

Homonnai Drugeth György (1583-1620) 

487/ 

Honterus, Joannes (1498-1549) 

30/, 84/ 

HOPPÁL Péter 

211/ 

HORVÁTH Ernő Zoltán 

212/ 

Horváth Erzsébet, Sárkány Tiborné 
→ SÁRKÁNY TIBORNÉ Horváth Erzsébet 

HORVÁTH Géza 

213/ 

HORVÁTH-HEGYI Olivér 

214/, 215/ 

HORVÁTH László Adrián 

216/ 

HORVÁTH Orsolya 

217/ 

Horváth Zoltán (1931-2012) 

166/, 652/ 

Hozzatok szavakat 

431/ 

HUBER, Wolfgang 

218/ 

HUBERT Gabriella, H. (1956-) 

219/, 220/, 221/ 

Hudec László (1893-1958) 

76/ 

HULEJ Enikő 

222/, 223/, 224/, 239/ 

A humanizmus és a reformáció határán 

418/ 

Humanizmus és reformáció 

84/ 

Hunyadi Mátyás a király - kiállítás (Budapesti 
Történeti Múzeum) (2008) 

294/ 

Hus, Jan (ca 1369-1415) 

305/ 

Húsvét második napja 

472/ 

Húsvét ünnepe 

94/ 

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo 
geniti) 

178/ 

Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia 
Domini) 

22/ 

Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate) 

109/ 

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) 

340/ 

Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate) 

522/ 

Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi) 

535/ 

Húsz éves a Budapest Deák téri Evangélikus 
Gimnázium 

197/ 

Id. Koszorús Oszkárra és Tóth Lászlóra 
emlékezünk 

351/ 

Az idegen nyelvi fejlesztés lehetőségei 
nemzetközi projektekben 

34/ 

Identitás és tolerancia 

489/ 

Identitás és tolerancia, [I.] 

628/ 

Identitás és tolerancia, II. 

629/ 

Identitás és tolerancia, III. 

630/ 

Identitás és tolerancia - korlátok és 
lehetőségek 

80/ 

Időszerű szeretet 

633/ 

Igeértés és igehirdetés ajándéka és felelősége 

393/ 

Igehirdetés az evangélikusoknál 

590/ 

Igehirdetés Bödecs Barnabás ravatalánál 

246/ 

Igehirdetés Solymár Péter evangélikus 
lelkész koporsója mellett 

576/ 

Igehirdetés Takács János evangélikus lelkész 
temetésén 

426/ 

Így szeretett Szofja Tolsztaja és Anna 
Dosztojevszkaja 

480/ 

Ihász Lajos (1850-1908) 

430/ 

Illés Árpád (1908-1980) 

571/ 

Illés és Elizeus 

392/ 

ILLÉS Péter 

225/, 226/, 227/, 228/, 229/, 230/ 

Im Zeichen des Philantropismus - Johann 
Genersichs pädagogisches Konzept 

635/ 

Az imádkozó Luther 

194/, 195/ 

Íme, az ember! 

631/ 

IMRÉNYI Tibor 

231/ 

In memoriam Bízik László 1943-2013 

232/ 

In memoriam Gellért Kis Gábor 1946-2013 

233/ 

In memoriam Koczor Zoltán 1958-2013 

234/ 

In the Beginning 

241/ 

Az inkarnáció ünnepe a szégyenkező ember 
megváltása szégyenétől 

448/ 

Intolerancia és tolerancia - a 18. századi 
Habsburg valláspolitika 

618/ 

Iparművészeti Múzeum, Budapest, Beatrix 
hozománya - kiállítás (2008) 

294/ 

Irigységből lettem evangélikus 

203/ 

Irkafirka a házak falán 

280/ 

Író Cimborák és Illusztrátor Pajtások 

235/ 

Irodalom és építészet 

35/ 

Irodalom és lelkiség 

586/ 

Iskolai hitoktatás? 

9/, 214/, 260/, 326/, 437/, 457/, 699/ 

Az iskolai hitoktatás missziói és ökumenikus 
aspektusai 

176/ 

Az iskolai hitoktatás tapasztalatai 

665/ 

Iskolapélda a határon 

212/ 

ISÓ Dorottya 

236/, 237/ 

ISÓ Zoltán 

238/ 

Isten ajándékai 

374/ 

Isten áldásával... 

239/ 

Isten cselekszik 

24/ 

Isten evangéliuma nem tűri a maszkokat 

180/ 

Az Isten imádata, az ikonok tisztelete, a 
bálványok tilalma 

231/ 

"Isten kedves írnoka" 

474/ 

Isten szava 

201/ 

Isten szava - egy hatóerővel bíró szó 

201/ 

Istenkeresők és kételkedők kátéja 

501/ 

"Istent imádni s hazát szeretni tőlünk 
tanuljatok" 

104/ 

Istentisztelet (Csönge) (2013. június 22.) 

138/ 

ITTZÉS Gábor (1968-) 

240/, 241/, 242/, 243/, 244/ 

ITTZÉS János (1944-) 

245/, 246/, 247/, 633/ 

ITTZÉS Nóra 

234/ 

IVÁNYI Katalin, Maczkóné 
→ MACZKÓNÉ IVÁNYI Katalin 

Ízelítő Luther levelezéséből 

88/ 

Ízlelő (egy)háztáji ízeink 

248/ 

JAKABFFY Tamás 

168/ 

Jakob Glatz als Pädagoge der Aufklärung 

521/ 

Jakus Imre (1908-1993) 

250/ 

Egy jámbor lélek: Charles Bovary 

485/ 

JÁNI János (1939-) 

250/, 251/, 252/, 253/ 

JÁNOSI Valéria 

254/ 

Január 

204/, 406/ 

JÁRAY Erzsébet, Koczóhné 
→ KOCZÓHNÉ JÁRAY Erzsébet 

JÁSZ Julcsi 

255/ 

Jászolban a szalmán 

678/ 

Jelenetek egy házasságból - a soknemzetiségű 
evangélikus egyház 

297/ 

JELENITS István (1932-) 

126/, 127/ 

Jelzőrák (Pacifastacus leniusculus) az Abért-
tóban 

228/ 

background image

54  

JENEI Teréz 

256/ 

Jézus érintése és érintettségünk 
következményei 

449/ 

JÓ András 

257/ 

Jó helyen a szószék - jó helyen a szószéken 

556/ 

Jób megpróbáltatásai - egy evangélikus 
gyülekezet sorsfordulói/Utrpenia Jóba-peripetie 
jedného evangelického zboru 

