Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Gyűjteményrészek - katalógusok

A könyvtár mintegy 118.000 kötet, zömében magyar, latin, német és szlovák nyelvű könyv mellett őriz más, főleg európai nyelveken írott ritkaságokat is. A könyvtár állományának mintegy fele muzeálisnak minősül.

A teológiai (azon belül is főként egyháztörténeti) anyagon kívül jelentős a szépirodalmi, történelmi, művelődéstörténeti, jogtörténeti állományunk.

Az EOK-ban a következő nagyobb könyvtárak és könyvtártöredékek találhatóak:

- Ősnyomtatványok és kódexek (54 kötet)

- Régi és Ritka Könyvek Gyűjteménye (RMK-k, Hungaricák - 1783 kötet)

- Tranoscius-gyűjtemény (238 kötet)

– Mária Dorottya főhercegnő adománya (571 kötet);

– az 1945-ig az ún. Levéltári Könyvtár állományába tartozó könyvek (kb. 6.000 kötet);

– a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár (Kiskartal), mely magába foglalja többek között a tóalmási Prónay Sándor-féle és az aszódi Podmaniczky Lajos-féle könyvtárakat (kb. 28.000 kötet);

– a Luther Könyvtár és Múzeum könyvei (a Kovács Sándor püspök kezdeményezésére összegyűjtött anyag, kb. 8.500);

– a Radvánszky Béla által 1863-ban alapított sajókazai Radvánszky-könyvtár, mely magába foglalja többek között Tisza Kálmán geszti könyvtárának a töredékét (kb. 15.000 kötet);

– evangélikus intézmények könyvtárai (pl. a Fasori Evangélikus Gimnáziumé, a soproni Evangélikus Lelkészképző Intézeté etc.);

– magánszemélyek könyvtárai, ill. adományai (Szlávik Mátyásé, Szontágh Tamásé, Zongor Béláé, Sólyom Jenőé, Ordass Lajosé etc.)

A könyvtár folyamatosan gyarapítja muzeális és modern könyvállományát.

Az EOK katalógusai:

– szerzői, betűrendes cédulakatalógus: a könyvtár nagy állományáról (külön jelzet nélkül, folyószám sorrendben); Mária Dorottya adományáról (M-jelzettel); a Régi és Ritka Könyvek Gyűjteményéről (R-jelzettel, digitálisan is hozzáférhető);

– a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár kézzel írt, szerzők szerinti katalógusa (PD-jelzettel, digitálisan is hozzáférhető);

– tárgyszó katalógus (cédulakatalógus, ill. a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár eredeti tárgyszó-katalógusa, ld. a lap alján);

– Hungarica-cédulakatalógus;

– possessor-cédulakatalógus (kiépítése folyamatos);

online-katalógus: a 2012-től történő beszerzések és feldolgozások teljes körűen, a 2012 előttiek esetlegesen találhatóak meg az online-katalógusban.

Fájlok