Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Publikációk

EOK könyvtártörténet - könyvtörténet

SZIMONIDESZ Lajos

  • - II. Rákóczi Ferenc hadi újságja, Budapest 1940. Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1939. 4. számából.
  • - Egyházunk központi könyvtáráról és levéltáráról, in Lelkipásztor, XXX (1955), 223-226.

MÁLYUSZ Elemér

Központi könyvtárunk, in Lelkipásztor, 27 (1952), 313-318.

PAPP Ivánné

  • - A Magyarországi Evangélikus Egyház könyvtárai és a tudományos kutatás, in Régi könyvek és kéziratok, Bp., 1974, 249-255.
  • - „Szolgáljon a hazai közművelődésnek!” – Ötven éve mienk a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár, in Evangélikus naptár az 1979. évre, Bp., 1978, 63-66.

SOMKUTI Gabriella, Az evangélikus egyház közgyűjteményei, in Könyvtáros, 36 (1986), 12. sz., 727-732.

FABINY Tibor, Archiv, Bibliothek und Museum in der Lutherischen Kirche in Ungarn, Neustadt , 1987.

KENDEH Tünde, Az Evangélikus Országos Könyvtár története, szakdolgozat, kézirat, 1990.

BÖRÖCZ Enikő, Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa, bevezető tanulmány, Bp., 1993, 1-18.

MÁNYOKI János

  • Evangelisch-Lutherische Zentralbibliothek, in Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Band V. Ungarn, Hildesheim-Zürich-New York, 1998, Olms Verl., 102-106.
  • Beköszöntő, in Bivio : tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből, Budapest, 2013, 5-16.
  • Papp Ivánné emlékére, in Bivio : tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből, Budapest, 2013, 17-21.
  • Az Evangélikus Országos Könyvtár, in A reformáció kincsei. 1., A Magyarországi Evangélikus Egyház / szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra, Budapest : Tarsoly, 2015, 217-219.

SELMECZI Pálma

H. HUBERT Gabriella