258/ 

Johann Genersich - Graue Eminenz der 
ungarischen Jugendschriftsteller im 
biedermeierlichen Wien 

531/ 

Johann Genersich und die Hohe Tatra 

74/ 

Johann Genersich und Öffentlichkeit 

403/ 

JOHANN Gyula (1967-) 

259/, 260/, 261/, 262/ 

"Jól van, jó és hű szolgám" 

68/ 

JÓNÁS István 

135/, 136/ 

JOÓB Emese, Albertné 
→ ALBERTNÉ JOÓB Emese 

JOÓB Máté (1972-) 

263/, 264/, 265/, 266/, 267/, 268/, 269/, 270/, 

444/, 616/, 679/, 680/ 

Joób Olivér (1910-1969) 

135/, 136/ 

A jövőbeli jobb igehirdetésért 

210/ 

József Attila (1905-1937) 

538/ 

JUHÁSZ-LACZIK Albin (OSB) 

271/ 

Július 

286/, 407/ 

Június 

215/, 467/ 

K. SEBESTYÉN Nóra 

272/, 273/, 274/ 

KADA Júlia 

615/ 

Káldy Zoltán (1919-1987) 

339/ 

Kalendárium és krónika - magyarul 

498/ 

KAMARÁS István (1941-) 

275/, 644/ 

KAMP Salamon (1958-) 

276/, 277/, 278/ 

Kancsendzöngánk 

432/ 

Kanizsai Pálfi János (1582-1641) 

702/ 

Kant, Immanuel (1724-1804) 

401/ 

Kapcsolatok 

17/ 

KAPLINSKI, Jaan (1941-) 

279/ 

A kápráztató sötétség 

679/, 680/ 

Karácsony 2. napja 

202/ 

Karácsony este 

287/ 

Karácsony Sándor (1891-1952) 

205/ 

Karácsony ünnepe 

537/ 

Karácsony ünnepe utáni vasárnap 

675/ 

Karácsonyi ének 

69/ 

Karakterformálás és tanítványság 

411/ 

KARÁTSON Gábor (1935-) 

280/ 

Karl Friedrich Stellbrink emlékezete 

307/ 

Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus) 
előfordulása költési időben a kőszegi Alsó-
réten 

229/ 

Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Kara, Budapest, Bibliaolvasás 
és bibliafordítások a mai Magyarországon 
(2013. április 2-3.) 

463/ 

Károlyi Gáspár (1529/1530 körül-1591) 

547/ 

A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai 

702/ 

KARSAY Eszter 

612/ 

KÁŠA, Peter 

281/ 

Kässmann, Margot 

282/, 508/ 

KÄSSMANN, Margot (1958-) 

283/, 284/ 

Katharina von Bora emlékezete 

54/ 

Katolikusként evangélikus iskolában 

638/ 

KATONA Csaba 

285/ 

A Kaukázusból Erdélybe, a török elől a pesti 
belvárosba 

581/ 

KECZKÓ Szilvia 

248/, 286/, 287/, 444/ 

A kegyelem ege alatt 

632/ 

Kegyelem és remény 

401/ 

KENDEH K. Péter 

443/, 444/ 

Kenyeres Zoltán (1939-) 

288/ 

A képzőművészetnek világítótoronynak kell 
lennie 

216/ 

Egy kérdés és két példázat 

557/ 

KERECSÉNYI Zoltán 

289/, 290/, 291/, 292/ 

KEREPESZKI Anikó 

25/, 70/, 94/, 119/, 167/, 178/, 181/, 188/, 

191/, 365/, 377/, 410/, 472/, 503/, 561/, 609/ 

Kereszt fogantyú nélkül 

135/, 136/ 

Keresztény tanúságtétel egy vallásilag 
sokszínű világban 

293/ 

A keresztény toleranciaküszöb 

558/ 

Keresztyéni felelet 

168/, 169/ 

A keresztyénség hatása magyar 
anyanyelvünkre 

112/ 

KERNY Terézia (1957-) 

294/ 

KERTÉSZ Ambrus 

298/ 

KERTÉSZ Attila 

158/ 

KERTÉSZ Botond (1971-) 

149/, 258/, 295/, 296/, 297/ 

KERTÉSZ Eszter 

298/, 299/, 506/ 

Két orosházi lelkész emlékezete 

352/ 

KÉTHELYI Mátyás 

300/ 

Kettős elhivatottsággal 

250/, 251/, 252/, 253/ 

KETTUNEN, Paavo 

301/, 302/ 

KEVEHÁZI László (1928-) 

43/, 303/, 304/, 305/, 306/, 307/, 308/, 309/, 

310/, 311/, 312/, 313/, 390/, 660/ 

KÉZDY Edit, Gadóné 
→ GADÓNÉ KÉZDY Edit (1964-) 

KÉZDY Pál 

480/ 

KÉZDY Péter 

314/ 

KHALED A. László 

612/ 

"...ki a legfőbb jót e világon véli elérni" 

120/ 

Egy kiállítás margójára 

308/, 405/ 

Kiben másban? 

515/ 

Kicsit babonás a hangulatom máma 

641/ 

Kifogások keresése helyett 

516/ 

Kilépni a szorítóból 

626/ 

"Kimenni a falakon kívülre" 

81/ 

King, Martin L. (1929-1968) (Jr.) 

135/, 136/ 

KINYIK Anita 

315/, 316/, 317/ 

KIRÁLY István 

233/ 

Kis Gábor, Gellért 
→ Gellért Kis Gábor (1946-2013) 

KIS János 

239/ 

Kis János (1770-1846) 

300/ 

KISS MÁTÉNÉ 

318/ 

Kiút 

509/ 

KLÁTIK, Miloš 

319/, 388/ 

Klebelsberg Kunó (1875-1932) 

486/ 

Kleiner Katechismus 

386/ 

KLENOVICS Katalin, Zsugyel- 
→ ZSUGYEL-KLENOVICS Katalin 

KLIMENTNÉ FERENCZY Andrea 

320/ 

Kockázat nélkül? 

14/ 

KOCSEV Miklós 

208/, 209/ 

KOCSIS Fülöp 

126/, 127/ 

KOCSIS Pál, Szák- 
→ SZÁK-KOCSIS Pál 

background image

55  

KOCZÓH Péter 

321/ 

KOCZÓHNÉ JÁRAY Erzsébet 

321/ 

KOCZOR Tamás (1959-) 

3/, 15/, 20/, 22/, 78/, 101/, 108/, 109/, 117/, 

202/, 222/, 261/, 287/, 314/, 320/, 322/, 323/, 
324/, 340/, 341/, 363/, 399/, 470/, 522/, 530/, 

537/, 596/, 646/, 675/, 701/ 

KOCZOR Zoltán 

325/ 

Koczor Zoltán (1958-2013) 

234/ 

KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

248/, 326/, 327/, 328/, 329/, 330/, 389/, 444/, 

612/ 

KODÁCSY Tamás (1975-) 

331/, 612/ 

KŐHÁTI Dorottya 

332/, 333/, 334/ 

Kollár Ján (1793-1852) 

300/ 

Kolozsvár, Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszus. Nyelv, lelkiség és regionalitás a 
közép- és kora újkorban (2011. augusztus 22-
27.) (7.) 

106/ 

Kolozsvár, Teológiai díszdoktori ünnep (2004. 
november 3.) 

161/ 

KÓNYA Péter (1966-) 

335/, 370/, 487/, 622/ 

Korai tapasztalatok a székesfehérvári 
gyülekezetben 

42/ 

Korállá vált misetételek az evangélikus 
liturgiában 

40/ 

KORÁNYI András (1974-) 

208/, 209/, 336/, 337/, 338/, 340/ 

Korányi András (1974-) 

339/ 

Körkörös romok. Ország Lili falai (Modem 
Modern és Kortárs Művészeti Központ, 
Budapest) (2013. augusztus 18. - 2014. január 
19.) 

495/ 

KÓSA László (1942-) 

484/ 

KOSKAI Erzsébet 

341/ 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 
(Miskolc) 

639/, 640/, 641/ 

KOSTELNÍKOVÁ-ZWILINGOVÁ, Astrid 

342/, 693/, 694/ 

Kőszeg, Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 
Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium 

225/, 226/, 227/, 228/, 229/, 230/ 

KŐSZEGHY Miklós (1964-) 

343/, 344/, 345/, 346/, 347/ 

Kőszeghy Péter (1951-) 

455/ 

Koszorús Oszkár (1914-1995) 

351/ 

KOSZORÚS Oszkár (1942-) 

348/, 349/, 350/, 351/, 352/, 353/, 354/, 355/, 

356/, 357/, 358/ 

Kötelező hitoktatás versus szórványhelyzet 

9/ 

Kovács Anna (1953-) 

258/ 

KOVÁCS Eleonóra (1970-) 

360/, 361/ 

Kovács Eleonóra (1970-) 

359/ 

KOVÁCS László 

362/, 625/ 

KOVÁCS László Attila 

363/ 

KOVÁCS Orsolya Ágota 

364/ 

KOVÁCS Viktor 

365/ 

KOVÁCSNÉ TÉGEN Sára 

366/ 

KOVÁCSNÉ TÓTH Márta 

367/ 

KÖVESI Györgyi 

364/, 368/ 

Követendő példa 

141/ 

Közelebb a Bibliához 

540/ 

Közeledés vagy irritáció? A tolerancia apró 
csodái az ökumenében 

198/ 

Közgazdász-statisztikus a csillagok között 

499/ 

A közösségépítő lelkész 

450/ 

KRÁNITZ Mihály (1959-) 

208/, 209/ 

Krisna-tudatos lelki nevelés 

481/ 

Krisztus-központúság és a kereszt teológiája 
az evangélikus istentiszteletben 

247/ 

Krisztusért van Istennél bocsánatunk 

490/ 

KRIZA Ágnes 

369/ 

Krmann Dániel (1663-1740) 

77/ 

A krokodil szája és a nyulacska füle 

137/ 

Kronika Evanjelického A. V. Cirkevného 
zboru v Soli, 1792-1855 

370/ 

Külföldön Élő Magyar Evangélikus 
Lelkigondozók Munkaközössége (1957) 
(Bécs) 

462/ 

A különböző vallások szerint hol kezdődik az 
emberi élet? 

451/ 

Kunst, Kino und Kanzel 

468/ 

Kutas Kálmán (1888-1984) 

251/ 

KUZMA Dóra 

371/ 

Bél Mátyás Notitiájának kiadása - a 
forráskiadás 21. századi útjai 

37/ 

Labdajátékok a tettek mezején 

316/ 

LABORCZI Dóra 

372/ 

Labrisz Egyesület 

368/ 

LACKNER Pál 

373/, 388/ 

LACKNERNÉ PUSKÁS Sára 

374/ 

LACZI Roland 

375/ 

LACZIK Albin, Juhász- 
→ JUHÁSZ-LACZIK Albin (OSB) 

Láng Zsolt 

317/ 

LÁSZLÓ Virgil 

21/ 

LÁSZLÓNÉ HÁZI Magdolna 

444/ 

Láthatóan evangélikus 

376/ 

Láthatóan evangélikus 

236/, 266/, 275/, 360/, 376/, 458/, 482/, 511/, 

698/ 

LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

200/, 377/, 378/, 379/ 

Das Leben und Schaffen von Johann Genersich 

543/ 

"Legyetek üdvözölve!" 

414/ 

LEITNER Lászlóné 

380/, 381/, 382/ 

Lélek-vándorlás 

105/ 

A leleplező ige 

217/ 

A lelkész lehetőségei krízisbe jutott családok 
körében 

645/ 

Lelkészi Munkaközösség 

115/, 238/, 257/, 273/, 489/, 645/, 666/ 

Lelkészi munkaközösség ülése (Budapest) 

436/ 

A lelkészi szolgálat megújításáról 

502/ 

A Lelkipásztor 2013. évfolyamának címlapján 

199/ 

A lelkivezetés időszerűségének kérdése 

265/ 

Leonhard Stöckel 

319/ 

Lesz-e érettségi tétel Weöres Sándorból? 

688/ 

Lesz hittan jövőre? 

326/ 

Levelek 

387/ 

Levéltárak új utakon 

669/ 

Levéltárunk 2012. évi krónikája 

353/ 

Levéltárunk kincseiből. 2. 

354/ 

Levéltárunk kincseiből. 3. 

355/ 

Levéltárunk kincseiből. 4. 

356/ 

Levéltárunk kincseiből. 5. 

357/ 

LEVENTE Péter (1943-) 

383/ 

Lila és zöld 

550/ 

LIPTÁK, Mikuláš 

384/ 

LITERÁTY Zoltán (1976-) 

208/, 209/ 

A liturgikus teológia mindenkori és aktuális 
kérdései 

196/ 

Lőcse, Evangélikus Lyceum 

103/, 693/, 694/ 

Lotz János (1913-1973) 

536/, 669/ 

LUKÁCS László 

208/, 209/ 

LUKÁTS Miklós (1946-) 

385/ 

LUPTÁK György 

444/ 

background image

56  

Luther az akarat szabadságáról 

658/ 

Luther az egyház ismertetőjeleiről 

659/ 

Luther és a tolerancia 

491/, 492/ 

Luther-konferencia (Ordass Lajos Evangélikus 
Oktatási Központ, Révfülöp) (2013. január 25-
27.) (6.) 

140/, 194/, 492/, 656/ 

Luther magyarul. Evangélikusok Vas megyében 
(Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár) (2013. 
május 26. - szeptember 29.) 

361/ 

LUTHER, Martin (1483-1546) 

386/, 387/ 

Luther, Martin (1483-1546) 

88/, 140/, 194/, 195/, 242/, 277/, 334/, 401/, 

491/, 492/, 623/, 655/, 656/, 657/, 658/, 659/ 

Luther Otthon (Budapest) 

519/ 

Luther-rajzfilm 

333/ 

Luther válogatott művei 

387/ 

Luther válogatott művei 

334/, 388/ 

Luther zenefelfogása 

277/ 

Lutherische Kirche in der Welt 

388/ 

MAAS, Gertrudeke van der 

389/ 

MACZKÓNÉ IVÁNYI Katalin 

391/ 

MADOCSAI Miklós 

392/ 

Magassy Sándor 

493/ 

MAGASSY Sándor (1932-2003) 

393/ 

Magassy Sándor (1932-2003) 

393/ 

Magassy Sándor (1959-2012) 

493/ 

A magatartás kultúrája 

383/ 

MAGÉN István 

11/ 

Magyar Evangélikus Bibliográfia 

220/, 333/ 

Magyar Evangélikus Digitális Tár 

220/, 333/ 

Magyar Hírmondó 

668/ 

Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 
(Pécs). Hittudományi Kar (Sopron) 

603/, 604/, 605/, 606/, 607/ 

A magyar művelődés története 1849-1944 

5/ 

Magyar Nemzeti Galéria, Mátyás király 
öröksége (2008) 

294/ 

Magyar Nemzeti Múzeum, Robert Capa - A 
játékos (2013. szeptember 18. - 2014. január 
12.) 

599/ 

A magyar protestáns passió 

211/ 

Magyarokról - egy finn barátunk szemével 

83/ 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

612/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

129/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

236/, 266/, 275/, 360/, 376/, 458/, 482/, 511/, 

698/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Az 
Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 
Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma (Aszód) 

31/, 32/, 33/, 34/, 638/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Bányai 
Evangélikus Egyházkerület 

486/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli 
Egyházkerület 

394/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli 
Egyházkerület 

394/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Déli 
Egyházkerület. Bács-Kiskun Egyházmegye. 
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség 

239/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 
Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium 
(Kőszeg) 

225/, 226/, 227/, 228/, 229/, 230/ 

A Magyarországi Evangélikus Egyház név- 
és címtára 

395/, 396/, 397/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
Dunántúli Egyházkerület. Vasi Egyházmegye 

308/, 361/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 

668/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület. 
Somogy-Zalai Egyházmegye 

250/, 251/, 252/, 253/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület. Vasi 
Egyházmegye 

660/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület. Vasi 
Egyházmegye 

189/, 313/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Nyugati 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület. Vasi 
Egyházmegye 

660/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. 
Reformációi Emlékbizottság 

91/, 333/, 334/, 388/ 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Zelenka 
Pál Szolidaritási Alap 

295/ 

Egy mai százéves reform 

327/ 

Május 

182/, 496/ 

MAKAY László (1966 -) 

398/ 

MAKOVICZKY Gyula 

399/ 

Maléter Pál (1917-1958) 

135/, 136/, 519/ 

Maléter Pál és egy másik Üllői úti ház 

519/ 

Malik Adrienn, Buday- 
→ Buday-Malik Adrienn 

MÁNYOKI János (1956-) 

55/, 56/, 400/, 401/, 402/ 

Március 

563/, 619/ 

Mária Dorottya (Magyarország: nádorné ; 
József nádor felesége) (1797-1855) 

300/ 

MARINELLI-KÖNIG, Gertraud 

403/ 

MAROSI Ernő (1940-) 

404/ 

Martensen, Hans Lassen (1808-1884) 

507/ 

Martin Luther-Bund (Erlangen) 

388/ 

Martin-Luther-Bund tanácskozása (Seevetal) 

544/ 

Más vallásokról evangélikus iskolában 

412/ 

A másik ember ajándéka 

60/ 

MASZNYIK Csaba 

35/, 405/ 

Mátraháza, Északi Evangélikus Egyházkerület 
munkaévkezdő konferenciája 

433/, 502/ 

MÁTRAI Marianna, Szabóné 
→ SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

Matus László 

258/ 

Mátyás király öröksége (Magyar Nemzeti 
Galéria) (2008) 

294/ 

Mátyás (Magyarország: király) I. (1458-
1490)(1443-1490) 

294/ 

Mc Cormack, William John (1947-). At the 
Protestant Museum 

155/ 

Még mélyebbre 

153/ 

Megelevenedő múlt 

670/ 

Megfáradás - kiégés: haldoklók kísérése 

433/ 

Megfelelő dioptria 

266/ 

Megjegyzések az ikon teológiájához és 
esztétikájához 

518/ 

A megmozdult szótár - Weöres Sándor 100 éves 
(Petőfi Irodalmi Múzeum) (2013. június 19. - 
2014. június 1.) 

687/ 

Megőrzendő ajándék és odaszánt áldozat 

452/ 

A megtérés kívánalma és az újjászületés 
lehetősége hitvallásaink alapján 

115/ 

A megtérés kívánalma hitvallási irataink 
alapján 

676/ 

Megtért-e Luther 1517 előtt? 

242/ 

A megújuló hitoktatás kérdéséhez 

457/ 

A megváltás lehetősége és lehetetlensége 
Richard Wagner Parsifal című operájában 

671/ 

MEKIS Ádám 

406/, 407/, 408/ 

Melanchthon, Philipp (1497-1560) 

240/, 655/ 

Menhely Alapítvány 

368/ 

Menni vagy nem menni? 

309/ 

Mennybemenetel ünnepe 

399/, 672/ 

background image

57  

A mentálhigiénés szemlélet jelentősége és 
integrálása a lelkigondozásba 

267/, 616/ 

"Mérsékelten kritikus és egyházközpontú" 

95/ 

Mert a halandó testnek halhatatlanságba kell 
öltöznie 

278/ 

Mesélnek a régi könyvek 

391/ 

Messze látó kiadvány 

189/ 

MESTER Béla 

409/ 

MESTERHÁZY Balázs (1976-) 

410/, 411/, 412/, 413/ 

Mevisz Bárka 

332/ 

MÉZES Zsolt László (1973-) 

414/, 415/ 

Mi magunk 

360/ 

MICHELS, Georg B. 

416/ 

micsodahétfő 

255/ 

MIHALIK Béla Vilmos (1984-) 

37/ 

MIHÁLY Ferenc (ford.) 

39/ 

MIKLYA Zsolt 

417/ 

A milicista halála mindent visz? 

600/ 

Mindnyájan 

310/ 

MIRÁK Katalin, Zászkaliczkyné 
→ ZÁSZKALICZKYNÉ MIRÁK Katalin 

Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskola 

639/, 640/, 641/ 

Missio Dei - gyülekezet, egyház, világmisszió 

257/ 

MISSURA Tibor 

418/ 

Missziói gyakorlat és teológiai gondolkodás 
kéz a kézben 

510/ 

"Mit üzen a tél?" 

417/ 

Mítoszok hálójában 

455/ 

Mnohostranná história vzniku a prijatia 
vyznaní viery 

89/ 

Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, 
Budapest, Körkörös romok. Ország Lili falai 
(2013. augusztus 18. - 2014. január 19.) 

495/ 

Die Möglichkeiten der Seelsorge an Soldaten - 
und ihre Grundlegung 

373/ 

Molnár Ani Galéria, Vincze Ottó: Ex nihilo 
(2013. január 16. - március 29.) 

427/ 

MOLNÁR Erzsébet (1969-) 

130/, 419/ 

MOLNÁR Illés (1981-) 

420/, 421/ 

Molnár Krisztina 

422/ 

MOLNÁR Krisztina Rita (1967-) 

423/ 

MONOK István (1956-) 

36/ 

MÓRICZ Nikolett 

424/ 

Mörike, Eduard (1804-1875) 

213/ 

Mózes Árpád 

577/ 

Mózes Árpád (1931-2013) 

574/, 577/ 

MTA BTK Művészettörténeti Intézet - MTA 
Művészeti Gyűjtemény, Budapest, 
Emlékkiállítás Henszlmann Imre születésének 
200. évfordulójára (2013. október 15. - 
december 13.) 

404/ 

A múlt egy értékének köztudatba emelése 

430/ 

Múltidéző. 1. 

603/ 

Múltidéző. 2. 

604/ 

Múltidéző. 3. 

605/ 

Múltidéző. 4. 

606/ 

Múltidéző. 5. 

607/ 

Munkácsy Mihály (1844-1900) 

125/, 126/, 127/ 

Muntag Judit 

324/ 

Muntág Judit gyászistentisztelete 
(Békásmegyer, Budapest) (2013. szeptember 
6.) 

324/ 

Mütter der Bibel 

283/, 284/ 

N. László, Szelestei 
→ SZELESTEI N. László (1947-) 

Náboženské ustanovenia snemu r. 1548 

90/ 

Nachwort des Sekretärs der Dr. Antal 
Genersich Stiftung 

610/ 

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, Luther 
magyarul. Evangélikusok Vas megyében 
(2013. május 26. - szeptember 29.) 

361/ 

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, Vasi 
Evangélikus Egyházmegye 410. évfordulója 
(2013. május 26.) 

308/ 

NAGY Ervin 

426/ 

A nagy és dicsőséges - egy másik 
perspektívából 

163/ 

NAGY, Imrich (összeáll., ford.) 

38/ 

NAGY Szilvia, Rozs- 
→ ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

NAGY Villő 

427/ 

NAGY Zoltán 

428/ 

NAGY Zoltán, Réz- 
→ RÉZ-NAGY Zoltán 

Nagycsütörtök 

70/ 

Nagypál Bettina (1988-) 

318/ 

NAGYPÁL Szabolcs (ford.) 

293/, 438/ 

Nagypéntek 

503/ 

Nagyszombat 

119/ 

NANE Egyesület 

368/ 

Nappali csillagok 

442/ 

Negyven éve írták alá a Leuenbergi Konkordiát 

453/ 

Negyvenöt esztendeje hunyt el Hamvas Béla 

292/ 

Néhány szempont a globális éghajlatváltozással 
kapcsolatos kulturális mintázatok feltárását és 
értelmezését célzó átfogó vizsgálat tervéhez 

48/ 

NÉMETH Mihály 

429/ 

NÉMETH Szabolcs 

430/ 

NÉMETH Zoltán 

431/, 432/ 

NÉMETHNÉ TÓTH Szilvia 

433/ 

Nemiség, ajándék és bizalom 

434/ 

"Nemzedékről nemzedékre" 

650/ 

Nemzeti identitásmorzsák 

149/ 

Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Nyelv, 
lelkiség és regionalitás a közép- és kora 
újkorban (Kolozsvár) (2011. augusztus 22-27.) 
(7.) 

106/ 

Néptelen útjaim járva. Badacsonyi Ferenc 
fotókiállítása (Bródy Sándor Megyei Könyvtár, 
Eger) (2013. május 31.-június 12.) 

639/ 

Die neu begonnene ungarische Lutherausgabe 

91/ 

Nevelés - a lelkek összhangja 

205/ 

A nevelés szent útjai 

517/ 

NOBILIS Márió 

612/ 

Női dolgok 

367/ 

Női lelkészek szolgálata egyházunkban 

520/ 

Notitia Hungariae novae historico-geographica 

38/, 39/ 

Notitia Hungariae novae historico 
geographica, ... : comitatuum ineditorum 

36/ 

November 

564/, 700/ 

NOVOTNY Dániel (1973-) 

224/, 435/, 436/ 

Nyíregyháza, Evangélikus Roma Szakkollégium 

130/, 256/, 419/ 

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium 

380/, 381/, 382/ 

A nyíregyházi Evangélikus Roma 
Szakkollégium hallgatóinak kisebbségi 
identitás-mintázatai 

256/ 

A nyitott evangélium 

6/ 

A nyitottságról és a szeretetről 

279/ 

A nyugalom napja 

389/ 

Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei 
a késő humanizmus korában 

702/ 

background image

58  

Nyugat kincsei 

361/ 

Nyugdíjas Lelkészek Konferenciája (Révfülöp) 

309/, 392/ 

"O Mathia ha te mostan élnél, gondunkról 
gondolnál" 

294/ 

ÓCSAI Zoltán 

437/ 

Az óegyházi evangéliumok etikai alkalmazása 

121/ 

Óév este 

78/ 

Október 

268/, 567/ 

Okuli (Böjt 3.) vasárnap 

110/ 

Ökumenikus képzés 

438/ 

Olescher Tamás (1954-) 

439/ 

Olvasva teljesedik 

162/ 

ORDASS Lajos (1901-1978) 

69/, 440/, 441/, 478/ 

Ordass Lajos, 1901-1978 

643/ 

Ordass Lajos (1901-1978) 

66/, 68/, 187/, 441/, 643/ 

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, 
Révfülöp, Luther-konferencia (2013. január 25-
27.) (6.) 

140/, 194/, 492/, 656/ 

Örömhír Jézus Krisztusról 

541/ 

"Örömmel adom örökségül" 

443/, 444/ 

Orosháza, Székács József Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 

150/, 461/ 

Orosházi evangélikus évfordulók 2014-ben 

358/ 

OROSZ Gábor Viktor (1972-) 

445/, 446/, 447/, 448/, 449/, 450/, 451/, 452/, 

453/, 454/ 

Őrségváltás a Vatikán vezetésében 

192/ 

Ország Lili (1926-1978) 

495/ 

Országház, Budapest, Zsidó élet és 
antiszemitizmus a mai Európában (2013. 
október 1-2.) 

174/ 

Országos Széchényi Könyvtár, A teremtés 
dicsérete. Kiállítás Weöres Sándor és Illés 
Árpád alkotói kapcsolatáról (2013. szeptember 
17. - november 17.) 

571/ 

Országos Széchényi Könyvtár, Csillag a Holló 
árnyékában-kiállítás (2008) 

294/ 

"Örülök, hogy Krisztusért szenvedhettem..." 

684/ 

ŐRY Katinka 

455/ 

Oszajca, Wacław (1947-) 

456/ 

Öt tétel korunk úrvacsorai gyakorlatával 
kapcsolatban 

677/ 

Otthonos evangélium 

506/ 

Ötvened vasárnap (Esto mihi) 

596/ 

Pädagogisch-didaktische und theologische 
Ansichten von Johann Genersich in seinem 
Werk "Alfred. Ein Lesebuch für Jünglinge von 

fünfzehn bis zwanzig Jahren, zur Bildung des 
Herzens und des Geschmacks" 

124/ 

Pál (apostol) 

180/ 

Pálfi János, Kanizsai 
→ Kanizsai Pálfi János (1582-1641) 

PÁNGYÁNSZKY Ágnes (1969-) 

208/, 209/, 248/, 457/ 

Pannonhalmi Bencés Gimnázium 

271/ 

PAP Kinga Marjatta 

301/, 302/, 458/ 

Papp Ivánné (1921-1989) 

402/ 

Papp Ivánné emlékére 

402/ 

PAPP Júlia 

459/ 

PAPP Máté (1987-) 

422/, 460/ 

Párbeszédes óvoda 

379/ 

Parschitz Kristóf (ca 1643-1713) 

497/ 

Passió-énekek 

478/ 

PATAKFALVI János 

461/ 

PÁTKAI Róbert (1930-) 

462/ 

Pavol Jozef Šafárik, 1795-1861, als 
Literaturtheoretiker und -historiker 

534/ 

PAYRITS Marianna, Frühwirthné 
→ FRÜHWIRTHNÉ PAYRITS Marianna 

Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti 
tanulmányok 

586/ 

Pázmány Péter (1570-1637) 

487/ 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 

190/ 

PECSUK Ottó (1974-) 

95/, 98/, 463/ 

PÉCZY Vera 

464/ 

PELIKÁN András 

465/ 

PÉNZES Péter 

466/ 

PERCZE Sándor (1974-) 

467/, 468/, 469/ 

Pesti Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Főgymnasium 

696/ 

Pesti Egyházmegye Lelkészi Munkaközössége 
(Budapest) 

594/ 

pesti evangélikus iskola 

696/ 

A pesti lutheránus elit a 19. század első 
felében 

300/ 

Péterfy Sándor (1841-1913) 

691/ 

Péterfy Sándor (1841-1913) emlékezete 

691/ 

PETHŐ Attila 

470/ 

PETHŐ-UDVARDI Andrea 

471/, 472/ 

PETŐCZ András (1959-) 

473/ 

Petőfi Irodalmi Múzeum, A megmozdult szótár 
- Weöres Sándor 100 éves (2013. június 19. - 
2014. június 1.) 

687/ 

PETRŐCZI Éva (1951-) 

474/, 475/, 476/, 477/ 

PÉTURSSON, Hallgrímur (1614-1674) 

478/ 

Pétursson, Hallgrímur (1614-1674) 

440/ 

Pietas Danubiana / Pietismus im Donautal 
1693-1755 

92/ 

Piliscsaba, Déli Evangélikus Egyházkerület 
felügyelői konferenciája 

554/ 

PINTÉR Gábor 

55/, 56/ 

PIRI Magdolna, Rostáné 
→ ROSTÁNÉ PIRI Magdolna (1960-) 

PÓCS Miklós 

129/ 

Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár 

400/ 

Podmaniczky Géza (1839-1923) 

400/ 

"Poëtica est..." 

30/ 

pokol 

57/, 614/ 

A pokol eltöröltetett 

614/ 

Pokoli kérdések 

57/ 

POMOGÁTS Béla (1934-) 

479/ 

PONGRÁCZ Máté 

444/ 

Pontosan egy gyülekezetről 

359/ 

Popoff, Alexandra 

480/ 

POTZNER Ferenc 

444/ 

PRÉMAMÓJA DÁSZA 

481/ 

Prešovská univerzita (Prešov) 

487/ 

PROBSTNER János 

478/ 

Professor Johann Genersich und sein Weltbild 
aus seiner Erbauungsliteratur - Schwerpunkte 
seiner Weltanschauung 

384/ 

Prohászka Ottokár (1858-1927) 

183/ 

PRŐHLE Gergely (1965-) 

482/ 

PRŐHLE Károly (1911-2005) 

386/ 

Prőhle Károly, 1911-2005 

483/ 

Prőhle Károly (1911-2005) 

483/ 

Prónay Albert (1801-1867) 

348/ 

Protestánsok a diaszpórában (Róma) (2012. 
szeptember 6-15.) 

424/ 

Publikationen der ungarischen 
Geschichtsforschung in Wien 

693/, 694/ 

Pünkösd 2. napja 

107/ 

Pünkösd ünnepe 

146/ 

background image

59  

PUSKÁS Sára, Lacknerné 
→ LACKNERNÉ PUSKÁS Sára 

Püspökké lenni Isten vagy az állambiztonság 
kegyelméből? 

339/ 

Radvánszky Béla (1849-1906) 

400/ 

Radvánszky-könyvtár 

400/ 

Raffay Sándor (1866-1947) 

183/, 486/ 

Raffay Sándor és a katolikus egyház 

183/ 

Raittila, Anna-Maija (1928-2012) 

83/ 

Rajki Zoltán (1971-) 

484/ 

A rákoskeresztúri evangélikus gyülekezet 
kántora 

690/ 

RAKOVSZKY István 

485/ 

Ráth Mátyás (1749-1810) 

668/ 

Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény (Győr) 

669/ 

Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény (Győr) 

667/, 670/ 

Ráth Zoltán (1863-1902) 

499/ 

RÉBAY Magdolna 

486/ 

Reformáció a Pannonhalmi Bencés 
Gimnáziumban 

271/ 

Reformáció és hiábavalóság 

29/ 

Reformáció és kultúra 

559/ 

Reformáció és tolerancia 

523/ 

Reformáció és tolerancia (Evangélikus 
Országos Múzeum, Budapest) (2013. november 
18.) 

523/ 

Reformáció és vizuális kultúra, avagy Művelés 
és műveltetés 

689/ 

Reformáció ünnepe 

504/ 

Régiség- és ritkasággyűjtés a 18. századi 
Erdélyben 

459/ 

A rejtőzködő bibliafordító nyomában 

547/ 

Rekatolizácia, protireformácia a katolícka 
reštaurácia v Uhorsku 

487/ 

Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus 
megújulás Magyarországon 

487/ 

Remekírók diákkönyvtára 

169/ 

Remény s ég 

651/ 

Rendeltetés 

62/ 

Rendhagyó könyvajánló 

683/ 

A rendszeres teológia fogásai. 1. rész 

525/ 

A rendszeres teológia fogásai. 2. rész 

526/ 

A rendszeres teológia fogásai. 3. rész 

527/ 

RESS László (ford.) 

416/ 

RÉTHELYI Orsolya 

488/ 

REUSS András (1938-) 

489/, 490/, 491/, 492/, 493/, 494/, 626/ 

Reuss András (1938-) 

201/ 

Révfülöp, Esperesi tréning (2012. szeptember 
10.) 

447/ 

Révfülöp, Nyugdíjas Lelkészek Konferenciája 

309/, 392/ 

RÉZ-NAGY Zoltán 

41/, 59/, 147/, 148/, 151/, 191/, 331/, 365/, 

375/, 377/, 408/, 410/, 429/, 465/, 495/, 496/, 

504/, 512/, 514/, 539/, 545/, 561/, 562/ 

REZSABEK Nándor 

497/, 498/, 499/ 

RIBÁR János (1947-) 

500/, 501/, 502/, 503/, 504/, 505/ 

Rimay János (ca 1570-1631) 

587/ 

Rimay János imádságos könyve 

587/ 

Ringen mit der Vergangenheit 

269/ 

Robert Capa - A játékos (Magyar Nemzeti 
Múzeum) (2013. szeptember 18. - 2014. 
január 12.) 

599/ 

ROHN Erzsébet, Baranyayné 
→ BARANYAYNÉ ROHN Erzsébet 

ROJKO, Matej 

370/ 

ROKAY Zoltán (1947-) 

507/ 

Rokonságeszme, barátság és gyanakvás 

301/, 302/ 

Róma, Bibliotheca Apostolica Vaticana 

244/ 

Róma, Protestánsok a diaszpórában (2012. 
szeptember 6-15.) 

424/ 

Római Katolikus Egyház 

438/ 

Egy római szarkofágtöredék 

179/ 

ROMÁNNÉ BOLBA Márta 

61/, 508/, 509/, 510/, 511/, 512/ 

RÓNAY László (1937-) 

513/ 

Rónay Péter és Szalay András doktori 
fokozatszerzése az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen 

591/ 

Rónay Péter Tamás (1981-) 

591/ 

ROSTÁNÉ PIRI Magdolna (1960-) 

514/, 660/ 

ROZS-NAGY Szilvia (1976-) 

132/, 200/, 515/, 516/, 517/ 

RUZSA György (1947-) 

518/ 

Ruzsa György (1947-) 

369/ 

Šafárik, Pavol Jozef (1795-1861) 

281/, 534/, 693/, 694/ 

SÁGHY Balázs 

544/ 

Sajátos szemszögből 

260/ 

SÁNDOR Éva (1947-) 

17/ 

SÁNDOR P. Tibor 

519/ 

Sárkány András Tibor (1916-1990) 

252/ 

SÁRKÁNY TIBORNÉ Horváth Erzsébet 

520/ 

Saxlehner András (1815-1889) 

400/ 

SCHALLER Bernadett 

24/ 

Schein Gábor 

580/ 

SCHELANDER, Robert 

521/ 

SCHERMANN Gábor 

522/ 

Schesaeus, Christian (ca 1535-1585) 

106/ 

Schesaeus és barátai a 16. századi irodalmi 
alkotásokban 

106/ 

SCHNELLER János 

523/ 

Schulek Frigyes (1841-1919) 

593/ 

Schulek Frigyes tervezte a szegedi evangélikus 
templomot 

593/ 

Schustel, Wolfgang (148?-1553) 

84/ 

SCHWARZ, Karl W. (1952-) 

524/, 622/, 693/, 694/ 

SCHWÖBEL, Christoph 

525/, 526/, 527/ 

Se hév, se hűs 

422/ 

SEBEN Glória 

528/ 

SEBESTYÉN Nóra, K. 
→ K. SEBESTYÉN Nóra 

Seevetal, Martin-Luther-Bund tanácskozása 

544/ 

SEFCSIK Zoltán 

444/, 529/, 530/ 

SEIBERT, Ernst 

531/ 

SELMECZINÉ FÜZEKOVÁ Diána 

532/ 

Sem magasság, sem mélység... 

362/ 

A semmiből 

427/ 

Serédi Jusztinián (1884-1945) 

183/ 

Sigtuna, Bonhoeffer-kongresszus (2012. június 
28.) 

218/ 

SIMON Attila (1981-) 

533/ 

SIMON Eszter, Kodácsy- 
→ KODÁCSY-SIMON Eszter (1976-) 

SIMON, Ladislav 

534/ 

SIMON Réka 

535/ 

SIMONCSICS Péter (1946-) 

536/ 

SINKÓ István 

439/ 

SIPKA Júlia 

612/ 

SKORKA Katalin, Lázárné 
→ LÁZÁRNÉ SKORKA Katalin 

SMIDÉLIUSZ András 

537/ 

SMIDÉLIUSZ Gábor 

444/, 538/, 539/ 

background image

60  

SMIDÉLIUSZ Katalin, Deméné 
→ DEMÉNÉ SMIDÉLIUSZ Katalin 

Só és világosság 

511/ 

Sokszínű élet 

243/ 

SOLYMÁR Mónika 

540/, 541/ 

Solymár Péter 

601/ 

Solymár Péter (1940-2013) 

262/, 576/, 601/ 

SÓLYOM Anikó 

17/, 541/, 542/ 

SÓLYOM István (1943-) 

543/, 693/, 694/ 

SÓLYOM János 

543/, 693/, 694/ 

SÓLYOM Jenő (1940-) 

543/, 693/, 694/ 

Sonnenfels, Joseph von (1733/1734-1817) 

597/ 

Sonnenfels und Genersich 

597/ 

Sopron, Eötvös József Evangélikus Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépiskola 

212/ 

Sopron, Magyar Királyi Erzsébet 
Tudományegyetem (Pécs). Hittudományi Kar 

603/, 604/, 605/, 606/, 607/ 

Soproni Egyházmegye LMK ülése (2013. 
február 13.) 

628/ 

SÖPTEI Imre 

660/ 

SPARN, Walter 

544/ 

Speratus, Paulus (1484-1551/1554) 

84/ 

Spillenberg Sámuel (1573-1654) 

120/ 

Staudacher, Sigismund 

84/ 

STEINBACH József (1964-) 

208/, 209/, 545/ 

Stellbrink, Karl Friedrich (1894-1943) 

307/ 

Stöckel, Leonhard (1510-1560) 

319/, 388/ 

Strasbourg, European Conference for 
Protestant Church Music (2013. szeptember 
19-22.) 

157/ 

Studien zur christlichen Publizistik 

468/ 

STURM László 

128/ 

Sua fata 

244/ 

SUDA, Max Josef 

622/ 

Sümegi István (1912-1991) 

253/ 

Sylvester János (ca 1504-1552) 

418/ 

A szabadidő és a szórakozás kultúrája 

413/ 

Szabadon a jövőért. Felelősségvállalás 
Európáért 

546/ 

Szabó András (1954-) 

547/ 

SZABÓ András (1977-) 

208/, 209/, 548/ 

SZABÓ B. András 

444/, 549/, 550/, 551/, 552/ 

SZABÓ Csaba 

693/, 694/ 

SZABÓ István 

126/, 127/ 

SZABÓ Izabella, Cserhátiné 
→ CSERHÁTINÉ SZABÓ Izabella 

Szabó Julianna 

573/ 

Szabó Julianna (1966-2012) 

573/ 

SZABÓ Lajos (1953-) 

208/, 209/, 553/, 554/, 555/, 556/, 557/, 558/, 

559/, 560/, 561/ 

Szabó Lajos (1953-) 

443/, 444/ 

Szabó Pál, Ceglédi 
→ Ceglédi Szabó Pál (?-1649) 

SZABÓ Szilárd 

562/ 

SZABÓ Vilmos 

563/, 564/ 

SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna (1950-) 

565/, 566/, 567/, 568/ 

SZÁK-KOCSIS Pál 

569/ 

SZAKÁCS Tamás 

3/, 15/, 20/, 22/, 25/, 41/, 59/, 70/, 78/, 94/, 

101/, 107/, 108/, 109/, 117/, 119/, 146/, 147/, 
148/, 151/, 167/, 178/, 181/, 188/, 191/, 202/, 
222/, 237/, 261/, 270/, 287/, 314/, 320/, 331/, 
340/, 341/, 363/, 365/, 375/, 377/, 399/, 408/, 
410/, 429/, 465/, 470/, 472/, 503/, 504/, 512/, 
514/, 522/, 530/, 535/, 537/, 539/, 545/, 561/, 

562/, 570/, 596/, 609/, 646/, 675/, 701/ 

Szakál Árpád 

116/ 

Szakál Árpád (1926-2013) 

113/, 114/, 116/ 

SZAKOLCZAY Lajos 

571/ 

SZÁLA Erzsébet, Alpárné 
→ ALPÁRNÉ SZÁLA Erzsébet (1947-) 

Szalai András (1966-) 

591/ 

SZALAY László Pál 

572/ 

Szalay Sándor Fizika Emlékverseny. 2. 

380/ 

Szalay Sándor Fizika Emlékverseny 
eseményei és értékelése 

381/ 

Szalma és glória 

298/ 

SZARKA István 

573/ 

Egy szavak nélkül prédikáló élet 

187/ 

Száz éve született három egyházzenészünk 

621/ 

Száz éve született Lotz János 

536/ 

SZEBIK Imre (1939-) 

574/, 575/, 576/, 577/, 578/ 

SZÉCHEY Orsolya 

679/, 680/ 

SZEGFŰ Katalin 

579/ 

SZÉKÁCS István 

580/, 581/ 

Székács József (1809-1876) 

300/, 486/ 

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium (Orosháza) 

150/, 461/ 

SZÉKELY Gábor 

547/, 582/ 

Székely István, Bencédi 
→ Bencédi Székely István 

Szekrény mélyén, pincében vagy padláson 

221/ 

SZELESTEI N. László (1947-) 

583/, 584/, 585/, 586/, 587/ 

A szembenállástól az önállóságig 

484/ 

Szemek evangéliuma 

697/ 

Szent idők az evangélikusoknál 

560/ 

Szentháromság ünnepe 

270/ 

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap 

237/ 

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap 

181/ 

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap 

609/ 

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap 

108/ 

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap 

101/ 

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap 

117/ 

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap 

320/ 

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap 

470/ 

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap 

222/ 

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap 

261/ 

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap 

341/